Byla 1-311-493/2012
Dėl amnestijos“, neatliktos bausmės dalis sumažinta 1/3 dalimi

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Paštuolio, teisėjų Romualdo Lincevičiaus, Reginos Majauskienės, sekretoriaujant Simonai Janulaitienei, dalyvaujant prokurorui Vytautui Gataveckui, kaltinamajam R. G., jo gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei, nukentėjusiajam G. M., teismo med. ekspertėms Marijai Kolcovaitei, Sigitai Bielevičienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

3R. G., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), LR pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, bedarbis, deklaruota gyv. vieta ( - ), gyvenęs ( - ), teistas:

41) 1988-07-12 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 146 str. 2 d., 118 str. 1 d., 42 str. – 5 metams laisvės atėmimo.

52) 1996-04-29 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 2 d., laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams, pritaikius įstatymą „Dėl amnestijos“, neatliktos bausmės dalis sumažinta 1/3 dalimi.

63) 1996-07-09 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 3 d., 43 str. laisvės atėmimu 5 metams, Kauno apygardos teismo 1996-11-04 nuosprendžiu, apylinkės teismo nuosprendis pakeistas ir galutinė bausmė paskirta 4 metai laisvės atėmimo.

74) 2000-06-01 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 2 d., 43 str. laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams su 1/5 dalies turto konfiskavimu, pritaikius įstatymą „Dėl amnestijos“, neatliktos bausmės dalis sumažinta 1/3 dalimi.

85) 2002-09-11 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 2321 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams.

96) 2002-11-04 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 3 d., 278 str. 1 d., 42 str. laisvės atėmimu 2 metams su ¼ dalies turto konfiskavimu. 2003-06-12 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi, veikos perkvalifikuotos iš senojo BK į naujojo BK straipsnius ir galutinė bausmė palikta 1 metai 8 mėnesiai laisvės atėmimo, pritaikius įstatymą „Dėl amnestijos“, neatliktos bausmės dalis sumažinta 1/6 dalimi.

107) 2004-12-01 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pagal LR BK 178 str. 4 d., 178 str. 1 d., 63 str., 64 str. laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams su 140 litų vertės turto konfiskavimu. Remiantis BK 27 str., pripažintas recidyvistu.

118) 2006-07-20 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 2 d., 64 str. laisvės atėmimu 2 metams 27 dienoms, paleistas iš pataisos namų 2009-05-06, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

12kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 3 p., 6 p.

13Teisėjų kolegija išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

14kaltinamasis R. G., 2011 m. gegužės 13 d., laikotarpyje tarp 16 - 17 val., ( - ) esančio namo antrojo aukšto koridoriuje, bei kambaryje, abipusio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su R. A. metu, gulinčiai, stovinčiai bei sėdinčiai R. A. tyčia sudavė ne mažiau kaip 20 smūgių į galvą, ranką, pilvą, kaklą, pečius, žastus, dilbius, krūtinę, dešinę koją, nuo ko nukentėjusioji trenkėsi į sieną, didele jėga stūmė R. A. į kambario vidų dėl ko nukentėjusioji atsitrenkė į fotelį ir parkrito ant grindų, tuo padarė nukentėjusiajai politraumą (galvos, krūtinės ir pilvo sumušimus): kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu kairiame pusrutulyje, dešinių IV, V, VI, VII, VIII, IX, X šonkaulių lūžius, dešinės pasieninės pleuros pažeidimą, žarnų pasaito plyšimus, poodines kraujosruvas dešiniame skruoste, kaktos kairėje pusėje, pereinant į kairės akies vokus, kairiame skruoste, kairiame smilkinyje, kairiame ausies kaušelyje, kairiame žande, kairėje kaklo pusėje, pečiuose, žastuose, dilbiuose, kairėje plaštakoje, krūtinėje, pilve, dešiniame šone, dešiniame kelyje, poodinę kraujosruvą ir muštinę žaizdą pasmakrėje, minkštųjų audinių kraujosruvas krūtinės dešinėje pusėje, pilve, kairėje galvos pusėje, kraujosruvą kairiame smilkinio raumenyje, dėl ko, nuo padarytų galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų ir dėl nuo jų išsivysčiusių komplikacijų visumos R. A. įvykio vietoje mirė, ir suvokdamas, kad tokiu veikimo būdu - ilgalaikiu mušimu, daugybės sužalojimų bei kaulų lūžių padarymu sukelia nukentėjusiajai dideles fizines kančias bei skausmą, itin žiauriai nužudė savo šeimos narį - bendrai su juo gyvenančią R. A..

15Šiais veiksmais kaltinamasis R. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 3 p., 6 p.

16Kaltinamasis R. G. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, jog su R. A. kaip vyras ir žmona kartu pradėjo gyventi nuo 2010 metų gruodžio mėnesio išsinuomoto namo, adresu ( - ) antrame aukšte. 2011-05-13, nuo pat ryto, kartu R. A. pradėjo girtauti, gėrė alų ir vyną. Apie 13-14 val., abu nuėjo miegoti. R. A. buvo apsvaigusi stipriau, nes išgėrė didesnį kiekį alkoholio, o jis pats apsvaigęs buvo mažiau. Apie 16 val. pabudo išgirdęs iš koridoriaus sklindantį triukšmą, girdėjo šaukiantį namo savininką Ž., kad jį užliejo pamazgomis. Nuėjęs į koridorių, rado prie išpilto kibiro su išmatomis gulinčią šlapią R. A.. Pastarajai pasakė, jog viską sutvarkytų ir sudavė vieną kartą delnu jai per veidą. Šiai atsakius, jog netvarkys, supykęs sudavė jai vėl smūgį delnu per tą patį skruostą. Nuo smūgio R. A. galva trenkėsi į sieną. Padėjęs jai atsistoti ir bevedant į kambarį, R. A. rankomis įsikibo į durų staktą, todėl jis, norėdamas, kad ji paleistų staktą, dešinės rankos kumščiu trenkė jai per kairį rankos riešą. Šiai paleidus durų staktą, stipriai R. A. kūną pastūmė į kambario vidų, dėl ko ji, atsitrenkusi į fotelio medinį atlošą, nukrito ant grindų. R. A. atsisėdus ant grindų prie sienos ir dar kartą atsisakius išvalyti išpiltas išmatas, supykęs sudavė kumščiu jai į kairį veido skruostą, o tuo metu jos galva jau buvo atsirėmusi į sieną, todėl nuo suduoto smūgio R. A. kūnas nusviro į dešinę pusę. Palikęs R. A., pats vienas sutvarkė išpiltas išmatas, bei toliau gėrė alkoholį. Prašė V. Ž. padėti įkelti R. A. į lovą, tačiau šis nesutiko, todėl paprašius pagalbos kito namo nuomininko V., su pastaruoju įkėlė sugyventinę į lovą. Kadangi pritrūko cigarečių, todėl išėjo į miestą jų nusipirkti. Išeidamas namo duris užrakino, o raktą visą laiką nešiojosi su savimi. Beeidamas sutiko pažįstamą R., su juo išgėrė alaus ir nusipirkęs cigarečių, ėjo link namų ir pamatė prie jo nuomojamo namo stovinčius greitosios pagalbos ir policijos automobilius, todėl supratęs, jog su R. A. kažkas negerai, iš baimės į namus negrįžo, o nuėjo prie prekybos centro „Norfa“, kur sutiko pažįstamą „L.“, su kuriuo išgėrė du butelius vyno. Miegoti nuėjo pas J., gyvenantį prie tos pačios parduotuvės. Kad R. A. mirusi, sužinojo iš D. sekančios dienos ryte. Pripažįsta, jog 10-15 minučių laikotarpiu, sudavė R. A. tik tris smūgius delnu per veidą, bei vieną kartą per rankas. Pastumta, ši trenkėsi krūtine į fotelį, po to galva į sieną. Į lovą R. A. paguldė dar gyvą, pripažįsta, jog mirti ji galėjo nuo jo suduotų smūgių. Ją mušė jau būdamas išsimiegojęs ir įtakos jo veiksmams prieš tai buvęs apsvaigimas nuo alkoholio neturėjo. Tvirtina, jog R. A. prieš 2-3 savaites buvo sužalota mieste, jos paakyje matėsi mėlynė. Su pareikštais civiliniais ieškiniais sutinka.

17Nors kaltinamasis P. G. savo kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau ji pilnai įrodyta šiais įrodymais.

18Nukentėjusysis G. M. parodė, kad mirusioji R. A. yra jo motina, tačiau jis gyveno su dabar jau mirusia močiute M. B., R. A. motina. Kadangi jo motinai R. A. reikdavo kasdien išgerti, tai ji pas juos kiekvieną dieną atėjusi prašydavo pinigų. Jei ji neišgerdavo alkoholio, tai ją ištikdavo alkoholinė epilepsija. Prieš keletą mėnesių iki motinos mirties, buvo išnormavęs jai butą, esantį ( - ) gatvėje, kur ji gyveno kartu su savo sugyventiniu R. G.. Pastarąjį buvo matęs tik vieną kartą ir tai per durų akutę, kai šis buvo naktį atėjęs ieškoti jo mamos. Motiną dažnai matydavo sužalotą, tačiau kas ją sumušdavo, nesakydavo. Išgėrusi motina tvirtai laikydavosi ant kojų, ji eidama nesvirduliuodavo, mano, jog griūdama ji susižaloti taip negalėjo.

19Liudytojas I. K. parodė, kad 2011-05-13 val. po vidurdienio ( - ) sutiko R. G., pravarde „Č.“, kuris jam pasakė, kad yra mirusi jo žmona. Pastarasis neatrodė išgėręs. Po to R. G. atėjo pas jį į tvartuką, esantį ( - ) g. nakvoti ir nakvojo dvi naktis. Kadangi pastarasis niekur iš namų neidavo, todėl jam dėl to kilo įtarimų. Trečią dieną R. G. ieškojo atvykę policijos pareigūnai, o iš spaudos sužinojo, jog pastarasis sulaikytas geležinkelio stotyje.

20Liudytoja N. K. parodė, kad ji gyvena kaimynystėje V. Ž. namo, pas kurį buvo apsigyvenę moteris su vyru. Iš namo būdavo girdėti V. Ž. skleidžiamas triukšmas. Sumuštos moters ji nėra mačiusi, bet jos kartu gyvenanti duktė D. K. buvo mačiusi tą moterį su sužalotu veidu.

21Iš LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui duotų liudytojo V. Ž. parodymų, kuris 2012-02-26 yra miręs, matyti, jog liudytojas parodė, kad 2011-05-13 iš pat ryto, kartu su R. G., R. A. ir J., kurio pavardės nežino, gėrė vyną. Nepastebėjo, jog R. A. būtų buvusi sužalota, tik ant jos kairės veido pusės paakyje buvo matyti jau bekeičianti spalvą pradėjusi gyti mėlynė. Apie pietus, tiksliai laiko pasakyti negali, R. G. ir R. A. nuėjo į namo antrame aukšte esantį savo kambarį. Jis pats dar paklausęs radijo taip pat užmigo ir triukšmo negirdėjo. Galimai apie 17 val., o gal kiek ir ankščiau, atsikėlęs ir būdamas koridoriuje, užuodė smarvę ir užlipęs į antrą aukštą, pamatė prie stovinčio kibiro išpiltas išmatas, o šalia gulinčius R. A. šortus. Atidaręs kambario duris, paliepė lovoje greta vienas kito gulėjusiems R. G. ir R. A. viską sutvarkyti. Jam atrodo, jog pastarieji abu buvo į jį atsisukę ir R. G. pasakė, jog viską sutvarkys. Kambaryje tuo metu nei ant sienų nei ant grindų jokio kraujo nebuvo. Po kurio laiko, R. G. buvo nulipęs į pirmą aukštą, o pats nuėjęs į antrą aukštą pastebėjo, jog jau viskas sutvarkyta. Po to, jis pats išėjo skolintis pinigų, ėjo pirkti vyno, o grįžęs apie 19 val. į namus ir užlipęs į antrą namo aukštą rado savo kambaryje lovoje gulinčią kaldra apklotą jau mirusią R. A.. Išeidamas iš namų, laukines duris visą laiką užrakindavo. Raktus nuo jo durų turėjo ir R. G. ir R. A.. Tą dieną pats buvo neblaivus (t.2, b. l. 22-29).

222011 m. gegužės 13-14 d. įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra ( - ), esantis dviejų aukštų gyvenamasis namas. Antro aukšto kambaryje lovoje guli moteriškos lyties lavonas, iki smakro užklotas antklode, ant kurios užvalkalo matyti rusvos spalvos dėmės, panašios į kraują. Moters lavono smakre matosi žaizda, kairė veido pusė pamėlusi, kairė akis patinusi, plaukuose kairėje pusėje prie veido matyti rusvos spalvos dėmės, kairėje ausyje matosi žaizda, ant moters kūno įvairiose vietose kraujosruvos, nubrozdinimas ant dešinio kelio, kairė ranka patinusi. Ant lovos paklodės matyti rusvos spalvos dėmių. Ant abiejų pagalvės užvalkalų matyti rusvos spalvos dėmių. Kambaryje ant sienų tapetų rasta dėmių panašių į kraują, kurios pažymėtos Nr.1, Nr. 2, Nr.4, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, panaudojant vatos tamponą paimti dėmių pavyzdžiai: dėmės Nr. 3 ir Nr. 5 paimtos išpjovus dalį tapetų. Ant kambaryje esančio polietileninio maišelio su užrašu „CENTO“ rasta į kraują panaši dėmė. Ant rankšluosčio Nr. 9, kabančio prie durų, rasta dėmių panašių į kraują. Ant kambarių durų rasta rankų pėdsakų, kurie nukopijuoti ant šešių „Mikrosil“ pastos išliejų. (b.l. 9-10, 11-35, I tomas )

23Iš specialisto išvados seka, kad: keturiuose tamponuose su nuoplovomis ir ant rankšluosčio rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. G. genotipu, tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. G. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė yra nedidesnė nei 0,0000000000003%, taip pat rasta ir antro žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. A. genotipu, tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. A. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė yra nedidesnė nei 0,000000000006%.

24Ant R. G. marškinių rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. G. genotipu, tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. G. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė yra nedidesnė nei 0,0000000000003%.

25R. G. rankų nagų nuokarpose su panagių turiniu rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. G. genotipu.

26Dvejuose tamponuose su nuoplovomis, ant tapetų dalies, ant maišelio, ant paklodės dalies, ant antklodės užvalkalo rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. A. genotipu.

27Ant dviejų pagalvės užvalkalų rasta žmogaus kraujo, tačiau negali atsakyti, kuriam asmeniui priklauso žmogaus kraujas, nes rasta sumaišyta dviejų asmenų biologinių pėdsakų, tinkamų asmenų tapatybei nustatyti tiriant DNR, vieno asmens genotipas sutampa su R. A. genotipu, kito asmens genotipas sutampa su R. G. genotipu, tikimybė, kad egzistuoja kiti du asmenys, kurių genotipai sudarytų nustatytą alelių rinkinį yra ne didesnė nei 0,00000002% (b. l. 62-69, I tomas).

28Iš specialisto išvados seka, kad rankos pirštų pėdsakai ant „Mikrosil“ pastos išliejų Nr.1, Nr.2 ir Nr. 4 ir ant butelio „Saulutė“ yra palikti R. G., piršto pėdsakas ant „Mikrosil“ pastos išliejos Nr.5 yra paliktas R. A. (b. l. 71-75).

29Iš komisijinės specialistų išvados seka, jog:

301. R. A. konstatuota politrauma (galvos, krūtinės ir pilvo sumušimas): kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu kairiame pusrutulyje, dešinių IV, V, VI, VII, VIII, IX, X šonkaulių lūžiai, dešinės pasieninės pleuros pažeidimai, žarnų pasaito plyšimai; poodinės kraujosruvos dešiniame skruoste, kaktos kairėje pusėje, pereinant į kairės akies vokus, kairį skruostą, kairį smilkinį, kairės ausies kaušelį, kairį žandą, kairę kaklo pusę, pečiuose, žastuose, dilbiuose, kairėje plaštakoje, krūtinėje, pilve, dešiniame šone, dešiniame kelyje, poodinė kraujosruva ir muštinė žaizda pasmakrėje, minkštųjų audinių kraujosruvos krūtinės dešinėje pusėje, pilve, kairėje galvos pusėje, kraujosruva kairiame smilkininiame raumenyje. Vertinant šiame punkte išvardintų sužalojimų visumą- jie atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą.

311.1 Galvos sumušimas, pasireiškęs kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu virš kairiojo pusrutulio (200 ml kraujo ir krešulių), minkštųjų audinių kraujosruvomis galvos kairėje pusėje, kraujosruva kairiame smilkininiame raumenyje, poodinėmis kraujosruvomis dešiniame skruoste, kaktos kairėje pusėje, pereinant į kairės akies vokus, kairį skruostą, kairį smilkinį, kairės ausies kaušelį, kairį žandą, kairę kaklo pusę, poodine kraujosruva ir muštine žaizda pasmakrėje, padarytas kietais bukais daiktais, kurių dydžio, formos, skaičiaus bei kitų fizinių savybių detalizuoti negalima. Sužalojimai padaryti septynių ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, tačiau šiuo atveju tikslaus trauminių poveikių skaičiaus detalizuoti negalima. Dėl kraujo išsiliejimo po kietuoju galvos smegenų dangalu virš kairiojo pusrutulio, kas komplikavosi galvos smegenų suspaudimu ir pabrinkimu bei galvos smegenų strigimu, nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas, šiuo atveju turėjęs tiesioginės įtakos mirčiai. Visi kiti šiame punkte išvardinti sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir tiesioginės įtakos mirčiai neturėjo.

321.2. Pilvo sumušimas, pasireiškęs žarnų pasaito plyšimais, poodine kraujosruva pilve, kraujosruva pilvo priekinės sienos minkštuosiuose audiniuose, padaryta kietu buku daiktu, kurio formos, dydžio bei kitų fizinių savybių detalizuoti negalima, vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. Tikslesnio trauminių poveikių skaičiaus šiuo atveju detalizuoti negalima. Dėl pilvo sumušimo su žarnų pasaito plyšimu, kas komplikavosi vidiniu kraujavimu į pilvaplėvės ertmę (1000 ml kraujo), nukraujavimu ir, tikėtina, šoku (kuris esant tokiam masyviam nukraujavimui turėjo būti išreikštas, tačiau šiuo atveju morfologiškai neaprašytas), nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas, šiuo atveju turėjęs tiesioginės įtakos mirčiai. Kiti šiame punkte išvardinti sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir tiesioginės įtakos mirčiai neturėjo.

331.3. Krūtinės sumušimas, pasireiškęs dešinių IV, V, VI, VII, VIII, IX, X šonkaulių lūžiais, dešinės pasieninės pleuros pažeidimu, poodinėmis kraujosruvomis priekinėje krūtinės sienoje, dešiniame šone, kraujosruvomis minkštuosiuose dešinės krūtinės pusės audiniuose, padarytas kietais bukais daiktais, kurių formos, dydžio, skaičiaus bei kitų fizinių savybių detalizuoti negalima. Trauminių poveikių skaičiaus šiuo atveju detalizuoti negalima. Dėl krūtinės sumušimo su dešinių IV, V, VI, VII, VIII, IX, X šonkaulių lūžiais, dešinės pasieninės pleuros pažeidimu, kas komplikavosi kraujavimu į dešinę krūtinplėvės ertmę (100 ml kraujo ir krešulių), nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tačiau, šiuo atveju, vertinant visų R. A. patirtų sužalojimų visumą, šiame punkte nurodytų sužalojimų įtaka mirčiai neišskirtina. Tai yra, vertinant krūtinės sužalojimus bendrame politraumos fone, jie turėjo tiesioginės įtakos mirčiai.

341.4. Poodinės kraujosruvos pečiuose, žastuose, dilbiuose, kairėje plaštakoje, dešiniame kelyje padarytos kietais bukais daiktais, kurių dydžio, formos, skaičiaus bei kitų fizinių savybių detalizuoti negalima, ne mažiau vienuolikos trauminių poveikių pasėkoje. Siame punkte išvardinti sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir tiesioginės įtakos mirčiai neturėjo.

352. Visi pirmame punkte ir jo papunkčiuose išvardinti sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais, kurių formos, dydžio, skaičiaus bei kitų fizinių savybių detalizuoti negalima. Atriboti, kurie sužalojimai padaryti kumščiais, kurie kojomis, kurie išsivystė atsitrenkiant į sieną, į fotelio medinį šoninį skydą ir krentant ant grindų, nėra galimybės. Sužalojimai griuvimui nebūdingi.

363. R. A. mirė nuo jai padarytų galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų, kurie, vertinant patirtos politraumos apimtį, vienas kitą papildė ir sumavosi, bei dėl jų išsivysčiusių komplikacijų visumos. Vertinant specialisto išvadoje Nr. M129/11 (09) aprašytų išorinių bei vidinių sužalojimų morfologiją, visi pirmame punkte bei jo papunkčiuose išvardinti sužalojimai padaryti ne daugiau kaip para laiko iki R. A. mirties. Tikslesnio laiko intervalo šiuo atveju nustatyti negalima, kadangi histologinis tyrimas neatliktas, reikalinga tam medžiaga nepaimta autopsijos metu, o įvykio vietoje bei autopsijos metu darytomis nuotraukomis atliekant pakartotiną teismo medicininį objekto tyrimą, nesivadovaujama.

374.1. Atsakyta išvados trečiame punkte.

384.2. Sužalojimų padarinių vystimosi mechanizmas:

394.2.1. Dėl trauminių poveikių į galvą, įvykus smegenų kietojo ar minkštųjų dangalų kraujagyslių plyšimams, prasidėjo kraujavimas po kietuoju galvos smegenų dangalu, ko pasekoje buvo suspaustos ir pabrinko smegenys bei įvyko smegenų strigimas. R. A. prarado sąmonę dėl smegenų komos, kurios pasekoje ištinka mirtis. Dėl trauminių poveikių į patirtų sužalojimų jokių duomenų nėra. Nuo patirtų sužalojimų visumos R. A. savijauta galėjo tik blogėti.

405. Bet koks trauminis poveikis sukelia didesnį ar mažesnį fizinį skausmą. Vertinant R. A. patirtų sužalojimų apimtį, ji turėjo jausti didelį fizinį skausmą. Ar po patirtų sužalojimų R. A. galėjo laisvai judėti ir bendrauti su aplinkiniais, apsprendžia jos sąmonės būklė, apie kurią, po patirtų sužalojimų, duomenų nėra. (b.l. 138-143, I tomas).

41Teisiamajame posėdyje dalyvavusios ekspertės S. Bielevičienė ir M. Kolcovaitė pilnai patvirtino savo išvadą ir ekspertė M. Kolcovaitė paaiškino, jog R. A. konstatuoti kūno sužalojimai padaryti apie 21 smūgio pasekoje. Visuma sužalojimų yra būdingi mušimui. Iš pradžių jai buvo sužalota galva ir krūtinė, po to pilvas. Krentant ir atsitrenkiant į fotelį lūžti 7 šonkauliai negalėjo. Taip pat griuviminei traumai nebūdingi sužalojimai pasmakrėje. Gali būti, jog R. A. vieną kartą trenkėsi galvą į sieną, tačiau ne daugiau.

42Iš specialisto išvados seka, kad R. A. lavono kraujyje rasta 3,36 % etilo alkoholio, tai gyviems asmenims atitinka sunkų girtumo laipsnį (b. l. 125-126, I tomas).

432011-10-26 slapto sekimo veiksmų atlikimo protokole Nr.64-56-PR5-2160 užfiksuota, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011-05-17 nutartimi laikotarpiu nuo 2011-05-27 iki 2011-05-27 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės patalpose, esančiose J. Basanavičiaus a. 2, Marijampolė buvo atliekami slapto sekimo veiksmai, slapta daromi R. G. pokalbių garso įrašai, kuriose užfiksuota informacija, patvirtinanti, jog R. G. sudavė smūgius R. A. bei nuvalė nuo jos veido ir plaukų kraują (b. l. 107-108, 109, 110-117, 118, I tomas).

44Iš akistatos tarp liudytojo V. Ž. ir įtariamojo R. G. protokolo matyti, jog matyti, jog liudytojas V. Ž. patvirtino, jog kai užlipo į namo antrą aukštą, pasibeldęs į kambario duris, jas atidarė, pamatė lovoje greta gulinčius R. A. ir R. G. ir paliepus susitvarkyti, pastarasis jam atsakęs, jog gerai (t. 2, b. l. 30-31).

45Įtariamasis R. G. parodymų patikrinimo vietoje metu patvirtino savo duotus 2011-10-26 parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir parodė gyvenamąjį namą, esantį ( - ), kurio antrame aukšte gyveno kartu su sugyventine R. A.; antrame aukšte parodė kambarį, kur gyveno su R. A.; koridoriuje parodė vietą, kur buvo išvirtęs kibiras su išmatomis, o šalia jo gulėjo R. A., naudodamas žmogaus maketą R. G. parodė kokioje padėtyje gulėjo R. A., tai yra ant kairio šono, veidu į sieną, po to parodė, kad pasodinus R. A., jis sudavė dešinės rankos delnu į kairį skruostą, antrą smūgį sudavė kumščiu į tą patį kairį skruostą, tęsdamas parodymus parodė, kad po suduotų smūgių R. A. atvedė prie kambario durų, ir parodė kaip R. A. laikėsi kaire ranka į durų staktą, dėl ko jis rankos kumščiu trenkė į kairės rankos riešą, ir paaiškindamas parodė, kai R. A. paleido durų staktą jos kūną stipria jėga stūmė į kambario vidų, naudodamas žmogaus maketą, parodė kaip R. A. kūnas atsitrenkęs į fotelį nukrito ant žemės- ant kairio šono; kambaryje R. G. parodė naudodamas žmogaus maketą, kaip sėdinčiai R. A. prie sienos rankos kumščiu sudavė į kairį skruostą, dėl ko ji su galva trenkėsi į sieną ir parodė, kaip po suduoto smūgio R. A. kūnas nusviro į dešinę pusę, tęsdamas parodymus R. G. naudodamas žmogaus maketą parodė, kaip jis buvo paėmęs už pažastų iš nugaros pusės ir kaip buvo paėmęs už kojų nuomininkas V., su kuriuo R. A. įkėlė į lovą (b. l. 107-109, 110-112, II tomas).

46Įrodymų vertinimas.

47Kaltinamasis R. G. darydamas prielaidą, jog R. A. galėjo mirti ir nuo jo suduotų smūgių, pripažįsta sudavęs savo sugyventinei tik tris smūgius delnu per veidą, bei vieną kartą per rankas. Pastumta, ši trenkėsi krūtine į fotelį, o po suduoto smūgio, dar trenkėsi galva ir į sieną. Po to įkėlęs ją į lovą, išėjo iš namų. Tuo tarpu iš komisijinės specialistų išvados, bei iš teismo med. ekspertės M. Kolcovaitės paaiškinimų seka, jog R. A. mirtis įvyko nuo politraumos, tai yra nuo galvos, krūtinės, pilvo sumušimų, kurie padaryti ne mažiau kaip 20 trauminių poveikių pasekoje, sužalojimai visumoje nebūdingi griuvimui. Ekspertės tvirtinimu, R. A. septyni šonkauliai negalėjo lūžti ją pastūmus atsitrenkus krūtine į fotelio kraštą, tačiau galimas vienas sužalojimo padarymas, kai ši po suduoto smūgio į veidą, galva atitrenkė į sieną. Ekspertės tvirtinimu, pirmiausia R. A. buvo sužalota galva ir krūtinė, o po to - pilvas. Po padarytų sužalojimų, R. A. būklė galėjo tik blogėti. Iš R. G. parodymų seka, jog po suduotų smūgių, jis kartu su nuomininku V., R. A. įkėlę paguldė į lovą, beje ten ją gulinčią ir apklotą, tik jau mirusią, ir rado atėjęs namo savininkas V. Ž.. Abejotina, jog R. A., po to, kai buvo įkelta į lovą, dar kur nors būtų galėjusi iš namo išeiti ir vėl sugrįžti, o ant įvykio vietos apžiūros metu paimto vyno butelio „Saulutė“, rastas R. G. piršto pėdsakas. Be to, R. A. buvo rasta mirusi lovoje tik su bliuskute ir kelnaitėmis, kaip ji į lovą ir buvo įkelta, nes jos šortai, anot V. Ž., buvo likę greta kibiro ir išpiltų iš jo išmatų, kuriuos vėliau, anot R. G., jis išmetė į šiukšlių konteinerį. Kadangi namo laukinės durys buvo visą laiką rakinamos, todėl atmetama prielaida, jog R. A. galėjo sužaloti kiti asmenys. Kaltinamasis neigia, jog R. A. būtų spardęs, specialistų išvadoje konstatuota, jog atriboti, kurie sužalojimai padaryti rankomis ir kurie kojomis, negalima. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, jog faktinių nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių nustatymui ir veikos kvalifikavimui, visiškai nesvarbu rankomis smūgiuodamas ar spardydamas kaltinamasis padarė R. A. nustatytus kūno sužalojimus. Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais neginčijamai nustatyta, jog suduodamas smūgius, visus R. A. konstatuotus kūno sužalojimus padarė R. G..

48Nustatyta, jog R. G. R. A. mušė ilgą laiko tarpą, jai nustatyti daugybiniai galvos, krūtinės, pilvo ir kitų kūno vietų sužalojimai, kaulų lūžiai, padaryti ne mažiau 20 poveikių pasekoje, iš specialistų išvados matyti, jog įvertinus girtumą, pagal sužalojimų apimtį, R. A. turėjo jausti didelį fizinį skausmą, o tuo pačiu tai sukėlė jai dideles fizines kančias ir kaltinamasis tai suvokė. Kaltinamasis R. G. pripažįsta, jog apie 5 mėnesius laiko, kaip vyras ir žmona gyveno su R. A. jų išsinuomotame namo kambaryje, tai yra faktinėje santuokoje, todėl R. A. laikytina R. G. šeimos nare. R. G. pateiktame kaltinime inkriminuojama, jog jis veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jos padarymui. Tuo tarpu R. G. čia aplinkybę neigia ir tvirtina, jog jis jau buvo išsiblaivėjęs, liudytojas I. K. patvirtino, jog iš karto po įvykio sutiko R. G., kuris atrodė blaivus, kitų įrodymų, leidžiančių teigti, jog R. G. nusikalstamą veiką būtų įvykdęs būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jos padarymui, nėra, todėl ši aplinkybė iš kaltinimo šalintina.

49Atsižvelgiant į išdėstytus įrodymus neginčijamai nustatyta, jog kaltinamasis R. G., 2011 m. gegužės 13 d., laikotarpyje tarp 16 - 17 val., ( - ) esančio namo antrojo aukšto koridoriuje, bei kambaryje, dėl asmeninių nesutarimų su R. A. metu, gulinčiai, stovinčiai bei sėdinčiai R. A. tyčia sudavė ne mažiau kaip 20 smūgių į galvą, ranką, pilvą, kaklą, pečius, žastus, dilbius, krūtinę, dešinę koją, nuo ko nukentėjusioji trenkėsi į sieną, didele jėga stūmė R. A. į kambario vidų dėl ko nukentėjusioji atsitrenkė į fotelį ir parkrito ant grindų, tuo padarė nukentėjusiajai politraumą, dėl ko nuo padarytų galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų ir dėl nuo jų išsivysčiusių komplikacijų visumos R. A. įvykio vietoje mirė, ir suvokdamas, kad tokiu veikimo būdu - ilgalaikiu mušimu, daugybės sužalojimų bei kaulų lūžių padarymu sukelia nukentėjusiajai dideles fizines kančias bei skausmą, itin žiauriai nužudė savo šeimos narį - bendrai su juo gyvenančią R. A., todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 3 p., 6 p.

50Kaltinamasis R. G. veikė tiesioginės tyčios forma, tai yra suduodamas daugybinius smūgius R. A. į pavojingas gyvybei vietas, suvokė jog dėl tokių jo veiksmų ji gali mirti ir to norėjo.

51Kaltinamojo R. G. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

52Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius yra pareiškęs 3911,78 Lt. dydžio civilinį ieškinį, nes buvo skirtos R. A. sutuoktiniui našlio ir sūnui našlaičio pensijos (b. l. 171, t. 1, b. l. 89-101, t. 3). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius yra pareiškęs 2912,32 Lt. dydžio civilinį ieškinį, nes buvo skirtos R. A. dukrai našlaitės pensija (b. l. 192-193, I tomas). Pareikšti civiliniai ieškiniai pagrįsti, įrodyti, todėl tenkintini.

53Skiriant bausmę R. G., atsižvelgiama į veikos pavojingumo visuomenei pobūdį ir laipsnį – įvykdė nusikalstamą veiką, priskirtą labai sunkių smurtinių nusikaltimų kategorijai, į jo asmenybę – praeityje teistas, niekur nedirbo, į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tyčios formą, į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, į veikos pasekmes – jos neatstatomos, į tai, jog pripažino patį smurto prieš nukentėjusiąją panaudojimo faktą, todėl LR BK 54 str. 1 d., 2 d., 61 str. pagrindais, jam skirtina griežta reali terminuota laisvės atėmimo bausmė, švelnesnė, negu sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, tačiau jam artima.

54Teisėjų kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-299 str., 301-303 str., 308 str.,

Nutarė

55R. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 3 p., 6 p. ir nubausti 13 (trylika) metų laisvės atėmimo, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

56Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti - suėmimą.

57Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2012-11-12.

58LR BK 66 str. pagrindu, į bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2011-05-17 iki 2012-11-12.

59Priteisti iš R. G. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui - 3911,78 Lt., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui - 2912,32 Lt. žalos atlyginimo.

60Daiktinius įrodymus: kepurę, stikliuką, „Labas“ pakuotę, R. G. daktiloskopinę kortelę, dvi R. A. daktiloskopines korteles, 6 (šešias) pastos išliejas, 2 (dvi) tapetų skiautes, butelį, stiklainį su nuorūkomis, šešis tamponus, maišelį „Cento“, du pagalvių užvalkalus, rankšluostį, antklodės užvalkalą, paklodės dalį, R. A. palaidinę ir liemenėlę, R. A. kraujo pavyzdį, R. G. drabužius: striukę, kelnes, marškinius, kojines, batus, rankų nagų nuokarpas, seilių pavyzdį, raktą, kurie saugomi Vilkaviškio rajono PK – sunaikinti.

61Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo jo nuorašo gavimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. R. G., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), LR pilietis, lietuvis, vidurinio... 4. 1) 1988-07-12 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 146 str. 2 d., 118... 5. 2) 1996-04-29 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 2 d.,... 6. 3) 1996-07-09 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 3 d., 43... 7. 4) 2000-06-01 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 2 d., 43... 8. 5) 2002-09-11 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 2321 str. 1 d.... 9. 6) 2002-11-04 Vilkaviškio r. apylinkės teismo, pagal LR BK 271 str. 3 d., 278... 10. 7) 2004-12-01 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pagal LR BK... 11. 8) 2006-07-20 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 2 d.,... 12. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 3 p., 6 p.... 13. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 14. kaltinamasis R. G., 2011 m. gegužės 13 d., laikotarpyje tarp 16 - 17 val., (... 15. Šiais veiksmais kaltinamasis R. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą... 16. Kaltinamasis R. G. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, jog su R. A. kaip... 17. Nors kaltinamasis P. G. savo kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau ji pilnai... 18. Nukentėjusysis G. M. parodė, kad mirusioji R. A. yra jo motina, tačiau jis... 19. Liudytojas I. K. parodė, kad 2011-05-13 val. po vidurdienio ( - ) sutiko R.... 20. Liudytoja N. K. parodė, kad ji gyvena kaimynystėje V. Ž. namo, pas kurį... 21. Iš LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui... 22. 2011 m. gegužės 13-14 d. įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad... 23. Iš specialisto išvados seka, kad: keturiuose tamponuose su nuoplovomis ir ant... 24. Ant R. G. marškinių rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti... 25. R. G. rankų nagų nuokarpose su panagių turiniu rasta žmogaus kraujo,... 26. Dvejuose tamponuose su nuoplovomis, ant tapetų dalies, ant maišelio, ant... 27. Ant dviejų pagalvės užvalkalų rasta žmogaus kraujo, tačiau negali... 28. Iš specialisto išvados seka, kad rankos pirštų pėdsakai ant „Mikrosil“... 29. Iš komisijinės specialistų išvados seka, jog:... 30. 1. R. A. konstatuota politrauma (galvos, krūtinės ir pilvo sumušimas):... 31. 1.1 Galvos sumušimas, pasireiškęs kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos... 32. 1.2. Pilvo sumušimas, pasireiškęs žarnų pasaito plyšimais, poodine... 33. 1.3. Krūtinės sumušimas, pasireiškęs dešinių IV, V, VI, VII, VIII, IX, X... 34. 1.4. Poodinės kraujosruvos pečiuose, žastuose, dilbiuose, kairėje... 35. 2. Visi pirmame punkte ir jo papunkčiuose išvardinti sužalojimai padaryti... 36. 3. R. A. mirė nuo jai padarytų galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų, kurie,... 37. 4.1. Atsakyta išvados trečiame punkte.... 38. 4.2. Sužalojimų padarinių vystimosi mechanizmas:... 39. 4.2.1. Dėl trauminių poveikių į galvą, įvykus smegenų kietojo ar... 40. 5. Bet koks trauminis poveikis sukelia didesnį ar mažesnį fizinį skausmą.... 41. Teisiamajame posėdyje dalyvavusios ekspertės S. Bielevičienė ir M.... 42. Iš specialisto išvados seka, kad R. A. lavono kraujyje rasta 3,36 % etilo... 43. 2011-10-26 slapto sekimo veiksmų atlikimo protokole Nr.64-56-PR5-2160... 44. Iš akistatos tarp liudytojo V. Ž. ir įtariamojo R. G. protokolo matyti, jog... 45. Įtariamasis R. G. parodymų patikrinimo vietoje metu patvirtino savo duotus... 46. Įrodymų vertinimas.... 47. Kaltinamasis R. G. darydamas prielaidą, jog R. A. galėjo mirti ir nuo jo... 48. Nustatyta, jog R. G. R. A. mušė ilgą laiko tarpą, jai nustatyti daugybiniai... 49. Atsižvelgiant į išdėstytus įrodymus neginčijamai nustatyta, jog... 50. Kaltinamasis R. G. veikė tiesioginės tyčios forma, tai yra suduodamas... 51. Kaltinamojo R. G. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių... 52. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius yra... 53. Skiriant bausmę R. G., atsižvelgiama į veikos pavojingumo visuomenei... 54. Teisėjų kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-299 str.,... 55. R. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 56. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti - suėmimą.... 57. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos –... 58. LR BK 66 str. pagrindu, į bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą... 59. Priteisti iš R. G. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 60. Daiktinius įrodymus: kepurę, stikliuką, „Labas“ pakuotę, R. G.... 61. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nuteistajam šis terminas...