Byla e2-1844-1021/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Abraitis

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui R. G. dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo R. G. priteisti 2 152,56 Eur turtinės žalos atlyginimą regreso tvarka.
  2. Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

5Teismas,

konstatuoja:

  1. Pagal ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-311-493/2012, pripažino R. G. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 ir 6 punktuose, ir paskyrė jam 13 metų laisvės atėmimo bausmę. Teismas nustatė, kad R. G. ( - ) itin žiauriai nužudė savo šeimos narį – bendrai su juo gyvenusią R. A. 2011 m. gegužės 17 d. į ieškovą kreipėsi R. A. sutuoktinis T. A. su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją R. A. sūnui T. A. Ieškovo 2012 m. liepos 19 d. sprendimu T. A. buvo paskirta 230,90 Lt per mėnesį našlaičių pensija nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d. T. A. už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo išmokėta 2 152,56 Eur našlaičių pensijos. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-311-493/2012, priteisė ieškovui iš R. G. 3911,78 Lt žalos atlyginimo, kurią sudarė R. A. sutuoktiniui T. A. išmokėta našlių pensija ir sūnui T. A. išmokėta našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2011 m. ( - ) iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 15 d. preliminariu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-567-305/2015, priteisė ieškovui iš R. G. 2 007,01 Eur žalos atlyginimo, kurią sudarė T. A. išmokėta našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d.
  2. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu, Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-311-493/2012, ( - ) pataisos namų 2015 m. vasario 18 d. pranešimu, T. A. 2011 m. gegužės 17 d. prašymu dėl socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo, išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie gimimą, ieškovo 2012 m. liepos 12 d. sprendimu dėl T. A. našlių ir našlaičių pensijos mokėjimo atnaujinimo, ieškovo pažyma apie asmeniui išmokėtas išmokas, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 15 d. preliminariu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-567-305/2015.
  3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.290 straipsnio 3 dalis numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. CK 6.280 straipsnio 1 dalis numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Ieškovas už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. išmokėjo T. A. 2 152,56 Eur našlaičių pensijos. Ši suma regreso teise priteistina iš atsakovo, kadangi dėl jo neteisėtų veiksmų mirė R. A. ir ieškovui atsirado pareiga mokėti našlaičių pensijas jos vaikui – T. A. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai, 6.251 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 1, 2 dalys, 6.279 straipsnio 1 dalis, 6.280 straipsnio 1 dalis, 6.290 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
  4. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistinos 25,39 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei: 24,00 Eur žyminis mokestis nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas ir 1,39 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies

    610 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 424,

8428 straipsniais,

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo R. G. (asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), šiuo metu atlieka bausmę ( - ) pataisos namuose, ( - )) 2 152,56 Eur (du tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt du eurus 56 euro ct) turtinės žalos atlyginimo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (įstaigos kodas 188677622, buveinės adresas A. Valaičio g. 2, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas – akcinė bendrovė DNB bankas).

11Priteisti iš atsakovo R. G. (asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), šiuo metu atlieka bausmę ( - ) pataisos namuose, ( - )) 25,39 Eur (dvidešimt penkis eurus 39 euro ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (šios išlaidos valstybei turi būti sumokamos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų:

12akcinė bendrovė „Swedbank“ Nr. ( - ), akcinė bendrovė „Citadele“ Nr. ( - ), akcinė bendrovė DNB bankas Nr. ( - ), akcinė bendrovė SEB bankas Nr. ( - ), akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. ( - ), D. B. A/S Lietuvos filialas Nr. ( - ), uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660).

13Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo atsakovui dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

15Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai