Byla 2A-1592-565/2015
Dėl minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių mokesčio bei prijungimo įmokos skirtumo išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Godos Ambrasaitės-Balynienės ir Vido Stankevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių mokesčio bei prijungimo įmokos skirtumo išieškojimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti iš atsakovo 5 879,87 Lt minimalių naujo vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį, 334,39 Lt prijungimo įmokos skirtumą, 109,62 Lt delspinigius, 6 procentų metines procesines palūkanas ir 190 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad šalys 2012-06-06 sudarė Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iki 2012-11-30 pastatyti dujų skirstymo sistemą iki prekybos centro, adresu Juodasis kelias 34, Vilniuje, sujungti ieškovo sistemą su įrengta atsakovo sistema, eksploatuoti įrengtą dujų skirstymo sistemą ir įrenginius bei dujų apskaitos sistemą, užtikrinti gamtinių dujų perdavimą ir skirstymą iki atsakovo sistemos. Atsakovas įsipareigojo sumokėti prijungimo įmoką už naujo vartotojo sistemos prijungimą prie dujų įmonės sistemos, iki 2012-11-30 sutartyje nustatytomis sąlygomis savo lėšomis suprojektuoti ir įrengti vartotojo sistemą į minėtą prekybos centrą, iki 2012-12-30 pasirašyti su ieškovu Gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutartį ir pirkimo-pardavimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei pradėti vartoti gamtines dujas, tinkamai eksploatuoti savo dujų sistemą, taip pat transportuoti ne mažesnius gamtinių dujų kiekius ir užsakyti ne mažesnius dujų skirstymo pajėgumus, nei numatyta sutarties 1 priede. Šalys susitarė, kad atsakovui apskaičiuotas minimalus transportuotinas gamtinių dujų kiekis per metus sudarys 20 000 kubinių metrų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl pagal sutarties 30 p. privalo sumokėti ieškovui minimalių naujo nebuitinio vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį. Atsakovas šio mokesčio ir prijungimo įmokos skirtumo nesumokėjo, todėl atsakovas taip pat turi mokėti delspinigius ir procesines palūkanas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad negalėjo laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, nes Vilniaus miesto savivaldybė delsė išduoti popierinę statybos leidimo versiją dėl prekybos paskirties pastato, Juodasis kelias 34, Vilniuje. Šio dokumento originalo neturėjimas apsunkino darbų eigą, todėl atsakovas negalėjo užbaigti darbų ir iki 2012-12-30 pasirašyti su dujų įmone Gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutartį ir pirkimo pardavimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei pradėti vartoti dujas. Todėl atsakovas pagal CK 6.253 str. 1 d. gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl trečiojo asmens veiksmų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-17 sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir priteisė ieškovui iš atsakovo 5 879,87 Lt minimalių naujo vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį, 334,39 Lt prijungimo įmokos skirtumą, 109,62 Lt delspinigius ir 6 procentų metines procesines palūkanas.

8Teismas konstatavo, kad atsakovas neginčija ieškovo paskaičiuotų sumų ir prievolės vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau teigia, kad prievolę įvykdyti jam sutrukdė tretieji asmenys, ir prašo taikyti civilinę atsakomybę mažinančias ar nuo jos atleidžiančias įstatymo nuostatas. Nėra jokių duomenų, kad atsakovas apie Vilniaus miesto savivaldybės vilkinimą išduoti popierinę statybos leidimo versiją būtų informavęs ieškovą. Atsiradus sutarties vykdymo trukdžiams, sutarties šalys privalo būti sąžiningos ir nedelsiant informuoti viena kitą apie susidariusias kliūtis, turi teisę prašyti pakeisti atitinkamus sutarties punktus, derėtis. Šiuo atveju atsakovas buvo pasyvus ir neatliko jokių veiksmų, kad pakeistų prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, todėl privalo juos vykdyti taip, kaip numatyta sutartyje. Todėl atsakovui pažeidus pareigą tinkamai vykdyti sutartį, ieškovas įgyja teisę reikalauti atsakovo sumokėti mokestį, prijungimo įmokos skirtumą, delspinigius ir procesines palūkanas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-17 sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais.

11Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo sumokėti prijungimo įmoką už naujo vartotojo sistemos prijungimą prie dujų įmonės sistemos, iki 2012-11-30 sutartyje nustatytomis sąlygomis savo lėšomis suprojektuoti ir įrengti vartotojo sistemą į prekybos centrą, esantį Juodasis kelias 34, Vilniuje, iki 2012-12-30 pasirašyti su ieškovu Gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutartį ir pirkimo-pardavimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone ir pradėti vartoti gamtines dujas, tinkamai eksploatuoti savo dujų sistemą, taip pat transportuoti ne mažesnius gamtinių dujų kiekius ir užsakyti ne mažesnius dujų skirstymo pajėgumus, nei numatyta sutarties 1 priede. Atsakovas savo įsipareigojimų neatliko dėl trečiųjų asmenų kaltės, tačiau teismas, priimdamas sprendimą, į tai neatsižvelgė.

12Atsakovas 2013-08-05 atsakyme į ieškovo pretenziją išsamiai paaiškino susidariusią situaciją ir pažymėjo, kad atsakovas negalėjo laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, nes Vilniaus miesto savivaldybė vilkino išduoti statybos leidimą dėl prekybos paskirties pastato, Juodasis kelias 34, Vilniaus m., statybos. Šio dokumento originalo neturėjimas apsunkino visų atsakovo vykdomų darbų eigą, todėl atsakovas negalėjo jų užbaigti ir iki 2012-12-30 pasirašyti su dujų įmone Gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutarties ir pirkimo pardavimo sutarties su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei pradėti vartoti dujas. Atsakovas prašė atsižvelgti į susiklosčiusias aplinkybes ir jas įvertinus neskaičiuoti delspinigių. Todėl teismo argumentas, kad atsakovas tariamai apie susiklosčiusią situaciją neinformavo ieškovo, yra nepagrįstas.

13Civilinė atsakomybė yra netaikoma ir asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl trečiojo asmens (šiuo atveju valstybinių institucijų) veiksmų, kadangi atsakovas jokios įtakos minėtoms institucijoms daryti negali, o į jo raginimus bei prašymus reaguojama nebuvo, atsakovas savo pastangomis pakeisti situacijos negalėjo.

14Savo įsipareigojimų pagal sutartį atsakovas negalėjo įvykdyti būtent dėl to, kad buvo vilkinamas statybos leidimo išdavimas.

15Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir įrodymus, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias CPK normas (CPK 176 str. 1 d. ir 185 str.). Teismas atsižvelgė tik į ieškovo pateiktus įrodymus ir paaiškinimus bei visiškai neatsižvelgė į atsakovo pateiktus prieštaravimus.

16Pažymi, kad atsakovas dėl uždelsto statybos leidimo ginčo objektui išdavimo, pradelsė ir laiku neįvykdė daug kitų įsipareigojimų ir susitarimų su kitais statybos, rangos, inžinerijos darbus atliekančiais subjektais, tačiau iš jo nebuvo reikalaujama nuostolių atlyginimo, dėl aplinkybės, jog dėl susiklosčiusios situacijos kaltas yra tretysis asmuo.

17Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą.

18Nurodo, kad atsakovo argumentas, kad statybos leidimo originalo neturėjimas apsunkino atsakovo vykdomų statybos darbų eigą, yra nepagrįstas, nes tokio dokumento originalas statybos darbų atlikimui nėra būtinas.

19Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių savo argumentą, kad Vilniaus miesto savivaldybė vilkino išduoti statybos leidimą dėl prekybos paskirties pastato, esančio Juodasis kelias 34, Vilniaus m., statybos. Jis nenurodė, kada ir kokiu būdu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo gavimo, per kiek laiko nuo kreipimosi pagal teisės aktų reikalavimus jis turėjo būti išduotas ir dėl kokių priežasčių jis nebuvo išduotas laiku. Aplinkybė, kad statybos leidimas buvo išduotas 2013-01-31, t.y. jau praėjus ginčo šalių sutarties 22.2 p. nurodytam atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminui, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad jis buvo išduotas pavėluotai ir kad toks vėlavimas įvyko ne dėl paties atsakovo kaltės (statybos projekto trūkumų, jo neatitikimo teisės aktų reikalavimams ar dėl kitų priežasčių), o dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

20Remiantis teisės aktais, jeigu statybą leidžiantis dokumentas per įstatyme nustatytą terminą neišduotas ir apie neišdavimo priežastis statytojui (užsakovui) per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos nepranešta, statytojas (užsakovas) turi teisę dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją ir/arba atsisakymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą apskųsti teismui. Atsakovas minėtų veiksmų nesiėmė, buvo pasyvus ir nesiėmė jokių veiksmų, kad pakeistų prisiimtus sutartinius įsipareigojimus todėl tikėtina, kad statybos leidimas jam buvo vėliau išduotas ne dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, o dėl paties atsakovo kaltės. Atsakovas neinformavo ieškovo apie susidariusias aplinkybes, dėl kurių jis negalėjo laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, nors dar iki sutarties 22.2 ir 22.5 p. nurodyto įsipareigojimų įvykdymo termino, t.y. 2012-11-30, jam jau buvo žinoma, kad savo įsipareigojimų jis laiku neįvykdys.

21Tik po to, kai ieškovas 2013-07-16 raštu įspėjo atsakovą, kad dėl nevykdomų sutartinių įsipareigojimų pagal sutarties 30 p. jis privalės ieškovui sumokėti minimalių naujo nebuitinio vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį, atsakovas 2013-08-05 raštu informavo, kad dėl pavėluoto statybos leidimo gavimo jis negalėjo laiku vykdyti prekybos centro statybos darbų ir dėl to laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Dėl šios priežasties atsakovas prašė ieškovą atidėti sutartinių įsipareigojimų įvykdymą abiems šalims priimtinam laikotarpiui pasirašant papildomą susitarimą.

22Nors atsakovas pavėluotai kreipėsi į ieškovą, ieškovas siekė surasti abiem šalims priimtiną sprendimą ir pasiūlė atsakovui pasirašyti papildomą susitarimą prie sutarties, kuriuo būtų pakeičiamas sutarties 1 priedas, atsakovo įsipareigotą minimalų transportuotiną gamtinių dujų kiekį išdėstant 15 m. laikotarpiui, skaičiuojant nuo 2013 m., ir sumažinant metinį minimalų transportuotiną gamtinių dujų kiekį iki 4 720 m3 per metus. Tačiau atsakovas tokio papildomo susitarimo prie sutarties nepasirašė ir ieškovo apie savo atsisakymo pasirašyti motyvus neinformavo. Todėl pagal šiuo metu galiojančios Sutarties 22.2, 22.5, 22.6, 30 p. ir sutarties 1 priedą jis privalo sumokėti ieškovui minimalių naujo nebuitinio vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį.

23Atsakovas prekybos centro, adresu Juodasis kelias 34, Vilnius, statybos darbų dar nėra pradėjęs iki šiol, nors nuo statybos leidimo gavimo jau praėjo beveik 2 m. Be to, atsakovas iki šiol neįvykdė ir kitų savo sutartinių įsipareigojimų – neįsirengė vartotojo dujų sistemos į minėtą prekybos centrą, nepasirašė gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei nepradėjo vartoti gamtinių dujų. Atsakovas nesiėmė ir iki šiol nesiima jokių priemonių sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, nebendradarbiavo ir iki šiol nebendradarbiauja su ieškovu ieškant abiem pusėms priimtino situacijos sprendimo.

24Atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir pagal kitas analogiškas sutartis. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-16 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-16473-432/2014 priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 2 083,54 Lt minimalaus naujo nebuitinio vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartį dėl atsakovo objekto, esančio Birutės g. 49. Šiauliuose, dujofikavimo. Tai tik patvirtina faktą, kad sutartinių įsipareigojimų nevykdymas pagal sutartį nėra išskirtinis atvejis, nepriklausantis nuo atsakovo valios, tačiau atsakovas panašiai elgiasi ir kituose analogiškuose sutartiniuose santykiuose.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26CPK 320 str. 1 ir 2 d. nustato bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad šalys 2012-06-06 sudarė Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iki 2012-11-30 pastatyti dujų skirstymo sistemą iki prekybos centro, adresu Juodasis kelias 34, Vilniuje, sujungti ieškovo sistemą su įrengta atsakovo sistema, eksploatuoti įrengtą dujų skirstymo sistemą ir įrenginius bei dujų apskaitos sistemą, užtikrinti gamtinių dujų perdavimą ir skirstymą iki atsakovo sistemos. Atsakovas įsipareigojo sumokėti prijungimo įmoką už naujo vartotojo sistemos prijungimą prie dujų įmonės sistemos, iki 2012-11-30 sutartyje nustatytomis sąlygomis savo lėšomis suprojektuoti ir įrengti vartotojo sistemą į minėtą prekybos centrą; iki 2012-12-30 pasirašyti su ieškovu Gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutartį ir pirkimo-pardavimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei pradėti vartoti gamtines dujas, tinkamai eksploatuoti savo dujų sistemą, taip pat transportuoti ne mažesnius gamtinių dujų kiekius ir užsakyti ne mažesnius dujų skirstymo pajėgumus, nei numatyta sutarties 1 priede. Taip pat šalys susitarė, kad atsakovui apskaičiuotas minimalus transportuotinas gamtinių dujų kiekis per metus sudarys 20 000 kubinių metrų.

29Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-17 sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir priteisė iš ieškovui atsakovo 5 879,87 Lt minimalių naujo vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį, 334,39 Lt prijungimo įmokos skirtumą, 109,62 Lt delspinigius ir 6 procentų metines procesines palūkanas.

30Šioje byloje nagrinėjami atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo pasekmių, atleidimo nuo civilinės atsakomybės ir įrodymų vertinimo klausimai.

31CK 6.154 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 str.: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

32Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių 2012-06-06 sudaryta Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartimi atsakovas įsipareigojo sumokėti prijungimo įmoką už naujo vartotojo sistemos prijungimą prie dujų įmonės sistemos, suprojektuoti ir įrengti vartotojo sistemą į prekybos centrą, pasirašyti su ieškovu gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutartį ir pirkimo-pardavimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone, pradėti vartoti gamtines dujas, transportuoti ne mažesnius nei 20 000 m3 gamtinių dujų kiekius per metus. Byloje konstatuota, kad atsakovas neįvykdė įsipareigojimų, kurie buvo numatyti 2012-06-06 Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartimi, šios aplinkybės neneigia ir pats atsakovas, nurodydamas, kad šios sutarties neįvykdė dėl trečiojo asmens kaltės, t.y. dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neišduoto laiku leidimo statyti prekybos centrą, adresu Juodasis kelias 34, Vilniuje. Todėl atsakovas prašo taikyti civilinę atsakomybę mažinančias ar nuo jos atleidžiančias įstatymo nuostatas.

33Pagal CK 6.253 str. civilinė atsakomybė gali būti netaikoma arba nuo jos atleidžiama dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, nukentėjusio asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigynos. Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju jam turėtų būti taikomas CK 6.253 str. 4 d. numatytas atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindas. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju atsakovo atžvilgiu taikyti CK 6.253 str. 4 d. nurodytą pagrindą (dėl trečiojo asmens veiksmų) nėra sąlygų, nes atsakovas neįrodė, kad jis pažeidė šalių sutartį dėl trečiojo asmens, o ne dėl savo kaltės.

34Nors atsakovas prieštarauja ieškovo teiginiams ir pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad jis laiku neinformavo ieškovo, jog negalės vykdyti sutartinių prievolių, nebendradarbiavo su ieškovu, tačiau nepateikė įrodymų, paneigiančių minėtas išvadas. Taip pat nepaaiškino aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kada ir kokiu būdu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo gavimo, per kiek laiko nuo kreipimosi pagal teisės aktų reikalavimus jis turėjo būti išduotas, dėl kokių priežasčių jis nebuvo išduotas laiku. Sutiktina su ieškovu, kad aplinkybė, jog atsakovui tik 2013-01-31 buvo išduotas statybos leidimas, t.y. jau praėjus ginčo šalių sutarties 22.2 p. nurodytam atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminui, nėra pagrįstas pagrindas padaryti išvadą, kad jis buvo išduotas pavėluotai ir kad toks vėlavimas įvyko ne dėl atsakovo kaltės. Pažymėtina, kad kaip nurodo ieškovas, nors atsakovui statybos leidimas buvo išduotas tik 2013-01-31, tačiau iki šiol, praėjus beveik 2 m., atsakovas dar nėra pradėjęs prekybos centro, adresu Juodasis kelias 34, Vilniuje, statybos, neįsirengė vartotojo dujų sistemos į minėtą prekybos centrą, nepasirašė gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties su pasirinkta dujų tiekimo įmone ir nepradėjo vartoti gamtinių dujų. CPK 12 bei 13 str. nustatyti dispozityvumo bei rungimosi principai nustato, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, todėl kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Taigi konstatuotina, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimus dėl priteistinų sumų pagrindė ir ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl atsakovo neveikimo ir 2012-06-06 sutarties 21-22 p. pažeidimo įrodė.

35Skundžiamas teismo sprendimas priteisti iš atsakovo ieškovo prašomus sumokėti mokestį, prijungimo įmokos skirtumą, delspinigius ir procesines palūkanas, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat atitinka proporcingumo ir protingumo principus, nes kaip matyti iš šalių pateiktų paaiškinimų ir pateiktų įrodymų, atsakovas neįrodė, kad būtų stengęsis vykdyti sutartyje nustatytas prievoles, ir laiku informuoti ieškovą dėl priežasčių, dėl kurių jis negalėjo vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Teismas, priimdamas sprendimą byloje negali remtis tik nepagrįstomis įrodymais prielaidomis, kad atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų dėl trečiojo asmens kaltės.

36Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso normų įtvirtintas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 178, 179, 185 str.). Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentais. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis Nr. 3K-3-269/2012; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-3-85/2014; 2010 m. liepos 2 d. nutartis Nr. 3K-3-316/2010; kt.).

37Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino byloje esančius įrodymus. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsiradus sutarties vykdymo trukdžiams, sutarties šalys privalo būti sąžiningos ir nedelsiant informuoti viena kitą apie susidariusias kliūtis, turi teisę prašyti pakeisti atitinkamus sutarties punktus, derėtis, t.y. bendradarbiauti ir kooperuotis CK 6.200 str. prasme. Tačiau atsakovas, bylos duomenimis, buvo pasyvus ir neatliko jokių veiksmų, kad pakeistų prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Byloje yra pateiktas vienintelis atsakovo 2013-08-05 raštas ieškovui, kuriame nurodyta, kad dėl pavėluoto statybos leidimo gavimo jis negalėjo laiku vykdyti prekybos centro statybos darbų ir dėl to laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Šis raštas yra atsakymas į ieškovo 2013-07-16 pretenziją, kuria ieškovas įspėjo atsakovą, kad dėl nevykdomų sutartinių įsipareigojimų pagal sutarties 30 p. atsakovas privalės ieškovui sumokėti minimalių naujo nebuitinio vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį.

38Byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo inicijuotą bendradarbiavimą su ieškovu, bandymą išspręsti ginčą neteisminiu būdu, taip pat nėra jokios informacijos, kad atsakovas būtų vėliau, kad ir pavėlavęs, pradėjęs vykdyti sutartį. Ieškovo teigimu, atsakovas prekybos centro, adresu Juodasis kelias 34, Vilnius, statybos darbų dar nėra pradėjęs iki šiol, nors nuo statybos leidimo gavimo jau praėjo beveik 2 metai; atsakovas iki šiol neįvykdė ir kitų savo sutartinių įsipareigojimų – neįsirengė vartotojo dujų sistemos į minėtą prekybos centrą, nepasirašė gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo-skirstymo sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei nepradėjo vartoti gamtinių dujų; atsakovas nesiėmė ir iki šiol nesiima jokių priemonių sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadas, kad atsakovas nuo pat sutarties pasirašymo momento nebendradarbiavo ir iki šiol nebendradarbiauja su ieškovu ieškant abiem pusėms priimtino situacijos sprendimo, buvo pasyvus ir nesiėmė jokių veiksmų, kad pakeistų prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, t.y. sudarė prielaidas galimiems 2012-06-06 Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties vykdymo pažeidimams. Atsakovas taip pat nebuvo pakankamai rūpestingas po sutarties pasirašymo. Toks atsakovo pasyvumas ir neveikimas nėra pateisintas pagrįstomis aplinkybėmis, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra jokio teisinio pagrindo svarstyti atsakovo atleidimo nuo civilinės atsakomybės ar civilinės atsakomybės sumažinimo klausimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakomybė už 2012-06-06 sutarties netinkamą įvykdymą tenka tik atsakovui. Taigi atsakovas privalo įsipareigojimus vykdyti taip, kaip numatyta sutartyje, t.y. atsakovui pažeidus pareigą tinkamai vykdyti sutartį, ieškovas pagrįstai įgijo teisę reikalauti pagal galiojančios sutarties 22.2, 22.5, 22.6, 30 p. ir sutarties 1 priedą iš atsakovo sumokėti minimalių naujo nebuitinio vartotojo transportuotinų gamtinių dujų kiekių ir pajėgumų mokestį, prijungimo įmokos skirtumą, delspinigius ir procesines palūkanas. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą.

39Atsakovo argumentas, kad jis dėl trečiojo asmens kaltės, t.y. uždelsto statybos leidimo ginčo objektui išdavimo, pradelsė ir laiku neįvykdė daug kitų įsipareigojimų ir susitarimų su kitais statybos, rangos, inžinerijos darbus atliekančiais subjektais, tačiau iš atsakovo nebuvo reikalaujama nuostolių atlyginimo, neturi teisinės reikšmės siekiant teisingai išspręsti bylą, kadangi sutarčių nevykdymo teisinės pasekmės priklauso nuo šalių susitarimu patvirtintų sąlygų. Šiuo atveju, kaip konstatuota, nėra teisinio pagrindo atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba ją sumažinti.

40Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos teisingai, nėra CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui,... 4. Nurodė, kad šalys 2012-06-06 sudarė Naujo nebuitinio vartotojo sistemos... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad negalėjo laiku įvykdyti savo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-17 sprendimu ieškinį patenkino... 8. Teismas konstatavo, kad atsakovas neginčija ieškovo paskaičiuotų sumų ir... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė apeliacinį skundą,... 11. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo sumokėti prijungimo įmoką už naujo... 12. Atsakovas 2013-08-05 atsakyme į ieškovo pretenziją išsamiai paaiškino... 13. Civilinė atsakomybė yra netaikoma ir asmuo gali būti visiškai ar iš dalies... 14. Savo įsipareigojimų pagal sutartį atsakovas negalėjo įvykdyti būtent dėl... 15. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai įvertino faktines... 16. Pažymi, kad atsakovas dėl uždelsto statybos leidimo ginčo objektui... 17. Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo... 18. Nurodo, kad atsakovo argumentas, kad statybos leidimo originalo neturėjimas... 19. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų,... 20. Remiantis teisės aktais, jeigu statybą leidžiantis dokumentas per įstatyme... 21. Tik po to, kai ieškovas 2013-07-16 raštu įspėjo atsakovą, kad dėl... 22. Nors atsakovas pavėluotai kreipėsi į ieškovą, ieškovas siekė surasti... 23. Atsakovas prekybos centro, adresu Juodasis kelias 34, Vilnius, statybos darbų... 24. Atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir pagal kitas analogiškas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. CPK 320 str. 1 ir 2 d. nustato bylos nagrinėjimo... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad šalys 2012-06-06 sudarė Naujo... 29. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovas... 30. Šioje byloje nagrinėjami atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo... 31. CK 6.154 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar... 32. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių 2012-06-06 sudaryta Naujo nebuitinio... 33. Pagal CK 6.253 str. civilinė atsakomybė gali būti... 34. Nors atsakovas prieštarauja ieškovo teiginiams ir pirmosios instancijos... 35. Skundžiamas teismo sprendimas priteisti iš atsakovo ieškovo prašomus... 36. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 38. Byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo inicijuotą bendradarbiavimą su... 39. Atsakovo argumentas, kad jis dėl trečiojo asmens kaltės, t.y. uždelsto... 40. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimą palikti...