Byla 2S-313-357/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo East C. A. A. L. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 pagal ieškovo East C. A. A. L. prašymą atsakovams UAB ,,ECAA Europe“ ir J. D. dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovo E. C. A. A. atstovas advokatas A. Š., 2013 m. gruodžio 23 d. Šiaulių apylinkės teismui, pateikė prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą J. D., atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ vardu sudarinėjant sandorius bei pasirašinėjant sandorius patvirtinančius dokumentus, pardavinėjant atsakovui UAB ,,ECAA Europe“ priklausančias prekes - automobilių detales, veikti kartu su ieškovu East C. A. A. L.. Ieškovas nurodė, jog atsakovo UAB ,,ECAA Europe” vardu buvo vykdoma prekyba, šiai įmonei priklausančiu turtu, be ieškovo sutikimo, nors minėta teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi atsakovas J. D., atsakovo UAB ,,ECAA Europe” vardu, buvo įpareigotas veikti tik kartu su ieškovu. Ieškovas mano, jog dėl atsakovo UAB ,,ECAA Europe” vykdomos prekybos teisėtumo, nesant jokių objektyvių kliūčių tokią prekybą vykdyti, tai derinant su ieškovu, yra būtina pakeisti šiuo metu galiojančias laikinąsias apsaugos priemones, neleidžiant atsakovui J. D. vienasmeniškai UAB ,,ECAA Europe” vardu vykdyti prekybos (86 – 88 b. l.).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, netenkino (103, 104 b. l.).

6Teismas vadovaudamasis CPK 148 str. 1 d., 144 str. 3 d. nuostatomis pažymėjo, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, t. y. įpareigojimas atsakovo UAB ,,ECAA Europe” vadovo, atsakovo J. D. atžvilgiu veikti tik kartu su ieškovu East C. A. A. L., kartą jau buvo pritaikytos šioje civilinėje byloje, minėtos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo efektyvios ir buvo pakeistos. Teismas konstatavo, jog pakartotinai negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kurių taikymas neturi įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

7Teismas nurodė, jog ieškovas nepateikė jokių naujų ir objektyvių argumentų bei įrodymų, patvirtinančių, kad nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeidžiami ieškovo interesai, ir kiltų grėsmė būsimo teismo sprendimo galimam įvykdymui. Teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, padarė išvadą, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo yra nemotyvuotas ir nepagrįstas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas (ieškovas) E. C. A. A. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį ir priimti naują sprendimą- tenkinti ieškovo E. C. A. A. prašymą.

10Apeliantas nurodo, jog skundžiama teismo nutartis yra be motyvų. Teigia, jog teismas visiškai nevertino ieškovo naujai pateiktų įrodymų. Apeliacinės instancijos teismo prašo įvertinti ieškovo pirmosios instancijos teismui pateiktus naujus įrodymus (168 b. l.).

11Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovai UAB ,,ECAA Europe“, J. D. bei trečiasis asmuo UAB ,,Vaivorykštė“ prašo ieškovo East C. A. A. L. atskirąjį skundą atmesti, trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ naudai iš ieškovo apelianto East C. A. A. L. priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą bei taikyti LR CPK 95 str. už piktnaudžiavimą teise skirti apeliantui East C. A. A. L. maksimalią 20 000,00 Lt dydžio baudą, įpareigojant apeliantą 50 proc. teismo nustatytos baudos pervesti į atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ atsiskaitomąją banko sąskaitą (170 - 176 b. l.).

12Atsakovai ir trečiasis asmuo, sutikdami su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodė, jog teismas pagrįstai pažymėjo, kad apeliantui prašant visiškai analogiškos ir net platesnės savo apimtimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo J. D. atžvilgiu šioje civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 jau buvo taikytos Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi. Tačiau esant motyvuotam atsakovų prašymui, Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi pakeitė Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį, kuria nusprendė leisti atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ generaliniam direktoriui J. D. savarankiškai UAB ,,ECAA Europe“ vardu sudarinėti sandorius bei pasirašinėti sandorius patvirtinančius dokumentus pardavinėjant UAB ,,ECAA Europe“ priklausančias prekes - automobilių detales, kurios nėra aprašytos (areštuotos) vykdomojoje byloje. Atsakovai pažymėjo, jog minėta teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartis buvo apskųsta Šiaulių apygardos teismui, kuris 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį.

13Atsakovai ir trečiasis asmuo atkreipė dėmesį, jog Šiaulių apylinkės teisme civilinė bylą Nr. 2-2727-291/2013 (Nr. 2-65-291/2014) jau išnagrinėta ir tik atidėtas galutinio teismo sprendimo paskelbimas iki 2014 m. sausio 28 d. Todėl, šalių manymu, laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas šiuo atveju ir dėl esančios proceso stadijos nėra tikslingas ir nėra reikalingas, juolab, kai apeliantas prašo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones po to, kai Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. priėmė savo esme priešingą sprendimą. Atsakovai ir trečiasis asmuo, mano, jog apelianto prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas iš esmės.

14Atsakovai prašo trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ naudai priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidų už šio atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Atsakovo ir trečiojo asmens manymu, apeliantas, teikdamas prašymą pirmos instancijos teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo bei atskirąjį skundą dėl šioje byloje skundžiamos teismo nutarties, elgiasi nesąžiningai, todėl, atsižvelgdami į tai, už tokius apelianto piktnaudžiavimus, mano, jog tikslinga jam taikyti maksimalią 20 000,00 Lt baudą, įpareigojant 50 proc. šios taikytos baudos sumokėti atsakovui UAB ,,ECAA Europe“ , pervedant į atsiskaitomąją sąskaitą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320, 338 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apylinkės teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1284/2013).

20Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis iš esmės visuomet susijęs su asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymu (CPK145 str. 1 d.), įstatymas numato teisę šalims, kurių atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės apriboja, pažeidžia ar suvaržo jų teises ar teisėtus interesus, teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (CPK148 str. 1 d.).

21Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas, 2013 m. kovo 13 d. nutartimi išnagrinėjęs ieškovo East C. A. A. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tenkino prašymą ir iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigojo atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ vadovą, atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu. Ši teismo nutartis 2013 m. spalio 22 d. buvo pakeista, leidžiant atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ generaliniam direktoriui J. D. savarankiškai UAB ,,ECAA Europe“ vardu: 1) sudarinėti sandorius bei pasirašinėti sandorius patvirtinančius dokumentus pardavinėjant UAB ,,ECAA Europe“ priklausančias prekes - automobilių detales, kurios nėra aprašytos (areštuotos) vykdomojoje byloje Nr. 015/13/00335, taikant minimalų 40 proc. mažmeninį ir / ar 15 - 20 proc. didmeninį antkainį; 2) teikti juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ ,,Registrų centras“ prašymus ir dokumentus, susijusius su UAB ,,ECAA Europe“ valdybos narių A. V., I. V. ir M. V. pasitraukimo iš UAB ,,ECAA Europe“ valdybos, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 10 d.

22Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo East C. A. A. L. 2013 m. gruodžio 23 d. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, motyvuojant tuo, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės - įpareigoti atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ vadovą, atsakovą J. D., veikti tik kartu su ieškovu, kartą jau buvo pritaikytos toje pačioje civilinėje byloje, tačiau nebuvo efektyvios ir buvo pakeistos, todėl konstatavo, jog teismas pakartotinai negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kurių taikymas neturi įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Teismas pažymėjo, jog ieškovas nepateikė jokių naujų ir objektyvių argumentų bei įrodymų, patvirtinančių, kad nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeidžiami ieškovo interesai ir kiltų grėsmė būsimo teismo sprendimo galimam įvykdymui.

23Pažymėtina, kad keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones svarbu, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti ieškinio reikalavimai, tuo atveju, pažeista, ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo reikalavimai patenkinami. Teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks siekiamus tikslus.

24Apeliantas East C. A. A. L. atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis visiškai be motyvų. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto atskirajame skunde išdėstytais argumentais, pažymi, jog teismų praktikoje yra nuosekliai formuojama nuostata, kad pareiga išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus, įrodymus, pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, kad tikrinant teismų sprendimų teisėtumą bei pagrįstumą svarbu nustatyti ar yra atskleista bylos esmė. Tokią nuostatą patvirtina CPK 329 straipsnio 1 dalis, nustatanti, jog proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2012 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2012; etc.).

25Atmestinas ir kitas apelianto teiginys, jog neva pirmosios instancijos teismas nevertino jo pateiktų naujų įrodymų. Kaip jau buvo nurodyta, teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemones atitiks siekiamus tikslus. Pažymėtina, kad pats ieškovas teismui pateiktame prašyme nurodė, jog pirmosios instancijos teismo 2013 m. kovo 13 d. taikytos apsaugos priemonės buvo neefektyvios, nes atsakovas nevykdė minėtos nutarties. Pažymėtina ir tai, kad šiuos argumentus apeliantas nurodo remdamasis 2013 m. spalio 31 d. atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ gautais duomenimis apie bendrovės turtą. Apeliantas teigia, jog visą laikotarpį, t. y. nuo 2013 m. kovo 13 d. iki 2013 m. spalio 31 d., atsakovas J. D. su ieškovu nebuvo suderinęs nė vienos prekės pardavimo. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje esantys duomenys patvirtina, kaip jau buvo nurodyta atsakovų atsiliepime į atskirąjį skundą, jog teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis buvo pakeista 2013 m. spalio 22 d. nutartimi, konstatuojant dėl laikinųjų apsaugos priemonių neefektyvumo. Apeliantas neįrodė aplinkybių pasikeitimo ir būtinumo dar kartą taikyti tas pačias pakeistas (panaikintas) laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ieškovas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kodėl laikinos apsaugos priemonės turėtų būti vėl pakeistos.

26Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos - LITEKO matyti, kad Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje 2-65-291/2014, ieškovo ieškinį 2014 m. sausio 28 d. sprendimu atmetė, teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, laikinosios apsaugos priemonės nėra panaikintos. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. vasario 25 d. nutartimi, 2014 m. kovo 13 d. nutartimi, pakartotinai sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atsakovo J. D. atžvilgiu, šios teismo nutartys taip pat yra apskųstos apeliacine tvarka.

27Taigi, priešingai nei tvirtina apeliantas, teismas atskleidė nagrinėjamo klausimo esmę, nustatė bei išnagrinėjo šiam klausimui svarbias aplinkybes ir pagrindė savo sprendimo motyvus, todėl apelianto argumentai, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, prieštarauja teisės aktų reikalavimams, teisingumo bei protingumo kriterijams ar teismų praktikai, atmestini kaip nepagrįsti.

28Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga bei pirmiau išdėstytais argumentais sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovo East C. A. A. L. prašymas, yra teisėta, pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o apelianto East C. A. A. L. atskirasis skundas atmetamas.

29Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

30Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005;2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-94/2010;2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

31CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi, šių teisės normų turinio analizė suponuoja išvadą, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Tačiau ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Analogiškos pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Kartu pažymėtina, kad bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad jomis piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog bylos medžiaga nesuteikia pakankamo pagrindo tenkinti atsakovų UAB ,,ECAA Europe“, J. D. ir trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ prašymą skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl toks šalių prašymas atmestinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33CPK 98 str. 1 d. nurodo, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas 2 d. numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

34Atskiruoju skundu apelianto East C. A. A. L. pateiktas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintas. Atsakovai UAB ,,ECAA Europe“ ir J. D. bei trečiasis asmuo UAB ,,Vaivorykštė“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą iš ieškovo apelianto East C. A. A. L. priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

35Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius, į byloje pateiktus duomenis dėl patirtų išlaidų, į ruošto procesinio dokumento apimtį, turinį, klausimų sudėtingumą, įvertinus tai, kad apelianto atskirasis skundas netenkintinas, ir daro išvadą, kad atsakovo ir trečiojo asmens prašymas yra pagrįstas ir priteistina 500,00 Lt patirtų atstovavimo išlaidų trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ naudai.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

37Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Priteisti trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ (įm. k. 144050881) iš apelianto East C. A. A. L. (įm. k. 080014) 500,00 Lt už advokato pagalbą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovo E. C. A. A. atstovas advokatas A. Š., 2013 m. gruodžio 23 d.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškovės... 6. Teismas vadovaudamasis CPK 148 str. 1 d., 144 str. 3 d. nuostatomis pažymėjo,... 7. Teismas nurodė, jog ieškovas nepateikė jokių naujų ir objektyvių... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas (ieškovas) E. C. A. A. prašo panaikinti... 10. Apeliantas nurodo, jog skundžiama teismo nutartis yra be motyvų. Teigia, jog... 11. Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovai UAB ,,ECAA Europe“, J. D. bei... 12. Atsakovai ir trečiasis asmuo, sutikdami su skundžiama pirmosios instancijos... 13. Atsakovai ir trečiasis asmuo atkreipė dėmesį, jog Šiaulių apylinkės... 14. Atsakovai prašo trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ naudai priteisti 500... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apylinkės teismo... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo... 20. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis iš esmės visuomet susijęs... 21. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas,... 22. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo East C. A. A. L.... 23. Pažymėtina, kad keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones svarbu,... 24. Apeliantas East C. A. A. L. atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, jog... 25. Atmestinas ir kitas apelianto teiginys, jog neva pirmosios instancijos teismas... 26. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos - LITEKO matyti, kad Šiaulių... 27. Taigi, priešingai nei tvirtina apeliantas, teismas atskleidė nagrinėjamo... 28. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga bei pirmiau... 29. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 30. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės... 31. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. CPK 98 str. 1 d. nurodo, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 34. Atskiruoju skundu apelianto East C. A. A. L. pateiktas prašymas dėl... 35. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į 2004 m. balandžio 2 d.... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 37. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti... 38. Priteisti trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ (įm. k. 144050881) iš...