Byla 2-68-776/2012
Dėl prievolės įvykdymo pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis,

2sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Mas Baltic“ atstovams V. P., advokatui E. M.,

4nedalyvaujant atsakovo BUAB „Kesonas“ atstovui,

5nedalyvaujant atsakovei Ž. M.,

6dalyvaujant atsakovės Ž. M. ir trečiojo asmens V. M. atstovui advokatui A. D.,

7dalyvaujant trečiajam asmeniui V. M.

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Mas Baltic“ ieškinį atsakovams Ž. M., UAB „Kesonas“, trečiasis asmuo V. M., dėl prievolės įvykdymo pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

9Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10Ieškovės UAB „Mas Baltic“ atstovai prašo pripažinti, kad ieškovas UAB „Mas Baltic“ įvykdė prievolę sumokėti už parduodamas akcijas atsakovei Ž. M., prašo įpareigoti UAB „Kesonas“ atidaryti asmeninę vertybinių popierių sąskaitą bei bendrovės akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitoje ir akcijų registravimo žurnale padaryti įrašą, nurodant, kad akcininkui UAB „Mas Baltic“ priklauso 500 paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimt litų) nominaliosios vertės akcijų. Nurodo, jog ieškovas UAB „Mas Baltic“ atstovaujamas direktoriaus V. P. ir atsakovė Ž. M. 2010-03-11 sudarė UAB „Kesonas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal šią sutartį Ž. M., būdama akcijų pardavėja, įsipareigojo perduoti nuosavybės teises į 500 paprastųjų vardinių akcijų ieškovui, o ieškovas įsipareigojo priimti parduodamas akcijas ir už jas įmokėti sutartyje nustatyto dydžio atlyginimą, kuris pagal susitarimą yra 1 Lt. Nurodytą kainą ieškovas sumokėjo Ž. M. grynaisiais pinigais sutarties pasirašymo metu vadovaudamasis sutarties 2.2 punktu, kuriame nurodyta, jog akcijų pardavimo kainą pirkėjas sumoka pardavėjui sutarties pasirašymo metu. 2010 m. kovo 15d. įvyko UAB „Kesonas“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiame akcininkų susirinkime dalyvavo vieninteliai UAB „Kesonas“ akcininkai - ieškovas ir atsakovė Ž. M., abu turintys po 500 paprastųjų vardinių akcijų, kas sudaro po 50 procentų visų bendrovės akcijų. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku buvo vienbalsiai išrinktas tuometis akcininkas V. P., o susirinkimo sekretoriumi - Ž. M.. Susirinkimo metu buvo balsuota už svarstytinus klausimus. 2011-06-30 ieškovas kreipėsi į UAB „Kesonas“ direktorių V. M. su prašymu per septynias dienas pateikti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje įtvirtintą informaciją, tačiau V. M. ieškovui nepateikė jokios informacijos apie bendrovę, tuo pažeisdamas neturtinę akcininko teisę gauti informaciją. Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjant bylą dėl administracinės teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 50(5) straipsnyje, Ž. M. nurodė, jog UAB „Mas Baltic“ nesumokėjo simbolinio 1 lito už parduodamas akcijas, todėl ji yra vienintelė UAB „Kesonas“ akcininke. Taip pat paaiškėjo, jog UAB „Kesonas“ direktorius ieškovui neatidarė asmeninės vertybinių popierių sąskaitos bei nefiksavo akcijų perleidimo. Esant tokiai situacijai, ieškovas kreipiasi į teismą siekdamas apginti savo pažeistas teises.

11Atsakovo BUAB „Kesonas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas neįvykdė esminės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos – sumokėti už perkamas akcijas, todėl sudaryta sutartis nebuvo įsigaliojusi, dėl ko nebuvo pagrindo padaryti atitinkamo įrašo bei atidaryti vertybinių popierių sąskaitos.

12Atsakovės Ž. M. atstovas prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas neįvykdė esminės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos – sumokėti už perkamas akcijas, kadangi nepateikė jokių įrodymų kad sumokėjo 1 Lt už akcijas, todėl sudaryta sutartis nebuvo įsigaliojusi.

13Trečiasis asmuo V. M. ir jo atstovas prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, pateikia analogiškus argumentus atsakovės Ž. M. pozicijai.

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje iš esmės ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (LR CPK 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų. Nagrinėjamu atveju ieškovas, teigdamas, kad jis įvykdė savo sutartinę prievolę sumokėti už įsigytas akcijas, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja LR CK 6.65 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius išduotų jam pakvitavimą. LAT praktikoje pažymėta, kad pagrindinė pakvitavimo funkcija yra įrodomoji, todėl jis svarbus ir naudingas skolininkui visų pirma dėl savo įrodomosios reikšmės: leidžia sumažinti dvigubo prievolės įvykdymo riziką ir riboja nesąžiningo kreditoriaus galimybes nepagrįstai praturtėti (LAT nutartis Nr. 3K-3-594/2009). Tačiau pakvitavimas nėra vienintelis leistinas skolininko sutartinės prievolės įvykdymo faktą galintis patvirtinti rašytinis įrodymas; siekdamas įrodyti prievolės įvykdymo faktą, skolininkas gali remtis visomis įrodinėjimo priemonėmis (LAT nutartis Nr. 3K-3-269/2011).

16Byloje nustatyta, kad ieškovas neturi atsakovės Ž. M. išduoto rašytinio dokumento, patvirtinančio, jog jis tinkamai įvykdė prievolę pagal akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, t. y. kad atsiskaitė už perkamas akcijas. Tačiau, teismo nuomone, atsižvelgiant LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius teisės principus, į byloje esančius netiesioginius įrodymus, t.y. sutartą akcijų pirkimo kainą (b.l. 5-7), 2011-05-27 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarime užfiksuotus liudytojo V. B. parodymus (b.l. 13-15), šalių elgesį po sutarties sudarymo (ieškovo dalyvavimas bei balsavimas visuotiniame UAB „Kesonas“ akcininkų susirinkime kartu su atsakove Ž. M. (b.l. 9), ieškovo vykdytas UAB „Kesonas“ paskolų dengimas ir kt. (b.l. 10-12)), gali būti pripažįstami pakankamais įrodymais ieškovo prievolės sumokėti už įsigytas akcijas įvykdymui patvirtinti.

17Pripažinus, jog prievolė sumokėti už akcijas pagal sutartį tarp ieškovo UAB „Mas Baltic“ ir atsakovės Ž. M. dėl UAB „Kesonas“ akcijų pirkimo-pardavimo yra įvykdyta, šios sutarties pagrindu bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23d. nutarimo Nr. 1041 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių“ 14.10 punktu, 17 punktu, UAB „Kesonas“ privalo padaryti atitinkamus įrašus asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurių pagrindu 500 paprastųjų vardinių UAB „Kesonas“ akcijų nuosavybės teisė pereitų UAB „Mas Baltic“. Tai padarytina todėl, jog remiantis LAT praktika, perleidžiant uždarosios akcinės bendrovės nematerialiąsias akcijas pagal sandorį, nuosavybės teisės į akcijas įgijimo pagrindas yra sandoris, o momentas, nuo kurio įgijėjas įgyja nuosavybės teisę į jas, yra įrašų akcijas perleidžiančio asmens ir jas įgyjančio asmens akcijų sąskaitose įrašymas (LAT nutartis 3K-3-549/2010).

18Atsižvelgiant į išdėstytus teisinius ir faktinius pagrindus, ieškovės ieškinys tenkintinas. Ieškovo atstovui nurodžius jog bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą teismui jis nepateiks bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovui UAB „Kesonas“ iškelta bankroto byla, ieškovui iš atsakovės Ž. M. priteistinas tik jo sumokėtas žyminis mokestis – 137 Lt. Valstybei iš atsakovės Ž. M. priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos - 73,20 Lt.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Pripažinti, jog ieškovas UAB „Mas Baltic“, įmonės kodas 301584618, įvykdė prievolę pagal 2010-03-11 sutartį dėl UAB „Kesonas“ akcijų pirkimo-pardavimo, t.y. sumokėjo Ž. M. už perkamas akcijas.

22Įpareigoti BUAB „Kesonas“ teisės aktų nustatyta tvarka padaryti atitinkamus įrašus akcijų apskaitos dokumentuose dėl akcininko UAB „Mas Baltic“ turimų UAB „Kesonas“ akcijų nuosavybės teisės.

23Priteisti iš atsakovės Ž. M. ieškovei UAB „Mas Baltic“ – 137 Lt (vieną šimtą trisdešimt septynis litus) sumokėto žyminio mokesčio.

24Priteisti iš atsakovės Ž. M. valstybei 73,20 Lt (septyniasdešimt tris litus 20 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

25Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti 2011-07-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą 500 paprastųjų vardinių akcijų, priklausančių atsakovei Ž. M..

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis,... 2. sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Mas Baltic“ atstovams V. P., advokatui E. M.,... 4. nedalyvaujant atsakovo BUAB „Kesonas“ atstovui,... 5. nedalyvaujant atsakovei Ž. M.,... 6. dalyvaujant atsakovės Ž. M. ir trečiojo asmens V. M. atstovui advokatui A.... 7. dalyvaujant trečiajam asmeniui V. M.... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 9. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 10. Ieškovės UAB „Mas Baltic“ atstovai prašo pripažinti, kad ieškovas UAB... 11. Atsakovo BUAB „Kesonas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė... 12. Atsakovės Ž. M. atstovas prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo... 13. Trečiasis asmuo V. M. ir jo atstovas prašo ieškinį atmesti, priteisti iš... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje iš esmės ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal akcijų... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovas neturi atsakovės Ž. M. išduoto rašytinio... 17. Pripažinus, jog prievolė sumokėti už akcijas pagal sutartį tarp ieškovo... 18. Atsižvelgiant į išdėstytus teisinius ir faktinius pagrindus, ieškovės... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Pripažinti, jog ieškovas UAB „Mas Baltic“, įmonės kodas 301584618,... 22. Įpareigoti BUAB „Kesonas“ teisės aktų nustatyta tvarka padaryti... 23. Priteisti iš atsakovės Ž. M. ieškovei UAB „Mas Baltic“ – 137 Lt... 24. Priteisti iš atsakovės Ž. M. valstybei 73,20 Lt (septyniasdešimt tris litus... 25. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti 2011-07-14 Šiaulių miesto apylinkės... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...