Byla 2-304/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Garantas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-7931-104/2009 pagal ieškovo UAB „Garantas“ ieškinį atsakovui VŠĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“ dėl viešojo konkurso rezultatų, kur tretieji asmenys UAB „Avona“, UAB „Kaminta“, UAB „Struktūra“, UAB YIT Kausta“, UAB „Skirnuva“, UAB „Mūras“, UAB „Lausta“, UAB „Veikmės statyba“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Pireka“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Garantas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VŠĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“ kuriuo prašė:

41. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo VŠĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“ vykdant supaprastinto atviro konkurso „VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokymo paskirties pastatų, esančių Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilnius, techninio projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbams pirkti“ procedūras priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti UAB „Garantas“ pretenzijos;

52. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą;

63. Pripažinti neteisėta ir negaliojančia atsakovo preliminarią pasiūlymų eilę.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėto konkurso procedūras. Jis nurodė, kad konkurse ieškovas pasiūlė mažiausią kainą, tačiau tai jam užtikrino tik trečiąją vietą tarp vienuolikos dalyvių. Ieškovo teigimu jis turėtų būti pripažintas laimėtoju, nes jo pasiūlymas geriausias. Ieškovas teigė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas sudarys viešojo pirkimo sutartį ir ją pradės vykdyti, todėl teisingumo įvykdymas šioje byloje pasidarys sudėtingas arba neįmanomas.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė ir nurodė, kad konkurso tikslas yra pastato rekonstrukcijos darbai, kurių pagalba bus sumažintos pastatų energijos naudojimo ir efektyvumo sąnaudos. Šis projektas yra viešos paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu, todėl atsakovo ketinamų įsigyti darbų pobūdis turi viešąjį interesą. Viešojo intereso gynimas turi prioritetą prieš privačių interesų gynimą, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais motyvais:

101. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino viešojo intereso sampratą. Vien tai, jog projektas yra vykdomas pagal nacionalinio lygio programą nereiškia, jog nagrinėjamu atveju sustabdžius pirkimo procedūras būtų pažeistas viešasis interesas.

112. Atsakovas nepagrįstai konkurso laimėtoju pripažino UAB „Avona“, nes jo pasiūlymo kaina 480168 Lt didesnė nei pasiūlyta ieškovo.

123. Siekiant užtikrinti teikėjo interesų apsaugą nagrinėjamoje byloje būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tik taip gali būti užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Ieškovo duomenimis atsakovas su konkurso laimėtoju dar nėra sudaręs pirkimo sutarties, todėl galima taikyti apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

134. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti viešųjų pirkimų principai. Be to, bus apsaugotas viešasis interesas, siekiant sutaupyti 480168 Lt lėšų, skirtų pastatų renovacijai.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nurodytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme yra nuostata, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu (VPĮ 95 str. 3 d.).

17Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-674/2008).

18Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras organizavo supaprastintą konkursą VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokymo paskirties pastatų, esančių Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilnius, techninio projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbams pirkti (b.l. 19-52). Atsakovas konkurso laimėtoju pripažino UAB „Avona“. Įgyvendinamas projektas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Iš konkurso sąlygų matyti, kad projektu siekiama energijos naudojimo ir efektyvumo bei pastatų naudingųjų savybių gerinimo.

19Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sprendžia, jog atsakovo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros yra susijusios su viešuoju interesu, nes jomis siekiama rekonstruoti mokyklų, esančių Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilniuje, pastatus, juos suremontuoti, apšiltinti, įrengti vėdinimo sistemas, pakeisti stogų dangas. Tai susiję su valstybės interesu viešajame sektoriuje didinti energijos efektyvumą bei mažinti išlaidas, kurios skiriamos energijai, rekonstruoti pastatus. Šiuo atveju vertintina ir ta aplinkybė, kad energijos efektyvumą siekiama didinti mokykloje. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, minėtų priemonių įgyvendinimas mokykloje leistų ne tik pagerinti mokinių ir mokyklos darbuotojų sąlygas, sukurti geresnes bendras darbo sąlygas, tačiau kartu optimizuoti ir mokyklos išlaidas, skiriamas mokyklos šilumos ūkiui. Kaip jau minėta, įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Nagrinėjamoje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius minėto projekto įgyvendinimą kyla grėsmė, jog projektas nebus įgyvendintas nustatytu laiku bei bus prarastas būtent šiam projektui skirtas atitinkamas finansavimas. Tokiu atveju nukentėtų dalies visuomenės (mokinių bei mokykloje dirbančių asmenų) interesai, o kartu būtų pažeistas ir viešasis interesas. Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo šioje byloje yra glaudžiai susijęs su viešuoju interesu. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas šios bylos aplinkybių pagrindu tinkamai aiškino viešojo intereso sąvoką bei teisingai ir pagrįstai suteikė jai prioritetą prieš privatų ieškovo interesą.

20Apelianto teiginiai, kad atsakovas nepagrįstai konkurso laimėtoju pripažino UAB „Avona“, nes jo pasiūlymo kaina 480168 Lt didesnė nei pasiūlyta ieškovo, yra susiję su ieškinio pagrįstumu. Tačiau civilinio proceso įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės ar negalimumo nesieja su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos. Kitaip tariant, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik vertina, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinyje pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimu.

21Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Garantas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. 1. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo VŠĮ „Vilniaus... 5. 2. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo buvo... 6. 3. Pripažinti neteisėta ir negaliojančia atsakovo preliminarią pasiūlymų... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino viešojo intereso... 11. 2. Atsakovas nepagrįstai konkurso laimėtoju pripažino UAB „Avona“, nes... 12. 3. Siekiant užtikrinti teikėjo interesų apsaugą nagrinėjamoje byloje... 13. 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti viešųjų... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias... 17. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo... 19. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sprendžia, jog atsakovo... 20. Apelianto teiginiai, kad atsakovas nepagrįstai konkurso laimėtoju pripažino... 21. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....