Byla e2S-846-459/2016
Dėl 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ pripažinimo negaliojančiu ir uždraudimo nutraukti sutartį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Lamberta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės ieškinį atsakovei UAB „Lamberta“ dėl įpareigojimo sudaryti sutartį ir pagal atsakovės UAB „Lamberta“ ieškinį ieškovei VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei dėl 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ pripažinimo negaliojančiu ir uždraudimo nutraukti sutartį,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės UAB „Lamberta“ ieškinys atsakovei VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei dėl 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 pripažinimo negaliojančiu ir uždraudimo nutraukti sutartį, kuriame ieškovė prašo pripažinti atsakovės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė 2015-10-28 pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 niekiniu, negaliojančiu ir nesukuriančiu jokių teisinių pasekmių; pripažinti 2005-01-19 tarp ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytos Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 111 nutraukimą nuo 2016-01-18 negaliojančiu ir įpareigoti atsakovę vykdyti šią sutartį bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 vykdymą (galiojimą) ir uždrausti atsakovei nutraukti 2005-01-19 tarp ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytą Šilumos pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 111 bei uždrausti atsakovei atsijungti nuo UAB „Lamberta“ šilumos perdavimo tinklo, iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės sprendimas šioje byloje.

3VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė taip pat pateikė ieškinį, jame prašė teismo įpareigoti atsakovę UAB „Lamberta“ sudaryti Šilumos įrenginių pirkimo – pardavimo sutartį per 22 dienas nuo Šilumos tiekimo sutarties nutraukimo dienos ieškinyje nurodytomis sąlygomis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi bylos pagal šalių ieškinius sujungtos į vieną bylą.

52016-03-02 teisme gautas ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: ieškovė prašė laikinai sustabdyti UAB „Lamberta“ valdomų šilumą ir karštą vandenį gaminančių įrenginių – katilų, tinklo siurblių ir pan. darbą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento katilinėje, adresu ( - ), išankstiniame prašyme nurodytomis datomis ir laiku bei savo veiksmais ar neveikimu netrukdyti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, jos rangovų ir/ar subrangovų darbuotojams patekti į Psichiatrijos departamento katilinės pastatą, adresu Aušros g. 24, Švėkšnoje, ir vykdyti rekonstrukcijos darbus. Nurodo, jog UAB „Lamberta“ 2016-02-24 pateikė raštą su ultimatyviu grasinimu nutraukti Ligoninės psichiatrijos departamentui, kuriame gydoma virš 200 pacientų, šildymo ir karšto vandens tiekimą. Taip pat nurodė, kad Ligoninės psichiatrijos departamento katilinės rekonstrukcijos darbai atliekami pagal Klimato kaitos specialiąją programą, ieškinys teismui pareikštas siekiant užtikrinti vieną iš finansavimo skyrimo sąlygų – pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad iškastinį kurą naudojantys katilai bus perduoti ieškovės nuosavybėn. Tuo tarpu atsakovė UAB „Lamberta“ savo veiksmais neleidžia vykdyti katilinės rekonstrukcijos darbų ir nustatytais terminais juos užbaigti, dėl to ieškovei nebelieka prasmės stengtis atitikti finansavimo skyrimo sąlygas, nes ieškovė dėl rekonstrukcijos darbų nebaigimo nustatytais terminais nebetektų finansavimo ir biokuro katilinės įrengimo išlaidas turėtų apmokėti savo lėšomis.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-14 nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: įpareigojo atsakovę UAB „Lamberta“ ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės išankstiniame prašyme nurodytomis datomis ir laikais laikinai sustabdyti UAB „Lamberta“ valdomų šilumą ir karštą vandenį gaminančių įrenginių – katilų, tinklo siurblių ir pan. darbą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento katilinėje, adresu ( - ), taip pat įpareigojo atsakovę UAB „Lamberta“ savo veiksmais ar neveikimu netrukdyti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, jos rangovų ir/ar subrangovų darbuotojams patekti į Psichiatrijos departamento katilinės pastatą, adresu ( - ), ir vykdyti katilinės rekonstrukcijos darbus. Spręsdamas dėl pateikto prašymo teismas pažymėjo, kad, nors ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su pareikštu materialiuoju ieškinio reikalavimu, tačiau netiesiogiai toks ryšys gali būti įžvelgiamas, t. y. ieškovės ieškinys pareikštas kaip dalyvavimo Klimato kaitos specialiojoje programoje sąlyga. Be to, net nesant tiesioginio ryšio tarp ieškinio reikalavimo ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti taikomos, jei tai būtų būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ir valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 144 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamos bylos kontekste viešuoju interesu laikytinas nenutrūkstamas šilumos energijos tiekimas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamente, ekologiško kuro naudojimas Psichiatrijos departamento katilinėje, sėkmingas Klimato kaitos specialiosios programos sąlygų vykdymas. Taigi, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, į tai, kad prima facie įvertinus ieškinio pagrįstumą jis galėtų būti tenkintas, į tai, kad 2005-01-09 Šilumos pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 111 šiai dienai laikytina nutraukta, dėl to ieškovė VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė privalo imtis priemonių šilumos tiekimui užtikrinti, taip pat remdamasis bendraisiais teisės principais ir siekdamas užtikrinti viešojo intereso apsaugą, teismas nusprendė, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas prioritetą suteikti ieškovės interesui modernizuoti šildymo sistemą, pajungti naujus įsigytus katilus į tinklą bei nustatytais terminais įvykdyti Klimato kaitos specialiosios programos sąlygas.

7Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-14 nutartį ir klausimą išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, jog nutarties motyvas, kad UAB „Lamberta“ neatmeta galimybės nutraukti šilumos tiekimą, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. UAB „Lamberta“ toliau tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį ligoninei, tai patvirtina ir į bylą pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Atsakovės nuomone, laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškiniu siekiamu rezultatu, tai pripažino ir pats teismas, nurodydamas, jog jos yra nutolusios nuo nagrinėjamoje byloje keliamo reikalavimo. Teismo išvada dėl viešojo intereso egzistavimo nepagrįsta, nes ieškovė nepateikė į bylą jokių duomenų apie numatomus naujos katilinės taršos rezultatus. Skundžiama nutartis prieštarauja 1999-09-21 Ūkio ministro įsakymu Nr. 316 patvirtintoms Saugos taisyklėms eksploatuojant šilumos įrenginius bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą šilumos tiekimo įrenginių stabdymas galimas tik ligoninei su šilumos tiekėju suderinus laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygas.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos palikti nutartį nepakeistą. Nurodo, jog panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kyla pavojus, kad UAB „Lamberta“ vėl pradės neteisėtus veiksmus, siekdama sutrukdyti katilinės rekonstrukciją. Rekonstrukcijos darbų teisėtumą 2016-02-22 vertino Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kuri jokių pažeidimų ir trūkumų nenustatė. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti, kad nustatytais terminais būtų pabaigti katilinės rekonstrukcijos darbai ir nebūtų prarastos rekonstrukcijai skirtos lėšos.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

11Nagrinėjamu atveju spręstina, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria ieškovės prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovė UAB „Lamberta“ įpareigota ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės išankstiniame prašyme nurodytomis datomis ir laikais laikinai sustabdyti UAB „Lamberta“ valdomų šilumą ir karštą vandenį gaminančių įrenginių – katilų, tinklo siurblių ir pan. darbą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento katilinėje, adresu ( - ), taip pat atsakovė UAB „Lamberta“ įpareigota savo veiksmais ar neveikimu netrukdyti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, jos rangovų ir/ar subrangovų darbuotojams patekti į Psichiatrijos departamento katilinės pastatą, adresu ( - ), ir vykdyti katilinės rekonstrukcijos darbus.

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtintas ieškovės ar atsakovės reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamo pažeistų teisių ir teisėtų interesų atkūrimo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovės ar atsakovės teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovei ar atsakovei, priėmus teismo sprendimą jų naudai, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galbūt pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų daryti įtaką būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį ar priešieškinį, tinkamam įvykdymui. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodeksas nedetalizuoja, kokios aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, o į bylą pateiktus įrodymus vertina tik tiek, kiek tai yra būtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą (LR CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

13Iš bylos medžiagos nustatyta, jog tarp šalių kilo ginčas dėl vienašališko 2005-01-19 UAB „Lamberta“ ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytos Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 111 nutraukimo nuo 2016-01-18. UAB „Lamberta“ prašo pripažinti negaliojančiu 2015-10-28 pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776, pripažinti negaliojančiu 2005-01-19 tarp „Lamberta“ ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytos Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 111 nutraukimą nuo 2016-01-18 bei įpareigoti ieškovę vykdyti šią sutartį. UAB „Lamberta“ savo ieškinį grindžia tuo, jog Šilumos pirkimo - pardavimo sutartis nenumato VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei teisės vienašališkai nutraukti sutartį. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė tai pat pateikė ieškinį UAB „Lamberta“ dėl įpareigojimo sudaryti šilumos įrenginių pirkimo - pardavimo sutartį (Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi bylos pagal šalių ieškinius sujungtos į vieną bylą). Iš šio ieškinio matyti, jog tarp šalių nuo 2015-01-19 vyko derybos dėl 2005-01-19 Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo, nes VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia pasinaudoti Klimato kaitos specialiąja programa ir užtikrinti, kad Psichiatrijos departamentas būtų šildomas naudojant ekologišką kurą. Tam buvo pateikta paraiška ir 2014-12-08 raštu Nr. (10-5)-D8-9033 LR Aplinkos ministerija informavo, kad pagal pateiktą paraišką 2014-12-05 įsakymu Nr. D1-933 buvo skirtas finansavimas. Viena iš finansavimo sąlygų yra ta, kad VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė iki finansavimo sutarties sudarymo privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad iškastinį kurą naudojantys katilai perduoti pareiškėjos nuosavybėn. Vykdydama Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia perpirkti iš UAB „Lamberta“ šilumos įrenginius už likutinę vertę, tam kad įvykdytų finansavimo sąlygas ir nepatirtų didelių finansinių nuostolių. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė yra viešoji įstaiga, teikianti asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

14Ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: prašė laikinai sustabdyti UAB „Lamberta“ valdomų šilumą ir karštą vandenį gaminančių įrenginių – katilų, tinklo siurblių ir pan. darbą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento katilinėje, adresu Aušros g. 24, Švėkšnoje, išankstiniame prašyme nurodytomis datomis ir laiku bei savo veiksmais ar neveikimu netrukdyti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, jos rangovų ir/ar subrangovų darbuotojams patekti į Psichiatrijos departamento katilinės pastatą, adresu ( - ), ir vykdyti rekonstrukcijos darbus. Nurodė, jog UAB „Lamberta“ 2016-02-24 pateikė raštą su ultimatyviu grasinimu nutraukti Ligoninės psichiatrijos departamentui, kuriame gydoma virš 200 pacientų, šildymo ir karšto vandens tiekimą. Taip pat nurodė, kad Ligoninės psichiatrijos departamento katilinės rekonstrukcijos darbai atliekami pagal Klimato kaitos specialiąją programą, ieškinys teismui pareikštas siekiant užtikrinti vieną iš finansavimo skyrimo sąlygų – pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad iškastinį kurą naudojantys katilai bus perduoti ieškovės nuosavybėn. Tuo tarpu atsakovė UAB „Lamberta“ savo veiksmais neleidžia vykdyti katilinės rekonstrukcijos darbų ir nustatytais terminais juos užbaigti, dėl to ieškovei nebelieka prasmės stengtis atitikti finansavimo skyrimo sąlygas, nes ieškovė dėl rekonstrukcijos darbų nebaigimo nustatytais terminais nebetektų finansavimo ir biokuro katilinės įrengimo išlaidas turėtų apmokėti savo lėšomis. Teismas ieškovės prašymą tenkino. Atsakovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį.

15Atsakovė teigia, jog laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškiniu siekiamu rezultatu. Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte, kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių, numatytas įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Pagal savo pobūdį ši laikinoji apsaugos priemonė laikytina prevencine priemone. Atsakovė, motyvuodama savo poziciją, kad laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškiniu siekiamu rezultatu, nurodo, jog ieškovė nereiškia prevencinio ieškinio. Teismas šį atsakovės argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Prevencinio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės taikytinos ne tik prevencinio ieškinio reikalavimams užtikrinti. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nors prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su pareikštu materialiuoju ieškinio reikalavimu, tačiau toks ryšys gali būti įžvelgtas, t. y. ieškovės ieškinys pareikštas kaip dalyvavimo Klimato kaitos specialiojoje programoje sąlyga – ieškovė gaus finansavimą pakeisti skalūnų alyva kūrenamus katilus į šiuolaikinius šildymo įrenginius, jei perpirks iš atsakovės iškastinį kurą naudojančius katilus, ir, priešingai, – neužbaigusi katilinės rekonstrukcijos darbų nustatytais terminais, ieškovė nebetektų finansavimo ir biokuro katilinės įrengimo išlaidas turėtų apmokėti savo lėšomis.

16Kaip revizuodamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-14 nutarties, kuria atsisakyta tenkinti UAB „Lamberta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumą 2016-03-17 nutartyje pažymėjo Klaipėdos apygardos teismas, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kai projekto įgyvendinimo terminas nėra ilgas, o projektas didžiąja dalimi finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių neįsisavinus laiku, būtų užkirstas kelias disponuoti jomis bei įgyvendinti projektą, prioritetas teikiamas ne privatiems interesams, o viešajam interesui įsisavinti lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse byloje Nr. 2-1031/2010, Nr. 2-304/2010, 2-1008/2011). Įvertinęs tai, jog atsakovė yra viešoji įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas, o sveikata neabejotinai yra viešojo pobūdžio vertybė, saugoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tai, jog VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia pasinaudoti Klimato kaitos specialiąja programa, katilinės rekonstrukcijai yra skirtas finansavimas, o neužbaigus projekto nustatytais terminais, ligoninė nebeteks finansavimo ir patirs nuostolių, Klaipėdos apygardos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Lamberta“ prašomos pritaikyti priemonės – 2015-10-20 pranešimo vykdymo sustabdymas ir sutarties nutraukimo uždraudimas – gali pažeisti viešąjį interesą, nes gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius.

17Šiuo atveju sprendžiant dėl teismo nutartimi ieškovės prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, taikytina analogiška motyvacija, nes akivaizdu, jog ieškovės prašomos taikyti priemonės yra susijusios su viešojo intereso įsisavinti Klimato kaitos specialiosios programos lėšas užtikrinimu - ieškovė gaus finansavimą pakeisti skalūnų alyva kūrenamus katilus į šiuolaikinius šildymo įrenginius, jei perpirks iš atsakovės iškastinį kurą naudojančius katilus, ir, priešingai, – neužbaigusi katilinės rekonstrukcijos darbų nustatytais terminais, ieškovė nebetektų finansavimo ir biokuro katilinės įrengimo išlaidas turėtų apmokėti savo lėšomis.

18Atsakovė nurodo, jog nutarties motyvas, kad UAB „Lamberta“ neatmeta galimybės nutraukti šilumos tiekimą, prieštarauja byloje esantiems įrodymams - UAB „Lamberta“ toliau tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį ligoninei. Kaip jau nurodyta, šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės taikytinos iš esmės viešojo intereso įsisavinti programos lėšas užtikrinimui. Be to, 2016-02-24 rašte atsakovė nurodė neatmetanti galimybės nutraukti šilumos tiekimą, todėl ieškovei privalu imtis priemonių šilumos bei karšto vandens tiekimui užtikrinti. Taigi, nors atsakovė teigia tiekianti šilumos energiją ir karštą vandenį, tačiau ji išreiškė poziciją, jog bet kada galėtų sustabdyti tiekimą. Todėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užkirsti kelią tokiai situacijai ir užtikrinti viešąjį interesą.

19Atsakovė atskirajame skunde taip pat teigia, jog skundžiama nutartis prieštarauja 1999-09-21 Ūkio ministro įsakymu Nr. 316 patvirtintoms Saugos taisyklėms eksploatuojant šilumos įrenginius bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297. Kaip nurodo atsakovė, pagal galiojantį teisinį reguliavimą šilumos tiekimo įrenginių stabdymas galimas tik ligoninei su šilumos tiekėju suderinus laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygas. Šiuo atveju ieškovė laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia užsitikrinti galimybę tęsti katilinės rekonstrukcijos darbus. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog rekonstrukcija būtų vykdoma neteisėtai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. 2016-04-08 rangovo UAB „Naujoji šiluma“ atstovas patvirtino, jog yra atlikta jau 70 proc. rekonstrukcijos darbų. Teismas šiuo atveju neturi kompetencijos ir neprivalo vertinti atliktų darbų kokybės, jų atlikimo proceso atitikimo teisės aktų reikalavimams, nes šis klausimas nėra susijęs su byloje pareikštais materialiniais reikalavimais.

20Nurodytais motyvais konstatuotina, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas pagrįstai jas taikė, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kaip teisėta ir pagrįsta, paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės UAB „Lamberta“... 3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė taip pat pateikė ieškinį, jame... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi bylos pagal šalių... 5. 2016-03-02 teisme gautas ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-14 nutartimi tenkino ieškovės... 7. Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. Nagrinėjamu atveju spręstina, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria... 12. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog tarp šalių kilo ginčas dėl... 14. Ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė pateikė prašymą taikyti... 15. Atsakovė teigia, jog laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su... 16. Kaip revizuodamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-14 nutarties,... 17. Šiuo atveju sprendžiant dėl teismo nutartimi ieškovės prašymu pritaikytų... 18. Atsakovė nurodo, jog nutarties motyvas, kad UAB „Lamberta“ neatmeta... 19. Atsakovė atskirajame skunde taip pat teigia, jog skundžiama nutartis... 20. Nurodytais motyvais konstatuotina, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį palikti...