Byla e2S-555-459/2016
Dėl įpareigojimo sudaryti sutartį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Lamberta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovei VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei dėl 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ pripažinimo negaliojančiu ir uždraudimo nutraukti sutartį bei ieškovės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė ieškinį atsakovei UAB „Lamberta“ dėl įpareigojimo sudaryti sutartį,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės UAB „Lamberta“ ieškinys atsakovei VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei dėl 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 pripažinimo negaliojančiu ir uždraudimo nutraukti sutartį, kuriame ieškovė prašo pripažinti atsakovės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė 2015-10-28 pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 niekiniu, negaliojančiu ir nesukuriančiu jokių teisinių pasekmių; pripažinti 2005-01-19 tarp ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytos Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 111 nutraukimą nuo 2016-01-18 negaliojančiu ir įpareigoti atsakovę vykdyti šią sutartį bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 vykdymą (galiojimą) ir uždrausti atsakovei nutraukti 2005-01-19 tarp ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytą Šilumos pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 111 bei uždrausti atsakovei atsijungti nuo UAB „Lamberta“ šilumos perdavimo tinklo, iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės sprendimas šioje byloje.

3VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė taip pat pateikė ieškinį, jame prašė teismo įpareigoti atsakovę UAB „Lamberta“ sudaryti Šilumos įrenginių pirkimo – pardavimo sutartį per 22 dienas nuo Šilumos tiekimo sutarties nutraukimo dienos ieškinyje nurodytomis sąlygomis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi bylos pagal šalių ieškinius sujungtos į vieną bylą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-01-14 nutartimi netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, jog tarp šalių nuo 2015-01-19 vyko derybos dėl 2005-01-19 Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo, nes VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia pasinaudoti Klimato kaitos specialiąja programa ir užtikrinti, kad Psichiatrijos departamentas būtų šildomas naudojant ekologišką kurą. Tam buvo pateikta paraiška ir 2014-12-08 raštu Nr. (10-5)-D8-9033 LR Aplinkos ministerija informavo, kad pagal pateiktą paraišką 2014-12-05 įsakymu Nr. D1-933 buvo skirtas finansavimas. Viena iš finansavimo sąlygų yra ta, kad VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė iki finansavimo sutarties sudarymo privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad iškastinį kurą naudojantys katilai perduoti pareiškėjo nuosavybėn. Vykdydama Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia perpirkti iš atsakovės šilumos įrenginius už likutinę vertę, kad įvykdytų finansavimo sąlygas ir nepatirtų didelių finansinių nuostolių. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė yra viešoji įstaiga, teikianti asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Teismo nuomone, ieškovės prašytos pritaikyti priemonės – 2015-10-20 pranešimo vykdymo sustabdymas ir sutarties nutraukimo uždraudimas – gali pažeisti viešąjį interesą, nes jos gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius, todėl teismas ieškovės prašymą atmetė.

6Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-14 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, jog šiai dienai dėl neteisėtų atsakovės veiksmų (be ieškovės sutikimo demontuota katilinės technologinė įranga) nebeveikia rezervinis katilas, nebeveikiant katilui po sutarties nutraukimo į ligoninę šiluma nebus tiekiama, taigi nebus užtikrintas ligoninės funkcionavimas ir gydymo paslaugų teikimas ir bus pažeistas viešasis interesas. Konkrečiu atveju visiškai akivaizdu, jog teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galbūt palankus teismo sprendimas taps beprasmis, nes nebebus jokių galimybių jį įvykdyti. Ieškovė taip pat pažymi, jog skundžiama nutartis nėra grindžiama realios žalos visuomenei ar jos daliai pagrindais. Be to, byloje nėra įrodymų, jog pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo pirmosios instancijos palikti nutartį nepakeistą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pritaikius ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas. Ligoninės psichiatrijos departamento katilinės rekonstrukcija yra atliekama pagal Klimato kaitos specialiąją programą, kurios vienas iš tikslų yra aplinkai kenksmingą skalūnų alyvą deginančius katilus pakeisti specialiosios programos biokuro katilais. Ligoninė nustatytais terminais neužbaigusi projekto, nebeteks finansavimo ir biokuro katilinės įrengimo išlaidas privalės mokėti iš savo lėšų. Atskirajame skunde teigiama, kad ligoninė neturi kito šilumos tiekėjo, tačiau šie teiginiai neatitinka tikrovės ir klaidina teismą. Katilinės rekonstrukcijos metu bus sumontuoti biokuro katilai, gaminantys šilumos energiją, taigi ligoninė pati galės apsirūpinti šilumos energija ir vandeniu. Biokuro katilinės įrengimo darbai artimiausiu metu bus baigti. Atsakovė taip pat nesutinka su ieškovės teiginiais, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus jokių galimybių įvykdyti sprendimą, nes ieškovė turės galimybę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

10Civilinio proceso kodekso 314 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantė 2016-03-16 kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – 2016-02-24 UAB „Lamberta“ raštą bei VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės atsakymą į šį raštą bei 2016-02-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti šiuos naujai pateikiamus įrodymus, nes visi šie dokumentai surašyti jau po skundžiamos nutarties priėmimo, todėl negali būti vertinami kvestionuojant 2016-01-14 nutarties teisėtumą.

11Nagrinėjamu atveju spręstina, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės 2015-10-28 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776 vykdymą (galiojimą) ir uždrausti atsakovei nutraukti 2005-01-19 tarp ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytą Šilumos pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 111 bei uždrausti atsakovei atsijungti nuo UAB „Lamberta“ šilumos perdavimo tinklo, iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės sprendimas šioje byloje.

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtintas ieškovės ar atsakovės reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamo pažeistų teisių ir teisėtų interesų atkūrimo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovės ar atsakovės teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovei ar atsakovei, priėmus teismo sprendimą jų naudai, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galbūt pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų daryti įtaką būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį ar priešieškinį, tinkamam įvykdymui. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodeksas nedetalizuoja, kokios aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, o į bylą pateiktus įrodymus vertina tik tiek, kiek tai yra būtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą (LR CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

13Iš bylos medžiagos nustatyta, jog tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės vienašališko 2005-01-19 ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytos Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 111 nutraukimo nuo 2016-01-18. Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu 2015-10-28 pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 1776, pripažinti negaliojančiu 2005-01-19 tarp ieškovės ir VŠĮ Švėkšnos psichiatrinės ligoninės (kurios teises ir pareigas perėmė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) sudarytos Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 111 nutraukimą nuo 2016-01-18 bei įpareigoti atsakovę vykdyti šią sutartį. Ieškovė UAB „Lamberta“ savo ieškinį grindžia tuo, jog Šilumos pirkimo - pardavimo sutartis nenumato atsakovui VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei teisės vienašališkai nutraukti sutartį. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė tai pat pateikė ieškinį UAB „Lamberta“ dėl įpareigojimo sudaryti šilumos įrenginių pirkimo - pardavimo sutartį (Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi bylos pagal šalių ieškinius sujungtos į vieną bylą). Iš šio ieškinio matyti, jog tarp šalių nuo 2015-01-19 vyko derybos dėl 2005-01-19 Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo, nes VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia pasinaudoti Klimato kaitos specialiąja programa ir užtikrinti, kad Psichiatrijos departamentas būtų šildomas naudojant ekologišką kurą. Tam buvo pateikta paraiška ir 2014-12-08 raštu Nr. (10-5)-D8-9033 LR Aplinkos ministerija informavo, kad pagal pateiktą paraišką 2014-12-05 įsakymu Nr. D1-933 buvo skirtas finansavimas. Viena iš finansavimo sąlygų yra ta, kad VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė iki finansavimo sutarties sudarymo privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad iškastinį kurą naudojantys katilai perduoti pareiškėjos nuosavybėn. Vykdydama Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia perpirkti iš UAB „Lamberta“ šilumos įrenginius už likutinę vertę, tam kad įvykdytų finansavimo sąlygas ir nepatirtų didelių finansinių nuostolių. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė yra viešoji įstaiga, teikianti asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

14Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Eiresta“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 2-658/2007). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kai projekto įgyvendinimo terminas nėra ilgas, o projektas didžiąja dalimi finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių neįsisavinus laiku, būtų užkirstas kelias disponuoti jomis bei įgyvendinti projektą, prioritetas teikiamas ne privatiems interesams, o viešajam interesui įsisavinti lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse byloje Nr. 2-1031/2010, Nr. 2-304/2010, 2-1008/2011).

15Šiuo atveju, įvertinus tai, jog atsakovė yra viešoji įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas, o sveikata neabejotinai yra viešojo pobūdžio vertybė, saugoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tai, jog VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia pasinaudoti Klimato kaitos specialiąja programa, katilinės rekonstrukcijai yra skirtas finansavimas, o neužbaigus projekto nustatytais terminais, ligoninė nebeteks finansavimo ir patirs nuostolių, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovės prašomos pritaikyti priemonės – 2015-10-20 pranešimo vykdymo sustabdymas ir sutarties nutraukimo uždraudimas – gali pažeisti viešąjį interesą, nes gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius.

16Atskirajame skunde teigiama, jog ligoninė neturi kito šilumos tiekėjo, todėl žiemą atsijungus nuo ieškovės šilumos perdavimo tinklo, ligoninės psichiatrijos departamentas nebus aprūpinamas šilumos energija ir vandeniu, ir taip bus pažeistas viešasis interesas. Šis skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Kaip nurodo atsakovė, atsijungimas nuo ieškovės šilumos tinklų ligoninei reikalingas atliekant Ligoninės psichiatrijos departamento katilinės rekonstrukciją, kurios metu katilinėje bus sumontuoti biokuro katilai, gaminantys šilumos energiją.

17Tai pat pažymėtina, jog ieškovės teiginys, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pats sprendimas nebeteks prasmės, nes jo nebus įmanoma įvykdyti, savaime nesuponuoja būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes būtina įvertinti pasekmes, kurias sukeltų priemonių taikymas. Šiuo atveju konstatavus, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas įsisavinti programos lėšas, o tai pažeistų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo principą, ieškovei išaiškintina, jog, jei ieškinys būtų patenkintas, ieškovė galėtų kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo.

18Esant nutartyje aptartoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis kaip teisėta ir pagrįsta paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės UAB „Lamberta“... 3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė taip pat pateikė ieškinį, jame... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi bylos pagal šalių... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-01-14 nutartimi netenkino ieškovės... 6. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo pirmosios instancijos... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Civilinio proceso kodekso 314 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės... 11. Nagrinėjamu atveju spręstina, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria... 12. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės... 14. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad jeigu konkrečioje byloje taikytinos... 15. Šiuo atveju, įvertinus tai, jog atsakovė yra viešoji įstaiga, teikianti... 16. Atskirajame skunde teigiama, jog ligoninė neturi kito šilumos tiekėjo,... 17. Tai pat pažymėtina, jog ieškovės teiginys, kad nepritaikius laikinųjų... 18. Esant nutartyje aptartoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį palikti...