Byla e2S-875-210/2017
Dėl valdybos sprendimo bei vadovės įsakymo pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-20467-816/2017 išsprendus laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės L. D. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „ALZIDA”, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims – A. S., L. G. ir A. D., dėl valdybos sprendimo bei vadovės įsakymo pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovė L. D. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento (ab initio) UAB „ALZIDA“ direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo“ ir UAB „ALZIDA“ valdybos 2017-03-24 sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA“ veiklos sustabdymo“ ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62. Ieškovės prašymu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-04-12 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei UAB „ALZIDA” ir jo valdymo organams vykdyti UAB „ALZIDA” direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo” ir 2017-03-24 valdybos sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA” veiklos sustabdymo” iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas (nutartis) priimtas šioje civilinėje byloje.

73. Atsakovė 2017-04-26 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-12 nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, prašydama jas panaikinti, kadangi nėra privalomojo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo ir jos nėra skirtos išvengti galimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba negalimumo jį įvykdyti, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo, ekonomiškumo bei proporcingumo principams, nes sudaro pagrindą netgi nedidelę dalį įmonės akcijų turinčiam akcininkui piktnaudžiauti savo teisėmis, perimti įmonės valdymą iš kontrolinį įmonės akcijų paketą turinčių akcininkų ir visiškai paralyžiuoti įmonės veiklą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi patenkino atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo: panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei UAB „ALZIDA”, į. k. 122270615 (ir jo valdymo organams) vykdyti UAB „ALZIDA” direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo” ir 2017-03-24 valdybos sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA” veiklos sustabdymo” iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas (nutartis), priimtas šioje civilinėje byloje.

105. Teismas preliminariai įvertinęs byloje pareikšto ieškinio reikalavimus, t. y., kad UAB „ALZIDA“ akcininkė L. D., turinti tik 23,59 proc. įmonės akcijų, ginčija juridinio asmens direktoriaus įsakymą dėl naujų užsakymų priėmimo ir įmonės valdybos sprendimą dėl veiklos sustabdymo, taipogi įvertinus patikslinto ieškinio pagrindą (kuriame nenurodoma nė procedūrinio ginčijamų sprendimų pažeidimo, nė vienos konkrečios ir imperatyvioms įstatymo ar įstatų normoms prieštaraujančios normos, kurioms šie skundžiami sprendimai gali prieštarauti, o pateikiamas deklaratyvių ir bendro pobūdžio nuostatų rinkinys), pripažino, jog nebuvo pagrindo konstatuoti, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas, ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

116. Teismas vertino, nagrinėjamu atveju ieškovės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, tokiu būdu apribojant galimybę UAB „ALZIDA“ valdymo organams įgyvendinti svarbius sprendimus, pažeidžia ginčo šalių pusiausvyrą, taip pat ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo principus, bendrovės interesus. Teismas nurodė, kad sprendimai dėl įmonės veiklos strategijos, vystymosi ir pan., priimti pagal kompetenciją ir laikantis procedūros, gali būti keičiami įmonės dalininkų balsų dauguma inicijavus įmonės valdymo organuose atitinkamas procedūras, tačiau ne per laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutą. Be kita ko, per laikinųjų apsaugos priemonių institutą negali būti išspręstas ginčas iš esmės ir teismas negali pakeisti išimtinės akcininkų susirinkimo, bendrovės valdybos ir kitų valdymo organų kompetencijos, taipogi savo sprendimais negali riboti bendrovės akcininkų turtinių ir neturtinių teisių, ginčuose apskritai nedalyvavusių asmenų teisių. Dėl to teismas sutiko su atskiruoju skundu ir panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

137. Atskiruoju skundu ieškovė L. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždraudžiant atsakovei UAB „ALZIDA” ir jo valdymo organams vykdyti UAB „ALZIDA” direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo” ir 2017-03-24 valdybos sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA” veiklos sustabdymo“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

147.1. Apeliantė pažymi, kad atskirajame skunde atsakovė nurodė klaidinančias ir tikrovės neatitinkančias faktines aplinkybes ir deklaratyvius motyvus, neatskleidė visų reikšmingų faktinių aplinkybių ir nepateikė visų reikšmingų įrodymų, taip suklaidino teismą. Ieškovės ginčijami sprendimai ne tik nėra bendrovei svarbūs (pozityviąja prasme) ar naudingi, jais siekiama apskritai sustabdyti ir nutraukti bendrovės veiklą, o tai akivaizdžiai prieštarauja bendrovės veiklos tikslui vykdyti ūkinę-komercinę veiklą ir gauti pelno.

157.2. Advokatas remiasi negaliojančia sutartimi, neturi teisės pasirašinėti ir teikti procesinius dokumentus bendrovės vardu, prisistatyti bendrovę atstovaujančiu advokatu, todėl atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo neturėjo būti net priimtas, juo labiau patenkintas.

16 7.3. Ieškovė niekaip nekenkia bendrovės ar įeitų akcininkų interesams, o priešingai – stengiasi išsaugoti mokią ir pelningą bendrovę ir jos veiklos tęstinumą, o L. G., A. S. ir E. P. bando panaudoti bendrovę savo asmeniniams interesams patenkinti ir bendrovei sužlugdyti. Ieškovė siekia veiklos tęstinumo, prašo valdymo organų ir kitų akcininkų imtis veiksmų bendrovei išsaugoti ir veiklai tęsti, tačiau būtent L. G., A. S. ir E. P. blokuoja tokias iniciatyvas ir priiminėja sprendimus stabdyti bendrovės veiklą, nepriimti naujų užsakymų, atleisti visus darbuotojus ir kt. Apeliantės teigimu, stabdydami bendrovės veiklą, L. G., A. S. ir E. P. iš tikrųjų faktiškai vykdo užslėptą bendrovės likvidavimą, nepaisydami to, kad likvidavimo procesas yra sustabdytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-20 nutartimi ir ši laikinoji apsaugos priemonė galioja iki šiol.

177.4. Jeigu bus atlikti su ginčijamais sprendimais susiję bendrovės veiklos stabdymo veiksmai, ieškovės reikalavimų (panaikinti sprendimus) šioje byloje tenkinimas neteks prasmės, nes sprendimai jau bus įgyvendinti, bendrovės veikla sužlugdyta, o ginčijamų sprendimų atgręžti nebus įmanoma arba tai padaryti bus labai sunku. Tai reiškia, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

188. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „ALZIDA“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

198.1. Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, o prašomos taikyti ir nutartimi panaikintos laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba negalimumo jį įvykdyti. Teismas nutartyje pagrįstai įvertino tą faktą, jog ieškovė tikėtinai nepagrindė Įsakymo ir Valdybos sprendimo neteisėtumo, dėl to pagrįstai nutartimi panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

208.2. Skundžiama nutartimi tinkamai įvertinta ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones prieštara šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, proporcingumo bei teisingumo principams, neleidžiant nedidelę dalį įmonės akcijų turinčiam akcininkui – ieškovei piktnaudžiauti savo teisėmis, perimti įmonės valdymą iš kontrolinį įmonės akcijų paketą turinčių akcininkų ir visiškai paralyžiuoti įmonės veiklą.

218.3. Ieškinio ir kartu su juo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškimas yra viena iš Ieškovės eilinio piktnaudžiavimo savo, kaip akcininkės, teisėmis forma. Ieškiniu ieškovė toliau tęsia savo piktnaudžiavimo turimomis atsakovo akcijomis veiksmus, teismo pagalba siekia iš esmės paralyžiuoti įmonės veiklą, kitų akcininkų bei įmonės valdymo organų sprendimų priėmimą ir vykdymą.

229. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo A. D. prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

239.1. Sutinka su ieškovės argumentais, kad L. G. ir A. S. priiminėja neteisėtus, bendrovės tikslams prieštaraujančius, bendrovę žlugdančius, protingumo ir sąžiningumo principus pažeidžiančius sprendimus. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones L. G. ir A. S. nelieka jokios kliūties sustabdyti ir sužlugdyti bendrovės veiklai.

249.2. L. G. ir A. S. nėra kvalifikuoti valdyti bendrovę, bando panaudoti bendrovę tik savo asmeniniams interesams patenkinti, siekia išvengti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamo ieškinio dėl L. G. ir A. S. bendrovei padarytos žalos, siekia sužlugdyti bendrovę, o ieškovė L. D. visomis teisėtomis priemonėmis stengiasi išsaugoti mokią ir pelningą bendrovę ir jos veiklos tęstinumą.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2710. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintos byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovei UAB „ALZIDA“ ir jo valdymo organams vykdyti UAB „ALZIDA” direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo” ir 2017-03-24 valdybos sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA” veiklos sustabdymo“.

2811. 2017-10-23 gautas apeliantės prašymas pridėti prie bylos naujus įrodymus: rašytinius paaiškinimus dėl atsakovės UAB „ALZIDA“ atsiliepime nurodytų argumentų, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-18 ir 2017-09-12 sprendimus, 2017-08-29 prašymą dėl Z. R. neišmokėto darbo užmokesčio, 2017-07-31 įsakymą dėl Z. R. atleidimo iš darbo, dokumentus dėl akreditavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo, Lietuvos advokatūros advokatų garbės teismo 2017-0905 sprendimą bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-20 nutartį. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje sprendžiamo klausimo pobūdį, taip pat į tai, kad pateikti nauji įrodymai gali būti aktualūs sprendžiant nagrinėjamą klausimą, o jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, apeliantės pateiktus naujus įrodymus priima ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

2912. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus ir pagrindus, pagrįstai atsižvelgė į bylos šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo principus, į šalių statusą, į prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį bei jų teisinį ryšį su ieškinyje iškeltais reikalavimais. Skundžiama nutartis teisėta ir pagrįsta, atskirojo skundo argumentai prielaidų jos panaikinimui nesudaro.

3013. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialinės teisės. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Taigi, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimas susideda iš dviejų stadijų, t. y. pirma įsitikinama, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, o tuomet vertinama, ar egzistuoja poreikis užtikrinti tokį reikalavimą būtent prašomomis priemonėmis.

3114. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento (ab initio) UAB „ALZIDA“ direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo“ ir UAB „ALZIDA“ valdybos 2017-03-24 sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA“ veiklos sustabdymo“. Teismas ieškovės L. D. ieškinyje išdėstyto prašymo pagrindu 2017-04-12 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė atsakovei UAB „ALZIDA” ir jo valdymo organams vykdyti UAB „ALZIDA” direktorės 2017-03-13 įsakymą „Dėl naujų užsakymų priėmimo” ir 2017-03-24 valdybos sprendimą „Dėl UAB „ALZIDA” veiklos sustabdymo” iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas (nutartis), priimtas šioje civilinėje byloje. Atsakovei pateikus atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas įstatyme įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą įvertino pakartotinai, vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta teise ir atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino.

3215. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismo procesinio sprendimo išvada yra pagrįsta byloje esančių įrodymų vertinimu, priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, užtikrina proceso šalių interesų pusiausvyrą bei atitinka susiformavusią teismų praktiką. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl ginčo esmės materialiniu aspektu, o dėl kitų argumentų, kurie nedaro įtakos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, išsamiau nepasisako. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

3316. Visų pirma apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašomomis taikyti laikinosiomis priemonėmis iš esmės siekiama kištis į privatų asmenų ginčą dėl įmonės valdymo ir iš esmės sustabdyti net įstatymų – LR akcinių bendrovių įstatymo – nuostatų dėl bendrovės valdymo organų funkcionavimo ir jų priimamų sprendimų įgyvendinimo galiojimą tol, kol byla nebus išnagrinėta byla iš esmės. Visuotinai žinoma, kad tokios bylos nagrinėjimas iki galutinio teismo sprendimo išnagrinėjimo užtrunka, todėl ilgalaikis įmonės vadovo ir daugumos akcininkų sprendimų, imperatyvių LR CK, LR akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) ir kitų įstatyminių normų ignoravimas neatitinka bendrųjų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo, ekonomiškumo ir proporcingumo ir kitų principų. Kaip yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-03 nutartis c. b. Nr. 2-190/2009; 2013-08-22 nutartis c. b. Nr. 2-1971/2013).

3417. Taigi ieškovė, teikdama teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi ne tik įrodyti ieškinio tikėtiną pagrįstumą, bet ir pagrįsti galimo jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, t. y. pareiga įrodyti grėsmę teismo sprendimo neįvykdymui tenka laikinąsias apsaugos priemones taikyti prašančiam asmeniui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-368-943/2015).

3518. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą lemia priežastys, susijusios su byloje pareikštais materialiniais reikalavimais. Ieškovė pareiškė reikalavimą dėl įsakymo ir valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiais nuo jo priėmimo momento (ab initio). Taigi, nagrinėjamuoju atveju nėra privalomojo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo –nutartimi panaikintos laikinosios apsaugos priemonės neskirtos išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba negalimumo jį įvykdyti (CPK 144 str. 1 d.).

3619. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad apeliantė, vos 23,59 proc. akcijų turinti akcininkė, ginčija juridinio asmens direktoriaus įsakymą dėl naujų užsakymų priėmimo ir įmonės valdybos sprendimą dėl veiklos sustabdymo. Taigi, mažumos akcininkė laikinųjų apsaugos priemonių pagalba iš esmės siekia paneigti uždarosios akcinės bendrovės valdymą reglamentuojančias imperatyvias įstatymines normas, pagal kurias sprendžiamąjį balsą dėl įmonės valdymo turi ne pavienis mažumos akcijų savininkas, o įmonės vadovas, valdyba ir jos kontrolinį akcijų paketą turintis akcininkas (akcininkai). Apeliacinės instancijos teismas taip pat laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu atveju ieškovės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, tokiu būti apribojant galimybę UAB „ALZIDA“ valdymo organams įgyvendinti svarbius sprendimus, pažeidžia ginčo šalių pusiausvyrą, taip pat ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo principus, be to, bendrovės teisės būtų suvaržytos labiau nei tai reikėtų galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

3720. Apeliantė, teigdama, kad UAB „ALZIDA“ yra reikšmingas subjektas ekonominiu ir socialiniu, t. y. viešojo intereso aspektu, šio savo argumento niekaip nepagrindžia, t. y. nenurodo, kuo šioje situacijoje pasireiškia viešojo intereso pažeidimas, nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti apie konkrečią žalą visuomenei ar valstybei, kuri bus padaryta nepritaikius laikinąsias apsaugos priemones (CPK178 straipsnis). Be to, tokio pobūdžio veiklą, kurią vykdo atsakovė, vykdo daugelis įmonių, turinčių Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akreditacijas. Apeliantės pateikti teismo sprendimai sprendžiant ginčus dėl tam tikrų subjektų neteisėto atleidimo nėra susiję su nagrinėjamu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu.

3821. Teismas skundžiamojoje nutartyje pagrįstai įvertino tą faktą, jog ieškovė tikėtinai nepagrindė įsakymo ir valdybos sprendimo neteisėtumo, dėl to pagrįstai nutartimi panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamos nutarties atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovė L. D. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 6. 2. Ieškovės prašymu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-04-12 nutartimi... 7. 3. Atsakovė 2017-04-26 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi... 10. 5. Teismas preliminariai įvertinęs byloje pareikšto ieškinio reikalavimus,... 11. 6. Teismas vertino, nagrinėjamu atveju ieškovės laikinųjų apsaugos... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 7. Atskiruoju skundu ieškovė L. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. 7.1. Apeliantė pažymi, kad atskirajame skunde atsakovė nurodė... 15. 7.2. Advokatas remiasi negaliojančia sutartimi, neturi teisės pasirašinėti... 16. 7.3. Ieškovė niekaip nekenkia bendrovės ar įeitų akcininkų interesams, o... 17. 7.4. Jeigu bus atlikti su ginčijamais sprendimais susiję bendrovės veiklos... 18. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „ALZIDA“ prašo... 19. 8.1. Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, o prašomos taikyti ir nutartimi... 20. 8.2. Skundžiama nutartimi tinkamai įvertinta ieškovės prašymo taikyti... 21. 8.3. Ieškinio ir kartu su juo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 22. 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo A. D. prašo atskirąjį... 23. 9.1. Sutinka su ieškovės argumentais, kad L. G. ir A. S. priiminėja... 24. 9.2. L. G. ir A. S. nėra kvalifikuoti valdyti bendrovę, bando panaudoti... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. 10. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir... 28. 11. 2017-10-23 gautas apeliantės prašymas pridėti prie bylos naujus... 29. 12. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą,... 30. 13. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai... 31. 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama... 32. 15. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismo procesinio sprendimo... 33. 16. Visų pirma apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašomomis... 34. 17. Taigi ieškovė, teikdama teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 35. 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą lemia priežastys,... 36. 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad apeliantė, vos 23,59... 37. 20. Apeliantė, teigdama, kad UAB „ALZIDA“ yra reikšmingas subjektas... 38. 21. Teismas skundžiamojoje nutartyje pagrįstai įvertino tą faktą, jog... 39. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartį palikti...