Byla 2-368-943/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 lapkričio 11 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-6235-585/2014, pradėtoje pagal ieškovo ieškinį atsakovui Asociacijai Lietuvos techninio sporto draugija dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Asociacijos Lietuvos techninio sporto draugija 263 498 Lt dydžio nuostolius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Ieškovo nuomone, ieškinio suma yra didelė, o tai pagal teismų praktiką sąlygoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui netaikė laikinųjų apsaugos priemonių.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog vien tik ieškinio suma, nevertinant jos kartu su skolininko valdomo turto dydžiu, jo veiklos pobūdžiu ir jos apimtimis, nelemia poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Byloje nesant duomenų ir įrodymų, patvirtinančių atsakovo finansinį nepajėgumą pareikšto reikalavimo apimtyje, siekį sumažinti ar paslėpti turtą, siekiant išvengti teismo sprendimo vykdymo, teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nusprendęs, jog nagrinėjamu atveju byloje neįrodyta grėsmė, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymui.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas Valstybės įmonė Turto bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didelės ieškinio sumos prezumpcija, kuri savaime lemia poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

132. Pagal įrodinėjimo naštos principą būtent atsakovui tenka pareiga įrodyti, jog ieškinio suma jam nėra didelė, tačiau teismas šią įrodinėjimo naštą nepagrįstai perkėlė ieškovui.

143. Viešuosiuose registruose atsakovas neteikia duomenų apie jo finansinę padėtį, dėl to ieškovas neturi galimybių įrodyti ieškinio sumos reikšmingumo atsakovui.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo prašymu atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu (CPK 320, 338 str.).

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad ieškovas neįrodė pastarosios laikinųjų pasaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos (grėsmės būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui), laikinųjų apsaugos priemonių netaikė. Ieškovas su teismo procesiniu sprendimu nesutinka ir mano, jog vien tik didelė ieškinio suma sąlygoja poreikį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

19Byloje ginčo dėl to, jog ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas nėra. Nors pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, nenurodyta, tai savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas sprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Be to, kai pirmosios instancijos teismo nutartyje preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas atskirai neaptariamas, toks vertinimas, atsižvelgiant į atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, gali būti pateikiamas pareikštų atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu. Bylą pagal atsakovo atskirąjį skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas įvertinęs ieškovo pareikštus reikalavimus, susipažinęs su jo procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymais, mano, jog bylą išnagrinėjus iš esmės ieškovo ieškinys galėtų būti tenkinamas, t. y. ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti.

20Skundu išreiškiamas nesutikimas su teismo pozicija, kad ieškovas neįrodė grėsmės tikėtina jam palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, t. y. neįrodė antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ieškovo manymu, tai, kad ieškinio suma nėra reikšminga ir nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių turi įrodyti pats atsakovas. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas skundo argumentus, susijusius su pirmosios instancijos teismo netinkamai paskirstyta įrodinėjimo našta pažymi, jog civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Ieškovas, teikdamas teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi ne tik įrodyti ieškinio tikėtiną pagrįstumą, bet ir pagrįsti galimo, ieškovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką, t. y. pareiga įrodyti grėsmę teismo sprendimo neįvykdymui tenka laikinąsias apsaugos priemones taikyti prašančiam asmeniui.

21Šiuo atveju ieškovas grėsmę teismo sprendimo neįvykdymui grindė tik didele ieškinio suma. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013). Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, kadangi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamomis pajamomis, taip pat atsakovų įsipareigojimais, yra didelė. Ieškovas, tinkamai vykdydamas įrodinėjimo pareigą, turėjo galimybę pateikti duomenis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį (duomenys iš viešųjų registrų ir pan.), tačiau šios pareigos nevykdė. Ieškovas taip pat teigia, jog atsakovas nepateikė duomenų pagrindžiančių savo turtinę padėtį, tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog kaip matyti iš civilinės bylos Nr. 2-2646-585/2015 duomenų, atsakovui Asociacijai Lietuvos techninio sporto draugija, jos nurodytu buveinės adresu – ( - ) įteikti procesinių dokumentų nepavyko, todėl atsakovas neturėjo galimybės išdėstyti savo pozicijos byloje sprendžiamu klausimu. Be to, ieškovo nurodomos aplinkybės dėl atsakovo neatsakymo į raginimus atsiskaityti, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, įrodo ne grėsmę, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, o atsakovo nesutikimą su jam reiškiamais reikalavimais, kurie ir bus vertinami nagrinėjant bylą iš esmės.

22Teismas pažymi, jog paaiškėjus aplinkybėms, galinčioms įtakoti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymą, ieškovas, pateikdamas prašymo pagrįstumą patvirtinančius įrodymus, gali kreiptis į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 3 d.).

23Neįrodžius grėsmės būsimo, tikėtina ieškovui palankaus teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties, atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Asociacijos... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi ieškovo prašymo... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog vien tik ieškinio suma,... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas Valstybės įmonė Turto bankas prašo panaikinti... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog ieškovas prašymą taikyti... 13. 2. Pagal įrodinėjimo naštos principą būtent atsakovui tenka pareiga... 14. 3. Viešuosiuose registruose atsakovas neteikia duomenų apie jo finansinę... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad ieškovas... 19. Byloje ginčo dėl to, jog ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas nėra.... 20. Skundu išreiškiamas nesutikimas su teismo pozicija, kad ieškovas neįrodė... 21. Šiuo atveju ieškovas grėsmę teismo sprendimo neįvykdymui grindė tik... 22. Teismas pažymi, jog paaiškėjus aplinkybėms, galinčioms įtakoti būsimo... 23. Neįrodžius grėsmės būsimo, tikėtina ieškovui palankaus teismo sprendimo... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d....