Byla e2FB-1792-971/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant pareiškėjui R. S. L., pareiškėjų atstovui advokatui R. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. V. L. ir R. S. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Entafarma“, kredito unijai „Germanto lobis“, AB „Swedbank“, antstoliui Vaidui Drungilui dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašo iškelti jiems bankroto bylą. Nurodė, kad jų įsiskolinimai 2019-01-24 dienai sudaro 62342,49 Eur, atsiskaitymo su kreditoriais terminai yra pasibaigę. Pareiškėjai jokio turto neturi, įsipareigojimų ir pareiškėjų gaunamų pajamų santykis yra kritinis, jie nepajėgūs įvykdyti turimų skolinių įsipareigojimų, todėl pripažintini nemokiais ir jiems keltina bankroto byla. 2013-03-22 Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą R. L. vaistinei, kurios savininkas buvo pareiškėjas R. S. L.. Pareiškėja G. V. L. buvo įtraukta į šią bankroto bylą bendraatsakove, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. 2015-04-15 Šiaulių apygardos teismas pripažino, kad bankrutavusios R. L. vaistinės veikla pasibaigė, buvo patvirtintas nepatenkintų bankrutavusios vaistinės kreditorinių reikalavimų sąrašas. Vaistinės bankroto proceso metu varžytinėse buvo parduotas pareiškėjams priklausantis turtas, tačiau jo neužteko visiems kreditorių reikalavimams patenkinti. 2017-11-13 nutartimi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjų kasacinį skundą konstatavo, kad likvidavus individualią įmonę dėl bankroto ir jos skoloms padengti pardavus savininkų turtą, savininkų prievolės kreditoriams nepasibaigia ir jie privalo bankrutuoti dar kartą. Dėl šios priežasties pareiškėjai ir tapo nemokūs.

5Suinteresuotas asmuo kredito unija „Germanto lobis“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad, teismui nustačius, jog pareiškėjai yra nemokūs, neprieštarauja dėl fizinio asmens bankroto bylos pareiškėjams iškėlimo.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Entafarma“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė pareiškėjų pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinti, tačiau sumažinti pareiškėjų būtiniesiems poreikiams reikalingą lėšų sumą nuo 873,80 Eur iki 723,80 Eur. Nurodė, kad būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingų lėšų suma turėtų būti sumažinta 150 Eur suma, kurią pareiškėjai nurodo kas mėnesį mokantys už būsto nuomą. Suinteresuoto asmens nuomone pareiškėjų ir jų sūnaus L. L. sudaryta būsto nuomos sutartis yra fiktyvi, kadangi sutartis sudaryta tik 2019-01-02, o pareiškėjai šiame name gyveno jau 2015 m. Be to, pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus ir jais rūpintis, todėl pareiškėjų sūnus turėtų leisti tėvams neatlygintinai gyventi jam priklausančiame name ir greičiausiai leidžia tą daryti savo tėvams neatlygintinai dar nuo 2015 m. Pažymėjo ir tai, kad minėta nuomos sutartis nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre, todėl ji negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis ir pareiškėjai negali remtis šia sutartimi įrodinėdami 150 Eur sumos pagrįstumą.

7Suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“ ir antstolis Vaidas Drungilas atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą iškelti jam ir sutuoktinei bankroto bylą ir patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad abu su žmona yra vaistininkai. Jis turėjo individualią įmonę - R. L. vaistinę, kuri prasidėjus ekonominei krizei ir dėl tinklinių vaistinių plėtros bankrutavo. Visas jų (pareiškėjų) turtas buvo parduotas iš varžytinių, tačiau vis tiek liko skolų kreditoriams ir buvo pradėta vykdyti išieškojimus iš jo ir žmonos. Iš kredito unijos „Germanto lobis“ ėmė paskolą verslui. UAB „Entafarma“ perėmė R. L. vaistinės įsiskolinimus visiems tiekėjams. Iš banko AB „Swedbank“ yra paėmęs vartojimo kreditą, kadangi reikėjo lėšų ir žmonos gydymui. Turėjo ir dar vieną kreditorių AB SEB banką, tačiau su juo atsiskaitė. Jis dirba UAB ( - ), darbo užmokestis apie 900 Eur per mėnesį. Žmona tik iš dalies darbinga, jos sveikata blogėja. Ji yra registruota Užimtumo tarnyboje kaip darbo ieškantis asmuo; jos pajamos yra apie 250 Eur per mėnesį. Nemato galimybių padidinti gaunamas pajamas ir atsiskaityti su kreditoriais.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pareiškėjai sūnui priklausančiu būstu iki 2019 m. naudojosi neatlygintinai, tačiau L. L. namo dalies pirkimui paėmė paskolą, kurią dengia iki šiol, be to, L. L. sudarė santuoką, jam gimė sūnus, su sutuoktine jis turi kitą paskolą bankui. Nuomos mokestis nėra per didelis, mokamas oficialiai, nuomos sutarties sudarymui buvo gautas banko sutikimas, todėl UAB „Entafarma“ teiginiai ir prielaidos yra nepagrįsti.

10Pareiškėja G. V. L. ir suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - LR FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. LR FABĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. LR FABĮ 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA. Tam, kad nustatyti, ar fizinis asmuo yra nemokus, būtina įvertinti, kokia yra bendra visų asmens pradelstų kreditorinių įsipareigojimų suma ir kiek bendrai yra vertas fizinio asmens likvidus turtas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Vaido Drungilo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0047/13/01000, pradėta pagal Telšių rajono 3-ojo notarų biuro 2013-05-31 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl priverstinio hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo – 29188,55 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės G. V. L. (įkaito davėjai G. V. L. ir R. S. L.) išieškotojo kredito unijos „Germanto lobis“ naudai. Antstolio pateiktais duomenimis neapmokėta skola išieškotojui 2019-01-24 dienai sudarė 3908 Eur, palūkanos 3149,69 Eur, taip pat neapmokėtas atlygis antstoliui – 287,74 Eur. Kredito unijos „Germanto lobis“ pateiktais duomenimis nustatyta, kad 2019-04-04 dienai pareiškėjų įsiskolinimas šiam kreditoriui sudarė 575,70 Eur. Taip pat nustatyta, kad antstolis V. Drungilas vykdo ir kitą vykdomąją bylą Nr. 0047/11/00051, pradėtą pagal Vilniaus miesto 37-ojo notarų biuro 2011-01-03 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl solidarios 51816,73 Eur skolos bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų R. S. L. ir G. V. L. išieškotojo UAB „Entafarma“ naudai. Antstolio pateiktais duomenimis neapmokėta skola išieškotojui 2019-01-24 dienai sudarė 28630 Eur, palūkanos 25157,01 Eur, taip pat neapmokėtas atlygis antstoliui – 2110,05 Eur. Pareiškėjas R. S. L. su AB „Swedbank“ yra sudaręs vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) dėl 1600 Eur vartojimo kredito, galutinis kredito grąžinimo terminas 2019-07-22. Pareiškėjas nurodė, kad su šiuo kreditoriumi atsiskaito pagal grafiką, įsiskolinimo nėra ir pareiškimo nagrinėjimo dienai negrąžinto kredito likutis yra apie 200 Eur (pagal mokėjimo grafiką turėtų būti 239,02 Eur). Kadangi skolinio įsipareigojimo AB „Swedbank“ mokėjimo terminas nėra suėjęs, sprendžiant dėl pareiškėjų nemokumo, įsipareigojimas šiam kreditoriui nevertintinas (LR FABĮ 2 straipsnio 2 dalis).

14Pareiškėjų skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma kreditoriams kredito unijai „Germanto lobis“ ir UAB „Entafarma“ pareiškimo nagrinėjimo dienai sudaro 53462,71 Eur (28630 Eur + 25157,01 Eur + 575,70 Eur) ir viršija 25 MMA (nuo 2019-01-01 MMA – 555 Eur).

15Pareiškėjai jokio nekilnojamojo turto ir registruotino kilnojamojo turto neturi. Pareiškėjas R. S. L. nuo 2013-03-01 dirba UAB ( - ), dirbo vaistininku, šiuo metu užimamos pareigos vaistinės (filialo) vadovas-farmacinės veiklos vadovas. Jo darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2018 m. liepos mėn. iki 2019 m. vasario mėn. sudarė nuo 1042,09 Eur iki 1743,32 Eur (neatskaičius mokesčių ir išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus), pareiškėjui išmokėta suma tuo pačiu laikotarpiu svyravo nuo 490,46 Eur iki 609,40 Eur. Pareiškėja G. V. L. turi sveikatos problemų, yra tik iš dalies darbinga – laikotarpiu nuo 2018-06-16 iki 2020-06-20 jai nustatytas 55 proc. darbingumo lygis ir ji gauna netekto darbingumo pensiją – nuo 2019-01-01 po 180,83 Eur kas mėnesį (atskaičius pagal vykdomuosius dokumentus išmokama suma 126,58 Eur).

16Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjai būtų atlikę kokius nors tyčinius, nesąžiningus veiksmus, lėmusius skolų atsiradimą. Nustačius šias aplinkybes, įvertinus pareiškėjų gaunamų pajamų ir turimų skolinių įsipareigojimų santykį, teismas konstatuoja, kad pareiškėjai pagal savo turtinę padėtį negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams kredito unijai „Germanto lobis“ ir UAB „Entafarma“, o skolinių įsipareigojimų suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti, akivaizdžiai viršija 25 MMA, taigi jie yra nemokūs.

17Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita LR FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas. Pažymėtina, jog sprendžiant dėl pareiškėjo sąžiningumo turi būti įvertinti jo veiksmai (neveikimas) per paskutinius 3 metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos jam iškėlimo priėmimo, aiškinama kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

18Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, įrodančių pareiškėjų nesąžiningumą (LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas), jų tapimą nemokiais dėl žalingų įpročių (LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 punktas) ar dėl padarytų nusikalstamų veikų (LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punktas). Taip pat byloje nėra jokių duomenų ir apie LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte nurodytų sąlygų egzistavimą. Iš įsiteisėjusio Šiaulių apygardos teismo 2015-04-15 sprendimo nustatyta, kad neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens – R. L. vaistinės bankroto byla yra užbaigta, priimtas sprendimas dėl bankrutavusios įmonės veiklos pabaigos, todėl šiuo atveju nėra ir LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 6 punkte numatyto pagrindo atsisakyti iškelti pareiškėjams bankroto bylą.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjams bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei pačių pareiškėjų, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjai toliau liktų nemokūs, nes gaunamos pajamos neleistų padengti kreditorinių įsiskolinimų. Iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama atstatyti pareiškėjų mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjų, tiek kreditorių interesus. Kreditoriams bankroto procedūros metu įstatymas numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir daryti įtaką bankroto procesui (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą ir kt.). Pripažinus, jog egzistuoja visos sąlygos fizinio asmens bankroto bylai iškelti, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas, pareiškėjams iškeltina bankroto byla (LR FABĮ 41 straipsnio 1 dalis).

20Pagal LR FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktą, 11 straipsnį, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Valnetas“, kreditoriai kitų kandidatūrų nepasiūlė, prieštaravimų dėl pasiūlytos kandidatūros neišreiškė. LR FABĮ 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti UAB „Valnetas“ bankroto administratoriumi, nenustatyta. UAB „Valnetas“ pateikė sutikimus dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo pareiškėjams, deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, bankroto administratoriaus administravimo lėšų sąmatą bei administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (iš viešai prieinamų duomenų http://www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratoriai/bankroto-administratoriai//informacija?juridinis=1&kodas=68 nustatyta, kad draudimo polisas galioja iki 2020-04-09). Atsižvelgus į tai, pareiškėjų bankroto administratoriumi skirtina UAB „Valnetas“. Iš teismui pateiktos fizinio asmens bankroto administravimo išlaidų sąmatos matyti, jog fizinio asmens bankroto administravimui reikalingų išlaidų suma sudaro 120 Eur. Įvertinus pateiktą sąmatą laikytina, kad nurodyta 120 Eur suma fizinio asmens bankroto administravimui yra protinga ir pagrįsta, todėl nustatytina 120 Eur lėšų suma bankroto procedūroms atlikti, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti laikotarpyje nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos (LR FABĮ 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

21Pareiškėjai nurodė ir pateikė išlaidų detalizaciją, kad jų būtiniesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga 873,80 Eur suma, iš jų 150 Eur būsto nuomai, 120 Eur komunaliniams mokesčiams, 400 Eur maistui, 80 Eur drabužiams, avalynei, 50 Eur higienos, ūkinėms prekėms, vaistams, 20 Eur laisvalaikiui, 13,80 Eur telefonui, 40 Eur nenumatytoms išlaidoms.

22Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo poreikiams tenkinti būtinų lėšų dydžio pagrįstumo, turi vertinti pareiškėjo pateiktą informaciją ir įrodymus. Vertinant lėšų, reikalingų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti, maksimalaus dydžio pagrįstumo klausimą, vienu iš vertinimo kriterijų galėtų būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga, kurios dydis, atsižvelgiant į esamą valstybės ekonominę padėtį, laikytinas nežeminančiu asmens orumo ir patenkinančiu asmens, siekiančio bankroto, poreikius. Išlaidų, reikalingų būtiniesiems poreikiams tenkinti, dydis gali viršyti nurodytą minimaliosios mėnesinės algos dydį, tačiau tam turi būti nustatyti objektyvūs kriterijai, konstatuoti konkrečioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

23Pareiškėjų kreditorius kėlė klausimą dėl 150 Eur sumos, skirtos būsto nuomai, pagrįstumo ir prašė šia suma mažinti pareiškėjų būtiniems poreikiams reikalingas lėšas. Pareiškėjai į bylą pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, iš kurių matyti, kad pareiškėjų sūnus L. L. būsto, kur šiuo metu gyvena pareiškėjai, įsigijimui yra paėmęs kreditą ir moka įmokas bankui, būsto nuomos sutarties sudarymui buvo gautas banko leidimas, pareiškėjai iš tiesų moka bankiniais pavedimais nuompinigius L. L. Įvertinus pareiškėjo R. S. L., pareiškėjų atstovo paaiškinimus šiuo klausimu, jog pasikeitus pareiškėjų sūnaus šeimyninėms aplinkybėms (vedė, susilaukė vaiko) bei tai, kad turi dar vieną paskolą bankui, taip pat į bylą pateiktus papildomus įrodymus, nėra pagrindo išvadai, jog 2019-01-02 būsto nuomos sutartis yra fiktyvi ir pareiškėjai realiai nepatiria 150 Eur būsto nuomos išlaidų.

24Įvertinus pareiškėjų gaunamas pajamas, amžių, pareiškėjos sveikatos būklę (yra netekusi dalies darbingumo), tai, jog pareiškėjų nurodomas būtinųjų išlaidų dydis objektyviai vertinant gali patenkinti minimalius suaugusio asmens poreikius ir yra artimas minimaliam mėnesinio atlyginimo dydžiui (atskaičius mokesčius), pareiškėjų prašoma patvirtinti 873,80 Eur lėšų suma (436,90 Eur vienam asmeniui) būtiniems poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, yra protinga, todėl nustatytina, kad nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos pareiškėjams kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma yra 873,80 Eur (LR FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

25Nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (LR FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

26Nustatytinas 4 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti (LR FABĮ 8 straipsnio 5 dalis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalimis, teismas

Nutarė

28pareiškimą tenkinti.

29Iškelti pareiškėjams G. V. L., asmens kodas ( - ) ir R. S. L., asmens kodas ( - ) gyvenantiems ( - ), bankroto bylą.

30Paskirti G. V. L. ir R. S. L. bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“, kodas 135778275, buveinė Kęstučio g. 58-3, Kaunas, tel. (8 37) 202722, 8 698 25211, el. paštas info@valnetas.lt.

31Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

32Patvirtinti 120 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti G. V. L. ir R. S. L. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

33Patvirtinti 873,80 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį G. V. L. ir R. S. L. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

34Nustatyti 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

35Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir paskirtam bankroto administratoriui UAB „Valnetas“.

36Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliui Vaidui Drungilui, kredito įstaigai AB „Swedbank“, VĮ Registrų centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašo... 5. Suinteresuotas asmuo kredito unija „Germanto lobis“ pateikė atsiliepimą,... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Entafarma“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė... 7. Suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“ ir antstolis Vaidas Drungilas... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą iškelti jam ir... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas pareiškimą palaikė ir prašė... 10. Pareiškėja G. V. L. ir suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko,... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - LR FABĮ) 1... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Vaido Drungilo žinioje yra vykdomoji... 14. Pareiškėjų skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję,... 15. Pareiškėjai jokio nekilnojamojo turto ir registruotino kilnojamojo turto... 16. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjai būtų atlikę kokius nors tyčinius,... 17. Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas... 18. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, įrodančių pareiškėjų... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismo vertinimu, atsisakymas... 20. Pagal LR FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktą, 11 straipsnį, teismas,... 21. Pareiškėjai nurodė ir pateikė išlaidų detalizaciją, kad jų... 22. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl... 23. Pareiškėjų kreditorius kėlė klausimą dėl 150 Eur sumos, skirtos būsto... 24. Įvertinus pareiškėjų gaunamas pajamas, amžių, pareiškėjos sveikatos... 25. Nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per... 26. Nustatytinas 4 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 28. pareiškimą tenkinti.... 29. Iškelti pareiškėjams G. V. L., asmens kodas ( - ) ir R. S. L., asmens kodas... 30. Paskirti G. V. L. ir R. S. L. bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“,... 31. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 32. Patvirtinti 120 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę... 33. Patvirtinti 873,80 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį G. V. L.... 34. Nustatyti 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 35. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 36. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiųsti... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...