Byla 2S-938-357/2018

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo

2pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. A., žemės ūkio bendrovė „Artumė“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftėnas“, uždaroji akcinė bendrovė „Archyvavimo sprendimai“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Vilkyčių paukštynas“, antstolė E. R., antstolis A. B., antstolė I. E., antstolė V. Š., antstolis A. L., A. P., G. K., SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas, tretieji asmenys, kurių reikalavimu pritaikyti apribojimai realizuotam turtui – Šiaulių apygardos prokuratūra, Vilniaus apygardos teismas, uždaroji akcinė bendrovė „Agerona“.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja prašė panaikinti antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d. patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo; išspręsti pareiškėjo prašymą iš esmės ir priimti patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo ir turto pardavimo akto surašymo perdavimo antstolei V. Š..

62.

7Pareiškėja nurodė, kad nesutinka su antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d. priimtu patvarkymu dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo. Nurodo, kad antstolė R. A. ketina realizuoti areštuotą skolininkės ŽŪB „Artumė“ turtą bei parduoti turtą skolininkės pasiūlytam pirkėjui, kai žemės sklypai pirmuoju areštu yra areštuoti kreditorės ŽŪB „Baltic Agro“ naudai išieškojimą vykdančios antstolės V. Š.. Paskesnį areštą pritaikiusiai antstolei R. A. realizavus skundžiamame patvarkyme nurodytą ŽŪB „Artumė“ turtą – žemės sklypus, kreditorės ŽŪB „Baltic Agro“ reikalavimas liktų neįvykdytas, todėl antstolės veiksmai dėl paskesne eile areštuoto skolininkės turto pardavimo skolininkės pasiūlytam pirkėjui yra neteisėti, patvarkymas turėtų būti naikintinas, o turto realizavimas bei visi su tuo susiję vykdomieji veiksmai perduotini antstolei V. Š.. Perdavus turto realizavimą antstolei V. Š., parduodamo turto kaina būtų sumokama antstolei V. Š., vykdančiai išieškojimą iš skolininkės ŽŪB „Artumė“ ir kuri minėtą turtą yra areštavusi pirmoji. Be to, antstolė V. Š. vykdo išieškojimą dėl reikalavimų, kurie yra užtikrinti hipoteka, tačiau hipoteka apsunkinto turto nepavykus realizuoti, kreditoriaus UAB „Baltic Agro“ reikalavimas liktų neįvykdytas nepaisant taikyto arešto aukščiau įvardintiems žemės sklypams. Pareiškėjos vertinimu, antstolei R. A. pardavus turtą skolininkės pasiūlytam pirkėjui ir į depozitinę sąskaitą įmokėtas lėšas paskirsčius visiems išieškotojams, kreditorės UAB „Baltic Agro“ reikalavimas gali likti visiškai neįvykdytas, nepaisant taikyto arešto pirmumo, taip būtų pažeidžiamas nustatytų turto realizavimo ir lėšų paskirstymo taisyklių tikslas. Be to, reikalavimui patenkinti, vykdymo išlaidoms padengti iš hipoteka užtikrinto turto gautų lėšų gali nepakakti.

83.

9Antstolė R. A. atmetė pareiškėjos skundą, nurodydama, kad 2018 m. kovo 13 d. buvo surašytas patvarkymas dėl areštuoto 50,600 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo. Šiaulių apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, vykdymo proceso eigoje apskundė antstolės R. A. 2018 m. kovo 27 d. priimtą patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui. Pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjos skundą ir patvarkymą panaikino. Nutartis buvo apskųsta apeliacine tvarka. 2018 m. birželio 14 d. antstolių kontoroje buvo gauta 2018 m. birželio 12 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-500-368/2018, kuria buvo panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis, o antstolės R. A. 2018 m. kovo 13 d. patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo pripažintas teisėtu. Kadangi antstolės R. A. patvarkymas buvo pripažintas teisėtu, vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo nutartimi vykdymo veiksmus privalėjo tęsti, antstolė R. A. 2018 m. birželio 22 d. priėmė naują patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.

135.

14Teismas nurodė, kad sutinka su antstolės patvarkyme nurodytomis aplinkybėmis, kad nagrinėjant pareiškėjo skundą buvo pasikeitusios ir kai kurios vykdomųjų bylų aplinkybės, be to, praėjo nemažas laiko tarpas, todėl antstolė R. A. 2018 m. birželio 22 d. priėmė naują patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo, pasiremdama Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktu, kuriame numatyta, kad turtą areštavus keliems antstoliams, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, - tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Kadangi pirmoji aukščiau nurodytą turtą areštavo antstolė V. Š., antroji – antstolė R. A., vadovaudamasi Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktu, areštuotą turtą turėtų realizuoti antstolė V. Š., tačiau ji vykdo skolos išieškojimą iš ŽŪB „Artumė“ pagal hipotekinį reikalavimą, todėl į kitą turtą ji galėtų nukreipti skolų išieškojimą tik tada, kai realizavus hipoteka apsunkintą ŽŪB „Artumė“ turtą, gautų lėšų nepakaktų skolos ir vykdymo išlaidų dengimui. Kadangi antstolė V. Š. hipoteka apsunkinto ŽŪB „Artumė“ laiduotojų turto nerealizavo, antstolė R. A. 2018 m. birželio 22 d. patvarkymu informavo visas proceso šalis, kad realizuos jį CPK numatyta tvarka.

156.

16Teismas pažymėjo, kad vykdymo procese negali būti teikiamas prioritetas vienai kuriai nors iš vykdymo proceso šalių. Neleidus antstolei R. A., kurios areštas yra antras, realizuoti areštuoto skolininkės turto, toks prioritetas galimai nepagrįstai būtų suteikiamas tik vienam išieškotojui, kitus išieškotojus priverčiant laukti skolų grąžinimo neribotą laiką. Be to antstolei V. Š. realizuoti hipoteka apsunkintą turtą nepavyksta antri metai, todėl trečios eilės kreditoriai nepagrįstai ilgai turėtų laukti, kol antstolė V. Š. realizuos įkeistą turtą.

177.

18Teismas nurodė, kad pritaria suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atsiliepime išsakytai pozicijai, kad areštas turtui visose vykdomosiose bylose uždėtas CPK nustatyta tvarka, visi išieškotojai priklauso tai pačiai - trečiajai eilei. Todėl bet koks vieno iš galimo tos pačios eilės išieškotojo (draudimas perleisti nuosavybės teisę yra nustatytas nutartimi, priimta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2080-611/2012, kurioje galutinis sprendimas nėra priimtas, dabartinis Nr. 2-1625-614/2018) interesų iškėlimas aukščiau kitų, gali pažeisti lygiateisiškumo principą. Juo labiau, kaip pažymi departamentas, vykdant 2017 m. rugpjūčio 29 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-2393-632/2017, iš ŽŪB „Artumė“ išieškoma už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną 150 Eur dydžio bauda išieškotojos naudai, taip pat pateikti vykdymui kreditoriniai reikalavimai su palūkanomis, kurios skaičiuojamos už kiekvieną dieną.

198.

20Teismas nurodė, kad pritaria antstolės R. A. argumentams, kad tokios procedūros, kaip areštuoto turto pardavimo ir akto surašymo perdavimo kitam antstoliui nei CPK nei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nėra numatyta.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

229.

23Atskiruoju skundu pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“ prašo Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

249.1.

25Antstolei R. A. pardavus skolininko ŽŪB „Artumė“ turtą – žemės sklypus, kuriuos pirmuoju areštu areštavo antstolė V. Š., skolininko pasiūlytam pirkėjui, lėšos galėtų būti paskirstomos kreditoriams. Dalis pareiškėjo reikalavimo galimai būtų padengiama. Likusi dalis reikalavimo turėtų būti dengiama realizavus hipoteka įkeistą skolininko turtą. Tačiau realizavus šį turtą ir gautų lėšų nepakankant likusiai reikalavimo daliai padengti, kreditoriaus reikalavimas liktų neįvykdytas. Antstolė R. A. vykdo septynias vykdomąsias bylas dėl išieškojimo iš skolininko ŽŪB „Artumė“. Tokiu atveju CK 4.193 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad realizavus įkeistą daiktą ir gavus mažesnę sumą, negu priklauso hipotekos kreditoriui, jis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka, taptų praktiškai nepritaikoma. Pirmuoju areštu areštuotas turtas jau būtų realizuotas antstolės, kurios areštas šiam turtui yra antrasis, o lėšos paskirstytos visiems kreditoriams dar iki paaiškėjant, ar pareiškėjo reikalavimui visiškai įvykdyti pakaks hipoteka įkeisto turto.

269.2.

27Pirmoji žemės sklypus areštavo antstolė V. Š., vykdydama išieškojimą iš skolininko ŽŪB „Artumė“ kreditoriaus UAB „Baltic Agro“ naudai. Antstolės R. A. areštas šiems sklypams yra antrasis po antstolės V. Š.. Dėl šios priežasties, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktu, areštuotą turtą - aukščiau nurodytus žemės sklypus, turėtų realizuoti antstolė V. Š.. Perdavus turto realizavimą antstolei V. Š., parduodamo turto kaina būtų sumokama antstolei V. Š., vykdančiai išieškojimą iš skolininko ŽŪB „Artumė“ ir kuri minėtą turtą yra areštavusi pirmoji. Antstolė V. Š. yra areštavusi tiek turto, kiek yra būtina kreditoriaus UAB „Baltic Agro“ reikalavimui. Dėl areštuotų žemės sklypų skolininkas jokių pretenzijų nėra pareiškęs, taigi turto, kuris yra areštuotas, vertė atitinka kreditoriaus reikalavimo sumą. Jeigu pagal CK 4.193 straipsnio nuostatas tik realizavus įkeistą turtą gali būti išieškoma iš kito turto, būtų paneigiama Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punkto nuostata.

289.3.

29Hipoteka užtikrintas reikalavimas pareiškėjui nebūtų įvykdytas neribotą laiką, jeigu antstolis būtų priverstas vykdyti išieškojimą tik iš hipoteka apsunkinto turto. Dėl šios priežasties ir buvo papildomai areštuoti žemės sklypai, kuriuos ketina realizuoti antstolė R. A.. UAB „Baltic Agro“ naudai išieškojimas vyksta dėl 1 303 290,08 Eur skolos ir 154 966,55 Eur palūkanų.

309.4.

31Pirmosios instancijos teismas byloje išsamiai nemotyvavo sprendimo, nes pasisakydamas dėl antstolės R. A. patvarkymo, nenagrinėjo visų Pareiškėjo argumentų. Pirmosios instancijos teismas teismo motyvus perkėlė iš antstolės patvarkymo, kuriuo atsisakyta tenkinti Pareiškėjo skundą.

3210.

33Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Šiaulių apygardos prokuratūra prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:

3410.1.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, vykdymo procese negali būti teikiamas prioritetas vienai kuriai nors iš vykdymo proceso šalių. Neleidus antstolei R. A., kurios areštas yra antras, realizuoti areštuoto skolininkės turto, toks prioritetas galimai nepagrįstai būtų suteikiamas tik vienam išieškotojui, kitus išieškotojus priverčiant laukti skolų grąžinimo neribotą laiką.

3610.2.

372018 m. m. birželio 22 d. antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d. patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo neturėtų būti panaikintas todėl, kad hipotekos kreditoriaus UAB „Baltic Agro“ reikalavimams patenkinti gali nepakakti įkeisto turto, kai įkeistas turtas dar nėra parduotas ir neaišku, ar jis turės teisę į reikalavimo patenkinimą bendra tvarka iš kito skolininko turto ir jei turės - tai kokiu mastu.

3810.3.

39Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1625-614/2018, pradėtoje pagal Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį, sustabdė vykdymo veiksmus dėl 50,6000 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), realizavimo vykdomosiose bylose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

4010.4.

41Esant nurodytoms aplinkybėms negali būti tenkinamas UAB „Baltic Agro“ atskirasis skundas ir panaikinta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, tačiau 50,6000 ha žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), negali būti ir realizuotas pagal 2018 m. birželio 22 d. Patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo.

42Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

44teisiniai argumentai ir išvados

45Apeliantės atskirasis skundas netenkintinas.

4611.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4812.

49Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (lot. intra vires), o bet koks ultra vires (viršijant įgaliojimus) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-678/2013).

5013.

51Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolės V. Š. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - )dėl 1303290,08 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės ŽŪB „Artumė“ hipotekos kreditoriaus UAB „Baltic Agro“ naudai. 2016 m. gegužės 4 d. antstolė V. Š. areštavo skolininko ŽŪB „Artumė“ turtą, įskaitant 50,6000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Siekiant išieškoti skolą buvo paskelbtos ir neįvyko hipotekos kreditoriui UAB „Baltic agro“ įkeisto turto varžytynės: žemės sklypo, esančio Godų k., Radviliškio r., unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - )(vykdomosios bylos Nr. ( - ), t. 2, l. 344).

5214.

53Antstolių R. A. ir D. P. kontorose vykdomos septynios vykdomosios bylos dėl 377 754,53 Eur skolos išieškojimo iš ŽŪB „Artumė“ trečios eilės išieškotojų naudai. Prie antstolės R. A. vykdomo išieškojimo yra prisijungę antstoliai E. R., A. B., I. E., V. Š., A. L., vykdantys skolų išieškojimus iš ŽŪB „Artumė“ trečios eilės išieškotojų naudai. 2018 m. sausio 24 d. antstolė R. A. areštavo ŽŪB „Artumė“ priklausantį turtą – 50.6000 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). Antstolė R. A. 2018 m. birželio 22 d. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo akto surašymo.

5415.

55Papildomai gautais VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, apie skolininkei ŽŪB „Artumė“ priklausantį turtą – 50.6000 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), nustatyta, kad šiam žemės sklypui iki 2018 m. kovo 28 d. buvo taikyta priverstinė hipoteka. Be to, šis žemės sklypas nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. vasario 28 d. buvo areštuotas antstolio R. K., kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) minėtą areštą antstolis R. K. taikė vykdomojoje byloje Nr. ( - )dėl skolos išieškojimo iš ŽŪB „Artumė“ išieškotojo VSDFV Šiaulių skyriaus naudai. Taip pat nustatyta, kad nuo 2016 m. gruodžio 12 d. įregistruota ir iki 2018 m. kovo 28 d. galiojusi priverstinė hipoteka buvo taikyta minėto kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus naudai (Nr. ( - ), t. 1; l. 100, 209-220). Šiuo metu ginčo sklypas unikaliu numeriu ( - ) nėra apsunkintas hipoteka ir išieškotojai vykdomosiose bylose neturi CPK 665 str. nustatyto prioriteto.

5616.

57Vadovaujantis CPK 665 str., vykdant išieškojimą iš skolininko juridinio asmens, pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas.

5817.

59Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, remiantis sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktu, jeigu turtas yra areštuotas kelių antstolių, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Iš antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d. patvarkymo matyti, kad antstolė R. A. nusprendė realizuoti ŽŪB „Artumė“ turtą, kurį ji areštavo antra, vadovaudamasi tuo, jog antstolė V. Š. vykdo skolos išieškojimą iš ŽŪB „Artumė“ pagal hipotekinį reikalavimą, todėl į kitą turtą ji galėtų nukreipti skolų išieškojimą tik tada, kai realizavus hipoteka apsunkintą ŽŪB „Artumė“ turtą, gautų lėšų nepakaktų skolos ir vykdymo išlaidų dengimui (CPK 664 str., 662 str. 4 d., CK 4.193 str. 1 d.). Taigi, antstolė V. Š. areštuotą neįkeistą turtą gali realizuoti tik pardavusi įkeistą turtą, o tai prailgintų ir apsunkintų vykdymo procedūrą, neleidžiant ilgą laiką realizuoti areštuoto skolininko turto, toks prioritetas galimai būtų suteikiamas tik vienam išieškotojui, kitus išieškotojus priverčiant laukti neribotą laiką.

6018.

61Pažymėtina, kad hipotekos kreditorius skiriasi nuo kitų kreditorių tuo, kad reikalavimo patenkinimą gauna iš įkeisto turto, ir tik jeigu pardavus įkeistą daiktą varžytynėse gaunama mažesnė suma, nei jam priklauso, šis kreditorius gali reikalauti išieškojimo iš kito skolininko turto bendra įstatymo nustatyta tvarka (CK 4.192 straipsnio 1 dalis, 4.193 straipsnio 1 dalis). Taigi, hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti išieškoti iš skolininko neįkeisto turto tik tada, kai baigiamas išieškojimas iš įkeisto turto. Todėl sutiktina su antstolės R. A. ir pirmosios instancijos teismo argumentu, kad antstolė V. Š., vykdydama išieškojimą iš ŽŪB „Artumė“ pagal hipotekinį reikalavimą, į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), galėtų nukreipti skolų išieškojimą tik tada, kai realizavus hipoteka apsunkintą ŽŪB „Artumė“ turtą, gautų lėšų nepakaktų skolos ir vykdymo išlaidų dengimui.

6219.

63Atkreiptinas dėmesys, kad tokias pačias išvadas padarė ir apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl antstolės R. A. 2018 m. liepos 4 d. patvarkymo, kuriuo tenkintas skolininko ŽŪB „ Artumė“ nurodyto pirkėjo prašymas parduoti 51.2000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), teisėtumo (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-712-883/2018).

6420.

65Teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas byloje išsamiai nemotyvavo sprendimo, nes pasisakydamas dėl antstolės R. A. patvarkymo, nenagrinėjo visų Pareiškėjo argumentų. Skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje pasisakyta dėl pareikšto skundo reikalavimų, nurodyti įrodymai, kuriuos teisiškai įvertinus padarytos išvados teismo nutarties rezoliucinėje dalyje. Pažymėtina, jei teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje argumentuotais atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (nutartį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2013). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas nebūtų pasisakęs dėl esminių pareiškėjos skundo argumentų ar visiškai neargumentavęs savo nutarties netenkinti pareiškėjos skundo.

6621.

67Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

68Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

69Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

70Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ atskirąjį... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja prašė panaikinti antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d.... 6. 2.... 7. Pareiškėja nurodė, kad nesutinka su antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d.... 8. 3.... 9. Antstolė R. A. atmetė pareiškėjos skundą, nurodydama, kad 2018 m. kovo 13... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d.... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad sutinka su antstolės patvarkyme nurodytomis... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad vykdymo procese negali būti teikiamas prioritetas... 17. 7.... 18. Teismas nurodė, kad pritaria suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų... 19. 8.... 20. Teismas nurodė, kad pritaria antstolės R. A. argumentams, kad tokios... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 22. 9.... 23. Atskiruoju skundu pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“... 24. 9.1.... 25. Antstolei R. A. pardavus skolininko ŽŪB „Artumė“ turtą – žemės... 26. 9.2.... 27. Pirmoji žemės sklypus areštavo antstolė V. Š., vykdydama išieškojimą... 28. 9.3.... 29. Hipoteka užtikrintas reikalavimas pareiškėjui nebūtų įvykdytas neribotą... 30. 9.4.... 31. Pirmosios instancijos teismas byloje išsamiai nemotyvavo sprendimo, nes... 32. 10.... 33. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Šiaulių apygardos... 34. 10.1.... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė,... 36. 10.2.... 37. 2018 m. m. birželio 22 d. antstolės R. A. 2018 m. birželio 22 d. patvarkymas... 38. 10.3.... 39. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 13 d. nutartimi civilinėje byloje... 40. 10.4.... 41. Esant nurodytoms aplinkybėms negali būti tenkinamas UAB „Baltic Agro“... 42. Apeliacinės instancijos teismas... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 44. teisiniai argumentai ir išvados... 45. Apeliantės atskirasis skundas netenkintinas.... 46. 11.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 48. 12.... 49. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas... 50. 13.... 51. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolės V. Š. kontoroje yra vykdoma... 52. 14.... 53. Antstolių R. A. ir D. P. kontorose vykdomos septynios vykdomosios bylos dėl... 54. 15.... 55. Papildomai gautais VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro... 56. 16.... 57. Vadovaujantis CPK 665 str., vykdant išieškojimą iš skolininko juridinio... 58. 17.... 59. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, remiantis sprendimų... 60. 18.... 61. Pažymėtina, kad hipotekos kreditorius skiriasi nuo kitų kreditorių tuo, kad... 62. 19.... 63. Atkreiptinas dėmesys, kad tokias pačias išvadas padarė ir apeliacinės... 64. 20.... 65. Teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos... 66. 21.... 67. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 68. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 69. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį... 70. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....