Byla B2-2177-221/2014

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjui G. R., jo atstovei advokatei G. K., atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DAO Klaipėda“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Ž. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus G. R. prašymą patvirtinti patikslintą kreditorinį reikalavimą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DAO Klaipėda“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi UAB „DAO Klaipėda“ iškelta bankroto byla. 2014 m. vasario 3 d. UAB „DAO Klaipėda“ administratoriaus įgaliotas asmuo pagal kreditorių pareikštus reikalavimus ir buhalterinės apskaitos duomenis sudarė ir pateikė teismui BUAB „DAO Klaipėda“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kurį prašė patvirtinti. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtino BUAB „DAO Klaipėda“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, į pirmos eilės kreditorių reikalavimus įtraukiant G. R. su 9 009,17 Lt finansiniu reikalavimu. Administratoriaus įgaliotas asmuo teismui pateikė prašymą patikslinti kreditorių sąrašą, nurodydamas, kad ruošiant paraišką Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl garantinio fondo lėšų skyrimo daliniam pirmos eilės kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti, buvo atlikta išsami įmonės dokumentų analizė ir nustatyta, kad neteisingai apskaičiuoti pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai. Teismas, atsižvelgęs į administratoriaus įgalioto asmens prašymą, 2014 m. kovo 31 d. nutartimi pripažino UAB „DAO Klaipėda“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino patikslintą kreditorių sąrašą, tarp jų ir pirmos eilės kreditoriaus G. R. patikslintą 6 509,76 Lt finansinį reikalavimą.

32014 m. birželio 16 d. Kauno apygardos teisme gautas kreditoriaus G. R. tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktas atskirasis skundas dėl 2014 m. kovo 31 d. nutarties. Kreditorius prašė panaikinti 2014 m. kovo 31 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas jo sumažintas 6 509,76 Lt finansinis reikalavimas. Apeliantas nurodė, kad su jo sumažintu finansiniu reikalavimu iki 6 509,76 Lt nesutinka, nesupranta, kuo vadovaujantis administratorius prašė teismo sumažinti jo finansinį reikalavimą, be to, prie jo finansinio reikalavimo nėra priskaičiuota apelianto antstolei sumokėta 200 Lt vykdymo išlaidų suma.

4Kauno apygardos teismas, sutikdamas su atskirajame skunde išdėstytais argumentais, įvertindamas pateiktus įrodymus, 2014 m. birželio 19 d. skundžiamą Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas sumažintas kreditoriaus G. R. 6 509,76 Lt finansinis reikalavimas, panaikino ir nutarė klausimą dėl ginčijamo kreditoriaus G. R. patikslinto finansinio reikalavimo pagrįstumo nagrinėti atskirai.

52014 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teisme gautas kreditoriaus G. R. paaiškinimas, kurį pareiškėjas ir jo atstovė palaikė teismo posėdžio metu. Kreditorius prašo palikti galioti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtintą 9 009,17 Lt finansinį reikalavimą, kadangi jo reikalavimas dėl darbo užmokesčio savalaikio neišmokėjimo yra teisėtas, pripažinti, kad neišmokėta suma yra darbo užmokestis, įtraukti 200 Lt sumokėtų antstoliui. Iš darbo UAB „DAO Klaipėda“ jis išėjo savo noru, tačiau įmonė piktybiškai su juo neatsiskaitė. Darbo ginčų komisijos sprendimas DGKS-2844 buvo priimtas dar iki UAB „DAO Klaipėda“ bankroto bylos iškėlimo. Darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta išieškoti iš UAB „DAO Klaipėda“ G. Roceviui 1 419,77 Lt, ir pradedant nuo 2013 m. liepos 11 d. išmokėti už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 55 Lt iki įmonė galutinai atsiskaitys su ieškovu. Bankroto administratorius teismui pagal G. R. pateiktą finansinį reikalavimą teisingai buvo pateikęs duomenis teismui, o teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi buvo teisingai patvirtinęs jo reikalavimą. Tik nebuvo patvirtintos kreditoriaus turėtos 200 Lt vykdymo išlaidos.

6Atsakovės BUAB „DAO Klaipėda“ administratoriaus įgaliotas asmuo Ž. S. pateikė paaiškinimus dėl ginčijamo kreditorinio reikalavimo. Nurodė, kad G. R. administratoriui pateikė kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė įtraukti jį į pirmos eilės BUAB „DAO Klaipėda“ kreditorių sąrašą su 9 009,17 Lt finansiniu reikalavimu. Minėtas reikalavimas Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartimi ir buvo patvirtintas. Administratorius, rengdamas Garantinio fondo paraišką, atliko išsamius skaičiavimus ir nustatė, kad buvo netiksliai apskaičiuotas kreditoriaus G. R. finansinis reikalavimas – netiksliai apskaičiuotas darbo užmokestis ir vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką. Atlikus išsamius skaičiavimus, darbo užmokestis G. R. buvo sumažintas 135,17 Lt dėl apmokestinimo. Taip pat buvo perskaičiuota neteisinga vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką suma. Kreditoriaus finansinio reikalavimo sumos mažinimą lėmė netikslus darbo užmokesčio bei pradelstų mokėjimų paskaičiavimas, dėl ko administratorius privalėjo kreiptis į teismą dėl finansinio reikalavimo patikslinimo, t. y. sumažinimo iki 6 509,76 Lt. 2014 m. gegužės 22 d. administratorius pareiškėjui pervedė Garantinio fondo skirtas pinigines lėšas – 1 284,76 Lt (1 024,35 Lt neišmokėtas darbo užmokestis ir 260,41 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas). Administratorius pareiškėjui paaiškino finansinio reikalavimo sumažinimo priežastis, taip pat paaiškino, kodėl jam iš Garantinio fondo buvo išmokėta 1 284,76 Lt suma. Pareiškėjas, administratoriui teikdamas kreditorinį reikalavimą įtraukti jį į pirmos eilės BUAB „DAO Klaipėda“ kreditorių sąrašą, nepateikė išlaidų dėl antstolio atliekamų veiksmų pagrindžiančių dokumentų, todėl administratorius jų ir neprašė patvirtinti, tačiau sutinka, kad šia suma būtų padidintas G. R. reikalavimas.

7Prašymas dėl patikslinto finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas iš dalies.

8Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

9Nagrinėjamu atveju, viena iš šalių yra bankrutavusi bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra ginamas taip pat ir viešasis interesas, todėl teismai privalo būti aktyvūs, griežtai vykdyti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų reikalavimus (CPK7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2010 ir kt.). Savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu atveju pareiškėjas, naudodamasis savo teisėmis jo pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK42 straipsnio 5 dalis, 12, 13, 178 straipsniai, 185 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1, 7 dalys).

10Iš byloje esančios medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi UAB „DAO Klaipėda“ iškėlė bankroto bylą. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtino BUAB „DAO Klaipėda“ kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir G. R. 9 009,17 Lt sumai. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. buvo patvirtintas patikslintas kreditoriaus G. R. 6 509,76 Lt kreditorinis reikalavimas. 2014 m. kovo 31 d. nutartimi BUAB „DAO Klaipėda“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. Kreditorius G. R. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas palikti 2014 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtintą jo su darbo santykiais susijusį kreditorinį reikalavimą (9 009,17 Lt), taip pat įtraukti į kreditorinį reikalavimą 200 Lt vykdymo išlaidų sumą.

11Teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis).

12Kaip teismo posėdžio metu nurodė administratoriaus įgaliotas asmuo, buvęs įmonės darbuotojas G. R. UAB „DAO Klaipėda“ iškėlus bankroto bylą, pateikė kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 9 009,17 Lt finansiniu reikalavimu. Minėtą reikalavimą grindė 1 419,17 Lt neišmokėtu darbo užmokesčiu ir 7 590 Lt pagal 2013 m. rugpjūčio 6 d. Darbo ginčų komisijos sprendimą (po 55 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną iki visiško įvykdymo). Šis reikalavimas teismo ir buvo patvirtintas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi. Administratorius, rengdamas Garantinio fondo paraišką, atliko išsamius apskaičiavimus ir nustatė, kad buvo netiksliai apskaičiuotas G. R. finansinis reikalavimas, t. y. netiksliai apskaičiuotas darbo užmokestis ir pagal Darbo ginčų komisijos sprendimą mokėjimai po 55 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną iki visiško atsiskaitymo su buvusiu darbuotoju.

13DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad DK 141 straipsnio 3 dalies paskirtis yra dvejopa. Pirma, šioje normoje nustatytas kompensavimo mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos; antra – tai sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2014 ir kt.). Pagal DK 186 straipsnio 1 dalį darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį, pagal 2 dalį – darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. DK 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta sankcija, kuri, nepaisant to, kad jos dydis susietas su vidutiniu darbo užmokesčiu, nėra darbo užmokestis ir, remiantis sisteminiu DK normų aiškinimu bei atsižvelgiant į šios išmokos teisinę prigimtį, negali būti prilyginama darbo užmokesčiui. Darbo užmokesčiui gali būti prilyginamos tokios išmokos, į kurias darbuojas įgyja teisę dėl atlikto darbo, o ne tokios, į kurias įgyja teisę dėl darbdavio padaryto pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2014 ir kt.), todėl atmestinas G. R. reikalavimas pripažinti, jog už neatsiskaitymo laikotarpį mokėtina suma laikytina darbo užmokesčiu.

14Pagal 2013 m. rugpjūčio 6 d. Darbo ginčų komisijos sprendimą, pareiškėjui buvo priteista po 55 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną iki UAB „DAO Klaipėda“ galutinai atsiskaitys su pareiškėju. Pareiškėjas nurodė, kad jam pagal Darbo ginčų komisijos sprendimą, pradelstų dienų skaičius sudaro – 138 dienos. Administratorius atlikęs skaičiavimus, nustatė, kad iš viso pradelstų dienų skaičius – 95 dienos, o ne 138 dienos, kaip nurodė pareiškėjas. Pažymėtina, kad pareiškėjas G. R., apskaičiuodamas atlyginimą už pavėluotą atsiskaityti laiką, nepagrįstai šį laikotarpį skaičiavo kalendorinėmis dienomis (138 dienos), kadangi šis laikotarpis, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintu Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu bei kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2011; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-289/2011; kt.) turėjo būti skaičiuojamas darbo dienomis. Pareiškėjui dirbant bendrovėje, jam buvo taikoma 40 valandų darbo savaitė, darbas pamainomis pagal grafiką. Taigi spręstina, jog jis dirbo 5 darbo dienų per savaitę režimu (DK 144 straipsnis). Todėl pradelsti mokėjimai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (po 55 Lt) turėjo būti skaičiuojami pagal darbo laiko kalendorių už kiekvieną darbo dieną, o ne kalendorinę dieną. Tuo pagrindu administratorius pagrįstai sumažino sumą už uždelstą atsiskaityti laiką iki 5 225 Lt (95 dienosx55 Lt=5 225 Lt).

15Pareiškėjas nurodė, kad bendrovė jam neišmokėjo darbo užmokesčio už 2013 m. birželio ir liepos mėnesius, vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, atskaičiavus 15 procentų GPM, už darbo užmokesčio įsiskolinimas už birželio mėnesį sudarė – 1 000 Lt priskaitytas darbo užmokestis, o išmokamas – 760 Lt; o liepos mėnesį – priskaitytas su atostoginiais (kompensacija) 690,48 Lt, o išmokamas – 524,76 Lt, iš viso – 1 284,76 Lt, taigi atlikus išsamius apskaičiavimus, darbo užmokestis pareiškėjui buvo sumažintas 135,17 Lt dėl apmokestinimo, kuris nepriklauso nei nuo Darbo ginčų komisijos sprendimo, nei nuo bankroto administratoriaus. Pažymėtina, kad būtent tokia suma pareiškėjui skirta Garantinio fondo.

16Iš to spręstina, kad kreditoriaus G. R. finansinio reikalavimo sumos mažinimą lėmė netikslus darbo užmokesčio bei sumos už uždelstą atsiskaityti laiką paskaičiavimas, dėl ko administratorius privalėjo kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl pareiškėjo finansinio reikalavimo patikslinimo (sumažinimo). Kadangi administratorius neginčijo pareiškėjo prašomo patvirtinti 200 Lt kreditorinio reikalavimo, kurį sudaro jo patirtos išlaidos vykdymo procese, todėl teismas šia suma padidina kreditoriaus G. R. reikalavimą.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

18kreditoriaus G. R. prašymo dėl 9 009,17 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „DAO Klaipėda“ bankroto byloje netenkinti.

19Patvirtinti kreditoriaus G. R. patikslintą 6 709,76 Lt (6 509,76 + 200 Lt) finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „DAO Klaipėda“ bankroto byloje.

20Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi UAB „DAO Klaipėda“... 3. 2014 m. birželio 16 d. Kauno apygardos teisme gautas kreditoriaus G. R.... 4. Kauno apygardos teismas, sutikdamas su atskirajame skunde išdėstytais... 5. 2014 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teisme gautas kreditoriaus G. R.... 6. Atsakovės BUAB „DAO Klaipėda“ administratoriaus įgaliotas asmuo Ž. S.... 7. Prašymas dėl patikslinto finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas iš... 8. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 9. Nagrinėjamu atveju, viena iš šalių yra bankrutavusi bendrovė ir dėl šios... 10. Iš byloje esančios medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO... 11. Teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą... 12. Kaip teismo posėdžio metu nurodė administratoriaus įgaliotas asmuo, buvęs... 13. DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl... 14. Pagal 2013 m. rugpjūčio 6 d. Darbo ginčų komisijos sprendimą,... 15. Pareiškėjas nurodė, kad bendrovė jam neišmokėjo darbo užmokesčio už... 16. Iš to spręstina, kad kreditoriaus G. R. finansinio reikalavimo sumos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Įmonių bankroto... 18. kreditoriaus G. R. prašymo dėl 9 009,17 Lt kreditorinio reikalavimo... 19. Patvirtinti kreditoriaus G. R. patikslintą 6 709,76 Lt (6 509,76 + 200 Lt)... 20. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskirtuoju skundu...