Byla 2-2010-889/2011
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant V. Ž., dalyvaujant ieškovams D. L., A. J. L. ir jos atstovei advokatei Mirandai Kunickienei, atsakovui

2R. L. ir jos atstovui advokatui Egidijui Giedraičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų A. J. L. ir D. L. ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovai A. J. L. ir D. L. ieškiniu prašo jiems priteisti iš atsakovo R. L. 47 500 Lt skolos,

48 645 Lt delspinigių, 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pagal 2007-10-19 paskolos sutartį atsakovas įsipareigojo ieškovams grąžinti 47 500 Lt paskolą iki 2008-03-01 ir už kiekvieną pavėluotą skolos grąžinimo dieną sumokėti ieškovams 0,1 procento dydžio delspinigius. Ieškinį grindžia paskolos sutarties, 2007-10-19 ieškovės banko mokėjimo nurodymu, atsakovo ieškovui išduoto įgaliojimo originalais.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jam nebuvo perduota paskolos sutartyje nurodyta pinigų suma, todėl ieškinys atmestinas. Prašo sumažinti delspinigius iki 0,02 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną bei taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl netesybų.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad ieškovas A. J. L. ir atsakovas R. L. 2007-10-19 pasirašė paskolos sutartį, kurioje nurodyta: „mes, žemiau pasirašę A. J. L. <...> ir R. L. <...>, sudarėme šią sutartį: A. J. L. paskolina R. L. keturiasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus litų, kuriuos R. L. įsipareigoja grąžinti A. J. L., arba jei pastarasis negalės atsiimti skolos, jo žmonai D. L. <...> iki 2008-03-01. Kaip paskolos garantą R. L. suteikia A. J. L. įgaliojimą dėl V. S. priklausančios žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn <...>. Jeigu iki 2008-03-01 R. L. negrąžina nurodytų keturiasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų litų, įgaliojimas nelaikomas paskolos garantu, o R. L. privalo mokėti A. J. L. arba jo žmonai D. L. po 0,1 procento (keturiasdešimt septynis litus) palūkanų už kiekvieną pavėluotą paskolos grąžinimo dieną. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais dviejų liudininkų G. N. <..> ir A. D. <...> akivaizdoje ir patvirtinta A. J. L., R. L. ir liudininkų parašais bei R. L. nekilnojamojo turto agentūros „Rovalda“ antspaudu.“ (b. l. 5, toliau – paskolos sutartis). Paskolos sutartį pasirašė ieškovas A. J. L., atsakovas R. L., liudininkai G. N. ir A. D. Sutartis patvirtinta R. L. firmos antspaudu.

8Atsakovas 2011-11-29 pripažino ieškinio dalį dėl 30 000 Lt paskolos priteisimo (b. l. 122). Atsakovas nesutinka su kita paskolos sutartyje nurodyta paskolos sumos dalimi – 17 500 Lt ir teigia, kad šių pinigų negavo.

9Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalyje pateiktą paskolos sutarties sampratą paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Tam, kad paskolos teisiniai santykiai atsirastų ir jų subjektai įgytų teises ir pareigas kartu su šalių susitarimu dėl sutarties sąlygų, būtina perduoti ir sutarties dalyką – pinigus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne kartą konstatuota, kad paskolos sutartis dėl pinigų perdavimo nuosavybėn, jų neperdavus, negali būti laikoma paskolos sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 17 d. nutartis Lietuvos ir Belgijos UAB „ Lenaers ir Co“ v. L. V. byloje Nr. 3K-3-486/2005; 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis J. A. L. v. B. V. byloje Nr. 3K-3-558/2007; kt.).

10Ieškovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad 30 000 Lt pinigų pagal paskolos sutartį pervedė į atsakovo nurodytą sąskaitą, po to namuose perdavė atsakovui likusią 17 500 Lt dalį grynaisiais pinigais. Paskolos sutartį paruošė ieškovas A. J. L. Sutartyje nurodė, kad paskolos sutarties sudaryme dalyvauja G. N. ir A. D., tačiau dėl atsakovo skubėjimo ir liudytojų užimtumo, G. N. pasirašė paskolos sutartį prieš šalims ją pasirašant, o A. D. – po dviejų dienų. Liudytojai nurodė, kad ieškovas sakė, kad ketino skolinti pinigus R. L., kurio jie nepažinojo. Pinigų perdavimo atsakovui šalių paskolos sutarties sudarymo metu liudytojai nematė ir nedalyvavo. Pasitikėjo ieškovu, jis po paskolos sutarties sudarymo parodė pinigų pervedimo kvitą 30 000 Lt sumai. Nežinojo, kad turi dalyvauti visi vienu metu šalims pasirašant paskolos sutartį. Konstatuotina, kad liudytojai nedalyvavo sudarant paskolos sutartį, tačiau liudytojų dalyvavimas nėra privalomas sudarant paskolos sutartį ir šis faktas nedaro negaliojančiu tokio sandorio (CK 6.870 str. 1 d., 6.871 str.).

11Kilus ginčui dėl pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo, sutartis aiškintina, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis – 2007-10-19 paskolos sutarties nuostatos aiškintinos, prioritetiškai vadovaujantis lingvistinės šio paskolos dokumento teksto reikšmės nustatymo principu, kaip objektyviausiai atspindinčiu tikrąją šalių valią ir ketinimus. Sutarties teksto formuluotė „mes, žemiau pasirašę A. J. L. <...> ir R. L. <...>, sudarėme šią sutartį: A. J. L. paskolina R. L. keturiasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus litų, kuriuos R. L. įsipareigoja grąžinti A. J. L., arba jei pastarasis negalės atsiimti skolos, jo žmonai D. L.“ tiek pagal lingvistinę žodžių prasmę, tiek šalių tikrųjų ketinimų prasme ar vidutinio protingo asmens kriterijaus aspektu leidžia objektyviai teigti, kad atsakovas išreiškė valią ir įsipareigojimą grąžinti pasiskolintą sumą. Pinigų sumos perdavimo faktas įvyko iš karto pasirašius paskolos sutartį - bylos duomenimis 30 000 Lt buvo iš karto pervesta banke, kitą 17 500 Lt dalį ieškovai nurodo grįžus iš banko perdavę atsakovui ieškovų namuose (b. l. 85, 89). Ieškovai nurodo, kad atsakovas pats prašė ne visą pinigų sumą pervesti banko pavedimu. Bylos duomenimis ieškovai ketino pirkti žemės sklypą. Ieškovai nurodė, kad buvo pardavę kambarį bendrabutyje ir turėjo namuose grynaisiais apie 20 000 Lt ir tokią galimybę dalį pinigų paskolinti atsakovui grynaisiais pinigais.

12Atsakovas neneigia pasirašęs minėtą paskolos sutartį ir buvęs 2007-10-19 dieną banke (b. l. 124). Atsakovas taip pat patvirtino, kad jis pasirašė paskolos sutartį ir patvirtino ją savo individualios įmonės antspaudu, kuris nagrinėjamu atveju nebuvo reikalingas, nes paskolos sutartį sudarė kaip fizinis asmuo. Bylos duomenimis atsakovui skubiai reikėjo pinigų atsakovas nurodė, kad jų reikėjo jo motinai, į kurios sąskaitą iš karto pervedė gautus pinigus. Nustatyta, kad atsakovo žmona apie 2007-10-19 sudarytą paskolos sutartį nežinojo, sandorio sudaryme nedalyvavo ir paskola nebuvo paimta atsakovo šeimos poreikiams. Priešingai, ieškovas teigia, kad atsakovas stengėsi nuslėpti šios paskolos sutarties sudarymo faktą nuo savo žmonos. Atsakovas nurodė, kad jam skubiai buvo reikalingi pinigai, todėl pasirašė paskolos sutartį didesnei paskolos sumai „kaip garantą“, nes kitaip nebūtų gavęs paskolos. Tačiau šalių sudarytoje paskolos sutartyje yra atskirai aptartas paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimas – „kaip paskolos garantą R. L. suteikia A. J. L. įgaliojimą dėl V. S. priklausančios žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn <...>“. Šalys patvirtino, kad toks įgaliojimas buvo išduotas 2007-10-19 prieš pat paskolos sutarties sudarymą (b. l. 54). Ieškovas taip pat paaiškino, kad vėliau paaiškėjo, jog buvo įgaliojimas buvo niekinis ir ieškovui norimų pasekmių nesukėlė (b. l. 85).

13Bendrieji įstatymų nustatyti civilinių teisinių santykių principai sukuria šių teisinių santykių dalyvių pareigą elgtis pakankamai apdairiai, dėmesingai, patiems rūpintis savo teisių ir interesų apsauga, kad būtų išvengta nepageidautinų neigiamų pasekmių. Kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – pasirašydamas paskolos sutartį, turi apsvarstyti bei įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai nuo tokio veiksmo susilaikyti (CK 1.5 str.). Nors paskolos sutarties tekstas panaudotas kaip tipinė forma ir surašytas ne paskolos gavėjo, tačiau nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į ginčo sutarties šalis. Paskolos davėjai pažinojo atsakovą apie pora mėnesių, jie turėjo santaupų, ketino pirkti žemės sklypą. Ieškovas yra dirigentas, ( - ) teatro meno vadovas, sutartį pasirašę liudytojai – muzikos mokyklos pedagogas ir choro dainininkas (b. l. 79-80). Tuo tarpu ginčo paskolos sutartį pasirašęs paskolos gavėjas atsakovas – nekilnojamojo turto pardavimu užsiimantis verslininkas su aukštuoju universitetiniu vadybos išsilavinimu, kuris prieš sudarydamas paskolos sutartį išdavė ieškovui įgaliojimą ketinamos sudaryti paskolos sutarties įvykdymui užtikrinti, taip pat pasirašė paskolos sutartį, ją patvirtino savo įmonės antspaudu, todėl, kaip turintis pakankamai žinių bei gyvenimiškos patirties, pasirašydamas tokią sutartį, puikiai suprato 2007-10-19 paskolos sutarties turinį ir prieš pasirašydamas turėjo apsvarstyti bei suvokti galimas savo veiksmų teisines pasekmes.

14Be to, paskolos sutartis tuo atveju, kai teigiama, kad pinigų pagal paskolos sutartį buvo perduota mažiau negu nurodyta arba pinigai neperduoti, yra nuginčijamas sandoris. (CK 6.875 str. 1 d.). Atsakovas viso bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, kad iš viso negavo pinigų iš ieškovų pagal 2007-10-19 paskolos sutartį ir teigė, kad ji buvo nesudaryta (b. l. 38-40, 43-46,55, 83-91). Kai 2011-09-23 į bylą gavus banko išrašą iš R. L. sąskaitos paaiškėjo, kad 2007-10-19 D. L. pervedė atsakovui R. L. 30 000 Lt paskolą, atsakovas pripažino ieškinio dėl 30 000 Lt paskolos priteisimo dalį (b. l. 96-97, 122). Kadangi atsakovas pripažino gavęs didžiąją 30 000 Lt dalį paskolos sutartyje nurodytos 47 500 Lt paskolintos sumos – laikytina, kad iš esmės jis 2010-07-19 sandorį patvirtino (CK 1.79 str. 1 d. ir 2 d. 1 p.).

15Vertinant šias aplinkybes apie atsakovo besikeičiančius parodymus, taip pat nuoseklius per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį ieškovų paaiškinimus, kuriems neprieštaravo ir liudytojų parodymai, bei visų paskolos sutarties sąlygų lingvistinį turinį, rašytinius įrodymus apie didžiosios paskolos sutartyje nurodytos paskolos dalyko dalies perdavimą atsakovui, teismas daro išvadą, kad labiau tikėtina, kad atsakovas pasirašė paskolos sutartį ir gavo iš ieškovų visus 2007-10-19 paskolos sutartyje nurodytus pinigus – 30 000 Lt banko pavedimu į atsakovo sąskaitą ir 17 500 Lt grynaisiais pinigais pas ieškovus namuose, negu kad jų 17 500 Lt dalies negavo (CPK 185 str.). Pažymėtina, kad pagal įstatyme įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo principą dėl bet kokios į bylą pateiktos informacijos įrodomosios reikšmės sprendžia teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus civilinio proceso kodekse nurodytas išimtis. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu). Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje A. R. v. J. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. UAB „Jonviltė“, bylos Nr. 3K-3-101/2009; ir kt.).

16Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovams nors dalį paskolos pagal

172007-10-19 paskolos sutartį iki 2008-03-01. Bylos duomenimis ieškovai atsakovui skolino santuokos metu įgytus pinigus, priklausančius jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir paskolos sutartyje nurodė, kad atsakovas paskolą turi grąžinti ieškovei arba ieškovui – solidariems kreditoriams (CK 6.18 str. 1 d. ir 3 d., 6.189 str. 1 d.). Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, ieškovų ieškinys priteisti jiems solidariai iš atsakovo 47 500 Lt skolos pagal 2007-10-19 paskolos sutartį yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.873 str. 1 d.).

18Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 8 645 Lt delspinigių. Atsakovas prašė pripažinti

192007-10-19 paskolos sutartyje numatytus 0,1 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2008-03-01 nuo negrąžintos paskolos sumos per didelėmis netesybomis ir sumažinti jas iki

200,02 procento už kiekvieną dieną bei taikyti 6 mėnesių sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad tarp fizinių asmenų sudarytu sandoriu vienai iš šalių nustatytos 0,1 proc. dydžio netesybos yra per didelės, todėl konstatavimas, kad atsakovui pažeidus ieškovų teises, jis turi atlyginti ieškovų paskaičiuoto dydžio delspinigiai, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų – šalių nustatyto 0,1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą paskolos grąžinimo dieną mažintini iki 0,02 procento (CK 1.5 str. 2 ir 4 d., 1.137 str. 3 d., 1.138 str. 6 p., 6.210 str., 6.261 str., 6.258 str. 3 d., 6.874 str.). Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, šis reikalavimas tenkintinas iš dalies ir ieškovams solidariai iš atsakovo priteistina 1 710 Lt delspinigių – 0,02 proc. nuo 47 500 Lt negrąžintos paskolos už 6 mėnesius iki ieškinio padavimo teismui (CK 6.18 str. 1 d., 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.126 str. 2 d., 6.874 str.).

21Be to, ieškovų minimalius nuostolius šiuo atveju atlygins jiems solidariai iš atsakovo priteistinos procesinės 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 49 210 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-01-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.18 str. 1 d.,

226.73 str., 6.210 str. 1 d.).

23Bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai – ieškovui priteistina iš atsakovo 300 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 880 Lt už advokato teisinę pagalbą

24(b. l. 20, 71, 78). Valstybei iš atsakovo priteistina 1 476 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d.).

25Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

26tenkinti ieškinį iš dalies.

27Priteisti ieškovams A. J. L. ir D. L. solidariai iš atsakovo R. L. 47 500 Lt skolos, 1 710 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 49 210 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti ieškovui A. J. L. iš atsakovo R. L. 1 180 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

29Kitą ieškinio dalį atmesti.

30Priteisti iš atsakovo R. L. 1 476 Lt žyminio mokesčio Valstybei.

31Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. R. L. ir jos atstovui advokatui Egidijui Giedraičiui, viešame teismo... 3. ieškovai A. J. L. ir D. L. ieškiniu prašo jiems priteisti iš atsakovo R. L.... 4. 8 645 Lt delspinigių, 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jam nebuvo perduota paskolos... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Nustatyta, kad ieškovas A. J. L. ir atsakovas R. L. 2007-10-19 pasirašė... 8. Atsakovas 2011-11-29 pripažino ieškinio dalį dėl 30 000 Lt paskolos... 9. Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalyje pateiktą paskolos sutarties... 10. Ieškovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad 30 000 Lt pinigų pagal... 11. Kilus ginčui dėl pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo, sutartis... 12. Atsakovas neneigia pasirašęs minėtą paskolos sutartį ir buvęs 2007-10-19... 13. Bendrieji įstatymų nustatyti civilinių teisinių santykių principai sukuria... 14. Be to, paskolos sutartis tuo atveju, kai teigiama, kad pinigų pagal paskolos... 15. Vertinant šias aplinkybes apie atsakovo besikeičiančius parodymus, taip pat... 16. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovams nors dalį... 17. 2007-10-19 paskolos sutartį iki 2008-03-01. Bylos duomenimis ieškovai... 18. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 8 645 Lt delspinigių. Atsakovas... 19. 2007-10-19 paskolos sutartyje numatytus 0,1 procento delspinigius už... 20. 0,02 procento už kiekvieną dieną bei taikyti 6 mėnesių sutrumpintą... 21. Be to, ieškovų minimalius nuostolius šiuo atveju atlygins jiems solidariai... 22. 6.73 str., 6.210 str. 1 d.).... 23. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų ieškinio... 24. (b. l. 20, 71, 78). Valstybei iš atsakovo priteistina 1 476 Lt žyminio... 25. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 26. tenkinti ieškinį iš dalies.... 27. Priteisti ieškovams A. J. L. ir D. L. solidariai iš atsakovo R. L. 47 500 Lt... 28. Priteisti ieškovui A. J. L. iš atsakovo R. L. 1 180 Lt bylinėjimosi... 29. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 30. Priteisti iš atsakovo R. L. 1 476 Lt žyminio mokesčio Valstybei.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...