Byla e2A-326-196/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Myklebusthaug Management AS

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Romualdos Janovičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ ir atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 10 d. sprendimo bei trečiojo asmens Myklebusthaug Management AS prisidėjimą prie atsakovės apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2-202-538/2017 pagal ieškovų Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ ieškinį atsakovei UAB ,,SEA CONNECT“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Myklebusthaug Management AS.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ 160 030,19 USD nuostolių dėl vežimo metu sugadinto krovinio bei papildomų išlaidų atlyginimo, 6 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovai nurodė, kad Rusijos įmonės OOO „Bastion“ ir TD „Sojuz“ (krovinių pirkėjai) ir ieškovas ZAO „Translink shipping agensy“ sudarė susitarimus dėl krovinių gabenimo organizavimo maršrutu Kinija - Roterdamas (Olandija) - Sankt Peterburgas (Rusija). Krovinių pervežimui išvykimo uoste Kinijoje buvo išduoti ieškovų Yang Ming konosamentai Nr. YMLUN300074514, YMLUN305064472, YMLUN309106289 bei YMLUN309106291, su kuriais kroviniai konteineriuose laivu „HANJIN CHINA“ buvo atgabenti į Roterdamo uostą. Tolesnį krovinio pervežimą iš Roterdamo uosto į Sankt Peterburgą vykdė atsakovė. Roterdame kroviniai iš laivo „HANJIN CHINA“ buvo perkrauti į laivą „ROMY TRADER“. 2011-12-02 atsakovė tolesniam krovinių gabenimui laivu „ROMY TRADER“ išdavė savo konosamentus Nr. RT205RS059, RT205RS060, RT205RS065, RT205RS076. Šiuose atsakovės išduotuose konosamentuose atsakovė nurodyta kaip vežėja, ieškovai YangMing ir YangMing BV - krovinio siuntėjas, o ieškovas ZAO „Translink shipping agensy“ – krovinio gavėjas. Krovinys laivu „ROMY TRADER“ į paskirties uostą Sankt Peterburgą buvo atgabentas 2011-12-08, kur buvo pastebėti įvairių konteinerių, kuriuose gabentas krovinys, apgadinimai. Krovinius gabenęs laivas „ROMY TRADER“, konteineriai bei kroviniai paskirties uoste buvo apžiūrėti keleto ekspertų. Dalis krovinio iš sugadintų konteinerių buvo perkrauta į tinkamos būklės konteinerius, likusi dalis neperkrauta su tais pačiais konteineriais pristatyta gavėjams, kur vėlgi buvo atliekama krovinio apžiūra ir surašytos ekspertų išvados dėl krovinio būklės bei apgadinimų dydžio. 2013-09-27 elektroninio pašto laišku ieškovai pareikalavo, kad atsakovė nedelsiant sumokėtų Rusijos teismo sprendimu priteistos nuostolių sumos kompensaciją (2 522 718,42 rubliai), toks reikalavimas atsakovei buvo pakartotas 2013-11-18 elektroninio pašto laiške, nurodant kompensacijos sumą tiek rubliais, tiek JAV doleriais (79 075,89 USD). Tačiau atsakovė geranoriškai nuostolių neatlygino. OOO ,,Bastion“ dėl sugadintų plytelių pareiškė ieškinį ieškovui ZAO „Translink shipping agensy“ Rusijos Federacijos arbitražiniame teisme ir iš ieškovo ZAO „Translink shipping agensy“ OOO ,,Bastion“ naudai buvo priteista 2 487 326,79 rublių nuostolių kompensacija bei 35 391,63 rublių bylinėjimosi išlaidų. Pagal Rusijos Federacijos arbitražinio teismo sprendimą iš ieškovo ZAO „Translink shipping agensy“ išieškota bendra 2 522 718,42 rublių suma, kuri atitinka 79 075,89 USD, yra ieškovų nuostoliai, patirti dėl krovinių sugadinimo. Likusi ieškinio reikalavimo suma, lygi 80 954,30 USD atitinka papildomas išlaidas, patirtas dėl OOO ,,Bastion“ ir TD ,,Sojuz“ pateiktų pretenzijų sureguliavimo (išlaidas siurvejeriams, teisininkams, žalos sureguliavimo paslaugų teikėjams).
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. liepos 10 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovams Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ solidariai iš atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ 80 015,09 USD nuostolių atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo 80 015,09 USD sumos nuo teismo sprendimo priėmimo dienos 2017-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė ieškovams iš atsakovės po 1662,30 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė atsakovei iš ieškovų lygiomis dalimis po 1787,71 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė trečiajam asmeniui Myklebusthaug Management AS iš ieškovų lygiomis dalimis po 1205,33 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo sugadinus konteineriuose gabentą krovinį, šiam ginčui spręsti taikytinos bendrosios civilinės atsakomybės nuostatos (CK 6.246 – 6.249 str.). Teismo teigimu, ieškovai pateikė į bylą nepriklausomų ekspertų LK MARKONOVA ekspertizės ataskaitą Nr. S 11.199, kurioje nurodyta, kad krovinio / konteinerių sugadinimo priežastis buvo netinkamas krovinio sutvirtinimas ir apsaugojimas laive, kurį atliko vežėjas. Būdas, kuriuo buvo apsaugotas krovinys kelionės jūra metu, neatitiko krovinio apsaugos žinyne nurodytos schemos, be to, po incidento darytose ir ekspertui pateiktose krovinių nuotraukose nėra visų trijų laivo krovinio apsaugos žinyne nurodytų apsaugos komponentų. Taip pat ekspertui nebuvo pateikti jokie įrodymai, kad krovinių tvirtinimo įranga laive būtų reguliariai tikrinama ir prižiūrima, apklausti įgulos nariai negalėjo nurodyti, kada paskutinį kartą laivu buvo gabenami konteineriai, todėl ekspertas priėjo išvados, kad konteineriuose sudėtų krovinių gabenimas šiuo laivu paprastai nebuvo vykdomas ir įgula neturėjo pakankamai patirties tokiems gabenimams atlikti, pakrauti konteineriai laive nebuvo tinkamai sutvirtinti ir apsaugoti.
 3. Teismo 2015-08-31 nutartimi paskirta krovinio apžiūros ekspertizė. Eksperto 2015-10-12 išvadoje nurodyta, kad pagrindinė dalies konteinerių pažeidimų ir krovinių juose sugadinimo, pervežant laivu „ROMY TRADER“ priežastis – nepakankamas krovinių sutvirtinimas konteineriuose. Įvertinęs tai, kad pakrauti konteineriai laive nebuvo tinkamai sutvirtinti ir apsaugoti, taip pat, kad nepakankamai kroviniai buvo sutvirtinti konteineriuose, teismas sprendė, kad dėl krovinio sugadinimo yra tiek ieškovų, tiek atsakovės kaltė, todėl yra pagrindas ieškovų reikalavimą dėl

  479 075,89 USD nuostolių, kuriuos sudaro Rusijos Federacijos arbitražinių teismų iš ieškovo ZAO „Translink shipping agensy“ krovinio pirkėjui OOO ,,Bastion“ priteista ir atitinkamai iš ieškovo ZAO „Translink shipping agensy“ išieškota suma, mažinti 50 procentų ir priteisti solidariai ieškovams iš atsakovės 39 537,94 USD. Teismas nurodė, kad esant nustatytai šalių mišriai kaltei, tokios pačios nuostatos taikytinos ir ieškovų reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo, susijusio su teisinių paslaugų išlaidomis. Taip pat teismas pažymėjo, kad ieškovų nurodyta teisinių paslaugų suma iš esmės sudaro daugiau nei 50 procentų realiai patirtos ieškovų žalos, todėl ieškovų nurodytos sumos priteisimas neatitiktų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų, todėl ieškovų reikalavimą dėl 80 954,30 USD papildomų išlaidų taip pat sumažino 50 procentų. Teismo teigimu, byloje įrodyta, kad ieškovai patyrė nuostolių, kuriuos sudaro papildomos išlaidos, susijusios su krovinių pirkėjų OOO ,,Bastion“ ir TD ,,Sojuz“ pateiktų pretenzijų sureguliavimu, todėl ieškovams solidariai priteisė iš atsakovės 40 477,15 USD papildomų išlaidų.

 1. Apeliacinių skundų, prisidėjimo prie skundo ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Ieškovai Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 10 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, atitinkamai perskirstyti bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme, priteisti ieškovams iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas sprendime remdamasis teismo eksperto V. P. nepagrįsta ir prieštaringa išvada, nepagrįstai nustatė ne tik atsakovės, bet ir ieškovų kaltę. Teismo eksperto išvadoje padaryta grubių faktų vertinimo klaidų, teismo ekspertas pripažino, kad teikdamas išvadą, jis nebuvo susipažinęs su visa bylos medžiaga, išvada nemotyvuota, nepasisakyta, kuo remiantis padarytos aiškiai atsakovei palankios eksperto išvados ir kt., taip pat yra pakankamai pagrindo manyti, kad ekspertas neturėjo pakankamai kvalifikacijos atsakyti į jam užduotus klausimus. Teismo posėdyje ekspertas V. P. pripažino, kad, teikdamas išvadą, nebuvo susipažinęs su visa bylos medžiaga. Ekspertas nedalyvavo nei apžiūrint krovinį pristatymo vietoje, nei apžiūrint laivą, todėl bylos medžiaga buvo esminė, darant išvadas ekspertui pateiktais klausimais. Nesusipažinęs su visa byloje esančia medžiaga, ekspertas padarė grubių faktų vertinimo klaidų, turėjusių esminės įtakos jo išvadoms.
  2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, iš esmės rėmėsi tik bendromis CK nuostatomis, reglamentuojančiomis civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, neatsižvelgdamas į tai, kad byloje nagrinėjamiems klausimams taikytinos specialiosios jūrinius pervežimus reglamentuojančios teisės normos. Jūrinių vežimų bylose ieškovai gali įrodinėti dvi grupes vežėjo pareigų pažeidimų – netinkamą laivo paruošimą (Hagos – Visbiu taisyklių 3 str. 1 d.), bei netinkamus veiksmus su kroviniu (Hagos – Visbiu taisyklių 3 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju buvo pagrindas nustatyti abi aplinkybių grupes ir taikyti neribotą vežėjo atsakomybę. Teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad atsakovės kaltė pasireiškia netinkamu konteinerių sutvirtinimu ir apsaugojimu laive, tačiau visiškai nepasisakė dėl tinkamo laivo paruošimo, nors tai buvo vienas iš esminių ieškovų argumentų. Teismo motyvų nebuvimas laivo paruošimo klausimu sąlygojo netinkamą bylos išnagrinėjimą, kadangi teismas vertino ieškovo kaltės klausimą situacijoje, kai atsakovė net neturėjo teisės tokiomis aplinkybėmis remtis (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).
 2. Atsakovė UAB ,,SEA CONNECT“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Nagrinėjamam ginčui turi būti taikomi ne tik CK 6.246 – 6.249 straipsniai, bet ir visi Lietuvos krovinio vežimą jūra reglamentuojantys teisiniai norminiai aktai.
  2. Teismas neteisingai nustatė OOO ,,Bastion“ ir TD ,,Sojuz“ teisinę padėtį nagrinėjamuose santykiuose. Teismas nepagrįstai nurodė, kad tai yra krovinio pirkėjai. Šie subjektai yra krovinio gavėjai.
  3. Nei Yang Ming B.V., nei ZAO „Translink shipping agensy“ negali turėti reikalavimo teisės dėl sugadinto krovinio, kadangi jie veikė kaip Yangming Line (HK) LTD agentai, o Yangming Line (HK) LTD šiuose santykiuose veikė kaip Yangming Line agentai. Atsakovei teisės ir pareigos atsiranda iš krovinio vežimo sutarties, kurios įrodymas yra konosamentai Nr. RT205RS059, Nr. RT205RS060, Nr. RT205RS065, Nr. RT205RS076. Kadangi šiuose konosamentuose nėra nurodyta, kad Yangming Line veikia kaip Yangming Marine transport corporation agentas, atsakovės atžvilgiu reikalavimo teisę turi tik Yangming Line ir tik tuo atveju, jeigu įrodys, kad kompensavo krovinio savininkams žalą dėl sugadinto krovinio, arba teisė reikalauti žalos atlyginimo jai yra perduota kitais būdais.
  4. Ieškovai savo reikalavimams pagrįsti pateikė LK MARKONOVA LLC ekspertizės ataskaitą Nr. S 11.199, kurioje pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, prieštaringos išvados, todėl ši ataskaita turi būti vertinama kritiškai. ,,Marinex ITS“ ekspertinėje išvadoje nurodyta, kad visi laivo „ROMY TRADER“ ir jo įrangos patikrinimai buvo atlikti laiku ir atitinka reikalavimus. Ekspertinės apžiūros ataskaitą Nr. 282/1211/035 parengusių ekspertų nuomone, krovinio sugadinimo priežastis – krovinio netinkamas tvirtinimas konteinerių viduje. Ekspertas V. P. padarė analogiškas išvadas, kad pagrindinė dalies konteinerių pažeidimų ir krovinio juose sugadinimo priežastis – nepakankamas krovinių sutvirtinimas konteinerių viduje. Teismas pažeidė CPK 218 straipsnyje įtvirtintas eksperto išvadų vertinimo taisykles, nes nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas sprendime. Tačiau minėtos motyvacijos skundžiamame sprendime nepakanka.
  5. Teismas neatsižvelgė į CPK 182 straipsnio reikalavimus, neanalizavo žalos dydžio, o nepagrįstai rėmėsi Rusijos Federacijos arbitražinių teismų sprendimais. Nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nedalyvavo Rusijos Federacijos teismų išnagrinėtose bylose, todėl šių teismų sprendimai neturi prejudicinės galios atsakovei ir trečiajam asmeniui.
  6. Atsakovė ir trečiasis asmuo prašė teismo taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl žalos padarytos kroviniui, pakrautam į konteinerį Nr. TGHU0532124, atlyginimo, tačiau teismas šiuo klausimu visiškai nepasisakė. OOO ,,Bastion“ pretenzijoje neminimas pagal konosamentą Nr. RT205RS059 gabentas konteineris Nr. TGHU0532124. Minėtas konteineris neminimas ir atsakovės draudiko Charterama B.V. atstovo 2014-09-03 elektroniniame laiške dėl ieškinio senaties termino pratęsimo iki 2015-03-08. Nesant susitarimo dėl ieškinio senaties pratęsimo reikalavimams dėl minėto konteinerio, turi būti taikomas Hagos – Visbiu taisyklių 3 str. 6 d. įtvirtintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kuris yra naikinamasis ir negali būti atnaujintas.
  7. Nepagrįsta teismo sprendimo dalis dėl papildomų išlaidų priteisimo, kadangi tai prieštarauja susitarimui tarp vežėjo ir krovinio siuntėjo. Pagal Hagos – Visbiu taisyklių 4 straipsnį, Kombinuotojo transporto jūrinio važtaraščio 9, 10, 12 p. vežėjas atsako tik už žalą padarytą kroviniui.
 3. Trečiasis asmuo Myklebusthaug Management AS prisidėjime prie atsakovės apeliacinio skundo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, trečiojo asmens naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Atsakovė UAB ,,SEA CONNECT“ atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovų apeliacinį skundą, o atsakovės apeliacinį skundą patenkinti, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Atsakovė, kaip vežėjas, vadovaujantis Kombinuotojo transporto jūrinio vežėjo sutarties 9(3) d. punktu ir Hagos – Visbiu taisyklių 4 straipsnio 2 dalies i), n), p) punktais, už kilusią žalą neatsako, kadangi žala kilo dėl netinkamo krovinių sukrovimo ir tvirtinimo konteinerių viduje.
  2. Ieškovai nepateikė įrodymų, kurie leistų tvirtinti, kad laivas nebuvo paruoštas krovinių gabenimui. Laivas buvo tinkamai paruoštas eksploatacijai, šis klausimas buvo tikrinamas ekspertų. Krovinio pakrovimą ir iškrovimą turėjo užtikrinti krovinio siuntėjai ir gavėjai. Be to, krovinys buvo sukrautas konteineriuose Kinijoje. Atsakovė objektyviai neturėjo techninės galimybės tikrinti krovinio pakrovimo konteinerių viduje.
 5. Trečiasis asmuo Myklebusthaug Management AS atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovų apeliacinį skundą, o atsakovės apeliacinį skundą patenkinti, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Nepagrįsti ieškovų apeliacinio skundo argumentai, kad teismas turėjo atmesti eksperto V. P. ekspertizės išvadą kaip nepatikimą ir nemotyvuotą, ir vadovautis išskirtinai ieškovams palankia LK MARKONOVA LLC išvada bei ieškinį tenkinti.
  2. Byloje pateikti laivo „ROMY TRADER“ klasės sertifikatas, atitikties dokumentas ir saugaus valdymo sertifikatas, kurie incidento metu galiojo, laivas ir jo įranga buvo patikrinti laiku ir atitiko reikalavimus. Pagal krovinio konosamento 9(3) c) ir d) punktus bei Hagos – Visbiu taisyklių 2 straipsnio 2 dalies i), n), p) punktus laivas ir vežėjas neatsako už krovinio praradimą ar žalą kroviniui, jeigu ji atsirado dėl siuntėjo, prekių savininko, jo agento ar atstovo veiksmų ar neveikimo, nepakankamos pakuotės, paslėptų trūkumų, kurių negalima aptikti kruopščiai tikrinant. Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisniam reguliavimui, atsižvelgiant į tai, kad prekes į konteinerius krovė ne laivo įgula ar agentai, darytina išvada, kad atsakovė, kaip vežėja, neatsako už kroviniui padarytą žalą, nes žala kilo dėl netinkamo krovinių sukrovimo ir tvirtinimo konteinerių viduje.
 6. Ieškovai atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Nustačius netinkamą laivo paruošimą, atsakovė netenka galimybės reikalauti atleisti ją nuo civilinės atsakomybės pagrindų, numatytų Hagos - Visbiu taisyklių 4 straipsnio 2 dalyje, taikymo, tame tarpe – remtis netinkamu krovinių sutvirtinimu konteineriuose kaip atleidimo nuo atsakomybės pagrindu. Netinkamas laivo paruošimas šiuo atveju neabejotinas, todėl atsakovės argumentai, susiję su krovinių tvirtinimu konteinerių viduje, atmestini ne tik kaip neįrodyti, bet ir kaip neteisėti ir nepagrįsti.
  2. Ieškovai turi reikalavimo teisę į atsakovę tiek kaip konosamentuose nurodyti asmenys, tiek kaip asmenys, atlyginę nuostolius krovinio savininkui. Atsakovė neginčija, kad bent vienas iš ieškovų turi reikalavimo teisę į atsakovę ir šiuo pagrindu neprašo ieškinio atmesti, todėl teismo sprendimas šiuo pagrindu nėra naikintinas.
  3. Įrodinėjant nuostolių dydį, teismui buvo pateikti ne tik Rusijos Federacijos teismų sprendimai, bet ir kiti prekių vertę, kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai, ir byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad ieškinio suma apskaičiuota teisingai. Pagal Hagos – Visbiu taisyklių 4 straipsnio 5 dalies e) punktą vežėjas neturi teisės pasinaudoti atsakomybės ribojimu, jei žala buvo padaryta tyčia ar neatsargiai, žinant, kad žala bus padaryta. Būtent kokia situacija nagrinėjamu atveju ir yra.
  4. Atsakovės argumentai, kad konteinerio Nr. TGHU0532124 atžvilgiu turėjo būti taikomas ieškinio senaties terminas, šiuo atveju nėra reikšmingas, nes jame gabentos prekės neminimos krovinio gavėjo OOO ,,Bastion“ pretenzijoje ieškovui ZAO „Translink shipping agensy“, jos neįtrauktos į Rusijos Federacijos teismo sprendimuose minimą žalą.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patiktina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Vienas iš absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, konstatuojamas tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų. Įstatymo sąvokos ,,teismas nusprendė“ turinys atskleistas kasacinio teismo praktikoje: nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009). Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokius įstatymo nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas sukėlė šiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009). Taigi kiekvienu atveju sprendžiant, ar yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte, būtina nustatyti, ar neįtrauktiems į bylą asmenims teismo sprendimu nustatytos arba panaikintos teisės ar pareigos, arba kitaip keičiama jų teisinė padėtis.
 3. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl jūrinio vežėjo civilinės atsakomybės dėl žalos, kilusios sugadinus konteineriuose gabentą krovinį. Ieškovai Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ 160 030,19 USD nuostolių dėl vežimo metu sugadinto krovinio bei papildomų išlaidų atlyginimo, procesines palūkanas.
 4. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavęs, kad dėl krovinio sugadinimo yra tiek ieškovų, tiek atsakovės kaltė, ieškinio reikalavimus tenkino iš dalies – priteisė ieškovams Yangming Marine transport corporation, Yang Ming B.V., ZAO „Translink shipping agensy“ solidariai iš atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ 80 015,09 USD nuostolių atlyginimo bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas.
 5. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinė atsakomybė gali būti draudžiama, o įstatymų nustatytais atvejais – privalo būti draudžiama. Civilinės atsakomybės draudimo sutartimi pirmiausia siekiama sumažinti atlygintinos žalos neigiamus padarinius atsakingo už žalą asmens turtinei padėčiai. Šios sutarties esmė yra įstatymo nustatyta tvarka perkelti vieno asmens – padariusio žalą – civilinę atsakomybę kitam asmeniui – žalos tiesiogiai nepadariusiam, bet už ją atsakingam pagal sutartį (CK 6.987 str.). Draudimo sutartimi kartu siekiama apsaugoti ir žalos patyrusio asmens turtinius interesus, ji yra papildoma garantija šiam asmeniui dėl jam padarytos žalos atlyginimo.
 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškinyje nurodoma, jog ieškovui ZAO „Translink shipping agensy“ kreipusis į atsakovę su pretenzija dėl gabento krovinio sugadinimo, atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ direktorius V. P. 2012-03-28 elektoriniu paštu atsiuntė patvirtinimą, kad yra tinkamai informuotas apie gautą pretenziją bei patvirtino, kad prašė savo draudiko Charterama B.V. išspręsti žalos atlyginimo klausimą. Taip pat byloje pateiktais duomenimis, 2014-09-03 elektroniniu paštu siųstame pranešime Charterama B.V. už atsakovę UAB ,,SEA CONNECT“ suteikė Yangming Marine transport corporation termino pratęsimą nuo 2014-09-08 iki 2015-03-08 pretenzijai dėl nuostolio už krovinio pažeidimą pareikšti. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą dėl ekspertizės skyrimo bei apmokėjimo už ekspertizės išlaidas, Charterama B. V. išdavė garantinį raštą ekspertui V. P., kad už ekspertizės atlikimą bus apmokėta pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Bylos duomenimis, atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ atstovo advokato O. Drobitko teisinės pagalbos išlaidas nagrinėjamoje byloje taip pat apmokėjo Charterama B. V.
 7. Atsižvelgiant į aplinkybes bei į Charterama B. V. domėjimąsi šiuo teisinio ginčo procesu, darytina išvada, kad atsakovę UAB ,,SEA CONNECT“ ir draudimo įmonę Charterama B. V. sieja draudimo santykiai, kuriuose UAB ,,SEA CONNECT“ yra draudėjas, o Charterama B. V. – draudikas. Šią išvadą patvirtina ir atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ apeliaciniame skunde (skundo 26 punktas) nurodytos aplinkybės. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo turinys, kuriame, be kita ko, konstatuotos atsakovės UAB ,,SEA CONNECT“ civilinės atsakomybės sąlygos, įgalina daryti išvadą, kad šiuo teismo sprendimu galėjo būti nuspręsta dėl neįtraukto į bylą asmens – atsakovės civilinę atsakomybę apdraudusio draudiko Charterama B.V. materialiųjų teisių ir pareigų, nes nustačius civilinės atsakomybės sąlygas draudikui atsiranda ar gali atsirasti prievolė mokėti draudimo išmoką. Taigi byloje nustatyti duomenys leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais galėjo būti nuspręsta dėl atsakovės civilinę atsakomybę apdraudusio draudiko materialiųjų teisių ir pareigų ir taip pažeistas CPK 266 straipsnyje nustatytas draudimas spręsti klausimus dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų.
 8. Pagal kasacinio teismo praktiką, kai nustatomas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, tai pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas besąlygiškai; apeliacinės instancijos teismas šio proceso teisės normos pažeidimo negali ištaisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2006;; 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2007; 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2008). Priešingu atveju bylos šalys ir kiti joje dalyvaujantys (suinteresuoti dalyvauti) asmenys prarastų galimybę į tinkamą bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme. Dėl to skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
 9. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje buvo keliamas ieškovų Yang Ming B.V. ir ZAO „Translink shipping agensy“ netinkamumo klausimas. Pagal CPK 2, 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114-684/2016). Šiuo atveju tiek atsakovei, tiek trečiajam asmeniui keliant ieškovų netinkamumo nagrinėjamoje byloje klausimą, pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu visiškai nepasisakė. Dėl nurodytų aplinkybių, iš naujo nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas, be kita ko, turėtų identifikuoti materialųjį teisinį santykį, siejusį ginčo šalis, bei nustatyti, ar iš jo kyla ieškovų reikalavimo teisė atsakovei.
 10. Nusprendus, kad yra pagrindas panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl kitų apeliacinių skundų argumentų teisėjų kolegija nepasisako.
 11. Panaikinus skundžiamą sprendimą dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktą apeliantams grąžintinas už apeliacinius skundus sumokėtas žyminis mokestis: ieškovams 1 242 Eur ir atsakovei 1 277 Eur. Kadangi už ieškovus žyminį mokestį už apeliacinį skundą sumokėjo advokatų kontora ,,R. Aleksynaitė, A. Vingrienė ir parteriai“, žyminis mokestis 1 242 Eur grąžintinas šiai advokatų kontorai. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų apeliacinėje instancijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nes šis klausimas turės būti išspręstas bylą iš naujo išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

7Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Grąžinti advokatų kontorai ,,R. Aleksynaitė, A. Vingrienė ir parteriai“ 2017 m. rugpjūčio 9 d. mokėjimo nurodymu sumokėtą 1 242 Eur (tūkstantį du šimtus keturiasdešimt du eurus) žyminį mokestį.

9Grąžinti atsakovei UAB ,,SEA CONNECT“ (į. K. 300660340) 2017 m. rugpjūčio 8 d. mokėjimo nurodymu Nr. 08081201 sumokėtą 1 277 Eur (tūkstantį du šimtus septyniasdešimt septynis eurus) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai