Byla 2A-367-413/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės ir Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovui A. V. ir jo atstovui advokatui Anatolijui Burinskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Autokausta“ apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 28d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7-634/2009 panaikinimo pagal ieškovo UAB „Autokausta“ ieškinį atsakovui A. V. dėl 23 890,86 Lt skolos, 8 744,05 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 23 890,86 Lt skolą už atliktus darbus, 8 744,05 Lt delspinigių, ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 490 Lt žyminį mokestį ir 1 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

5Šakių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2005 m. birželio 16 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 05-06/16 M1 dėl vakuuminių grindų ir pagrindų įrengimo (b. l. 7-8). Šios sutarties III skyriuje šalys numatė atsiskaitymo už atliktus darbus tvarką. Sutarties 9 p. numatyta, kad už atliktus darbus Užsakovas (atsakovas) sumoka per 15 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitų - faktūrų pateikimo dienos. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl šios sutarties sąlygos vykdymo – ieškovas (rangovas) nurodo, kad sąskaitos – faktūros pasirašymas ir dalinis apmokėjimas už atliktus darbus įrodo, kad jis yra įvykdęs rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o atsakovas (užsakovas) savo atsikirtimų pagrindu nurodo, kad ieškovas neįvykdė rangos sutarties, kadangi nėra pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Teismas sprendė, jog šalių sudaryta sutartis iš esmės atitinka CK 6.681 – 6.699 str. numatytą statybos rangos sutartį. Tiek CK normos (CK 6.644 str. 1 d., 6.681 str.), tiek byloje esanti šalių pasirašyta Statybos rangos sutartis nustato, kad rangovas tik atlikęs tam tikrą darbą savo rizika pagal užsakovo užduotį ir perdavęs šio darbo rezultatą užsakovui, įgyja teisę reikalauti apmokėjimo. Atliktų darbų priėmimas yra įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra pagrindinis įrodymas, patvirtinantis, jog rangovas sutarties sąlygas yra įvykdęs. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 str.), tiek specialiosiose (CK 6.694 str.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kad užsakovas (atsakovas) nepagrįstai, ar pagrįstai būtų atsisakęs priimti rangovo (ieškovo) perduodamus darbo rezultatus. Priešingai, ieškovas sutiko, jog jis iš viso neorganizavo darbų perdavimo - priėmimo, nors tiek pagal įstatymą, tiek pagal sutartį (sutarties 5.2. p.), tai padaryti yra jam tenkanti pareiga. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė įstatymo reikalaujamų įrodymų apie tai, kad jis įvykdė visas prievoles pagal Statybos rangos sutartį Nr. 05-06/16 M1, todėl jo reikalavimą sumokėti sutartyje nustatytą kainą laikė nepagrįstu. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo atstovų argumentą, kad atsakovas yra praleidęs 2 metų terminą darbų trūkumams nustatyti, kadangi reiškia pretenzijas dėl darbų kokybės ir pažymėjo, kad pagal CK 6.666 str. 2 d., terminas pretenzijoms dėl darbų kokybės pareikšti yra skaičiuojamas nuo darbų rezultatų perdavimo, tuo tarpu ieškovas nepateikė įrodymų apie atliktų darbų perdavimą užsakovui.

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti, paliekant galioti 2008 m. balandžio 16 d. Šakių rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas buvo grindžiamas tokiais argumentais: 1) atsakovas savo konkliudentiniais veiksmais (tęstiniu sutarties kainos apmokėjimu) pripažino, jog ieškovo įvykdytus rangos darbus priėmė pasirašydamas ieškovo pateiktą 2005-06-23 sąskaitą – faktūrą bei nereiškė pretenzijų dėl atliktų darbų, be to, atsakovas rangos sutarties pagrindu atliktais darbais pradėjo naudotis minėtos sąskaitos – faktūros pateikimo dieną ir nepertraukiamai naudojasi visą šį laiką, t. y. beveik trejus metus; 2) remiantis LAT formuojama praktika, pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu (c. b. Nr. 3K-3-484/2007); 3) terminas atsakovo pretenzijoms dėl ieškovo atliktų rangos darbų kokybės pareikšti yra skaičiuojamas nuo atsakovo faktiško naudojimosi tokių darbų rezultatais pradžios (2005-06-23), o atsakovas pirmą kartą dėl ieškovo neva įvykdyto darbų broko pretenziją pareiškė tik 2007 m. liepos 14 d., t. y. praėjus daugiau kaip 2,5 metų nuo darbų atlikimo ir naudojimosi atliktais darbais, todėl atsakovas pažeidė 2005-06-16 sutarties 4.3 p. sąlygą bei CK 6.666 str. 2 d. nuostatą;

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. V. prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. galutinį sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais motyvais: 1) 2005-06-16 tarp šalių sudarytos rangos sutarties 5.2 ir 9 p. aiškiai nurodyta, jog turi būti surašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas; 2) ieškovas nesilaikė sutarties 5.4 p., kadangi neturėjo paruošto statinio projekto, nebuvo sudaryta darbų sąmata, nebuvo laikomasi darbų atlikimo technologijos ir statybos įstatymų; 3) ieškovas buvo informuotas apie nekokybiškai atliktus darbus, tačiau trūkumų neištaisė.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Nustatyta, kad ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas) 2005 m. birželio 16 d. sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo įrengti vakuumines grindis ir pagrindus. Atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti per 15 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitų-faktūrų pateikimo dienos (sutarties 9 punktas). Ieškovas, atlikęs darbus, pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 88 890,86 Lt sumai. Atsakovas sąskaitą-faktūrą pasirašė, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nepareiškė ir pradėjo mokėti nurodytą sumą dalimis, tačiau vėliau mokėjimą nutraukė ir liko skolingas už atliktus darbus 23 890,86 Lt. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas šalių nebuvo sudarytas, tačiau ieškovas teigia, kad darbai perduoti atsakovui pasirašant sąskaitą-faktūrą. Pretenzijas dėl darbų kokybės atsakovas pareiškė po dvejų metų po jų atlikimo.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

11Byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos sutarties teisinio kvalifikavimo – ar tai yra statybos rangos sutartis, ar vartojimo rangos sutartis, atitinkamai – kokios teisės normos taikytinos sprendžiant šalių ginčą dėl apmokėjimo už atliktus darbus.

12Civilinio kodekso 1.39 straipsnio 1 dalyje vartojimo sutartis apibrėžiama kaip sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Atitinkamai Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad vartojimo sutartis – prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka šiuos esminius požymius. Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis asmuo, yra prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ir paslaugų įsigijimo tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Jei sutarties šalys yra du verslo subjektai, jų sudaryta sutartis nepatenka į vartojimo sutarties sampratą ir atitinkamam ginčo santykiui teisės aktai, reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą, netaikytini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2004).

13Byloje nustatyta, kad atsakovas (užsakovas) yra ūkininkas (2000-08-16 ūkininko pažymėjimas ŪP Nr. 0027490), įregistruotas 1996-11-01 PVM mokėtojų registre, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke ir suteiktą PVM kodą, kas CK 2.33 straipsnio 1 dalies prasme atitinka juridinio asmens statusą, užsakęs įrengti vakuumines grindis ir pagrindus žemės ūkio produkcijos sandėliavimui. Todėl nesant nei vieno iš esminių požymių, atribojančių vartojimo rangos sutartį nuo kitų rangos sutarčių, teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad šalys sudarė statybos rangos, o ne vartojimo rangos sutartį.

14Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarčių teisinio reglamentavimo bendrosios nuostatos taikomos atskiroms rangos rūšims, jeigu ko kita nenustato atskiras rangos rūšis reglamentuojančios teisės normos (CK 6.644 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 6.662 straipsnį, atliktų darbų priėmimas-perdavimas yra privaloma procedūra, įforminama aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Užsakovo pareiga sumokėti sutartyje nustatytą kainą, jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, atsiranda po to, kai yra priimtas darbų rezultatas. Sutarties 9 punkte numatyta, kad už atliktus darbus užsakovas sumoka per 15 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitų faktūrų pateikimo dienos. Lietuvos Aukčiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, konstatuodama šioje byloje darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmę ir svarbą, pažymėjo, kad faktai, jog darbų priėmimas-perdavimas pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje ir 6.662 straipsnyje nustatytus reikalavimus neįvyko, tačiau užsakovas rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, tai darė ilgą laiką ir gera valia pradėjo vykdyti atsiskaitymus už atliktus darbus, rodo, kad šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 straipsnis) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina. Tai suponuoja, kad susiklosčiusioje situacijoje šalių teisių apsaugą turi lemti ne tai, įvyko ar ne darbų priėmimas-perdavimas įstatymų nustatyta tvarka, bet vertinimai, ar užsakovas tikrai nustatė darbų rezultato trūkumus, tai padarė per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip dveji metai nuo darbų rezultato faktinio naudojimo pradžios (CK 6.666 straipsnio 2 dalis), ir ar mokėjimų už atliktus darbus sustabdymas pagal prigimtį bei apimtis atitinka kurį nors iš CK 6.665 straipsnyje nustatytų rangovo teisių gynimo būdų. Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui.

15Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2006 m. gruodžio 12 d. nutraukė atsiskaitymą pagal rangos sutartį, savo elgesį motyvuodamas tuo, kad darbai atlikti su trūkumais ir nekokybiškai (b.l. 10, 15, 85). Tokiu būdu atsakovas pasirinko savo teisių gynimo būdą pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalis 2 punktą (reikalavimas atitinkamai sumažinti darbų kainą). Darbų trūkumai nurodyti 2008 m. lapkričio 25 d. Atliktų darbų apžiūros ir įvertinimo akte, kuris parengtas atsakovo iniciatyva, tačiau kokia dalimi turėtų būti mažintina darbų kaina negalima nustatyti, kadangi darbų trūkumai neįvertinti pinigine išraiška. Nei viena iš šalių ginčo klausimu savo argumentams ir atsikirtimams į juos pagrįsti skirti ekspertizę, kaip tai numato CK 6.662 straipsnio 5 dalis, nereikalavo ir neginčijamų įrodymų nepateikė. Taip pat minėta, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas šalių pasirašytas nebuvo ir garantiniai darbų terminai sutartyje neaptarti, todėl termino pretenzijoms pareikšti atsakovas nepraleido nei CK 6.666 straipsnio 2 dalies, nei CK 6.698 straipsnio 1 dalies prasme.

16Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.). Šalys yra verslininkės, todėl sudarydamos statybos rangos sutartį ir neaptarusios joje nagrinėjamam ginčui aktualių darbo kokybės garantijos, rangovo atsakomybės ir kitų klausimų, nepasirašydamos darbų priėmimo-perdavimo akto, kaip tai numato imperatyvios įstatymo ir sutarties normos, kartu turėjo numatyti ir galimų savo veiksmų (neveikimo) pasekmes. Nustačius, kad šalys yra vienodai atsakingos už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus ir teisės normų reikalavimų nesilaikymą, laikytina, kad užsakovas bei rangovas prisiėmė ir visą su tuo susijusią savo veiksmų (neveikimo) riziką. Kadangi nei viena iš šalių savo reikalavimų ir atsikirtimų ginčijamu klausimu pilnai neįrodė, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl ieškovui atsiradusių nuostolių šalys yra atsakingos vienodai, t.y. prašoma priteisti 23 890,86 Lt skola dalintina per pusę, dėl ko pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas galutinis sprendimas, kuriuo pirmosios instancijos teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas pakeistinas –ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant jam pusę reikalaujamos skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų.

17Pakeitus sprendimo dalį dėl skolos priteisimo, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai mažintinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6, 8 p, 93 str. 2 d.). Ieškovas turėjo 7285 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 2448 Lt žyminis mokesti, o atsakovas turėjo 2500 Lt atstovavimo išlaidų.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

19Panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. galutinį sprendimą ir priimti naują galutinį sprendimą – pakeisti Šakių rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 16 d. preliminarų sprendimą ir priteisti ieškovui UAB “Autokausta” iš atsakovo A. V. 11 945,43 Lt (vienuolika tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt penkis litus 43 ct) skolą už atliktus darbus, 4 372,02 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus septyniassdešimt du litus 02 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2008 m. balandžio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1224 Lt (tūkstantį du šimtus dvidešimt keturis litus) žyminį mokestį ir 2418,15 Lt (du tūkstančius keturis šimtus aštuoniolika litų 15 ct) atstovavimo išlaidų.

20Priteisti atsakovui A. V. iš ieškovo UAB “Autokausta” 1250 Lt (tūkstantį du šimtus penkiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų.

21Priteisti iš ieškovo UAB “Autokausta” iš atsakovo A. V. po 36 Lt (trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

22Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 23 890,86 Lt skolą už... 5. Šakių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti Šakių rajono apylinkės... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. V. prašo apeliacinį skundą... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Nustatyta, kad ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas) 2005 m. birželio... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos sutarties teisinio kvalifikavimo –... 12. Civilinio kodekso 1.39 straipsnio 1 dalyje vartojimo sutartis apibrėžiama... 13. Byloje nustatyta, kad atsakovas (užsakovas) yra ūkininkas (2000-08-16... 14. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2006 m. gruodžio 12 d. nutraukė... 16. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad civilinių teisinių... 17. Pakeitus sprendimo dalį dėl skolos priteisimo, proporcingai patenkintų ir... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 19. Panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. galutinį... 20. Priteisti atsakovui A. V. iš ieškovo UAB “Autokausta” 1250 Lt... 21. Priteisti iš ieškovo UAB “Autokausta” iš atsakovo A. V. po 36 Lt... 22. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....