Byla e2A-1068-781/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Viginto Višinskio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-3094-340/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Arbor Medical Corporation LT“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) 2019 m. kovo 8 d. raštais Nr. 19SR-VPS-800 ir Nr. 19SR-VPS-799 įformintus sprendimus, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą „Medicinos įrangos pirkimas (I etapas) Nr. 17231 vykdant iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002“ (toliau – ir Pirkimas). Pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo objektas buvo suskirstytas į 3 dalis. Pirkimo objekto daliai Nr. 1 („Angiografas monoplanas širdies vainikinėms ir periferinėms kraujagyslėms“) ir daliai Nr. 2 („Angiografas monoplanas periferinių kraujagyslių ligų diagnostinėms ir gydomosioms angiografinėms procedūroms atlikti“) pasiūlymus pateikė ieškovė ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“ (toliau – ir trečiasis asmuo).

103.

112019 m. kovo 8 d. raštu Nr. 19SR-VPS-800 (toliau – ir Skundžiamas sprendimas Nr. 1) perkančioji organizacija pranešė, jog ieškovės pasiūlymas atmestas, nes Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (toliau – ir RAĮ) 12 straipsnis nustato, kad visi subjektai, kurie vykdo veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo gauti Radiacinės saugos centro licenciją, o ieškovė pasiūlymo pateikimo termino dieną (2018 m. rugpjūčio 24 d.) neturėjo licencijos, leidžiančios prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti angiografo aparato Azurion 7. Raštu Nr. 19SR-VPS-799 (toliau – ir Skundžiamas sprendimas Nr. 2) perkančioji organizacija informavo apie nustatytas pasiūlymų eiles Pirkimo objekto dalims Nr. 1 ir Nr. 2 ir nustatytą laimėtoją, kuriuo buvo paskelbtas trečiasis asmuo. Ieškovė 2019 m. kovo 14 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija 2019 m. kovo 26 d. informavo pirkimo dalyvius, kad ieškovės pretenzija atmesta, o Pirkimo procedūros tęsiamos.

124.

13Nesutikusi su tokia atsakovės pozicija, ieškovė pateikė ieškinį. Pažymėjo, jog Pirkimo sąlygose buvo nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai, tačiau nebuvo keliami jokie kvalifikacijos reikalavimai (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ar profesinio pajėgumo), taip pat ir nebuvo numatyta jokio reikalavimo dėl teisės verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, t. y. turėti licenciją ar laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti pasiūlyme nurodytus jonizuojančios spinduliuotės šaltinius. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti ieškovės pasiūlymo kaip neatitinkančio minimalių (Pirkimo sąlygose, įskaitant skelbimą apie Pirkimą, nekeltų) kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjui nepateikus atitinkamos licencijos, kuri būtų išduota pasiūlymų pateikimo terminui.

145.

15Atsakovė ieškovės licencijos (jos patikslinimo) įgijimą (tariamai pavėluotai) nepagrįstai siejo su pasiūlymų pateikimo terminu, kai toks kvalifikacijos reikalavimas Pirkimo sąlygose nebuvo keliamas. Ieškovė turi ir pateikė perkančiajai organizacijai, šiai pareikalavus, visas reikalingas Radiacinės saugos centro išduotas licencijas ir teisę verstis veikla, reikalinga viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, tai pat ir licenciją ar laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti pasiūlyme nurodytus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą, todėl Skundžiami sprendimai Nr. 1 ir Nr. 2 privalo būti panaikinti.

166.

17Atsakovė atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad net ir tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams „turėti teisę verstis veikla, reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti“ nebuvo atskirai įtvirtintas, atsakovė vis tiek privalėjo vertinti, ar ieškovė turi teisės aktų nustatytus leidimus (licencijas), reikalingus Pirkimo pagrindu numatomai sudaryti sutarčiai įvykdyti. Atsakovės vertinimu, ieškovė turėjo įgyti teisę verstis veikla, reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti, iki pasiūlymų pateikimo momento. Pirkimo vykdymo metu atsakovė kreipėsi į ieškovę ir prašė ištaisyti jos pasiūlymo trūkumą – pateikti licenciją, galiojančią pasiūlymų pateikimo momentui ar pasitelkti ūkio subjektą, tokią licenciją turintį, tačiau ieškovė to nepadarė ir savo pasiūlymo trūkumo neištaisė. Taigi, atsakovė privalėjo atmesti ieškovės pasiūlymą, nes ieškovė pasiūlymų pateikimo dienai neturėjo (privalomos) licencijos.

187.

19Trečiasis asmuo atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad nors Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai turėti licenciją, tačiau toks reikalavimas yra tiesiogiai įtvirtintas imperatyviose teisės normose ir yra privalomas kiekvienam tiekėjui. Perkančioji organizacija, vertindama ieškovės pasiūlymą ir priimdama sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo bei sprendimą dėl pasiūlymo eilės nustatymo, pagrįstai ir teisėtai iš Pirkimo dalyvių reikalavo pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę verstis veikla, galiojančius pasiūlymo pateikimo dieną. Ieškovė, tikslindama pasiūlymą, nepateikė tinkamų įrodymų, kad pasiūlymo pateikimo dieną turėjo teisę verstis veikla, todėl perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai ieškovės pasiūlymą pripažino neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų ir jį atmetė.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.

249.

25Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje neginčijama, jog Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai turėti licencijas. Pažymėjo, kad ieškovė savo kvalifikacijai įrodyti pateikė 2014 metais Radiacinės saugos centro išduotą licenciją bei jos priedus, kurių patikslinimai išduoti 2018 m. rugsėjo 11 d., t. y. po pasiūlymų pateikimo termino. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl to, ar ieškovė, pateikusi licenciją, išduotą po pasiūlymo pateikimo termino, tinkamai pašalino savo pasiūlymo trūkumą ir įrodė savo kvalifikaciją; šalių ginče svarbus kvalifikacijos įgijimo momentas.

2610.

27Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad priešingai, nei teigia ieškovė, kasacinis teismas nenustatė absoliutaus draudimo atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl kvalifikacijos nebuvimo pagal neišviešintus Pirkimo sąlygų reikalavimus; jeigu pagal pirkimo objekto apibrėžimą pirkimo sąlygose ir specialiųjų teisės aktų reikalavimus tiekėjai privalo turėti teisės verstis atitinkama veikla patvirtinimą (licenciją), perkančioji organizacija turi pareigą suteikti tiekėjui protingą terminą ištaisyti šio pasiūlymo trūkumą, tačiau pareiga sutiekti tokį terminą pasiūlymo trūkumams pašalinti negali būti aiškinama kaip pareiga priimti pasiūlymą tiekėjo, kurio kvalifikacija yra netinkama ar nepakankama.

2811.

29Teismas sprendė, kad tais atvejais, kai tiekėjas teikia dokumentus, gautus iš institucijų savo kvalifikacijai pagrįsti, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; pačiame dokumente turi būti nurodoma, kad jame nurodyta informacija aktuali iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovei teisė vykdyti veiklą, atitinkančią registruotos veiklos pobūdį, buvo suteikta nuo 2018 m. rugsėjo 11 d., t.y. ieškovė įgijo kvalifikaciją, reikalingą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį po pasiūlymo pateikimo termino. Konstatavo, kad iki pasiūlymo pateikimo terimo pabaigos ieškovė reikiamos kvalifikacijos neturėjo.

3012.

31Teismas pažymėjo, kad pagal teismų praktikos nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) išvada, duota civilinėje byloje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 49 straipsnio numatyta tvarka, vertinama kaip parastas rašytinis įrodymas kitų byloje surinktų įrodymų bendrajame kontekste. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateiktas elektroninis laiškas yra privati VPT specialisto konsultacija, nesusijusi su nagrinėjamos bylos kontekstu, dėl to šis įrodymas vertintinas kritiškai ir atmetamas.

3213.

33Apibendrinęs anksčiau nurodytus motyvus teismas priėjo išvadą, kad ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės skundžiamus sprendimus, kuriais ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl netinkamos ieškovės kvalifikacijos ir laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens pasiūlymas, yra nepagrįstas.

34III.

35Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3614.

37Ieškovė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti, įtraukti į bylą VPT išvadai pateikti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3814.1.

39Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija nenumatė jokių kvalifikacijos ir teisės verstis veikla reikalavimų.

4014.2.

41Perkančioji organizacija po daugkartinių analogiškų užklausų ieškovei Pirkime net tris kartus pripažino, kad ieškovės pasiūlymas atitinka visus jos atžvilgiu taikytinus reikalavimus bei su ja turi būti sudaryta sutartis.

4214.3.

43Pabrėžė, kad ieškovė po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naujos iki tol neturėtos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, neįgijo. Ieškovė šią licenciją turėjo dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl teiginiai, kad ji nesivertė veikla su jonizuojančiaisiais šaltiniais ir neturėjo licencijos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra nepagrįsti. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos buvo tik išplėstas įrangos sąrašas ir pakeisti licencijos priedai, tačiau pačią licenciją dėl veiklos su jonizuojančiąja įranga ieškovė turėjo dar iki pasiūlymų pateikimo termino. Todėl teismas turėjo pripažinti, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti taikomas pasiūlymo trūkumų šalinimo institutas.

4414.4.

45Konkreti įranga, kurią ieškovė pasiūlė pirkime, į licencijos priedus buvo įtraukta 2018 m. rugsėjo 11 d., t.y. praėjus trims savaitėms po pasiūlymų pateikimo termino (2018 m. rugpjūčio 24 d.). Pirkimo dokumentuose nesant reikalavimų kvalifikacijai ir nereikalaujant teisės verstis veikla pagrindimo, tiekėjui, kuris turi pačią licenciją dėl jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių bei jų priedų, įrangos sąrašo praplėtimas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti laikomas nepagrįstu ir neteisėtu.

4614.5.

47Teismas nepagrįstai nesivadovavo VPT išaiškinimu ir netinkamai tyrė byloje įrodymus.

4815.

49Atsakovė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodė, kad:

5015.1.

51atsakovė privalėjo tikrinti ieškovės atitiktį kituose teisės aktuose nurodytam imperatyviam reikalavimui, o ieškovei neįrodžius teisės verstis veikla – jo pasiūlymą atmesti.

5215.2.

53Atsakovės sąžiningumą Pirkimo vykdymo metu ir siekį priimti racionalius sprendimus tiesiogiai patvirtina aplinkybė, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę ir jai sudarė galimybes tikslinti pasiūlymo turinį (teikti paaiškinimus bei dokumentus dėl jos teisės verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, pasitelkti naują subtiekėją) net keturis kartus.

5415.3.

55Ieškovės pateikti ir byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovė teisės verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įvykdyti, pasiūlymų pateikimo momentu neturėjo. Atsakovės pozicija reikalauti ieškovės licencijos, galiojančios būtent pasiūlymo pateikimo momentui, yra pagrįsta VPT rekomendacijomis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais.

5616.

57Trečiasis asmuo teismui pateiktame atsiliepime prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5816.1.

59Ieškovė, įrodinėdama, kad Pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, susijęs su teise verstis veikla, todėl tokią teisę galėjo įgyti ir po pasiūlymo pateikimo termino, ignoruoja aplinkybę, kad toks reikalavimas yra tiesiogiai įtvirtintas imperatyviose teisės normose ir yra privalomas kiekvienam tiekėjui.

6016.2.

61Ieškovė pasiūlymo pateikimo metu turėjo galiojančią licenciją veiklai su licencijos prieduose nurodytais konkrečiais jonizuojančiaisiais spinduliuotės šaltiniais. Tai reiškia, kad ieškovė neturėjo teisės verstis veikla, konkrečiai susijusia su angiografu Azurion 7. Dėl kiekvieno atskiro įrangos modelio yra papildomas licencijos priede esantis įrenginių sąrašas. Ūkio subjektas negali vykdyti veiklos susijusios su į sąrašą neįtrauktu konkrečiu šaltiniu (šiuo atveju Azurion 7 angiografu).

6216.3.

63Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai ir teisėtai nevertino 2019 m. gegužės 21 d. VPT atsakymo bei jį atmetė. Ieškovė 2019 m. gegužės 21 d. VPT atsakymą teismui pateikė jau po įvykusio teismo posėdžio. Be to, 2019 m. gegužės 21 d. VPT atsakyme yra nurodyta tik bendro pobūdžio informacija, o ne analizuota ginčo situacija, todėl nagrinėjant bylą šis atsakymas neturi teisinės reikšmės.

6416.4.

65Ieškovė ieškiniu neprašė teismo į bylą įtraukti VPT kaip išvadą teikiančios institucijos. Šį prašymą ieškovė galėjo pateikti tiek pačiame ieškinyje, tiek ir vėliau. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad bet kuriuo atveju, VPT išvada šiuo atveju yra neaktuali, kadangi šiuo klausimu yra suformuota aiški Lietuvos teismų praktika, kuria remiantis pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

66Teisėjų kolegija

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6917.

70Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų šioje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 straipsnio 2 dalis). Dėl naujų įrodymų ir paaiškinimų pridėjimo prie bylos

7118.

72Ieškovė, kreipdamasi į apeliacinės instancijos teismą, pateikė interneto svetainėje delfi.lt 2017 m. kovo 13 d. publikuotą Deivido Soloveičiko straipsnį apie kvalifikacijos reikalavimą turėti teisę verstis atitinkama veikla bei E. M. viešų ir privačių interesų deklaraciją, pildytą 2019 m. balandžio 17 d. Ieškovės manymu, viešoje erdvėje publikuotas straipsnis patvirtina jos pozicijos pagrįstumą, o privačių interesų deklaracija įrodo trečiojo asmens bei atsakovės darbuotojų sąsają (E. M. dirba perkančiojoje organizacijoje ir trečiąjį asmenį atstovaujančioje advokatų kontoroje).

7319.

74CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija, susipažinusi su ieškovės pateiktais įrodymais, nustatė, kad jie buvo sudaryti iki skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Ieškovė nenurodė, kodėl šie įrodymai nebuvo teikti pirmosios instancijos teismui. Be to, teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Interneto svetainėje publikuotame straipsnyje pateikiama subjektyvi, bendro pobūdžio teisininko nuomonė apie reikalavimus tiekėjams vykdant viešuosius pirkimus. Privačių interesų deklaracijoje užfiksuota informacija nėra susijusi su nagrinėjamos bylos ginčo objektu, todėl šiuo atveju taip pat yra teisiškai nereikšminga. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės su apeliaciniu skundu pateiktus rašytinius įrodymus atsisakytina priimti.

7520.

76Ieškovė apeliacinės instancijos teismui prieš pat teismo posėdį, kuriame byla bus nagrinėjama iš esmės, pateikė rašytinius paaiškinimus. CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai). Taigi, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų argumentų, faktinių aplinkybių, nebegalima keisti apeliacinio skundo reikalavimo.

7721.

78Ieškovės rašytiniai paaiškinimai teismui buvo pateikti 2019 m. rugpjūčio 8 d., t. y. prieš pat bylos nagrinėjimo iš esmės posėdį, tokiu būdu apribojant procesinio oponento teisę atsikirsti į paaiškinimuose nurodytus argumentus. Ieškovė nepaaiškino, kodėl ji neturėjo galimybių šį rašytinį dokumentą pateikti anksčiau. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės pateikti rašytiniai paaiškinimai pažeidžia CPK 323 straipsnyje įtvirtintą draudimą, todėl jie nepriimami (CPK 42, 323 straipsniai).

79Dėl viešųjų pirkimų tarnybos įtraukimo į bylą

8022.

81Ieškovė apeliaciniame skunde pateikė prašymą į bylą įtraukti VPT išvadai pateikti. Prašymas motyvuojamas tuo, kad nagrinėjamas klausimas iš dalies yra susijęs su šios institucijos priimto teisės akto aiškinimu.

8223.

83Susipažinus su byloje esančia medžiaga nustatyta, kad 2019 m. gegužės 21 d. ieškovė gavo VPT Metodinės pagalbos skyriaus patarėjos elektroninį laišką, kuriame, vadovaujantis ieškovės paaiškinimais bei VPT Metodikos 11 punktu, valstybės tarnautoja pateikė asmeninę konsultaciją į ieškovės pateiktą užklausimą. Teisėjų kolegijos nuomone, šis elektroninis laiškas nagrinėjamos bylos kontekste negali būti traktuojamas kaip oficialus institucijos priimtas teisės aktas, todėl jis nesuponuoja VPT įtraukimo į bylą būtinybės.

8424.

85Be to, CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad ieškinyje turi būti nurodyta ieškovo nuomonė dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas. Ieškovė teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad ji dėl kompetentingų valstybės institucijų (VPT) įtraukimo į bylą bei išvadų gavimo teismo prašo spręsti savo nuožiūra. Taigi, byloje nenustačius pagrindo VPT įtraukimui į bylą išvadai pateikti, ieškovės prašymas yra atmestinas.

86Dėl esminių faktinių aplinkybių

8725.

88Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą „Medicinos įrangos pirkimas (I etapas) Nr. 17231 įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. Pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo objektas buvo suskirstytas į 3 dalis (I t., b. l. 18-26). Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas - 2018 m. rugpjūčio 24 d. (I t., b. l. 34). Pirkimo objekto daliai Nr. 1 („Angiografas monoplanas širdies vainikinėms ir periferinėms kraujagyslėms“) ir daliai Nr. 2 („Angiografas monoplanas periferinių kraujagyslių ligų diagnostinėms ir gydomosioms angiografinėms procedūroms atlikti“) pasiūlymus pateikė ieškovė ir trečiasis asmuo (I t., b. l. 100-102). 2018 m. rugsėjo 25 d. pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovę prašydama pateikti pasiūlymo paaiškinimą, o taip pat prašydama pateikti licenciją (-as) ar laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pasiūlyme nurodytus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei jų priedus (taikoma pirkimo dalims Nr. 1, 2, 3) (I t., b. l. 105). Ieškovė 2018 m. rugsėjo 28 d. pateikė atsakovei Radiacinės saugos centro 2018 m. rugsėjo 11 d. raštą, kuriuo patvirtinta, jog nuspręsta pakeisti ieškovės turimų licencijų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedus, įrašant pakeitimus, susijusius su Pirkime ieškovės pasiūlytais Azurion modelio angiografijos rentgeno aparatais (1 t., b. l. 107-109). Perkančioji organizacija 2018 m. spalio 3 d. pranešimu kreipėsi į ieškovę pranešdama, jog pasiūlymo vertinimui jai turi būti pateiktos pačios licencijos, kurios turi galioti pasiūlymų pateikimo termino dienai, t. y. 2018 m. rugpjūčio 24 d. (1 t., b. l. 110). 2018 m. spalio 4 d. raštu ieškovė nurodė, kad reikalavimas pateikti licenciją yra nepagrįstas, nes jokie kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo sąlygose nebuvo keliami, taip pat buvo pateikta ir ieškovės dar 2014 metais Radiacinės saugos centro išduota atitinkama licencija bei jos priedai, kurių patikslinimai išduoti 2018 m. rugsėjo 11 d., t. y. po pasiūlymų pateikimo termino (1 t., b. l. 111-121). Perkančioji organizacija 2018 m. spalio 11 d. raštu informavo ieškovę, kad Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi pasiūlymus, teiktus Pirkimui, nustatė galimą Pirkimo dalių Nr. 1 ir Nr. 2 laimėtoją – ieškovę – bei paprašė pateikti dokumentus, patvirtinančius Bendrųjų pirkimo sąlygų 3.3 ir 3.4 p. nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą (1 t., b. l. 122). Ieškovė 2018 m. spalio 15 d. raštu Nr. ARB - 1015_01 pateikė pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (1 t., b. l. 123). Perkančioji organizacija 2018 m. spalio 16 d. raštu informavo Pirkimo dalyvius apie nustatytas pasiūlymų eiles atskiroms Pirkimo objekto dalims ir nustatytus laimėtojus; laimėtoja Pirkimo objekto dalims Nr. 1 ir Nr. 2 paskelbta ieškovė (1 t. b. l. 124). 2018 m. lapkričio 2 d. raštu perkančioji organizacija informavo, jog Pirkimo procedūros yra stabdomos gavus Pirkimo dalyvio pretenziją (1 t., b. l. 126). Perkančioji organizacija 2018 m. lapkričio 9 d. rašte nurodė, jog pretenzija patenkinta iš dalies – panaikintas perkančiosios organizacijos 2018 m. spalio 16 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilių sudarymo Pirkimo objekto dalyse Nr. 1 ir Nr. 2 ir sugrįžtama į pasiūlymų vertinimo stadiją (1 t., b. l. 127). Atsakovė 2018 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į ieškovę, reikalaudama paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją dėl teisės verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, t. y. paaiškinti ir pateikti dokumentus, įrodančius ieškovės teisę pasiūlymo pateikimo termino dienai – 2018 m. rugpjūčio 24 d. – verstis veikla, susijusia su Pirkimui pasiūlytu angiografu Azurion 7 (1 t., b. l. 128). 2018 m. lapkričio 30 d. ieškovei nesutikus su keliamais reikalavimais (1 t., b. l. 129-130), 2019 m. sausio 2 d. perkančioji organizacija informavo Pirkimo dalyvius apie nustatytas pasiūlymų eiles Pirkime atskiroms Pirkimo objekto dalims ir nustatytus laimėtojus (1 t., b. l. 131). Tiek pasiūlymų eilės, tiek Pirkimo dalių laimėtojai buvo nustatyti analogiški nurodytiems 2018 m. spalio 16 d. 2019 m. sausio 11 d. perkančioji organizacija informavo apie dar vieną Pirkimo procedūros sustabdymą gavus Pirkimo dalyvio pretenziją (1 t., b. l. 132). 2019 m. sausio 21 d. perkančioji organizacija pretenziją tenkino iš dalies ir panaikino perkančiosios organizacijos 2018 m. spalio 16 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilių sudarymo Pirkimo objekto dalyse Nr. 1 ir Nr. 2, sugrįžo į pasiūlymų vertinimo stadiją (1 t., b. l. 133). 2019 m. vasario 14 d. raštu Nr. 19SR-VPS-597 perkančioji organizacija pareikalavo ieškovės pateikti įrodančius dokumentus, kad pasiūlymų pateikimo termino dieną ieškovė turėjo teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba nurodyti subtiekėją, kuris turėjo teisę nurodytai veiklai vykdyti ir kurio pajėgumais ieškovė turi teisę remtis (1 t., b. l. 140). 2019 m. vasario 19 d. raštu ieškovė paaiškino perkančiajai organizacijai, kad jos reikalavimai yra nepagrįsti ir reikalavo pripažinti ieškovės pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir laimėjusiu Pirkimą (1 t., b. l. 141-143).

8926.

902019 m. kovo 8 d. Skundžiamu sprendimu Nr. 1 perkančioji organizacija pranešė, jog ieškovės pasiūlymas atmestas, nes RAĮ 12 straipsnis nustato, kad visi subjektai, kurie vykdo veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, privalo gauti Radiacinės saugos centro licenciją, o ieškovė pasiūlymo pateikimo termino dieną (2018 m. rugpjūčio 24 d.) neturėjo licencijos, leidžiančios prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti angiografo aparato Azurion 7 (1 t., b. l. 144). Ieškovei 2019 m. kovo 14 d. pateikus pretenziją perkančiajai organizacijai, pastaroji 2019 m. kovo 26 d. informavo pirkimo dalyvius apie ieškovės pretenzijos atmetimą, ir Pirkimo procedūrų tęsimą (1 t., b. l. 146-156).

9127.

92Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, Pirkimo sąlygose nenurodžiusi reikalavimo tiekėjams turėti teisę verstis atitinkama veikla arba, konkrečiau, turėti licenciją ar laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti pasiūlyme nurodytų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, nepagrįstai ieškovės licencijos (jos patikslinimo) įgijimą siejo su pasiūlymų pateikimo terminu, todėl neturėjo teisės atmesti ieškovės pasiūlymo kaip neatitinkančio minimalių (Pirkimo sąlygose, įskaitant skelbimą apie Pirkimą, nekeltų) kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjui nepateikus atitinkamos licencijos, kuri būtų išduota pasiūlymų pateikimo terminui. Pažymėjo, kad ieškovė turi ir pateikė perkančiajai organizacijai, šiai pareikalavus, visus reikalingus Radiacinės saugos centro išduotas licencijas ir teisę verstis veikla, reikalinga viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, tame tarpe ir licenciją ar laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti pasiūlyme nurodytus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Dėl šių priežasčių ieškovės 2019 m. kovo 8 d. Skundžiamas sprendimas Nr. 1, kuriuo perkančioji organizacija pranešė, jog ieškovės pasiūlymas atmestas, bei Skundžiamas sprendimas Nr. 2 privalo būti panaikinti. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, jog pagrindo tenkinti ieškinį nėra, kadangi perkančioji organizacija (atsakovė) priėmė teisėtus ir pagrįstus sprendimus. Ieškovė su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti. Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovė grindžia tuo, kad ji turėjo galiojančią licenciją veiklai su jonizuojančiaisiais spinduliuotės šaltiniais ir jos pasiūlymas negalėjo būti atmestas, o pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl teisės verstis veikla reikalavimų taikymo.

93Dėl ieškovės turimos licencijos

9428.

95Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų: 1) teisę verstis atitinkama veikla; 2) finansinį ir ekonominį pajėgumą; 3) techninį ir profesinį pajėgumą. VPĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o paslaugų teikimo atveju – kad tiekėjas turėtų specialų leidimą, jeigu tai privaloma norint teikti atitinkamas paslaugas.

9629.

97Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

9830.

99Atsakovės parengtus pirkimo dokumentus sudaro Bendrosios ir Specialios pirkimo sąlygos. Susipažinus su šių sąlygų turiniu matyti, kad atsakovė nebuvo suformulavusi konkrečių pirkimo dalyviams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, o tik nustatė reikalavimus, susijusius su tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimu (Bendrųjų pirkimo sąlygų 3.1., 3.4. punktai, Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 punktas). Minėta, kad atsakovė pirko medicininę įrangą – Angiografą monoplaną širdies vainikinėms ir periferinėms kraujagyslėms ir Angiografą monoplaną periferinių kraujagyslių ligų diagnostinėms ir gydomosioms angiografinėms procedūroms atlikti. Ieškovės manymu, pirkimo sąlygose nenustačius privalomų reikalavimų konkurso dalyviams, ir ieškovei nuo 2014 m. gegužės 5 d. turint licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atsakovė negalėjo atmesti ieškovės pasiūlymo dėl angiografo Azurion 7.

10031.

101RAĮ 12 straipsnis numato, kad asmuo, atitinkantis šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, gali vykdyti veiklą Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatyta tvarka užregistravęs veiklą, nurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, arba turėdamas licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą, nenurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytas licencijų ar laikinųjų leidimų rūšis, išskyrus veiklas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje.

10232.

103Byloje nustatyta, kad nors pirkimo dokumentuose nėra įsakmiai nurodytas reikalavimas tiekėjams turėti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tačiau pareiga turėti dokumentą, patvirtinantį teisę verstis šia veikla, kyla taikant specialaus pobūdžio, o būtent – RAĮ – teisės aktą. VPT direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. IS-105 dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo 11 punktas numato, kad pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi kuo aiškiau nurodyti reikalavimus teisei verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla. Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į pirkimo dokumentus ar buvo įrašytas klaidingai (galimas pasiūlymų trūkumo taisymas, jei jį lėmė išimtinai netikslios pirkimo dokumentų sąlygos).

10433.

105Pagal Konkurso sąlygas, paskutinė pasiūlymų pateikimo diena – 2018 m. rugpjūčio 24 d. Ieškovė, pasibaigus pasiūlymų ir prašymų dalyvauti priėmimo terminui, atsakovei paprašius, 2018 m. rugsėjo 28 d. pateikė įrodymus, kad 2014 m. gegužės 5 d. Radiacinės saugos centro jai buvo išduota licencija Nr. 2030 verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (1 t., b. l. 107-109, 113-115). Kartu atsakovei buvo pateiktas minėtos licencijos priedas ir Radiacinės saugos centro 2018 m. rugsėjo 11 d. pažyma, patvirtinantys ieškovės turimų licencijų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedų pakeitimą, įrašant pakeitimus, susijusius su Pirkime ieškovės pasiūlytais Azurion modelio angiografijos rentgeno aparatais (1 t., b. l. 116-121, 109).

10634.

107Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. nutarimo redakcija) patvirtintų Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 26 punktą licencijos priedas yra sudėtinė licencijos dalis, ir jame, be kitų duomenų, privalo būti nurodytas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modelių, su kuriais vykdoma veikla, sąrašas (Taisyklių 26.7.2.2. papunktis). Sistemiškai analizuojant nurodytą teisinį reglamentavimą matyti, kad subjektui yra suteikiama teisė vykdyti tik licencijoje bei jos priede nurodytą veiklą bei tik esant licencijos priede nurodytiems konkretiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modeliams.

10835.

109Šalys neginčija, kad ieškovės pasiūlytas Azurion modelio angiografas į licencijos priedą buvo įtrauktas tik 2018 m. rugsėjo 11 d., t. y. pasibaigus pasiūlymų ir prašymų dalyvauti priėmimo terminui (2018 m. rugpjūčio 24 d.). Atsakovė, įvertinusi tai, kad licencijos sąrašas ieškovės siūlomu angiografu buvo papildytas suėjus pasiūlymų terminui, šio tiekėjo pasiūlymą atmetė ir laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį. Ieškovė su tokia atsakovės pozicija kategoriškai nesutinka ir teigia, kad tokiais atvejais jai turėjo būti sudaryta galimybė pašalinti pasiūlymo trūkumus. Savo argumentą ieškovė grindžia kasacinio teismo praktika, nurodytą 2017 m. vasario 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017, pagal kurią perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo; jei viešojo pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta, kokios konkrečios teisės turėjimą (VPĮ 34 straipsnis) tiekėjas turi įrodyti perkančiajai organizacijai ir (ar) kokius konkrečius atestatus ar kitokius įrodomuosius dokumentus reikėtų jai pateikti, bet dėl pirkimo objekto apibrėžties pirkimo sąlygose ir specialiųjų teisės aktų taikymo tokie dokumentai būtini vykdant viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija privalo leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlymo trūkumus; tokiu atveju pasiūlymo trūkumo (jei jį lėmė išimtinai pirkimo sąlygos) ištaisymas suprantamas ne tik kaip trūkstamo teisės verstis veikla įrodančio dokumento (atestato) pateikimas, bet ir leidimas tiekėjui viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti naujus subjektus – partnerius, subrangovus, jei jis pats negali ar neturi teisės atlikti tam tikrų darbų (teikti paslaugų).

11036.

111Pasisakant šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad tinkamam tiekėjų kvalifikacijos vertinimui užtikrinti perkančiosios organizacijos turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tai svarbu dėl to, kad tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y. būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. Kasacinio teismo konstatuota, kad tiekėjo kvalifikacija objektyviai neatitinka pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų, jei iki galutinio pasiūlymų pateikimo momento tiekėjas neįgyja reikalaujamos patirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2013). Pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją, o su kvalifikacijos turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, kaip toks, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2013).

11237.

113Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į anksčiau nurodytus motyvus, sprendžia, kad perkančioji organizacija, pirkimo sąlygose nenurodžiusi specialių reikalavimų tiekėjams, tačiau šiems reikalavimams esant apibrėžtiems specialiuosiuose teisės aktuose, ir tiekėjui (ieškovei) su pasiūlymu nepateikus konkrečių dokumentų, patvirtinančių jo teisę vykdyti konkrečią veiklą, perkančioji organizacija tiekėjui privalo sudaryti galimybę pateikti trūkstamus dokumentus. Pažymėtina, kad tokiu atveju tiekėjui turi būti sudaroma galimybė pateikti jo jau turimus ir pasiūlymo pateikimo dieną galiojančius, tačiau su pasiūlymu nepateiktus, dokumentus (licencijas, leidimus). Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 suformuluota taisyklė nereiškia, kad pasiūlymo tiekėjas, neturėdamas galiojančios licencijos, po termino teikti pasiūlymus pabaigos gali kreiptis į atitinkamas institucijas dėl specialios teisės įgijimo (papildymo). Šią specialią teisę pasiūlymo tiekėjas privalo turėti iki pirkimo termino pabaigos, nežiūrint į tai, ar specialus reikalavimas atitikti kvalifikaciją buvo nurodytas pirkimo sąlygose, ar ne. Trūkumų šalinimo institutas yra skirtas pateikti trūkstamus dokumentus perkančiajai organizacijai, tačiau ne šių dokumentų ar leidimų gavimui iš atitinkamų institucijų.

11438.

115Esant tokiam išaiškinimui, negalima sutikti su ieškove, kad jai nebuvo suteikta galimybė pašalinti trūkumus. Atsakovė keletą kartų kreipėsi į ieškovę su prašymu pateikti licenciją (-as) ar laikinąjį leidimą prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pasiūlyme nurodytus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei jų priedus, galiojančius susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais dieną, t. y. 2018 m. rugpjūčio 24 d. (1 t., b. l. 105, 110, 122, 128, 140). Aplinkybė, kad ieškovė iki tam tikro termino nepateikė atsakovei įrodymų, patvirtinančių ieškovės teisę verstis veikla, susijusia su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir egzistuojančių 2018 m. rugpjūčio 24 d., suteikė pagrįstą pagrindą eliminuoti ieškovę ir vykdomo pirkimo proceso.

11639.

117Kalbant apie ieškovės apeliacinio skundo argumentą dėl VPT specialisto rašto, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad nagrinėjamu atveju ieškovės atstovo pateiktas elektroninis laiškas yra privati VPT specialisto konsultacija, pateikta be nagrinėjamos bylos aplinkybių analizės. Toks byloje esantis rašytinis dokumentas neturi didesnės įrodomosios galios, todėl pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo vertinamas visų byloje esančių įrodymų kontekste, bei pripažintas kaip nepatvirtinantis ieškovės dėstomos pozicijos. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

11840.

119Apeliacinės instancijos teismo manymu, į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti argumentai nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išnagrinėjimui. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

12041.

121Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

12242.

123Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis).

12443.

125Atsakovė prašymo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jas patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis).

12644.

127Trečiasis asmuo pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Iš pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros Serija NIP Nr. 36114, mokėjimo nurodymo Nr. 13725) nustatyta, kad trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 790,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi trečiojo asmens prašoma priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytą maksimalų dydį (2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 262,7 Eur x 1,3 (už atsiliepimą į apeliacinį skundą, Rekomendacijų 8.11 punktas) = 1 641,51 Eur), ji yra mažintina iki 1 641,51 Eur. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis iš ieškovės trečiajam asmeniui priteisiamos 1 641,51 Eur bylinėjimosi išlaidos, trečiojo asmens patirtos apeliacinės instancijos teisme.

128Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

129Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

130Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Tradintek“ (juridinio asmens kodas 124942182) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ (juridinio asmens kodas 301577716) 1 641,51 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 51 centą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Arbor Medical Corporation LT“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą „Medicinos... 10. 3.... 11. 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. 19SR-VPS-800 (toliau – ir Skundžiamas... 12. 4.... 13. Nesutikusi su tokia atsakovės pozicija, ieškovė pateikė ieškinį.... 14. 5.... 15. Atsakovė ieškovės licencijos (jos patikslinimo) įgijimą (tariamai... 16. 6.... 17. Atsakovė atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad net ir... 18. 7.... 19. Trečiasis asmuo atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 24. 9.... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje neginčijama, jog Pirkimo... 26. 10.... 27. Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, pirmosios instancijos teismas... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad tais atvejais, kai tiekėjas teikia dokumentus, gautus... 30. 12.... 31. Teismas pažymėjo, kad pagal teismų praktikos nuostatas Viešųjų pirkimų... 32. 13.... 33. Apibendrinęs anksčiau nurodytus motyvus teismas priėjo išvadą, kad... 34. III.... 35. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 36. 14.... 37. Ieškovė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019... 38. 14.1.... 39. Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija nenumatė jokių kvalifikacijos ir... 40. 14.2.... 41. Perkančioji organizacija po daugkartinių analogiškų užklausų ieškovei... 42. 14.3.... 43. Pabrėžė, kad ieškovė po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naujos iki... 44. 14.4.... 45. Konkreti įranga, kurią ieškovė pasiūlė pirkime, į licencijos priedus... 46. 14.5.... 47. Teismas nepagrįstai nesivadovavo VPT išaiškinimu ir netinkamai tyrė byloje... 48. 15.... 49. Atsakovė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti.... 50. 15.1.... 51. atsakovė privalėjo tikrinti ieškovės atitiktį kituose teisės aktuose... 52. 15.2.... 53. Atsakovės sąžiningumą Pirkimo vykdymo metu ir siekį priimti racionalius... 54. 15.3.... 55. Ieškovės pateikti ir byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovė... 56. 16.... 57. Trečiasis asmuo teismui pateiktame atsiliepime prašo atmesti ieškovės... 58. 16.1.... 59. Ieškovė, įrodinėdama, kad Pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai nurodytas... 60. 16.2.... 61. Ieškovė pasiūlymo pateikimo metu turėjo galiojančią licenciją veiklai su... 62. 16.3.... 63. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai ir teisėtai nevertino 2019... 64. 16.4.... 65. Ieškovė ieškiniu neprašė teismo į bylą įtraukti VPT kaip išvadą... 66. Teisėjų kolegija... 67. IV.... 68. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 69. 17.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio... 71. 18.... 72. Ieškovė, kreipdamasi į apeliacinės instancijos teismą, pateikė interneto... 73. 19.... 74. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 75. 20.... 76. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui prieš pat teismo posėdį, kuriame... 77. 21.... 78. Ieškovės rašytiniai paaiškinimai teismui buvo pateikti 2019 m. rugpjūčio... 79. Dėl viešųjų pirkimų tarnybos įtraukimo į bylą... 80. 22.... 81. Ieškovė apeliaciniame skunde pateikė prašymą į bylą įtraukti VPT... 82. 23.... 83. Susipažinus su byloje esančia medžiaga nustatyta, kad 2019 m. gegužės 21... 84. 24.... 85. Be to, CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad ieškinyje turi... 86. Dėl esminių faktinių aplinkybių ... 87. 25.... 88. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą... 89. 26.... 90. 2019 m. kovo 8 d. Skundžiamu sprendimu Nr. 1 perkančioji organizacija... 91. 27.... 92. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, Pirkimo sąlygose nenurodžiusi... 93. Dėl ieškovės turimos licencijos ... 94. 28.... 95. Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo... 96. 29.... 97. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 98. 30.... 99. Atsakovės parengtus pirkimo dokumentus sudaro Bendrosios ir Specialios pirkimo... 100. 31.... 101. RAĮ 12 straipsnis numato, kad asmuo, atitinkantis šio straipsnio 5 dalyje... 102. 32.... 103. Byloje nustatyta, kad nors pirkimo dokumentuose nėra įsakmiai nurodytas... 104. 33.... 105. Pagal Konkurso sąlygas, paskutinė pasiūlymų pateikimo diena – 2018 m.... 106. 34.... 107. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr.... 108. 35.... 109. Šalys neginčija, kad ieškovės pasiūlytas Azurion modelio angiografas į... 110. 36.... 111. Pasisakant šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad tinkamam tiekėjų... 112. 37.... 113. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į anksčiau nurodytus motyvus, sprendžia,... 114. 38.... 115. Esant tokiam išaiškinimui, negalima sutikti su ieškove, kad jai nebuvo... 116. 39.... 117. Kalbant apie ieškovės apeliacinio skundo argumentą dėl VPT specialisto... 118. 40.... 119. Apeliacinės instancijos teismo manymu, į esminius apeliacinio skundo ir... 120. 41.... 121. Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 122. 42.... 123. Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 124. 43.... 125. Atsakovė prašymo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jas... 126. 44.... 127. Trečiasis asmuo pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 128. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 129. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimą palikti... 130. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Tradintek“ (juridinio asmens kodas...