Byla 2-1736-839/2011
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, rašytinio proceso tvarka ieškovei UAB „Eurocom“ ir atsakovui A. J. nedalyvaujant, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Eurocom“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. J. 210,46 Lt skolą už suteiktas judriojo ryšio paslaugas, 1055,34 Lt netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

4Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: 2011-03-24 judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 30010/2011.03.24/15401 (13-16 b.l.), PVM sąskaitas faktūras už judriojo ryšio paslaugas, kvitus ir ataskaitas (17-34 b.l.), įspėjimą apie sutarties nutraukimą (35 b.l.). Taip pat ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus: žyminio mokesčio mokėjimo nurodymą (5 b.l.).

5Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2 str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

7Atsakovas pagal 2010-03-24 pasirašytą judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį buvo įsipareigojęs naudotis judriojo ryšio paslaugomis 24 mėnesius atitinkamai iki 2013-03-24, bei sumokėti už suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas per vieną mėnesį arba iki sąskaitoje nurodytos datos (bendrųjų sąlygų 2.1., 13.5 punktai). Atsakovas už jam suteiktas judriojo ryšio paslaugas laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d. nesumokėjo, o ieškovui pateikus pretenziją dėl įsiskolinimų sumokėjimo – nepadengė 210,46 Lt įsiskolinimo už suteiktas paslaugas. Ieškovas, vadovaudamasis sutarties 18.2. punktu, vienašališkai nutraukė sutartis.

8Taigi vertintina, kad atsakovas netinkamai vykdė jai tekusią prievolę mokėti ieškovei už suteiktas judriojo ryšio paslaugas ir vienašališkai atsisakė ją vykdyti, ką draudžia įstatymas, todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 210,46 Lt dydžio skola už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2011-07-31 (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.205 str., 6.720 str. 3 d.).

9Ieškovė nurodė, kad sudaryta Sutartis nustatė, kad atsakovas ieškovo teikiamomis paslaugomis naudosis 24 mėnesius, o nutraukus sutartį anksčiau nei baigiasi sutarties galiojimo terminas, atsakovas įsipareigojo mokėti po 50 Lt už kiekvieną mėnesį už laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki sutarties galiojimo termino pabaigos, ieškovo patirtiems nuostoliams atlyginti (sutarties 17.3.1. punktas). Kaip matyti iš ieškovės pateiktų paaiškinimų dėl netesybų paskaičiavimo, prašoma priteisti netesybų suma yra 1055,34 Lt.

10Šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, todėl teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir Č. K. v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus.Pažymėtina, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB ,,Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008).

11Netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, atlieka kompensuojamąją funkciją, kuria siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, todėl sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos LR CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Tokiu būdu kontroliuojamas netesybų dydis, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismui suteikta teisė mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustačius, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (LR CK 6.73 str. 2 d.). Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (LR CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal formuojamą teismų praktiką, nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, remiantis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

12Netesybų dydis negali būti tiesiogiai grindžiamas tik su ieškovės negautomis pajamomis (netiesioginiais nuostoliais), kurias būtų gavusi ieškovė, jeigu atsakovas būtų įvykdęs sutartį juose sulygtomis sąlygomis. Be to, pagal atlygintinų paslaugų teikimą reglamentuojančias teisės normas (CK 6.716-6.724 str.). klientas turi pareigą sumokėti paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, t. y. už tas paslaugas, kurios yra faktiškai suteiktos, ir atlyginti protingas išlaidas, kurias turėjo paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, t. y. paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo, galimybės reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatymas nenumato (CK 6.721 str.).

13Duomenų, jog ieškovė dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė didelius nuostolius, teismui nepateikta, atsakovas yra vartotojas, o paskaičiuota netesybų suma beveik 5 kartus viršija skolos sumą, todėl pripažintina, kad sutartinė nuostata dėl baudos skaičiavimo termino yra aiškiai neatitinkanti teisingumo ir protingumo principų, bei prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai (CK 6.188 straipsnio 1 ir 2 dalys), todėl šiuo konkrečiu atveju pripažintina, kad šalių Sutartyje nustatyta 50 Lt per mėnesį bauda, skaičiuotina iki sutarties galiojimo termino pabaigos yra aiškiai per didelės netesybos ir nurodytos sutarties sąlygos, kiek susiję su delspinigių skaičiavimu iki sutarties galiojimo termino pabaigos, pripažintinos nesąžiningomis ir negaliojančiomis (CK 6.188 straipsnio 7 dalis).

14Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas su nuolaida iš atsakovo įsigijo telefono aparatą, kurio kaina be nuolaidos 219 litų, taigi ši suma, kaip išlaidos, kurias paslaugų teikėjas patyrė, norėdamas įvykdyti sutartį (t.y. tiesioginiai jo patirti nuostoliai), priteistina iš atsakovo ieškovui. Be to, įvertinant tuos faktus, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė visiškai ir nei karto neatsiskaitė už ieškovės teiktas paslaugas (17-3 b.l.), su ieškove visiškai nebendradarbiavo, nereagavo į įspėjimus ir pranešimus ieškovei iš atsakovo priteisina dviejų mėnesių baudos dydžio netesybos, t.y. 100 Lt, kitoje dalyje ieškinys dėl netesybų priteisimo atmestinas (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, 6.271 straipsnis).

15LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2011-09-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Tenkinant ieškovo ieškinį iš dalies (ieškinys patenkintas 42 proc., atmestas 58 proc.), paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui priteistina 29 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str. 2 d.).

17Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Eurocom“, įmonės kodas 301673440, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, naudai: 210,46 Lt skolą, 319 Lt netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 529,46 Lt sumą už laikotarpį nuo 2011-09-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 29 Lt žyminio mokesčio.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę LR CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, rašytinio... 2. ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. J. 210,46 Lt skolą už suteiktas... 3. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks... 4. Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos... 5. Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, tai yra... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) nuostatas... 7. Atsakovas pagal 2010-03-24 pasirašytą judriojo ryšio paslaugų teikimo... 8. Taigi vertintina, kad atsakovas netinkamai vykdė jai tekusią prievolę... 9. Ieškovė nurodė, kad sudaryta Sutartis nustatė, kad atsakovas ieškovo... 10. Šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių... 11. Netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju,... 12. Netesybų dydis negali būti tiesiogiai grindžiamas tik su ieškovės... 13. Duomenų, jog ieškovė dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė didelius... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas su nuolaida iš atsakovo įsigijo... 15. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 16. Tenkinant ieškovo ieškinį iš dalies (ieškinys patenkintas 42 proc.,... 17. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 270, 285, 286, 287... 18. ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Eurocom“,... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...