Byla e2-729-639/2018
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB ,,Parsekas" ir "BTA Baltic Insurance Company"

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės atstovui advokato padėjėjui Jonui Mažoniui, trečiojo asmens atstovei advokato padėjėjai Neringai Petrauskaitei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ADB „Gjensidige“ ieškinį atsakovei UAB "Saurix kuras", dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB ,,Parsekas" ir "BTA Baltic Insurance Company" ir

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės reikalavimų santrauka

  1. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės iš atsakovo UAB „Saurix
kuras“ 15 660,22 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

42. Nurodė, kad ieškovo ADB „Gjensidige“ 2016-03-22 draudėjui UAB „PARSEKAS“, išdavė laivų draudimo liudijimą Nr. GJELT 2130121, patvirtinantį, kad laikotarpiu nuo 2016-03-28 iki 2017-03-27 buvo apdraustas draudėjo turtas – tanklaivis (toliau – laivas „Danė“).

53. 2017-02-23 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, krantinės Nr. 80 ribose, laivui „Danė“ plaukiant po užsakymo įvykdymo tiesia eiga į šiaurinę uosto pusę, priekyje iš šoninės krantinės išplaukė tanklaivis „Grumant“, (toliau – tanklaivis „Grumant“). Laivo „Danė“ kapitonas dėl nedidelio atstumo negalėjo sustabdyti laivo, be to, apakintas jo šviesų negalėjo tiksliai nuspėti manevravimo sąlygų. Įvykio aplinkybes ir kaltininką patvirtina: 2017-05-16 prašymas dėl duomenų pateikimo ir 2017-05-18 Lietuvos saugios laivybos administracijos raštas Nr. 7(1.15)S-501. Pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos 2017-05-18 raštą Nr. 7 (1.15)S-501 tanklaivis „Grumant“ įvykio metu buvo išnuomotas atsakovui UAB „Saurix kuras“.

64. Ieškovas šį įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui už apgadintą laivą „Danė“ išmokėjo 15660,22 Eur draudimo išmoką. Ieškovas nurodė, kad atsakovė UAB „Saurix kuras“ 2017-02-23 įvykio metu buvo laivo valdytoja, taigi UAB „Saurix kuras“, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojai, o be to ir atsakingam už 2017-02-23 įvykio kilimo priežastis, kyla civilinė atsakomybė atlyginti laivui „Danė“ padarytą žalą pagal LR CK 6.270 str. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 6.1015 str. 1 d., ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką (atlyginęs žalą) įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą 15 660,22 Eur sumai.

7Atsakovės atsikirtimų į ieškinio reikalavimų santrauka

85. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Pateikė atsiliepimą ir teismo posėdžio metu atstovas nurodė, kad ieškovės ieškinyje nėra nurodytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, o ieškovės pateikta tanklaivių „Danė“ ir „Grumant“ susidūrimo versija, kuria siekiama sudaryti įspūdį, neva susidūrimas įvyko dėl tanklaivio „Grumant“ kaltės, šiam staiga pajudėjus nuo šoninės krantinės, neatitinka tikrovės.

96. Nurodė, kad 2016-02-23 tanklaivis „Danė“, 18.40 val. gavęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau - KVJU) Laivų eismo tarnybos leidimą, atsišvartavo nuo krantinės Nr. 140 ir KVJU kanalu pajudėjo link krantinės Nr. 23. Tuo tarpu tanklaivis „Grumant“, 18.49 val. gavęs KVJU Laivų eismo tarnybos leidimą, atsišvartavo nuo krantinės Nr. 80A, krantinės Nr. 81A teritorijoje išplaukė į KVJU kanalą ir pajudėjo link krantinės Nr.140. Tanklaivio „Grumant” kapitonas kanalo priekyje dešinėje pusėje pastebėjo žemsiurbę „Poseidon 1”. Gavus žemsiurbės „Poseidon 1” leidimą ir 19.00 val. tanklaiviui „Grumant” ją lenkiant iš kairės pusės, t. y., judant rytiniu KVJU kanalo pakraščiu, tanklaivio „Grumant” kapitonas 10° į kairę nuo tanklaivio priekio pastebėjo priešais plaukiančio tanklaivio „Danė” navigacines šviesas. Praplaukęs žemsiurbę „Poseidon 1”, tanklaivis „Grumant” vieną kartą trumpai signalizavo tifonu ir krantinių Nr. 87, 88 teritorijoje pradėjo sukti į dešinę, tuo tarpu priešpriešine kryptimi plaukiantis tanklaivis „Danė” pradėjo sukti į kairę. Tanklaivio „Grumant” kapitonas davė komandą „visu greičiu atgal”, tačiau apie 19:03 val. tanklaiviai „Grumant” ir „Danė” susidūrė. Nurodytas aplinkybes patvirtina Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau - LSLA) 2017- 06-19 tyrimo ataskaita, nepriklausomų siurvejerių „Baltik Kontor Klaipėda Ltd.” 2017-06-26 tyrimo ataskaita, tanklaivio „Grumant” kapitono A. I. 2017- 02-23 įvykio ataskaita, tanklaivio „Grumant” laivo žurnalo duomenys ir nuo tanklaivio „Grumant” tiltelio filmuotas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas tanklaivių „Danė” ir „Grumant” susidūrimas. Prieš tai nurodytos aplinkybės patvirtina, jog, priešingai negu teigiama ieškinyje, tanklaivių „Danė” ir „Grumant” susidūrimas įvyko ne tuo metu kai tanklaivis „Grumant” atsišvartavo ir pajudėjo nuo krantinės Nr. 80A, tačiau ties krantinėmis Nr. 87 ir 88, t. y. tanklaiviams „Danė” ir „ Grumant” kurį laiką plaukus KVJU kanalu priešpriešinėmis kryptimis. Taigi iš 2017-02-23 įvykusio tanklaivių „Danė” ir „Grumant” susidūrimo tyrimų ataskaitų turinio ir iš nuo tanklaivio „Grumant” tiltelio filmuoto vaizdo įrašo akivaizdu, kad tanklaivių susidūrimas KVJU kanale suartėjus priešingomis kryptimis plaukusiems tanklaiviams „Danė” ir „Grumant” įvyko ne dėl tanklaivio „Grumant” staigaus pajudėjimo nuo šoninės krantinės, bet dėl tanklaivio „Danė” padarytų laivybos taisyklių pažeidimų, esminis iš kurių buvo tanklaivio „Danė” kurso keitimas į kairę pusę be išankstinio perspėjimo.

107. Esant nurodytoms aplinkybėms, jog ieškovė ieškiniu nepagrindė atsakovės civilinės atsakomybės buvimo, ieškovei nėra pagrindo subrogacijos tvarka reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovės (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

11Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje paaiškinimai.

128. Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje pateikė atsiliepimą (rašytinai paaiškinimai) kuriuose nurodė, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje buvo apdraudęs UAB „Parsekas“ laivų civilinės atsakomybės draudimu. 2017-02-23 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, krantinės Nr. 80 ribose, laivui „Danė“ plaukiant po užsakymo įvykdymo tiesia eiga į šiaurinę uosto pusę, priekyje iš šoninės krantinės išplaukė tanklaivis „Grumant“, kurio valdytojas įvykio metu buvo atsakovas UAB „Saurix kuras“. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje ištyrė 2017-02-23 įvykį. Remiantis Lietuvos saugios laivybos administracijos avarijos tyrimo analize ir LR CK 6.245 – 6.249 str., UAB „Parsekas“ ir UAB „Saurix kuras“ šiomis aplinkybėmis kilo abipusė civilinė atsakomybė: COLREG-72 nesilaikymas, mišri kaltė, žalos bei priežastinio ryšio tarp COLREG-72 nesilaikymo bei atsiradusios žalos. Todėl trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje vertinimu, tiek UAB „Parsekas“, tiek UAB „Saurix kuras“ yra lygiai kalti dėl 2017-02-23 įvykio kilimo, todėl atsako po 50 proc. dėl žalos padarymo vienas kitam. Vadovaudamasis Taisyklių Specialiųjų sąlygų 3.3.3. p., AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje įvykį pripažino draudžiamuoju ir 2017-08-03 išmokėjo 13 721,42 EUR draudimo išmoką atsakovui šioje byloje UAB „Saurix kuras“ (50 proc. patirtos 29 442,85 EUR žalos, išskaičiavus 1 000,00 EUR išskaitą).

137. Trečio asmens UAB ,,Parsekas" atstovas į posėdį neatvyko atsiliepimo nepateikė.

14Teismas

konstatuoja:

15TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO ARGUMENTAI

168. Šalių ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad Tanklaivio „Danė“, savininkas yra UAB „Parsekas“. Tanklaivio „Grumant“ valdytojas - UAB „Saurix kuras“.

179. 2017 m. vasario 23 d. KVJU akvatorijoje apie 19.05 val. tanklaivis „Danė“, plaukdamas nuo krantinės Nr. 140 iki krantinės Nr. 23, ties krantine Nr. 90 susidūrė su tanklaiviu „Grumant“, plaukiančiu nuo krantinės Nr. 80A iki krantinės Nr. 140.

1810. Dėl minėtos avarijos buvo atliktas tyrimas. Tyrimas pradėtas vykdant Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. V-31 „Dėl komisijos laivų susidūrimo avarijai tirti sudarymo“. Avarija ištirta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (toliau - Kodeksas) 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių avarijų ir incidentų tyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3-335 (toliau - Taisyklės).

1911. Išnagrinėjus surinktą medžiagą komisija nustatė, kad 2017 m. vasario 23 d. tanklaivis „Danė“, 18.40 val. gavo KVJU Laivų eismo tarnybos leidimą plaukti nuo krantinės Nr. 140 iki krantinės Nr. 23. Tanklaivis „Grumant“, 18.49 val. gavo Laivų eismo tarnybos leidimą plaukti nuo krantinės Nr. 80A iki krantinės Nr. 140 laivo „Orasund“ bunkeravimui. Plaukdami KVJU kanalo rytiniu pakraščiu, apie 19.05 val. ties krantine Nr. 90 laivai susidūrė. Prieš susidūrimą tanklaivio „Danė“, kapitonui atplaukiančio tanklaivio „Grumant“, prožektoriaus šviesos susiliejo su krantinės prožektoriaus šviesomis ir apakino jį. Dėl to tanklaivio „Danė“, kapitonas nesugebėjo teisingai nustatyti tanklaivio „Grumant“ judėjimo krypties, o per vėlai pamatęs artėjantį laivą nespėjo imtis priemonių, kad išvengtų susidūrimo. Tanklaivio „Grumant“, kapitonas, plaukdamas kanalu, pastebėjęs artėjantį laivą, signalizavo vienu trumpu garsiniu signalu ir pradėjo sukti į dešinę, pamatęs priekyje žalią eigos žiburį, suprato, kad laivas suka į kairę ir įjungė sraigtus dirbti atbuline eiga, bet susidūrimo išvengti nepavyko.

2012. Laivai, plaukiantys uosto akvatorijoje privalo vadovautis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėmis (toliau - KVJUT), patvirtintomis 2008 m. rugsėjo 10 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“, ir 1972 m. Tarptautinėmis laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklėmis (toliau - COLREG-72).

2113. Tyrimo komisija nustatė, kad abu laivai, plaukė rytiniu KVJU laivybos kanalo pakraščiu priešpriešiniais kursais. Abu laivai deramai nestebėjo aplinkos, taip pažeisdami COLREG-72 5-ą taisyklę ir laiku nepastebėjo pavojingo suartėjimo situacijos. 1. „Danė“, plaukdamas nesivadovavo COLREG-72 6-os taisyklės nuostatomis, kurios nurodo, kad kiekvienas laivas turi visada plaukti saugiu greičiu, kad būtų galima imtis tinkamų ir efektyvių veiksmų susidūrimui išvengti ir laivas būtų sustabdytas nuotolio ribose, atitinkančiose esamas aplinkybes ir sąlygas. M. 1. „Danė“ ir m. 1. „Grumant“ aplinkos stebėjimui nenaudojo laivo radiolokacinių stočių (RLS) ir taip pažeidė COLREG-72 7(b) taisyklę, kuri nusako, kad laive esanti darbinės būklės RLS privalo būti tinkamai panaudota, siekiant kuo anksčiau gauti informaciją apie susidūrimo pavojų. M. 1. „Danė“, pastebėjus priešpriešiniu kursu pavojingo suartėjimo situaciją, siekiant išvengti laivų susidūrimo, laiku nepakeitė laivo kurso į dešinę ir taip pažeidė COLREG-72 14 taisyklę. M. 1. „Grumant“, pastebėjęs priešpriešinių kursų pavojingo suartėjimo situaciją, siekiant išvengti laivų susidūrimo, taip pat laiku nepakeitė laivo kurso į dešinę ir taip pažeidė COLREG-72 14 taisyklę.

2214. Teismas konstatuoja, kad nurodytos komisijos išvados yra oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią ( CPK 197 straipsnio 2 dalis).

2315. Be to teismas teismo posėdžio metu peržiūrėjo nuo tanklaivio „Grumant” tiltelio filmuotą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas tanklaivių „Danė” ir „Grumant” susidūrimas. Jo metu matyti, kad laivas „Grumant“ pastebėjęs laivą „Danė“ suką į dešinę kaip to reikalauja COLREG-72 14 taisyklę. Tačiau laivas „Danė“ priešingai nei reikalauja paminėta taisyklė suka į kairę ir susiduria su laivu „Grumant“.

2416. Teismas teismo posėdžio metu peržiūrėjo uosto radarų parodymus iš kurių akivaizdžiai matyti, kad laivas „Grumant“ plaukia rytiniu kanalo pakraščiu ir 19.01:40 pasirodo už krantinės Nr. 80A. 19:05:28 abu laivai gali matyti vienas kitą. 19:05:56 laivas „Grumant“ siekdamas prasilenkti pradeda manevrą į dešinę. Tačiau laivas „Danė“ 19:06:04 atlieką priešingą veiksmą ir pasuką laivą į kairę, dėl ko įvyksta laivų susidūrimas. Teismo vertinimu nurodytas laivo „Danė“ manevras buvo pagrindinė susidūrimo priežastis. Minėtos tarptautinės laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklės (COLREG-72) griežtai nurodo, kad priešpriešinių kursų pavojingo suartėjimo situacijoje kiekvienam laivui būtina pakeisti laivo kursą į dešinę (taisyklės 14 p.).

2519. Kita vertus, teismo nuomone, šis žalos padarymo atvejis, teismo vertinimu aktualus tuo, kad žalos atsiradimui turi įtakos ir atsakovės valdomo laivo „Grumant“ veiksmai (neveikimas). Kaip minėta nustatyta, kad abu laivai deramai nestebėjo aplinkos, taip pažeisdami COLREG-72 5-ą taisyklę ir laiku nepastebėjo pavojingo suartėjimo situacijos. „Danė“ ir „Grumant“ aplinkos stebėjimui nenaudojo laivo radiolokacinių stočių. Nors laivo „Grumant“ kapitonas teismo posėdyje apklaustas kaip liudytojas ir nurodė, kad naudojo radiolokacinę stotį tačiau byloje tai patvirtinančių įrodymų negauta, tokiu būdu lieka nepaneigta tyrimo komisijos išvada, kad abu laivai stebėjimui nenaudojo laivo radiolokacinių stočių. Teismas sutinka su komisija išvada kad „Grumant“, pastebėjęs priešpriešinių kursų pavojingo suartėjimo situaciją, siekiant išvengti laivų susidūrimo nors ir pradėjo manevrą į dešinę, tačiau šis manevras buvo atliktas per vėliai.

2620. Tokiu būdu konstatavus abiejų šalių kaltę, dėl atsiradusių neigiamų pasekmių, teismas konstatuoja mišrią kaltę (CK 6.282 str.). CK 6.282 straipsnio, reglamentuojančio mišrios kaltės institutą taikant deliktinę atsakomybę, 1 dalyje nustatyta, kad kai paties nukentėjusio asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti arba padidėti, tai, atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltės dydį, žalos atlyginimas, jeigu įstatymai nenustato ko kita, gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti atmestas. Nors CK 6.282 straipsnio 1 dalyje, nustatyta nuostolių sumažinimo galimybė tik esant nukentėjusio asmens dideliam neatsargumui. Tačiau bendrosios mišrios kaltės civilinėje atsakomybėje normos (CK 6.253 straipsnis 5 dalis, CK 6.248 straipsnio 4 dalis) nustato, kad pakanka paprasto kreditoriaus neatsargumo, kad jo patirti nuostoliai galėtų būti sumažinti proporcingai jo kaltei. CK 6.253 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad žalą padaręs asmuo gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, jei nukentėjęs asmuo atliko veiksmus, dėl kurių jis pats kaltas ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai; CK 6.248 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, t. y. įtvirtinta galimybė mažinti nuostolių atlyginimą esant visoms kreditoriaus kaltės formoms.

2721. Mišrios kaltės instituto tikslas taikant civilinę atsakomybę yra tas, kad asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, turi prisiimti nerūpestingo elgesio savo paties teisių atžvilgiu pasekmes. Nukentėjusiojo (kreditoriaus) kaltė gali pasireikšti tiek tyčiniais, tiek nerūpestingais veiksmais, o nuo kreditoriaus kaltės laipsnio priklauso nuostolių sumažinimo dydis konkrečioje byloje. Jei nukentėjęs asmuo (kreditorius) buvo nerūpestingas, atlygintini nuostoliai mažintini proporcingai žalos dydžiui.

2824. Taigi nustatyta, kad atsakovės elgesys (neveikimas) (laivo „Grumant“) nėra pagrindinė žalos atsiradimo priežastis, bet pakankama priežastis ieškovės nurodyto dydžio nuostoliams atsirasti. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad civilinėje atsakomybėje pripažįstamas atsakomybės pagrindu ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai žala atsiranda ne betarpiškai iš neteisėtų veiksmų, bet yra pakankamai susijusi su žalingomis pasekmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. L. ir kt. v. Vilniaus miesto 5-asis notarų biuras ir kt., bylos Nr. 3K-3-614/2002; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baldų rojus“ v. G. O., bylos Nr. 3K-3-197/2007). Taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. L. ir kt. v. Z. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-156/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007). Svarstant, kokio laipsnio netiesioginis priežastinis ryšys yra svarbus civilinei atsakomybei, reikia vadovautis tuo, kad priežastinis ryšys yra civilinės atsakomybės sąlyga, jei nustatyta, kad žala yra neteisėtų veiksmų rezultatas. Tai reikštų, kad neteisėti veiksmai nelėmė, bet pakankamu laipsniu turėjo įtakos žalai atsirasti. Ši taisyklė taikoma kiekvienu deliktinės atsakomybės atveju esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje S.R. v. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, bylos Nr. 3K-3-53/2010).

2925. Taigi teismas vertina, kad laivo „Danė“ veiksmai 70 procentų buvo priežastis atsiradusioms pasekmėms ir atitinkamai laivo „Grumant“ veiksmai (neveikimas) sudarė 30 procentų. Nagrinėjamu atveju, nustačius, jog atsakovės kaltė yra tik dalinė atsižvelgiant į šias aplinkybes, iš atsakovės priteistina 30 procentų ieškovei atsiradusios žalos, t.y. 4698,06 Eur (15660,22 Eur x 30 %). Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

3026. Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl žalos dydžio. Teismo vertinimu nurodytas žalos padarymo faktas ir jo dydis yra įrodytas byloje pateiktais dokumentais ( CPK 178, 185 str.).

3127. CK 6.37 str. 2 d. nustatyta pareiga mokėti palūkanas ir už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kompensuojamosios palūkanos gali būti mokamos ir esant deliktinei civilinei atsakomybei. Įvertinus tai iš atsakovo ieškovui nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 str. 2 d.).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

3328. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Pagal to paties straipsnio 2 dalį jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Įvertinus tai, kad teismas patenkino 30 procentų ieškovės ieškinio dalies ir atitinkamai atmetė 70 procentų dalį. Ieškovei priteistina 30 procentai bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei 70 procentai bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė pareikšdama ieškinį sumokėjo 352,00 Eur. žyminį mokestį ir patyrė 1428,00 Eur. teisinės advokato pagalbos išlaidų, iš viso 1780,00 Eur. bylinėjimosi išlaidų. Įvertinus tai ieškovei iš atsakovės priteistina 30 proc. nurodytų išlaidų t.y. 534,00 Eur. Atsakovė patyrė 1815,00 Eur. bylinėjimosi išlaidų. Įvertinus tai atsakovei iš ieškovės priteistina 70 procentai bylinėjimosi išlaidų t.y. 1270,50 Eur.

34Padarius tarpusavio vienarūšių reikalavimų įskaitymą atsakovei iš ieškovės priteistina 573,20 Eur. bylinėjimosi išlaidų (1270,50 Eur - 534,00 Eur. = 736,50 Eur.).

35Be to tretysis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje turėjo 700,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies trečiajam asmeniui iš atsakovės priteistina 30 procentų minėtų išlaidų, t.y. 210,00 Eur.

36Vadovaujantis LR CPK 269, 270, 272 str., teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti iš atsakovės UAB "Saurix kuras" 4698,06 Eur. turtinės žalos atlyginimo ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 4698,06 Eur. priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo teisme 2017-08-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės ADB „Gjensidige“ naudai.

39Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ADB „Gjensidige“ 736,50 Eur. bylinėjimosi išlaidų UAB "Saurix kuras" naudai.

41Priteisti iš UAB "Saurix kuras" 210,00 Eur. bylinėjimosi išlaidų AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje naudai.

42Sprendimas per 30 dienų, nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. Teismas... 3. Ieškovės reikalavimų santrauka
  1. ieškovė kreipėsi į... 4. 2. Nurodė, kad ieškovo ADB „Gjensidige“ 2016-03-22 draudėjui UAB... 5. 3. 2017-02-23 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, krantinės Nr.... 6. 4. Ieškovas šį įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui už apgadintą... 7. Atsakovės atsikirtimų į ieškinio reikalavimų santrauka ... 8. 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Pateikė atsiliepimą ir teismo posėdžio... 9. 6. Nurodė, kad 2016-02-23 tanklaivis „Danė“, 18.40 val. gavęs Klaipėdos... 10. 7. Esant nurodytoms aplinkybėms, jog ieškovė ieškiniu nepagrindė... 11. Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 12. 8. Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 13. 7. Trečio asmens UAB ,,Parsekas" atstovas į posėdį neatvyko atsiliepimo... 14. Teismas... 15. TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO ARGUMENTAI... 16. 8. Šalių ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimais bylos dokumentais... 17. 9. 2017 m. vasario 23 d. KVJU akvatorijoje apie 19.05 val. tanklaivis... 18. 10. Dėl minėtos avarijos buvo atliktas tyrimas. Tyrimas pradėtas vykdant... 19. 11. Išnagrinėjus surinktą medžiagą komisija nustatė, kad 2017 m. vasario... 20. 12. Laivai, plaukiantys uosto akvatorijoje privalo vadovautis Klaipėdos... 21. 13. Tyrimo komisija nustatė, kad abu laivai, plaukė rytiniu KVJU laivybos... 22. 14. Teismas konstatuoja, kad nurodytos komisijos išvados yra oficialus... 23. 15. Be to teismas teismo posėdžio metu peržiūrėjo nuo tanklaivio... 24. 16. Teismas teismo posėdžio metu peržiūrėjo uosto radarų parodymus iš... 25. 19. Kita vertus, teismo nuomone, šis žalos padarymo atvejis, teismo vertinimu... 26. 20. Tokiu būdu konstatavus abiejų šalių kaltę, dėl atsiradusių neigiamų... 27. 21. Mišrios kaltės instituto tikslas taikant civilinę atsakomybę yra tas,... 28. 24. Taigi nustatyta, kad atsakovės elgesys (neveikimas) (laivo „Grumant“)... 29. 25. Taigi teismas vertina, kad laivo „Danė“ veiksmai 70 procentų buvo... 30. 26. Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl žalos dydžio. Teismo vertinimu... 31. 27. CK 6.37 str. 2 d. nustatyta pareiga mokėti palūkanas ir už laikotarpį... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 33. 28. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 34. Padarius tarpusavio vienarūšių reikalavimų įskaitymą atsakovei iš... 35. Be to tretysis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 36. Vadovaujantis LR CPK 269, 270, 272 str., teismas... 37. ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš atsakovės UAB "Saurix kuras" 4698,06 Eur. turtinės žalos... 39. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ADB „Gjensidige“ 736,50 Eur. bylinėjimosi išlaidų UAB... 41. Priteisti iš UAB "Saurix kuras" 210,00 Eur. bylinėjimosi išlaidų AAS „BTA... 42. Sprendimas per 30 dienų, nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...