Byla 2-9732-595/2013
Dėl prievolės nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko Snoras ieškinį atsakovui R. S. dėl prievolės nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 2246,35 Lt skolos, 1022,09 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas savo reikalavimą grindžia 2009-09-19 su atsakovu sudaryta Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartimi, Nr. ( - ). Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas BAB bankas Snoras su atsakovu R. S. 2009-09-19 pasirašė naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 3978,31 Lt kreditas, kredito limitas – 1000,00 Lt. Atsakovas sutartimi įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Atsakovui ieškovas siuntė pretenziją dėl prievolės vykdymo. Atsakovo skola bankui yra 2246,35 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 7, 9). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovo prievolės įvykdymą ieškovui (CPK 12, 178 str. str.).

7Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui. Atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas siuntė atsakovei įspėjimą dėl įsipareigojimų nevykdymo bei įspėjo, kad nepadengus susidariusių įsiskolinimų, sutartis bus nutraukta.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidusiu prievolę šalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2246,35 Lt skolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.59 str., 6.200 str., 6.874 str., 6.889 str.).

9Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1022,09 Lt delspinigių (po 0,25 procento nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, sutarties 9.10 p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1022,09 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.).

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.10 p.) 0,25 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 408,84 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

12Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis prašo iš atsakovo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo prašymas yra pagrįstas, kadangi tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutarties Nr. SL090812M990036 9.11 punkte numatyta, kad tuo atveju, jei bet kuri sutarties šalis kreipiasi į teismą dėl pagal šią sutartį mokėtinos sumos išieškojimo, kita šalis privalo nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos mokėti 6 procentų dydžio metine palūkanas nuo išieškomos sumos. Remiantis šiuo sutarties punktu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 6 procentai metinių palūkanų už priteistą 2655,19 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo valstybei priteistina 80 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str., 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) 2246,35 Lt skolos, 408,84 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 2655,19 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB banko Snoras, į.k. 112025973, naudai.

17Priteisti iš atsakovo R. S. 80 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai