Byla e2S-449-640/2020
Dėl žemės sklypo ribų ir servituto nustatymo, tretieji asmenys A. K.. I. K., V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. E. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo L. L. ieškinį atsakovams A. E. V., Nacionalinei žemės tarnybai prie LR ŽŪM, dėl žemės sklypo ribų ir servituto nustatymo, tretieji asmenys A. K.. I. K., V. M..

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus regiono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo L. L. ieškinį atsakovams A. E. V., Nacionalinei žemės tarnybai prie LR ŽŪM, dėl servituto nustatymo ir žemės sklypo ribų nustatymo, tretieji asmenys A. K., I. K., V. M.,.

72.

8Parengiamojo teismo posėdžio metu, ieškovo atstovas advokatas K. K. pareiškė prašymą sustabdyti nagrinėjamą bylą dėl žemės sklypo ribų ir servituto nustatymo iki bus išnagrinėtas atsakovo A. E. V. skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio -29 d. sprendimo Nr. I-141 panaikinimo (administracinė byla Nr.eI3-1071-596/2020), nes administracinės bylos baigtis turės esminės įtakos priimant sprendimą šioje civilinėje byloje.

93.

10Atsakovo A. E. V. atstovas prieštaravo bylos sustabdymui. Nurodė, kad ieškovo reikalavimą dėl servituto nustatymo galima išnagrinėti/išspręsti ir nenustačius sklypo ribų.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. sausio 16 d. nutartimi nusprendė sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-2-763/2020 (teisminio proceso Nr. 2-45-3-00364-2019-9 ir Nr. 2-45-3-00365-2019-0) nagrinėjimą kol bus išspręsta administracinė byla Nr. eI3-1071-596/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03372-2019-0).

145.

15Nustatė, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmuose nagrinėjama civilinė byla dėl žemės sklypo ribų ir servituto nustatymo turi ryšį su administraciniame teisme nagrinėjama byla, nes skundžiamas savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo buvo ištaisytos vietinės reikšmės kelio Nr. ( - ) (buvęs Nr. ( - ) ir ( - )) koordinatės, po ko kelias (vieta kurioje prašoma servituto) atsirado A. E. V. žemės sklype, todėl administracinio teismo sprendimas turės esminės įtakos priimant sprendimą šioje civilinėje byloje. Kadangi LR CPK163 straipsnio 3 punkte nurodoma, jog teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamą civilinė byla Nr. 2-2-763/2020 sustabdė.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

186.

19Apeliantas A. E. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

207.

21Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

227.1.

23Teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą, nes bylos nėra susijusios. Šioje byloje ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti kelio servitutą atsakovo žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), kuris suteiktų teisę viešpataujančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), savininkams ir naudotojams važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis pėsčiųjų taku. Taip pat kitu ieškiniu ieškovas prašo panaikinti atsakovo žemės sklypo kadastrinių matavimų metu parengtus dokumentus ir nustatyti ieškovo žemės sklypo ribas pagal jo pateiktus dokumentus. Taigi, šioje byloje turės būti nustatinėjama, ar ieškovas turi galimybę patekti į savo žemės sklypą per savo nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, nesinaudodamas atsakovo žemės sklypu, ar yra/buvo nustatyti privažiavimai į ieškovo žemės sklypą, kur jie buvo nustatyti, kodėl jais nėra naudojamasi, ar galima jais naudotis ir kt. aplinkybės, susijusios su ieškovo galimybėmis patekti į jo žemės sklypą, nesinaudojant svetima – atsakovo nuosavybe. Kitas šioje byloje nagrinėtinas klausimas yra ieškovo žemės sklypo ribų ir atsakovo žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo teisingumas, kuriam išspręsti turės būti vertinamas ieškovo žemės sklypo nustatytų ribų aiškumas. Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI3-1071-596/2020 yra ginčijamas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-141 dėl vietinės reikšmės kelio koordinačių atsakovo žemės sklype nustatymo. Jokie faktai, turintys prejudicinę ir įrodomąją reikšmę, priimant sprendimą administracinėje byloje dėl vietinės reikšmės kelio koordinačių, nebus nustatinėjami ir teismas, stabdydamas bylą, tokių faktų nenurodė.

247.2.

25Tai, ar savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas bus paliktas galioti, ar bus panaikintas, savaime, nei ieškovui, nei kitiems asmenims jokių teisių į atsakovo žemės sklypą nesukuria. Tai reiškia, jog nepriklausomai nuo to, ar išnagrinėjus administracinę bylą sprendimas bus paliktas galioti, ar jis bus panaikintas, nei L. L., nei kiti asmenys jokiais keliais A. E. V. žemės sklype naudotis negalės tol, kol Švenčionių rajono savivaldybė nepriims atitinkamų sprendimų, susijusių su A. E. V. privačios nuosavybės paėmimu visuomenės poreikiams, jei toks visuomenės poreikis bus nustatytas ir žemė bus paimama įstatyme nustatyta tvarka. 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu A. E. V. žemės sklypo nuosavybės klausimas nėra sprendžiamas, todėl net ir palikus galioti šį sprendimą, kuriuo yra tik suplanuotas vietinės reikšmės kelias (nustatytos jo koordinatės), visas žemės sklypas ir toliau lieka A. E. V. nuosavybe. Panaikinus ginčijamą savivaldybės tarybos sprendimą, tai galėtų būti tik dar viena aplinkybė, patvirtinanti ieškovo reiškiamų reikalavimų dėl servituto nustatymo nepagrįstumą, kadangi ieškovas įrodinėja, kad A. E. V. žemės sklype yra vietinės reikšmės kelias.

267.3.

27Atsakovas administracine tvarka ginčija savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 sprendimą, kadangi joks vietinės reikšmės kelias jo žemės sklype niekada nebuvo suprojektuotas, jame bendro naudojimo kelių niekada ir nebuvo, toks kelias nėra pažymėtas jokiuose atsakovo žemės sklypo dokumentuose, įregistruotuose nekilnojamojo turto registre. Aplinkybė, kad jokių bendro naudojimo vietinės reikšmės kelių atsakovo žemės sklype nėra yra nustatyta ir įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-281-1063/2019, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. kovo 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3779-552/2019. Ieškovas bandė administracinį procesą išnagrinėtoje byloje Nr. eA-3779-552/2019 atnaujinti, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eP-86-492/2019 nurodė, kad priimtas savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas nėra pagrindas išnagrinėtai bylai atnaujinti. Taigi administracinėje byloje jau yra nustatyta, kad Atsakovo žemės sklype jokių bendro naudojimo vietinės reikšmės kelių nėra, todėl šiuo atveju susieti naujų savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą ir ginčų dėl jų teisėtumo išsprendimą su ieškovo kaip žemės sklypo savininko nuosavybės teisių įgyvendinimu nėra jokio pagrindo.

287.4.

29Teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ieškovui užtikrinta galimybė iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos naudotis atsakovo žemės sklype esančiu keliu jo prašomoje nustatyti servituto vietoje. Šiuo atveju, pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė iš esmės sutampa su ieškovo ieškinio reikalavimu ir servituto turiniu, todėl ieškovo interesas patekti į savo žemės sklypą per atsakovo žemės sklypą šiai dienai yra patenkintas. Sustabdžius šią bylą, atsakovo nuosavybės teisės suvaržymas užsitęstų neapibrėžtam terminui, todėl būtina išvengti servituto nustatymo klausimo nagrinėjimo vilkinimo ir greičiau atkurti teisinę taiką bei užtikrinti šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

307.5.

31Teismas gali pats nustatyti visus reikšmingus faktus, būtinus teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui ir jokių kliūčių jos išnagrinėjimui nėra. Taigi, šiuo atveju, nepagrįstas bylos sustabdymas pažeidžia civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus ir prieštarauja siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą.

328.

33Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodo, kad nėra bylos šalis ar dalyvaujantis byloje asmuo, todėl prašė atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

349.

35Ieškovas L. L. atsiliepimu prašo atmesti atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3610.

37Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

3810.1.

39Atsakovas pats pripažinimo, kad ginčijamas administracinės byloje savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas turi įtaką šiai civilinei bylai patvirtina ir tai, kad administraciniam teismui atmetus atsakovo skundą, kas tikėtina ir įvyks, servituto nustatyti apskritai nereikės, nes tai bus vietinės reikšmės kelias, kuris, kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, egzistavo dar 1950 m. žemėlapyje.

4010.2.

41Kelias, kuriam prašomas servitutas, arba kelias, kuris savivaldybės tarybos sprendimu (kurį skundžia atsakovas administracinėje byloje) visuomet buvo. Tą aplinkybę, jog ginčo kelias visada egzistavo, patvirtina ir internetinės svetainės geoportal.lt išrašai. Jog kelias visuomet egzistavo patvirtina ir buvusi savininkė E. M. (liudijimas duotas notarės akivaizdoje (yra pateiktas į bylą), kuriame E. M. aiškiai pateikia informaciją, jog per ginčo žemės sklypą nuo senų laikų ėjo kelias, kuriuo buvo pasiekiama šalimais (dabar ieškovui ir kitiems asmenims) žemės sklypas, o taip pat ir ( - ) ežeras.

4210.3.

43Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eP-86-492/2019 nurodė: „Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-141 yra ne naujai paaiškėjusi, o naujai atsiradusi aplinkybė, kuri gali būti pagrindas naujiems ginčams, o ne proceso atnaujinimui pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kitų naujai paaiškėjusių aplinkybių trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme atnaujinti procesą nenurodo.“. Taigi, administracinėje byloje ginčijamas savivaldybės tarybos sprendimas yra nauja aplinkybė, kuria buvo ištaisyta klaida.

4410.4.

45Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumas yra patikrintas ir šis klausimas galutinai užbaigtas įsiteisėjusia nutartimi.

4610.5.

47Negalima sutikti su atsakovo teiginiu: „Šiuo atveju Teismas gali pats nustatyti visus reikšmingus faktus, būtinus teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui ir jokių kliūčių jos išnagrinėjimui nėra. Kitaip tariant, tarp aptariamų bylų nėra jokio prejudicinio ar kitokio tiesioginio teisinio ryšio ir abi šios bylos gali būti nagrinėjamos visiškai nepriklausomai nuo jų tolimesnės eigos.“.

4810.6.

49Atsakovas nepateikė jokių svarių argumentų (nei teisės, nei fakto prasme), kodėl byla negalėjo būti sustabdyta. Atsakovo pateikti argumentai yra iš esmės faktinių duomenų iškraipymas arba jo subjektyvūs ateities įvykių interpretavimas paremtas prielaidomis, kaip jo nuomone, turėtų būti, bet ne tai, kas realiai yra. Šiai dienai, svarbu tai, kad po to kai buvo pateiktas ieškinys, Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė administracinį aktą, kuris yra ginčijamas administracinėje byloje, kuriuo nustatė, kad kelias yra vietinės reikšmės kelias. Tai yra esmė ir pagrindas šiai bylai sustabdyti. Jei ten tikrai yra vietinės reikšmės kelias, kas tikrai ir yra, servituto, tikėtina, kaip ir nebereikia, taigi, tikėtinai nebeturime šios civilinės bylos dalyko. Šis teismas, kurioje nagrinėjama civilinė byla, negebės atsakyti, ar vietinės reikšmės kelias egzistuoja ar ne – tai jau administracinės bylos dalykas, dėl kurios ir sustabdyta ši byla.

5010.7.

51Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-1183-467/2019 labai aiškiai nurodė: „Byloje nėra duomenų, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus neproporcingai pažeisti atsakovo interesai. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašytos ir teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia ieškovui perdėto pranašumo, o atsakovui nėra suvaržyta teisių daugiau, negu būtina.“.

5210.8.

53Negalime nagrinėti šios bylos, nes kitoje byloje (administracinėje) yra sprendžiami šiai bylai svarbūs ir lemiantys klausimai dėl vietinės reikšmės kelio egzistavimo (arba neegzistavimo). Nesustabdžius bylos, galime pakliūti į tokią situaciją, jog turėsime vienas kitam prieštaraujančius teismo procesus.

54IV.

55Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5611.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

5812.

59Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6013.

61Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. sausio 16 d. sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. eI3-1071-596/2020. Atsakovas atskiruoju skundu su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu (nutartimi) nesutinka, todėl prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

6214.

63Kasacinio teismo praktika dėl CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto aiškinimo yra suformuota. Joje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2012); teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010); kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006) Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011).

6415.

65Civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą, todėl šio procesinio instituto taikymui įstatymas nustato griežtas sąlygas (CPK 163-167 straipsniai). Teismų praktikoje pripažįstama, kad civilinės bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2009; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008 ir kt.). Visuotinai pripažįstama, kad pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

6616.

67Atskirajame skunde teigiama, kad nagrinėjama civilinė byla ir administracinė byla Nr. eI3-1071-596/2020 nėra susijusios. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apelianto argumentu. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme civilinėje byloje Nr. eI3-1071-596/2020 yra nagrinėjamas A. E. V. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ ir 2019 m. sausio 31 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-243 „Dėl vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslinimo“. Šiuo sprendimu buvo ištaisytos vietinės reikšmės kelio Nr. ( - ) (iki 2015 m. gruodžio 30 d. kelio Nr. ( - ); nuo 2015 m. gruodžio 30 d. iki 2019 m. sausio 31 d. – Nr. ( - ), nuo 2019 m. sausio 31 d. – Nr. ( - )) koordinates, po kurio priėmimo vietinės reikšmės kelias Nr. ( - ) patenka į A. E. V. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ) Tuo tarpu Vilniaus regiono apylinkės teisme yra nagrinėjamas ginčas tarp ieškovo L. L. ir atsakovo A. E. V. dėl: 1) pakeistų žemės sklypų kadastro Nr. ( - ) ir kadastro Nr. ( - ) ribų dėl ko ieškovo nuosavybės teise valdomas statinys (lieptas) perėjo į atsakovo žemės sklypą; 2) servituto nustatymo faktiškai esamo kelio vietoje, žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ). Taigi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad tai ar bus panaikintas sprendimas po kurio priėmimo vietinės reikšmės kelias Nr. ( - ) patenka į A. E. V. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turės reikšmės sprendžiant, ar yra pagrindas nustatyti ieškovams servitutą, leidžiantį naudotis sklype, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui (kadastro Nr. ( - )) esančiu keliu.

6817.

69Apeliantas teigia, kad ieškovas įrodinėja, jog A. E. V. žemės sklype yra vietinės reikšmės kelias, todėl panaikinus ginčijamą savivaldybės tarybos sprendimą, tai galėtų būti tik dar viena aplinkybė, patvirtinanti ieškovo reiškiamų reikalavimų dėl servituto nustatymo nepagrįstumą. Šiuo atveju, sutiktina su ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad nors atsakovas nesutinka su bylos sustabdymu, tačiau kartu pripažįsta, jog administracinės bylos dėl kurios buvo sustabdyta nagrinėjama civilinė byla išnagrinėjimas gali patvirtinti, jog ieškovo reiškiami reikalavimai dėl servituto nustatymo yra nepagrįsti. Taigi, tiek iš minėtų bylų aplinkybių, tiek iš šalių nurodomų aplinkybių matyti, kad administracinėje byloje nustatytos aplinkybės turės reikšmės teisingam nagrinėjamos bylos išnagrinėjimui.

7018.

71Atskirajame skunde nurodoma, kad administracinėje byloje jau yra nustatyta, jog atsakovo žemės sklype jokių bendro naudojimo vietinės reikšmės kelių nėra, todėl šiuo atveju susieti naujų savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą ir ginčų dėl jų teisėtumo išsprendimą su ieškovo, kaip žemės sklypo savininko, nuosavybės teisių įgyvendinimu nėra jokio pagrindo. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eP-86-492/2019 nurodė, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-141 yra ne naujai paaiškėjusi, o naujai atsiradusi aplinkybė, kuri gali būti pagrindas naujiems ginčams, o ne proceso atnaujinimui pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Taigi, sutiktina su ieškovu, kad administracinėje byloje ginčijamas savivaldybės tarybos sprendimas yra nauja aplinkybė, kuria galimai buvo ištaisyta klaida, todėl ar yra pagrindas susieti savivaldybės tarybos sprendimo priėmimą ir ginčo dėl jo teisėtumo išsprendimą su ieškovo, kaip žemės sklypo savininko, nuosavybės teisių įgyvendinimu paaiškės išsprendus ginčą iš esmės administracinėje byloje Nr. eI3-1071-596/2020.

7219.

73Apelianto nuomone, byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė iš esmės sutampa su ieškovo ieškinio reikalavimu ir servituto turiniu, todėl ieškovo interesas patekti į savo žemės sklypą per atsakovo žemės sklypą šiai dienai yra patenkintas. Sustabdžius šią bylą, atsakovo nuosavybės teisės suvaržymas užsitęstų neapibrėžtam terminui, todėl būtina išvengti servituto nustatymo klausimo nagrinėjimo vilkinimo ir greičiau atkurti teisinę taiką bei užtikrinti šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumas yra patikrintas ir galutinai išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl konkrečiu atveju nėra pasisakoma dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės yra taikytos preliminariai pagrįstų ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, kai tuo tarpu skundžiama nutartimi byla sustabdyta ne siekiant kuo greičiau išnagrinėti bylą, o tinkamai įvertinti tarp šalių kilusį ginčą, ištirti visus reikšmingus faktus ir priimti teisingiausią sprendimą byloje. Taigi, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas civilinėje byloje nesudaro pagrindo atmesti prašymą dėl bylos sustabdymo.

7420.

75Kiti procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

7621.

77Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atskirasis skundas nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarčiai dėl bylos sustabdymo panaikinti. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įstatymo normas reglamentuojančias bylos sustabdymą, todėl nustatęs, kad administracinėje byloje Nr. eI3-1071-596/2020 nustatytos aplinkybės turės reikšmės sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą civilinėje byloje Nr. e2-2-763/2020, pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą, todėl ši nutartis paliktina galioti. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336, 338, 339 straipsniais, teismas

Nutarė

78atskirąjį skundą atmesti.

79Palikti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartį nepakeistą.

80Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A.... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus regiono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo... 7. 2.... 8. Parengiamojo teismo posėdžio metu, ieškovo atstovas advokatas K. K.... 9. 3.... 10. Atsakovo A. E. V. atstovas prieštaravo bylos sustabdymui. Nurodė, kad... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. sausio 16 d. nutartimi nusprendė... 14. 5.... 15. Nustatė, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmuose... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. 6.... 19. Apeliantas A. E. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono... 20. 7.... 21. Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 22. 7.1.... 23. Teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą, nes bylos nėra susijusios.... 24. 7.2.... 25. Tai, ar savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas bus paliktas... 26. 7.3.... 27. Atsakovas administracine tvarka ginčija savivaldybės tarybos 2019 m.... 28. 7.4.... 29. Teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos... 30. 7.5.... 31. Teismas gali pats nustatyti visus reikšmingus faktus, būtinus teisingam šios... 32. 8.... 33. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime... 34. 9.... 35. Ieškovas L. L. atsiliepimu prašo atmesti atskirąjį skundą atmesti kaip... 36. 10.... 37. Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 38. 10.1.... 39. Atsakovas pats pripažinimo, kad ginčijamas administracinės byloje... 40. 10.2.... 41. Kelias, kuriam prašomas servitutas, arba kelias, kuris savivaldybės tarybos... 42. 10.3.... 43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartimi... 44. 10.4.... 45. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumas yra patikrintas ir šis... 46. 10.5.... 47. Negalima sutikti su atsakovo teiginiu: „Šiuo atveju Teismas gali pats... 48. 10.6.... 49. Atsakovas nepateikė jokių svarių argumentų (nei teisės, nei fakto prasme),... 50. 10.7.... 51. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje... 52. 10.8.... 53. Negalime nagrinėti šios bylos, nes kitoje byloje (administracinėje) yra... 54. IV.... 55. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. 11.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 58. 12.... 59. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 60. 13.... 61. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m.... 62. 14.... 63. Kasacinio teismo praktika dėl CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto aiškinimo... 64. 15.... 65. Civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą,... 66. 16.... 67. Atskirajame skunde teigiama, kad nagrinėjama civilinė byla ir administracinė... 68. 17.... 69. Apeliantas teigia, kad ieškovas įrodinėja, jog A. E. V. žemės sklype yra... 70. 18.... 71. Atskirajame skunde nurodoma, kad administracinėje byloje jau yra nustatyta,... 72. 19.... 73. Apelianto nuomone, byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė iš esmės... 74. 20.... 75. Kiti procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios... 76. 21.... 77. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atskirasis... 78. atskirąjį skundą atmesti.... 79. Palikti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartį... 80. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....