Byla eA-3779-552/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. E. V. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. E. V. skundą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretiesiems suinteresuotiems asmenims – valstybės įmonei Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriui, A. K., I. K., V. M., S. L. ir L. L.) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. E. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Švenčionių skyriaus 2016 m. sausio 28 d. žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 45KAM-8243; 2) panaikinti NŽT 2016 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. 1SS-819-(9.5.); 3) įpareigoti NŽT per 10 darbo dienų nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo suderinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus matininko T. U. parengtą žemės sklypo Nr. 35 (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), Švenčionių r. sav. (toliau – ir Žemės sklypas) planą, esantį Žemės sklypo kadastro duomenų byloje.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu pareiškėjo A. E. V. skundą patenkino.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo L. L., atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinius skundus.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. kovo 27 d. nutartimi apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9II.

10Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2019 m. balandžio 2 d. gautas pareiškėjo A. E. V. prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjo A. V. atstovo prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Pareiškėjas pateiktame prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo: 1) priteisti pareiškėjui iš atsakovo NŽT patirtas 1 573 Eur dydžio išlaidas apeliacinės instancijos teisme; 2) priteisti pareiškėjui iš trečiojo suinteresuoto asmens L. L. patirtas 726 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

15Iki 2018 m. gruodžio 29 d. galiojusi ABTĮ 41 straipsnio 1 dalies redakcija nustatė, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

16ABTĮ 41 straipsnio 1 dalis (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 redakcija) numato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos.

172018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1833 16 straipsnio, reglamentuojančio minėto įstatymo taikymą, 2 dalis nustato, kad bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine instancija, atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, kai: 1) pradėtoje ir nebaigtoje nagrinėti apeliacine instancija byloje nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje yra priimta iki šio įstatymo įsigaliojimo arba 2) apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra priimtas iki šio įstatymo įsigaliojimo. Minėtas įstatymas įsigaliojo 2018 m. gruodžio 29 d.

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje buvo priimta 2019 m. vasario 19 d. Nutartis, kuria byla išnagrinėta iš esmės, priimta 2019 m. kovo 27 d.

19Pažymėtina, kad pareiškėjas 2019 m. vasario 18 d. atsiliepime į apeliacinius skundus buvo suformulavęs prašymą atlyginti jam bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nebuvo pridėjęs tokias išlaidas patvirtinančių dokumentų ir jų nepateikė iki bylos išnagrinėjimo apeliacinėje instancijoje pabaigos. Pareiškėjas naują prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje, priteisimo, kartu pridėjęs dokumentus, patvirtinančius patirtų išlaidų dydį, pateikė 2019 m. balandžio 2 d., t. y., atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1833 ir ABTĮ 41 straipsnio 1 dalies (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 redakcija) nuostatas, praleidęs ABTĮ 41 straipsnyje nustatytą terminą prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paduoti, kuris negali būti atnaujintas (prašymas raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu gali būti pateikiamas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos), todėl prašymas negali būti tenkinamas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Netenkinti pareiškėjo A. E. V. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo.

22Papildoma nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai