Byla 2-2421/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Virginijos Cekanauskaites (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Danutes Milašienes ir Gintaro Peciulio,

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovu uždarosios akcines bendroves „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklininku klubo atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjucio 2 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovu uždarosios akcines bendroves „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklininku klubo prašymas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo civilineje byloje Nr. 2-6525/2011 pagal ieškovu uždarosios akcines bendroves „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklu klubo ieškini atsakovui Vilniaus miesto savivaldybes administracijai del supaprastinto atvirojo pirkimo sprendimo panaikinimo, treciasis asmuo uždaroji akcine bendrove „Akvalangas“.

3Teiseju kolegija n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Ieškovai UAB „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklininku klubas kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydami panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2011-07-01 sprendima Nr. A39-267, kuriuo treciasis asmuo UAB „Akvalangas“ kvieciamas sudaryti pirkimo-pardavimo sutarti del Pirkimo objekto. Nurode, kad gincijamu sprendimu atsakovas tik formaliai patikrino treciojo asmens UAB „Akvalangas“ pasiulytos neiprastai mažos kainos pagrindima, taip pat nesiaiškino ar ši bendrove yra patikimas, kompetentingas, ir pajegus asmuo vykdyti konkurso salygas. Be to, UAB „Akvalangas“ yra reorganizuojama imone, todel su ja negali buti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis del Pirkimo objekto.

6Ieškovas praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – sustabdyti pamineto sprendimo vykdyma, t. y. sustabdyti pirkimo-pardavimo sutarties del pirkimo objekto sudaryma. Nurodo, kad teismui priemus galimai ieškovams palanku sprendima, taciau nepritaikius prašomu laikinuju apsaugos priemoniu, gali kilti sunkumu del jau sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojancia. Be to, pritaikius šia priemone nebus pažeistas viešasis interesas, nes, visu pirma, maudymosi sezonas artimiausiu metu pasibaigs, antra, akivaizdu, jog tokios paslaugos turi buti teikiamos itin atsakingai, jas gali teikti tik itin patikimas ir kompetentingas tiekejas. Tokiu budu bus apgintas viešasis interesas, nes asmenys, besinaudojantys Vilniaus miesto papludimiais, tikisi, jog paslaugos bus teikiamos atsakingai, kompetentingo ir patikimo tiekejo.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu i pareikšta prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo praše ji atmesti. Nurode, kad ieškovu prašymas yra visiškai nepagristas, neproporcingas ir tiesiogiai pažeidžia viešaji interesa, nes šiu priemoniu pritaikymas reikštu, jog Vilniaus miesto papludimiuose maudyklu irengimo, vandens kokybes tyrimu atlikimo, papludimiu teritoriju sanitarinio valymo, skestanciuju gelbejimo ir pirmosios medicinos pagalbos suteikimo, papludimiu teritoriju šienavimo, tualetu ir šiukšliadežiu priežiuros paslaugos nebutu teikiamos, del ko ne tik susidarytu situacija, jog mineti papludimiai del ju nepriežiuros taptu nebetinkami gyventoju poilsiui, bet gyventoju poilsis prie minetu vandens telkiniu butu nesaugus. Pažymejo, kad šiu priemoniu pritaikymas nepalengvintu galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo ivykdymo, kadangi ieškinio patenkinimo atveju nebutu jokiu kliuciu panaikinti sudaryta su konkurso laimetoju sutarti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjucio 2 d. nutartimi atmete ieškovu uždarosios akcines bendroves „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklu klubo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo – sustabdyti pirkimo-pardavimo sutarties del pirkimo objekto sudaryma. Teismas konstatavo, jog patenkinus ieškovo prašyma nukentetu žymiai didesnes visuomenes dalies interesai (viešas interesas), todel butu pažeisti šaliu interesu pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teises principai. Vilniaus miesto papludimiuose nebutu teikiamos skestanciuju gelbejimo ir pirmosios medicinos pagalbos suteikimo, sanitarines bei kitos paslaugos, o del šiu priežasciu iškiltu pavojus Vilniaus papludimiuose poilsiaujanciu vilnieciu bei miesto sveciu sveikatai ir gyvybei.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

11Ieškovai UAB „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklininku klubas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjucio 2 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes – taikyti laikinasias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti maudymosi ir gyventoju poilsio prie vandens organizavimo Vilniaus miesto papludimiuose paslaugu pirkimo procedura. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas nepagristai sprende, jog laikinuju apsaugos priemoniu taikymas prieštarautu ekonomiškumo principui. Nurodo, jog apeliantu prašomos taikyti priemones nepažeistu ginco šaliu pusiausvyros, maksimaliai užtikrintu busimo teismo sprendimo ivykdyma, ribotu atsakovo interesus ir neviršytu pareikštu ieškinio reikalavimu. Be to, tarp atsakovo ir treciojo asmens UAB „Akvalangas“ prieš tai sudarytos pirkimo sutarties del Pirkimo objekto galiojimas pasibaige 2011 m. kovo 8 d., t. y. atsakovas pats uždelse paskelbti viešuju pirkimu konkursa. Taip pat pažymi, jog nepritaikius šiu priemoniu, minima sutartis bus pasirašyta nespejus išspresti tarp šaliu kilusio ginco, apeliantai bus priversti pareikšti ieškini del sutarties pripažinimo negaliojancia, todel padides bylinejimosi išlaidos, taip pat laikotarpis per kuri butu išnagrinetas gincas.

132. Teismas be pagrindo nesivadovavo VPI nuostatose itvirtintu efektyvumo principu, nes priemus galimai apeliantams palanku sprendima, butu tinkamai apgintos apeliantu teises ir teiseti interesai, be to, ginco šalys butu gražintos i status quo.

143. Teismas nepagristai nusprende, jog tenkinus apeliantu prašyma, butu patenkinti tik apeliantu privatus interesai, nukentetu žymiai didesne visuomenes dalies interesai. Pats atsakovas, neskelbdamas šio viešojo pirkimo konkurso nuo 2011 m. kovo 8 d., pažeide viešaji interesa, nes didžiaja maudymosi sezono dali joks tiekejas oficialia neteike minetu paslaugu. Vien tik del to, jog Pirkimo objektu teikimo sutartis nebutu sudaryta likus dviem savaitems iki maudymosi sezono pabaigos, nebutu pažeistas viešasis interesas. Teismo teiginys, jog pritaikius laikinasias apsaugos priemones, vilnieciai ir Vilniaus miesto sveciai negales naudotis Vilniaus miesto papludimiais, yra nepagristas ir neteisingas. Praejus beveik visam sezonui, visi vilnieciai ir Vilniaus miesto sveciai naudojosi Vilniaus miesto papludimiais, o atsisakymas taikyti šias priemones yra neproporcingas, pažeidžiantis apeliantu teises ir teisetus interesus,

15Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu prašo skunda atmesti. Nurodo, jog nei teismui, nei atskirajame skunde apeliantai nenurodo teisiškai reikšmingu argumentu, kurie sudarytu pagrinda spresti, kad skundžiamoje nutartyje netinkamai ivertinti byloje esantys irodymai. Pažymi, jog taikant laikinasias apsaugos priemones, visu pirma, turi buti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to siekiama ukio subjektu tarpusavio interesu pusiausvyros išlaikymo. Patenkinus ieškovu prašyma papludimiuose nebutu teikiama skestanciuju gelbejimo ir pirmoji pagalba, nebutu užtikrintos sanitarines salygos, del ko iškiltu pavojus poilsiaujanciuju žmoniu sveikatai ir gyvybei. Atsakovas nesutinka su tuo, jog skundžiama nutartimi buvo pažeistas ekonomiškumo principas. Nurodo, jog preliminari viso Pirkimo objekto kaina buvo numatyta 350 000 Lt, o apeliantai siule 990 553,55 Lt – perkanciajai organizacijai ženkliai per didele kaina, todel net teismui tenkinus ieškini ieškovu pasiulymas butu atmestas del per dideles kainos. Teigia, kad nepagristi apeliantu argumentai del šiu priemoniu neefektyvumo, nes nenurodyta, kokiu budu laikinuju apsaugos priemoniu netaikymas galetu apsunkinti galimai ieškovams palanku teismo sprendimo vykdyma, jei butu patenkinti ieškovu pareikšti reikalavimai.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str., 338 str.).

18Nagrinejamoje byloje gincas kilo del atsisakymo taikyti laikinasias apsaugos priemones – viešojo konkurso pirkimo proceduros – sutarties sudarymo – sustabdymo, pagristumo.

19Kaip žinoma, teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas pasunketu arba pasidarytu nebeimanomas (CPK 144 str. 1 d.). Nagrinedamas gincus del viešuju pirkimu, teismas gali taikyti laikinasias apsaugos priemones, tarp ju ir pirkimo proceduros – sutarties sudarymo – sustabdyma (CPK 145 str. 1 d. 13 p., Viešuju pirkimu istatymo 95 str. 5 d.). Spresdamas del tokiu priemoniu taikymo šios kategorijos bylose teismas privalo vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Pagal nuosekliai teismu formuojama praktika, net ir tuo atveju, kai egzistuoja gresme busimam teismo sprendimui ivykdyti, šios priemones neturetu buti taikomos, jeigu jomis bus pažeidžiamas viešasis interesas – valstybes pripažintas ir teises ginamas visuomenes interesas. Galiojantys istatymai nepateikia viešojo intereso sampratos, jos turini teismas atskleidžia analizuodamas konkrecios bylos faktines aplinkybes ir aiškindamas bei taikydamas konkrecias teises normas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-1103/2003; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-291/2006; 2006 m. rugsejo 18 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2006 ir kt.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne karta buvo pasisakyta, kad bendraja prasme viešasis interesas reiškia nauda visuomenei ar jos daliai, žmoniu gerove.

20Šioje nutartyje buvo nurodyta, kad teismas skundžiama nutarti grinde tuo, jog pritaikius laikinasias apsaugos priemones butu pripažintas tik ieškovu privatus interesas, taciau nukentetu žymiai didesnes visuomenes dalies interesai (viešasis interesas), nes Vilniaus miesto papludimiuose nebutu teikiamos skestanciuju gelbejimo ir pirmoji pagalba, nebutu užtikrintos higienos laikymosi salygos bei kitos paslaugos ir del šiu priežasciu iškiltu pavojus poilsiautoju sveikatai bei gyvybei. Apeliantai nesutikdami su tokia teismo nutartimi, teigia, jog ji buvo priimta pažeidus viešaji interesa, neatsižvelgus i efektyvumo ir ekonomiškumo principus. Teiseju kolegija nesutinka su tokiais apeliantu argumentais.

21Pirmiausiai teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta dar 2011 m. rugpjucio 2 d., taigi atskirajame skunde nurodytos aplinkybes vertinamos atsižvelgiant i nutarties priemimo metu egzistavusias aplinkybes.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija paskelbe atvira supaprastinta konkursa del maudymosi ir gyventoju poilsio prie vandens organizavimo Vilniaus miesto papludimiuose paslaugu pirkimo (b. l. 27), tuo siekdamas igyvendinti miesto bendruomenes interesus ir užtikrinti kuo saugesni ir geresni teikiamu paslaugu kokybes lygi. Perkamos paslaugos apeme maudyklu irengima, vandens kokybes tyrimu atlikima, papludimiu teritoriju sanitarini valyma, skestanciuju gelbejima, pirmosios medicinos pagalbos suteikima ir kt. Teisineje valstybeje žmogaus sveikata ir gyvybe yra didžiausia vertybe, todel tai yra labiausiai valstybes saugomas viešasis interesas, kuris turi prioriteta prieš kitus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjucio 7 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-548/2008).

23Ieškovai atskirajame skunde teigia, kad teismas, atmetes ju prašyma, nesivadovavo efektyvumo principu ir pažeide ekonomiškumo principa. Teiseju kolegija atmeta šiuos argumentus. Visu pirma, ieškovai, laikydami, kad pirkimo sutarties sudarymo procedura turi buti sustabdyta, viešaji interesa traktuoja ji susiaurindami iki bylos šaliu interesu lygsvaros, nors atsakovas, kaip pirkimu organizatorius, viešuju pirkimu principu laikymasi privalo užtikrinti siekdamas igyvendinti miesto bendruomenes interesus šiais klausimais. Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teiseju kolegija sprendžia, kad ieškovu nurodytos laikinosios apsaugos priemones – paslaugu pirkimo sutarties sudarymo sustabdymas, reikštu, jog atsakovas neturetu galimybes užtikrinti kuo saugesni ir kokybiškesni gyventoju poilsi Vilniaus miesto papludimiuose (CPK 185 str.).

24Remiantis aukšciau aptartomis aplinkybemis, teiseju kolegija konstatuoja, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrista ir teiseta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ja panaikinti (CPK 263 str. 1 d., 337 str. 1 d., 338 str.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjucio 2 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovu... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovai UAB „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklininku... 6. Ieškovas praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – sustabdyti pamineto... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu i pareikšta... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjucio 2 d. nutartimi atmete ieškovu... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 11. Ieškovai UAB „Vilnius Consult“ ir Palangos miesto vandens motociklininku... 12. 1. Teismas nepagristai sprende, jog laikinuju apsaugos priemoniu taikymas... 13. 2. Teismas be pagrindo nesivadovavo VPI nuostatose itvirtintu efektyvumo... 14. 3. Teismas nepagristai nusprende, jog tenkinus apeliantu prašyma, butu... 15. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu prašo skunda... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 17. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo... 18. Nagrinejamoje byloje gincas kilo del atsisakymo taikyti laikinasias apsaugos... 19. Kaip žinoma, teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu 20. Šioje nutartyje buvo nurodyta, kad teismas skundžiama... 21. Pirmiausiai teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad skundžiama pirmosios... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes... 23. Ieškovai atskirajame skunde teigia, kad teismas, atmetes ju prašyma,... 24. Remiantis aukšciau aptartomis aplinkybemis, teiseju kolegija konstatuoja, jog... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjucio 2 d. nutarti palikti nepakeista....