Byla 2-36-732/2017
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Saugūnienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Bio supplies“ atstovui advokatui Valdui Bliujui,

4atsakovo UAB „Valetas“ atstovams direktoriui A. V. ir advokatei Anželikai Meškaitei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bio supplies“ ieškinį atsakovei UAB „Valetas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Valetas“ 5 981,22 EUR dydžio skolą; 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 179,04 EUR dydžio palūkanų už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą; 40,00 EUR išieškojimo išlaidų pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį; 186 EUR žyminio mokesčio išlaidų.

7Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės vyko bendradarbiavimas pirkimo - pardavimo teisinių santykių pagrindu. Ieškovė turėjo perduoti prekes, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove už gautas prekes, pagal ieškovės PVM sąskaitose - faktūrose nurodytus kiekius, kainas ir sumas. Atsakovė įsipareigojo apmokėti už PVM sąskaitose - faktūrose nurodytas gautas prekes ieškovei. Ieškovė už perduotas prekes išrašė 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija BIO Nr. 0257, 2016 m. balandžio 16 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija BIO Nr. 259, 2016 m. gegužės 2 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija BIO Nr. 260, 2016 m. gegužės 6 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija BIO Nr. 261, 2016 m. gegužės 11 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija BIO Nr. 262, 2016 m. gegužės 16 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija BIO Nr. 263, kurios buvo pateiktos atsakovei elektroniniu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas ir Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 8 dalį, pagal kurią PVM sąskaitų - faktūrų pasirašyti nereikia. Remiantis šių įstatymų nuostatomis PVM sąskaita faktūra laikoma kliento priimta ir pasirašyta, jeigu nebuvo gauta raštiško kliento atsisakymo priimti (pasirašyti) nurodytą elektroninę sąskaitą - faktūrą per 5 kalendorines dienas nuo jos išsiuntimo. Atsakovė nepateikė ieškovei atsisakymo priimti elektroniniu būdu pateiktų sąskaitų. Ieškovė, remiantis pasirašytais krovinio važtaraščiais: 2016 m. balandžio 27 d. Serija EK Nr. 1937, 2016 m. gegužės 2 d. Serija EK Nr. 1940; 2016 m. gegužės 10 d. Serija EK Nr. 1951, 2016 m. gegužės 11 d. Serija EK Nr. 1554 bei išrašytomis ir pateiktomis sąskaitomis faktūromis perdavė atsakovei PVM sąskaitose - faktūrose nurodytas prekes, prekių perdavimą įforminant minėtose PVM sąskaitose – faktūrose. Atsakovė priėmė prekes. Atsakovui mokėjimo nurodymu buvo įskaitytas 1120,50 EUR likutis 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitai - faktūrai Serija BIO Nr. 0257 pilnai apmokėti. 2016 m. spalio 17 d. ieškovė registruotu paštu išsiuntė atsakovei pranešimą dėl skolinio įsipareigojimo, tačiau atsakovė su ieškovu pilnai neatsiskaitė. Atsakovės skola ieškovei sudaro 5981,22 EUR. Ieškovės skaičiavimu, atsakovė privalo mokėti palūkanas, kurias sudaro: pagal 2016 m. balandžio 16 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 259 palūkanos - 65,67 EUR; pagal 2016 m. gegužės 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 260 palūkanos - 38,74 EUR; pagal 2016 m. gegužės 6 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 261 palūkanos - 19,89 EUR; pagal 2016 m. gegužės 11 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 262 palūkanos - 34,92 EUR; pagal 2016 m. gegužės 16 d. PVM 19,82 EUR. Taigi viso atsakovei už praleistą piniginės prievolės pykdymo terminą palūkanų prisikaupė 179,04 EUR.

8Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės pateikiamos faktinės aplinkybės ir dėstomi argumentai visiškai neatitinka faktinės situacijos ir klaidina teismą. Atsakovė UAB „Valetas“ iš ieškovės UAB „Bio Supplies“ pagal 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 0257 įsigijo 44,82 erdmetrių spygliuočių tarinės medienos. Kaip ir numato įstatymai su šia sąskaita atsakovui buvo pateikta 2016 m. vasario 9 d. Leidimo kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. A 020578 kopija, pagrindžianti atsakovo įsigytos medienos kilmę, bei 2016 m. balandžio 8 d. Krovinio važtaraštis Nr. 16/04-8. Atsakovė 2016 m. balandžio 13 d. apmokėjo 1120,50 EUR be PVM pagal ieškovės UAB „Bio Supplies“ pateiktą 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 0257, todėl ši sąskaita buvo visiškai apmokėta per trumpą laikotarpį, nepažeidžiant ieškovės interesų. Nesupranta, kokį, neva, mokėtiną likutį ieškovė ieškinyje teigia įskaičiusi atsakovui atlikus minėtą PVM sąskaitos faktūros Nr. BIO 0257 apmokėjimą. Jokių ankstesnių pirkimo-pardavimo santykių su ieškove atsakovė neturėjo. 2016 m. gegužės mėn. pradžioje į atsakovės UAB „Valetas“ medienos apdirbimo dirbtuvių teritoriją atvažiavo mediena pakrautas miškovežis. Šio miškovežio vairuotojas atsakovo atstovui direktoriui A. V. paaiškino, kad mediena priklauso ieškovei UAB ,Bio Supplies“ ir ji gabenama iš netoliese nuo atsakovo medienos apdirbimo dirbtuvių esančios miško kirtavietės. Taip pat direktoriui A. V. buvo nurodyta, jog įvyko miškovežio gedimas, bei dėl to paprašyta pagalbos - leisti išsikrauti gabenamą medieną atsakovo medienos apdirbimo dirbtuvių teritorijoje ir laikinai ją pasandėliuoti, kol bus suremontuota technika ir atsiras galimybė medieną išsigabenti. Kadangi atsakovės teritorijoje tuo metu buvo pakankamai vietos, direktorius A. V. sutiko pagelbėti ieškovei ir leido laikinai medieną pasandėliuoti, miškovežis buvo iškrautas atsakovės teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės UAB „Valetas“ medienos apdirbimo dirbtuvių teritorija dėl susiklosčiusių nurodytų aplinkybių tapo krovinio iškrovimo vieta, direktorius A. V., laikydamasis krovinių gabenimui įstatymų keliamų reikalavimų, kaip krovinio (medienos) priėmėjas pasirašė jam pateiktame 2016 m. gegužės 2 d. Krovinio važtaraštyje Nr. EK 1940, nes mediena faktiškai buvo iškrauta (laikinai - saugojimui). Vėliau, 2016 m. gegužės 10 d., į atsakovės teritoriją vėl atvyko miškovežis, gabenantis ieškovės medieną, prašant laikinai pasandėliuoti medieną atsakovės teritorijoje. Kaip ir pirmuoju atveju, direktorius A. V. pasirašė jam pateiktą 2016 m. gegužės 10 d. Krovinio važtaraštį Nr. EK 1951, nes medieną faktiškai buvo iškrauta laikinam saugojimui. 2016 m. gegužės 12 d. atsakovės atstovas direktorius A. V. atvykęs į įmonę, pastebėjo, jog medienos apdirbimo dirbtuvių teritorijoje yra naujai sukrauta medienos stirta. Vadybininko M. P. buvo paaiškinta, kad 2016 m. gegužės 11 d. atvyko miškovežis ir atvežė medieną sandėliuoti. Kadangi tuo metu direktoriaus A. V. medienos apdirbimo dirbtuvių teritorijoje nebuvo, M. P. pamanė, jog direktoriui yra žinoma apie medienos atgabenimą, todėl leido ją iškrauti ir pats pasirašė jam pateiktame 2016 m. gegužės 11 d. Krovinio važtaraštyje Nr. EK 1554, nors įgaliojimų pasirašyti panašaus pobūdžio dokumentus M. P. neturėjo. Taigi, 2016 m. gegužės mėn. ieškovė UAB „Bio Supplies“ į atsakovės UAB „Valetas“ medienos apdirbimo dirbtuvių teritoriją tris kartus gabeno ir joje iškrovė medieną, šalys buvo sutarusios dėl laikino šios medienos sandėliavimo. Atsakovės direktorius A. V. šios medienos kiekio tiksliai neskaičiavo, faktiškai atgabento kiekio atitikimo krovinio važtaraščiuose nurodytiems kiekiams netikrino, tačiau iš bendros praktinės savo, kaip medienos apdirbimo verslo atstovo patirties matė, kad ieškovė medienos atgabeno apie 90 – 100 m3. T. P. paaiškino A. V., jog dalį medienos ketina sumalti tiesiog atsakovės teritorijoje ir tuomet išsivežti. 2016 m. vasarą dalis medienos buvo supjauta kaladėlėmis ir išgabenta, o šiuos veiksmus organizavo T. P.. Likusi sandėliuojama mediena ėmė trukdyti atsakovei, atsakovė medieną savo lėšomis perkrovė į kitą teritorijos vietą (t. y. patraukė ieškovės medieną šiek tiek toliau). Ieškovės atstovas T. P. siūlė atsakovei likusią sandėliuojamą medieną įsigyti. Pažymi, kad ieškovės sandėliuojama pas atsakovę mediena yra pakankamai prastos kokybės, t. y. iš esmės sunkiai realizuotina, o ieškovės atsakovei pasiūlytomis kainomis - nerealizuotina. Atsakovei nesutikus įsigyti jos teritorijoje sandėliuojamos ieškovės medienos, atsakovės ir ieškovės bendravimas nutrūko, ieškovė sandėliuojamos medienos neišsigabeno. Atsakovei gavus ieškovės ieškinį, buvo pastebėta, kad ieškovė, be atsakovės jau apmokėtos sąskaitos, yra jai pateikusi dar keturias sąskaitas, neva, už ieškovės UAB „Bio Supplies“ atsakovei UAB „Valetas“ parduotą medieną: 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 0259, 2016 m. gegužės 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 260, 2016 m. gegužės 6 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 261 2016 m. gegužės 11 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 262. Atsakovė nesutinka su tokiomis išrašytomis sąskaitomis, neketino jų apmokėti, nes neketino ieškovės medienos pirkti ir, todėl negalėjo būti ir reiškiamos pretenzijos ieškovei dėl medienos kokybės ar kiekio, nes atsakovei visiškai nebuvo aktualus ieškovės sandėliuojamos medienos kokybės klausimas. Atkreipia dėmesį ir į keletą reikšmingų aspektų nesąžiningo ieškovės elgesiui konstatuoti ir nepagrįstam ieškiniui atmesti: atsakovo apmokėtoje 2016 m. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. BIO 0257 spygliuočių tarinės medienos kiekis nurodytas erdmetriais, o vėlesnėse sąskaitose - kubiniais metrais. Vėlesnės sąskaitos yra nuoroda į tai, kad ieškovė savarankiškai nusprendė medieną apskaičiuoti kubiniais metrais; 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. BIO 0259 kilmė neaiški (nėra jokio važtaraščio, be to, net ir sandėliavimui nei 2016 m. kovo mėn., nei 2016 m. balandžio mėn., nebuvo atgabenta jokios medienos), nes atsakovė iš ieškovės įgijo medieną vienintelį kartą pagal 2016 m. kovo 16 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIO 0257; kokiu pagrindu į bylą yra pateiktas 2016 m. balandžio 27 d. Krovinio važtaraštis Nr. EK 1937, ir ką jis įrodo, liko neaišku, nes pagal tokį važtaraštį niekas atsakovei nebuvo gabenta, taigi ir atsakovės atstovo parašų jame nėra ir negali būti; neaišku, kokiu pagrindu į bylą pateikta 2016 m. gegužės 16 d. PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) ir ką ji įrodo, nes pagal šią sąskaitą ne tik atsakovės niekas neįgyta, bet ji ir nebuvo pateikta atsakovei (skirtingai, nei kitos minėtos sąskaitos), taigi - neįtraukta į apskaitą. Kitaip tariant, ši sąskaita šios bylos kontekste apskritai nenagrinėtina; dokumentuose neatitinka ne tik medienos kiekiai, bet ir krovinių važtaraščiuose nenurodyta, kokiu matu matuojama mediena, nėra jokio pagrindo sąskaitose, kaip matą, nurodyti kubinius metrus, jei krovinio važtaraščiuose toks matas yra neaiškus, juo labiau, jog vienkartiniuose ieškovės ir atsakovės pirkimo - pardavimo santykiuose mediena buvo parduodama - įgyjama, matuojant ją erdmetriais; visuose krovinių važtaraščiuose nurodoma, jog atgabenta tarinė mediena ir malkos, tačiau sąskaitose malkų jau nebelieka, nes visa mediena įvardinama, kaip tarinė; krovinių važtaraščiuose nenurodoma, o sąskaitose įvardijama, kad visa mediena yra spygliuočių, tačiau sandėliuoti atgabenta mediena yra lapuočių, o spygliuočiai sudaro tik apie 10-15 % visos sandėliuoti atgabentos medienos; visuose krovinių važtaraščiuose, kaip krovinio siuntėjas nurodomas UAB „Bio Supplies“, tačiau tuo pat metu kaip asmuo, atidavęs krovinį gabenti jau nurodomas „savininkas E. G.“. Jei medienos savininkas E. G., tai, kokiu pagrindu UAB „Bio Supplies“ siunčia medieną ir dar reikalauja atsakovės už ją sumokėti; leidimas atsakovei buvo pateiktas vienintelį kartą, t. y. tuomet, kai atsakovė iš tiesų pirko iš ieškovės medieną. Kitais atvejais jokie medienos įsigijimą patvirtinantys dokumentais atsakovei nebuvo pateikti (nes mediena ir nebuvo atsakovės įsigyjama). Šiuo metu ieškovės atsakovei perduota sandėliuoti mediena- jos likutis, apie 70-80 m3, vis dar yra atsakovės medienos apdirbimo dirbtuvių teritorijoje, ieškovė jos vis dar neišsivežė.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Valdas Bliujus papildomai nurodė, kad ieškinys įrodytas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais. Pažymėjo, kad atsakovo atstovas gavo, priėmė ir neapmokėjo sąskaitų faktūrų. Dėl to ginčo nėra. Atsakovo atstovas ginčija tai, kad jis apskritai neturėtų apmokėti pateiktų sąskaitų, nes negavo prekės, tačiau jokių pagrindžiančių įrodymų nepateikia. Pasisakydamas dėl atsakovo atsiliepime nurodytų argumentų, pažymėjo, kad atsakovo teiginys, neva gegužės 11 d. važtaraštį pasirašė neįgaliotas asmuo, yra paneigiamas, nes įstatymo normos numato, kad net ir neįgaliotam asmeniui prisiėmus įsipareigojimus, kuriuos vėliau patvirtina juridinis asmuo, tai vertinama kaip įgalioto asmens pasirašyti dokumentai. Šiuo atveju priimdamas sąskaitas faktūras, juridinis asmuo patvirtino. Nurodė, kad atsakovas bando klaidinti teismą, kad dar iki šios skolos atsiradimo atsakovui buvo pateikta mediena ne kubiniais metrais matuojant, o kitais matavimo vienetais, nėra susiję su šios bylos nagrinėjimu, kadangi tai buvo visai kiti santykiai dėl kurių ginčo nėra. Atsakovas ginčija, kad asmuo, pateikęs medieną nurodytas kaip savininkas, tačiau iš važtaraščių matosi, kad vežėjas yra G. individuali įmonė, o G. yra individualios įmonės savininkas. Atsakovas ginčija pateiktos medienos nesutapimus su PVM sąskaitose faktūrose nurodyta. Važtaraščiuose yra pateikta 133 kubiniai metrai medienos, sąskaitose faktūrose 93,88 kubiniai metrai medienos, taigi ieškovas neišrašė sąskaitos faktūros už 39,09 kub. metrų medienos, bet už juos priteisti skolos nereikalauja. Rašytinės sutarties dėl medienos teikimo nebuvo sudarytos. Jeigu atsakovas būtų priėmęs tik sandėliavimui, jis nebūtų pasirašęs sąskaitų faktūrų. Atsakovas yra verslininkas, veikla susijusi su mediena ir jis supranta, ką reiškia sąskaitos faktūros pasirašymas ir kad jos ginčijamos per 5 dienas. Važtaraščiuose nėra reikalavimo tiksliai nurodyti medienos kiekio, tikslus kiekis nurodomas PVM sąskaitose faktūrose. Trūksta vieno važtaraščio, tačiau važtaraštis neįpareigoja apmokėti, įpareigojantis už perduotas prekes atsiskaityti dokumentas, yra PVM sąskaita faktūra, o jas atsakovė priėmė.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. V. paaiškino, kad iš ieškovės buvo perkama spygliuočio tarinė mediena ir išrašyta 2016-03-16 PVM sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 0257, kuri yra apmokėta. Paaiškino, kad pjauna spygliuočius, o buvo vežami lapuočiai – drebulė. Iš miško buvo vežami rąstai - drebulės, sulūžus transportui, buvo leista išsikrauti ir pasirašė važtaraščiuose. Kitais vežimai, taip pat leista tik išsikrauti saugojimui. Jeigu būtų pirkę tą tarinę medieną, būtų dirbęs su medžiu, o dabar jis guli. Pripažįsta, kad yra padaryta klaida, kad nebuvo užginčytos. Važtaraščius pasirašė pasitikėdamas. Iš viso buvo atvežta 100,22 m3 medienos, t. y. gegužės 2 d., gegužės 10 d. ir gegužės 11 d.

11Atsakovės UAB „Valetas“ atstovė advokatė Anželika Meškaitė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti.

12Liudytojas M. P., UAB „Valetas“ vadybininkas, teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-11 atvažiavo krovinys. Tą dieną A. V. nebuvo darbe, jam paskambo ir paklausė, ką daryti. Buvo nurodyta pasirašyti ir iškrauti krovinį. Buvo atvežta 3 metrų drebulė ir truputį pamaišyta juodalksnio. Kieno krovinys ir iš kur atvežtas, nežino. Žino tik vairuotoją. Iš viso buvo vežama tris kartus, visad drebulė ir pamaišyta juodalksnio. Atvežta mediena jiems netinka, netinka išmatavimai ir tai, kad drebulė, nes degina pjūklus.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Pažymėtina, kad nagrinėjant tokio pobūdžio bylas, civilinis procesas grindžiamas rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principais, todėl kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsniai). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

15Iš byloje esančių duomenų matyti, jog šalys nėra sudariusios rašytinės formos sutarties dėl produkcijos pirkimo – pardavimo, tiekimo bei atsiskaitymo tvarkos. Prekes – medieną, šalys nuo 2016-03-16 viena kitai perduodavo ir priimdavo pagal išrašytus važtaraščius bei buvo išrašomos PVM sąskaitas - faktūras, t. y. šios aplinkybės patvirtina tarp šalių susiklosčiusį sutartinių santykių faktą.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Bio supplies“ už perduotą medieną išrašė PVM sąskaitas faktūras ir pateikė atsakovei jas apmokėti:

172016-03-16 Serija BIO Nr. 0257 (1120,50 EUR),

182016-04-16 Serija BIO Nr. 259 (2038,26 EUR),

192016-05-02 Serija BIO Nr. 260 (1302,00 EUR),

202016-05-06 Serija BIO Nr. 261 (683,76 EUR),

212016-05-11 Serija BIO Nr. 262 (1235,22 EUR) ir

222016-05-16 Serija BIO Nr. 263 (721,98) (b. l. 6, 7, 8, 9, 10, 11). Sąskaitose faktūrose nurodant prekę, už kurią teikiama sąskaita, pažymėta - spygliuočio tarinė mediena (sąskaita Nr. 0257), tarinė mediena (sąskaita Nr. 259), spygliuočio tarmedžiai 2,4 m (sąskaita Nr. 260, Nr. 261, Nr. 262 ir Nr. 263).

23Ieškovė pristatydama atsakovei medieną išrašė krovinio važtaraščius:

242016-04-27 Serija EK Nr. 1937,

252016-05-02 Serija EK Nr. 1940,

262016-05-10 Serija EK Nr. 1951,

272016-05-11 Serija EK Nr. 1554 (b. l. 12, 13, 14, 73).

28Ieškovė nurodė, kad visos PVM sąskaitos faktūros atsakovei buvo pateiktos elektroniniu būdu ir paprašyta jas apmokėti. Atsakovė sąskaitas gavo, byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų reiškusi pretenzijas dėl pateiktų sąskaitų faktūrų arba perduotos medienos nėra. Tačiau byloje pateiktas 2016-04-14 Mokėjimo nurodymas, kuris patvirtina, kad UAB „Valetas“ sumokėjo ieškovei 1120,50 EUR sumą, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama už tarinę medieną, sąskaitos Nr. BIO0257 (b. l. 15; 39-40). Nors ieškovo atstovas teismo posėdžio metu tvirtino, kad prašoma priteisti skola pagal visas pateiktas sąskaitas faktūras, tačiau atlikus skaičiavimus matyti, kad prašoma priteisti 5981,22 EUR skolos suma, atitinka bendrą sumą pagal penkias sąskaitas faktūras: 2016-04-16 Nr. 259, 2016-05-02 Nr. 260, 2016-05-06 Nr. 261, 2016-05-11 Nr. 262 ir 2016-05-16 Nr. 263. Iš ko darytina išvada, kad PVM sąskaita faktūra 2016-03-16 Nr. 0257 už medieną pristatytą 2016-04-08 ir perduotą Važtaraščiu Nr. 16/04-08, yra pilnai apmokėta.

29Taip pat teismas kritiškai vertina ieškovės pateiktą apmokėti 2016-04-16 sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 259 (2038,26 EUR sumai), kuri išrašyta už medieną pristatytą 2016-04-27 (krovinio važtaraštis Serija EK Nr. 1937). Šis 2016-04-27 važtaraštis nepasirašytas atsakovės atstovo, todėl faktas dėl medienos perdavo atsakovei 2016-04-27 yra neįrodytas, todėl ieškovo reikalavimas dėl 2038,26 EUR skolos priteisimo pagal 2016-04-16 PVM sąskaitą faktūrą Serija BIO Nr. 259 yra atmestinas.

30Nors atsakovės atstovai ginčijo pateiktas apmokėti sąskaitas faktūras, nurodydami, kad jos išrašytos nepagrįstai, nes tarp šalių nebuvo sudaromi pirkimo - pardavimo sandoriai ir pagal 2016-05-02, 2016-05-10 ir 2016-05-11 važtaraščius atvežta mediena buvo priimta tik saugojimui, teismo vertinumu tarp šalių susiklostę santykiai vertinami kaip pirkimo – pardavimo sandoriai. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau ir PVMĮ) 2 straipsnio 30 dalį, PVM sąskaita faktūra yra šiame įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas. Pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos faktūros paskirtis yra įforminti prekių pateikimą. CK 6.314 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečiu laiku, jis privalo ją sumokėti, kai pardavėjas pagal sutartį ar šį kodeksą perduoda pirkėjui daiktus arba disponavimo jais dokumentus. Kadangi PVM sąskaitoje faktūroje nėra numatytas konkretus jos apmokėjimo terminas, prekės pagal važtaraščius perduotos atsakovui 2016-05-02, 2016-05-10 ir 2016-05-11, todėl laikytina, kad prievolė sumokėti prekių kainą atsakovei kilo prekių gavimo momentu. 2016-05-02 važtaraštis Nr. EK 1940, 2016-05-10 Nr. EK1951 ir 2016-05-11 Nr. EK1554 yra atsakovo atstovų – A. V. ar M. P. pasirašyti, kas rodo, kad jie priėmė atvežtą medieną. Nors atsakovai nurodė, kad M. P. nebuvo įpareigotas ar įgaliotas pasirašyti 2016-05-11 važtaraštį, tačiau ši aplinkybė buvo paneigta teismo posėdžio metu, kuomet liudytoju apklausiant patį M. P., jis pažymėjo, kad atvežus medieną, jis skambino įmonės direktoriui A. V. ir pastarasis nurodęs priimti medieną ir pasirašyti važtaraštį. Taip pat teismas nepagrįstais laiko ir atsakovės atstovų argumentus dėl faktiškai pateiktos medienos neatitikimo nurodomai dokumentuose. Važtaraščiuose ir sąskaitose faktūrose nurodyta daugumoje spygliuočių mediena, o atsakovės atstovų teigimu, tai buvo drebulės ir juodalksniai. Tačiau teismas pažymi, kad atsakovės atstovai pasirašydami krovinio važtaraščius apie neteisingai nurodytą medienos rūšį ar kiekį pastabų neprirašė. Atsakovė ieškovei nėra pareiškus dėl to pretenzijų per protingą laiką, todėl atsakovės atstovų tvirtinimai laikomi nepagrįstais.

31Nors atsakovės atstovai laikėsi pozicijos, kad mediena į atsakovės teritoriją buvo vežama tik laikinam saugojimui, tačiau jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Priešingai, byloje pateiktos sąskaitos faktūros bei abiejų šalių atstovų pasirašyti važtaraščiai įrodo vykusius pirkimo pardavimo sandorius. Jokių duomenų patvirtinančių neva buvusį tik medienos saugojimo faktą, ypač įvertinant aplinkybę, kad atsakovas yra verslo subjektas - pelno siekiantis juridinis asmuo, kuris, kaip buvo nurodyta ir teismo posėdžio metu, nuolat vykdo medienos pirkimus, darytina išvada, kad PVM sąskaitų faktūrų priėmimo ir Važtaraščių pasirašymo bei prekių priėmimo faktai ir iš to kylančios teisinės pasekmės jam yra žinomos. Atsakovo atstovas A. V. nesutikimą su pateiktomis sąskaitomis faktūromis išreiškė tik gavęs ieškinį.

32Iš PVMĮ 4 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, kad prekių tiekimas siejamas su faktiniu jų perdavimu kitam asmeniui. Kai šalys nėra sudariusios rašytinės sutarties dėl prekių tiekimo, konkrečių prekių PVM sąskaitos faktūros išrašymas ir pateikimas kitam asmeniui pagal PVMĮ leidžia daryti prielaidą, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos konkrečios prekės jam buvo perduotos.

33Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus sprendžia, kad sąskaitose faktūrose nurodytas medienos kiekis, nurodytos rūšies, buvo pristatytas atsakovei pirkimo pardavimo sandorių pagrindu, todėl atsakovė už perduotą medieną turi sumokėti ieškovei 3942,96 EUR.

34Atsakovė UAB „Valetas“ iki šiol nėra sumokėjusi ieškovei susidariusios 3942,96 skolos, todėl tenka vadovautis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškovės reikalavimas priteisti palūkanas yra iš dalies pagristas. Palūkanos priteisiamos nuo nesumokėtos 3942,96 EUR sumos, kaip prašoma ieškiniu, bet tik 113,37 EUR dydžio (179,04 EUR-65,67 EUR).

35LR CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, todėl ieškovei iš atsakovės yra priteistina 6 proc. metinių palūkanų nuo 4056,33 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Minėto įstatymo 7 straipsnis 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 EUR sumą. Ieškovė ir atsakovė yra pelno siekiantys privatūs juridiniai asmenys, ūkio subjektai ir jų teisiniams santykiams taikytinos įstatymo nuostatos (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 1 dalis, 6 dalis). Ieškovė pardavė atsakovei medieną už kurią atsakovė neatsiskaitė, todėl ieškovė, kaip kreditorė įgijo teisę reikalauti išieškojimo išlaidų kompensavimo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovės reikalavimas tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 40 EUR suma išieškojimo išlaidoms kompensuoti (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, CK 6.63 straipsnio 2 dalis).

37Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė patyrė 186 EUR žyminio mokesčio išlaidų ir 300 EUR išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai 66,07 proc., iš atsakovės priteistinos 122,89 EUR žyminio mokesčio išlaidos ir 198,21 EUR išlaidų už advokato paslaugas ieškovės naudai.

38Byloje susidarė 7,06 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kurios išieškotinos valstybei iš atsakovo (LR CPK 93 straipsnis, 96 straipsnis).

39Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185 str., 270 str., 284 str., teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti iš dalies.

41Priteisti ieškovei UAB „Bio supplies“, įmonės kodas 302728594, iš atsakovės UAB „Valetas“, įmonės kodas 304017391, 3942,96 EUR (tris tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt du eurus 96 ct) skolos, 113,37 EUR (vieną šimtą trylika eurų 37 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 4056,33 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 40 EUR (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 122,89 EUR (vieną šimtą dvidešimt du eurus 89 ct) žyminio mokesčio išlaidų bei 198,21 EUR (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis eurus 21 ct) išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

42Priteisti iš atsakovės UAB „Valetas“, įmonės kodas 304017391, valstybei 7,06 EUR (septynis eurus 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

43Valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas - 5660) privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Saugūnienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Bio supplies“ atstovui advokatui Valdui Bliujui,... 4. atsakovo UAB „Valetas“ atstovams direktoriui A. V. ir... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB... 7. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės vyko bendradarbiavimas pirkimo -... 8. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti bei... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Valdas Bliujus papildomai... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. V.... 11. Atsakovės UAB „Valetas“ atstovė advokatė Anželika... 12. Liudytojas M. P., UAB „Valetas“ vadybininkas, teismo... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Pažymėtina, kad nagrinėjant tokio pobūdžio bylas, civilinis procesas... 15. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog šalys nėra sudariusios rašytinės... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Bio supplies“ už perduotą... 17. 2016-03-16 Serija BIO Nr. 0257 (1120,50 EUR),... 18. 2016-04-16 Serija BIO Nr. 259 (2038,26 EUR),... 19. 2016-05-02 Serija BIO Nr. 260 (1302,00 EUR),... 20. 2016-05-06 Serija BIO Nr. 261 (683,76 EUR),... 21. 2016-05-11 Serija BIO Nr. 262 (1235,22 EUR) ir... 22. 2016-05-16 Serija BIO Nr. 263 (721,98) (b. l. 6, 7, 8, 9, 10, 11). Sąskaitose... 23. Ieškovė pristatydama atsakovei medieną išrašė krovinio važtaraščius:... 24. 2016-04-27 Serija EK Nr. 1937,... 25. 2016-05-02 Serija EK Nr. 1940,... 26. 2016-05-10 Serija EK Nr. 1951,... 27. 2016-05-11 Serija EK Nr. 1554 (b. l. 12, 13, 14, 73).... 28. Ieškovė nurodė, kad visos PVM sąskaitos faktūros atsakovei buvo pateiktos... 29. Taip pat teismas kritiškai vertina ieškovės pateiktą apmokėti 2016-04-16... 30. Nors atsakovės atstovai ginčijo pateiktas apmokėti sąskaitas faktūras,... 31. Nors atsakovės atstovai laikėsi pozicijos, kad mediena į atsakovės... 32. Iš PVMĮ 4 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, kad prekių tiekimas... 33. Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus... 34. Atsakovė UAB „Valetas“ iki šiol nėra sumokėjusi ieškovei susidariusios... 35. LR CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 36. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 37. Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 38. Byloje susidarė 7,06 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 88... 39. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185 str., 270 str., 284 str.,... 40. ieškinį tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti ieškovei UAB „Bio supplies“, įmonės kodas 302728594, iš... 42. Priteisti iš atsakovės UAB „Valetas“, įmonės kodas 304017391, valstybei... 43. Valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...