Byla e2-58-503/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant Vilmai Matulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei V. Š., atsakovui V. Ž., nedalyvaujant atsakovui D. R. (teismo šaukimas įteiktas tinkamai),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovams D. R. ir V. Ž. dėl turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius ieškiniu prašo teismą priteisti jo naudai iš atsakovų D. R. ir V. Ž. solidariai 2 604,25 Eur regreso tvarka už išmokėtas netekto darbingumo pensijas.

4Ieškovo atstovė D. S. ieškinyje nurodė ir atstovė V. Š. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 14 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-633/2008 pripažino D. R. ir V. Ž. kaltais, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalyje. Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 23 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-190-290/08 D. R. ir V. Ž. apeliacinius skundus atmetė. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas nustatė, kad D. R. ir V. Ž. 2007 m. gegužės 26 d. sunkiai sutrikdė R. R. sveikatą ir bendrais veiksmais atsakovai padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) R. R. dėl patirtų sužalojimų nustatė 50 procentų darbingumo lygį laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d., vėliau NDNT nustatė R. R. 50 procentų darbingumo lygį laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 13 d. iki 2026 m. birželio 27 d. 2007 m. gruodžio 28 d. R. R. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją (toliau – pensija). Ieškovo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. ( - ) R. R. paskirta 288,79 Lt pensija laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2014 lapkričio 30 d., 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. ( - ) R. R. paskirta 288,79 Lt pensija laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-762-305/2011 priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų 2 0951,78 Lt sumą, kurią sudarė R. R. išmokėta pensija už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 22 d. iki 2011 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 23 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-575-831/2013 priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų 7 508,54 Lt sumą, kurią sudarė R. R. išmokėta pensija už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. Ieškovas išmokėjo R. R. 2 604,25 Eur pensiją už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. Kadangi R. R. neteko darbingumo dėl neteisėtų atsakovų veiksmų, todėl atsakovai solidariai privalo atlyginti ieškovui padarytą žalą, kurią sudaro R. R. išmokėta pensija (b. l. 4-5).

5Atsakovas V. Ž. atsiliepime į ieškinį nurodė ir teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad su ieškiniu sutinka, tačiau prašė ieškinio sumą priteisti lygiomis dalimis abiems atsakovams. Jau buvo priteista suma virš 28 000,00 Lt, tą sumą jis mokėjo vienas. D. R. niekur nedirba, o jis turi vienas mokėti, nors nusikaltimą padarė abu. Negali pasakyti, kiek iš jo išskaičiavo už ankstesnius laikotarpius, galbūt apie 5000,00 (b. l. 26).

6Atsakovas D. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Pagal aktualius ieškinio pagrindui, dalykui proceso dalyvių paaiškinimus, byloje surinktą rašytinę medžiagą nustatyta, kad atsakovai V. Ž. ir D. R. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 14 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-633/2008 pripažinti kaltais pagal BK 135 straipsnio 1 dalį dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo padarymo R. R. (b. l. 6-10). NDNT nukentėjusiajam R. R. dėl patirtų kūno sužalojimų nuo 2012 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. nustatė 50 procentų darbingumo lygį, nuo 2014 m. lapkričio 13 d. iki 2026 m. birželio 27 d. taip pat nustatė 50 procentų darbingumo lygį (b. l. 10-11). Ieškovo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. ( - ) R. R. buvo paskirta kasmėnesinė 288,79 Lt pensija laikotarpiui nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d., 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. ( - ) – kasmėnesinė 288,79 Lt pensija laikotarpiui nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. (b. l. 12-13). Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-762-305/2011 ir 2013 m. gegužės 23 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-575-831/2013 yra priteista ieškovui solidariai iš atsakovų sumos, kurias sudarė R. R. ieškovo išmokėta pensija už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 22 d. iki 2013 m. kovo 31 d. (b. l.13-16). Ieškovo pažymoje apie asmens gautas išmokas nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. R. R. ieškovė išmokėjo pensiją 2 604,25 Eur sumoje (b. l. 16-17). Tokiu būdu dėl atsakovų V. Ž. ir D. R. neteisėtų veiksmų ieškovui buvo padaryta žala.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus tuos atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusi asmenį mokėjo žalą padarąs asmuo. CK 6.280 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. CK 6.279 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiajam asmeniui atsako solidariai, o CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Be to pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį – juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi R. R. neteko darbingumo dėl neteisėtų D. R. ir V. Ž. veiksmų, todėl atsakovai solidariai privalo atlyginti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui padarytą žalą, kurią sudaro R. R. išmokėtos socialinio draudimo išmokos. Todėl ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovų solidariai 2 604,25 Eur žalos pagal atgręžtinį reikalavimą už išmokėtą netekto darbingumo pensiją pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

10Ieškovas realiai bylinėjimosi išlaidų neturėjo, kadangi jis CPK 83 straipsnio 1 dalies

1110 punktu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškovo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas.

12Valstybės turėtas išlaidas šioje byloje sudaro 63,06 Eur: 4,06 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (b. l. 3), ir 59,00 Eur (2 604,25 Eur x 3 procentai x 75 procentai) žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio

131 dalies 10 punktas). Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovams tenka pareiga atlyginti visas valstybės turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl iš kiekvieno atsakovo priteistina po 31,53 Eur (63,06 Eur / 2) valstybei jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 259, 265, 268, 270 ir 307 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš atsakovų V. Ž. (asmens kodas ( - ), gyvenantis ( - )) ir D. R. (asmens kodas ( - ), gyvenantis ( - )) ieškovui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, juridinio asmens kodas – 188677622, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė DnB bankas) 2 604,25 Eur (du tūkstančius šešis šimtus keturis eurus 25 euro ct) žalos pagal atgręžtinį reikalavimą už išmokėtą netekto darbingumo pensiją.

17Priteisti iš atsakovo V. Ž. (asmens kodas ( - ), gyvenantis ( - )) 31,53 Eur (trisdešimt vieną eurą 53 euro ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (šios bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), akcinė bendrovė „Swedbank“, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660).

18Priteisti iš atsakovo D. R. (asmens kodas ( - ), gyvenantis ( - )) 31,53 Eur (trisdešimt vieną eurą 53 euro ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (šios bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), akcinė bendrovė „Swedbank“, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660).

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai