Byla 2-575-831/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-575-831/2013 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovams D. R. ir V. Ž. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš D. R., a. k. ( - ) ir V. Ž., a. k. ( - ) solidariai 7508,54 Lt žalos atlyginimo Marijampolės skyriui.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2008-01-14 išnagrinėjo baudžiamąją bylą Nr. 1-5-633/2008 ir priėmė nuosprendį, kuriuo pripažino D. R. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje ir paskyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę; V. Ž. pripažino kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje ir paskyrė penkerių metų atėmimo bausmę. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas nustatė, kad D. R. ir V. Ž. 2007-05-26, apie 9.00 vai., gyvenamajame name Vilkaviškio r. sav., Šukių k., girti, veikdami bendrininkų grupe, dėl menkavertės dingsties - namo nuompinigių skolos, bendrai tyčia mušdami, sunkiai sutrikdė R. R. sveikatą: V. Ž. smogė nukentėjusiajam R. R. ranka į veidą, prievarta ištempė jį iš lovos, vilko grindimis, kelis kartus užšoko batais apautomis kojomis ant nukentėjusiojo galvos, tuo pat metu D. R. du kartus smogė keliu nekentėjusiajam į pilvą ir kelis kartus kumštimi į galvą ir kt. kūno vietas. Šiais bendrais veiksmais atsakovai padarė nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje.

5Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos R. R. dėl 2007-05-26 patirtų sužalojimų nustatė 50 procentų darbingumo lygį laikotarpiu nuo 2010-11-18 iki 2012-11-17, vėliau NDNT nustatė R. R. 50 procentų darbingumo lygį laikotarpiu nuo 2012-11-15 iki 2014-11-14. 2007-12-28 R. R. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus 2010-11-23 sprendimu Nr. PI 1-4003 R. R. buvo paskirta 288,79 Lt netekto darbingumo pensija nuo 2010-12-01 iki 2012-11-30. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 55-9989 R. R. buvo paskirta 288,79 Lt netekto darbingumo pensija laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2014-11-30.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius išmokėjo R. R. 7508,54 Lt netekto darbingumo pensiją už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2013-03-31.

6Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 3 d. sprendimu (civilinėje byloje Nr. 2-762-305/2011) yra priteisęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriui iš atsakovų D. R. ir V. Ž. 20951,78 Lt sumą, kurią sudarė R. R. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2007-11-22 iki 2011-01-31.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus tuos atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusi asmenį mokėjo žalą padarąs asmuo, LR CK 6.280 straipsnio 1 dalis - atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. LR CK 6.279 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiajam asmeniui atsako solidariai, o LR CK 6.263 straipsnio 2 dalis - žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Be to pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin. 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 18 straipsnio 1 dalį - juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi R. R. neteko darbingumo dėl neteisėtų D. R. ir V. Ž. veiksmų, todėl atsakovai solidariai privalo atlyginti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui padarytą žalą. kurią sudaro R. R. išmokėtos socialinio draudimo išmokos.

8Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b.l. 4-6), nuosprendžio kopija (b.l. 7-9), darbingumo lygio pažymos kopija (b.l. 10), VSDFV duomenys apie asmens darbingumo lygį pagal NDNT pateiktus duomenis kopija (b.l. 11), prašymo kopija (b.l. 12), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus sprendimo dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo R. R. kopija (b.l. 13), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus sprendimo dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos mokėjimo R. R. kopija (b.l. 14), pažymos apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas kopija (b.l. 15-18), Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimo kopija (b.l. 19-20), informacijos apie asmens registracijos (D. R.) pagal gyventojų registro pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-03-19 kopija (b.l. 21), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus informacijos apie asmens (D. R.) valstybinį socialinį draudimą nuo 2013-01-01 iki 2013-03-31 kopija (b.l. 22), informacijos apie asmens registracijos (V. Ž.) pagal gyventojų registro pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-03-19 kopija (b.l. 23), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus informacijos apie asmens (V. Ž.) valstybinį socialinį draudimą nuo 2013-01-01 iki 2013-03-31 kopija (b.l. 24), VĮ Registrų centro informacija apie UAB „Melga“ (b.l. 25), Alytaus pataisos namų rašto kopija (b.l. 26). Atsakovams buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovai įpareigotas per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jiems dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovams išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovams atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovai neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 7508,54 Lt žalos atlyginimo.

9Taip pat iš atsakovų priteistina 11,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti solidariai iš atsakovų D. R. (a.k. ( - ), šiuo metu bausmę atlieka Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8A, Alytus) ir V. Ž. (a.k. ( - ) deklr) 7508,54 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus aštuonis litus ir 54 ct) žalos atlyginimo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (į.k. 188677622, adresas J. D. g. 5/A. Valaičio g. 2, Marijampolė, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100). Priteisti solidariai iš atsakovų D. R. (a.k. ( - ), šiuo metu bausmę atlieka Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8A, Alytus) ir V. Ž. (a.k. ( - )) 11,95 Lt (vienuolika litų ir 95 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai