Byla 2YT-19097-871/2016
Dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė B. P., UAB „Inverstatus“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vakonda group“ skundą dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė B. P., UAB „Inverstatus“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Vakonda group“ 2016-03-29 skundu dėl antstolės B. P. veiksmų prašo panaikinti 2016-03-08 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje, 2016-03-08 Patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašą. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016 taikė laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjo atžvilgiu ir areštavo pareiškėjui priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, turtines teises, o jų esant nepakankamai – pinigines lėšas pareiškėjo atsiskaitomosiose sąskaitose arba esančias pas trečiuosius asmenis 7 148,82 EUR sumai. Ši nutartis buvo perduota vykdymui antstolei B. P.. Pareiškėjas 2016-03-12 gavo antstolės padėjėjo M. K. 2016-03-08 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje, 2016-03-08 Patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašą. Su minėtais antstolės priimtais procesiniais dokumentais pareiškėjas nesutinka. Nurodė, kad 2016-03-08 Patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje pareiškėjas buvo įpareigotas pateikti informaciją apie visą turimą turtą, pateikti transporto priemonę apžiūrai, pareiškėjui buvo uždrausta realizuoti, perleisti įkeisti ar kitaip apsunkinti (suvaržyti) kilnojamąjį turtą. Pareiškėjas pateikė antstolei informaciją apie pareiškėjo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautinas sumas, kurios padengia šioje vykdomojoje byloje vykdomą laikinųjų apsaugos priemonių sumą. Kadangi iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautinų lėšų pakanka įvykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl 2016-03-08 Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo yra perteklinis, nes juo yra palikti įpareigojimai dėl informacijos pateikimo, transporto priemonės pateikimo apžiūrai ir kilnojamojo turto arešto pareiškėjui, kurie, įvykdžius vykdomąjį dokumentą, turi būti panaikinti, nes nepagrįstai suvaržo pareiškėjo teises ir sukelia nepagrįstų, vykdomajame dokumente nenumatytų įpareigojimų. 2016-03-08 Turto aprašu antstolės B. P. padėjėjas M. K. aprašė ir areštavo pareiškėjo turtą: komercines patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), automobilį Volkswagen Caddy, pinigines lėšas, esančias įmonės atsiskaitomosiose sąskaitose. Pareiškėjo teigimu, antstolės padėjėjui surašant 2016-03-08 Turto aprašą, buvo nukrypta nuo vykdomojo dokumento. Antstolės padėjėjas areštavo visą pareiškėjo turtą bei lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose, neatsižvelgdamas į tai, kad teismas įpareigojo areštuoti pinigines lėšas tik nesant nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Kadangi iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautinų lėšų pakanka įvykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl 2016-03-08 Turto aprašas yra perteklinis. 2016-03-08 Turto aprašu areštuoto turto vertė sudaro 74 929,68 EUR suma, kuri 11 kartų viršija išieškotiną sumą vykdomojoje byloje. 2016-03-08 Patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo antstolės B. P. padėjėjas areštavo visas pareiškėjo grynaisiais pinigais gaunamas sumas, taip pat įpareigojo pareiškėją pateikti kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, įmonės skolininkų sąrašą, bei įpareigojo šiuos dokumentus teikti kas mėnesį. Kadangi iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautinų lėšų pakanka įvykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl 2016-03-08 Patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo yra perteklinis. Vykdomajame dokumente nebuvo nurodyta, kad galima areštuoti kasoje esančias pinigines lėšas, todėl skundžiamu patvarkymu antstolės padėjėjas nepagrįstai taikė priverstinio vykdymo priemones kasoje esančių pareiškėjo piniginių sumų atžvilgiu. Pareiškėjo teigimu, 2016-03-08 Patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo yra nepagrįstas ir dėl to, kad juo reikalaujama pateikti tinkamam vykdymui nebūtinus įmonės dokumentus, visą detalią informaciją apie įmonės kasos lėšas ir įmonės skolininkus.

32016-04-07 Patvarkymu dėl skolininko skundo antstolė B. P. atsisakė tenkinti pareiškėjo 2016-03-29 skundą. Nurodė, kad antstolė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0171/16/00666 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį Nr. e2-13254-141/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjui UAB „Vakonda group“ turtui, UAB „Interstatus“ 7 148,82 EUR trečios eilės reikalavimui užtikrinti. Minėta nutartimi teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones bei nurodė reikalavimo užtikrinimui areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant – skolininkės kreditorinių reikalavimų teises), esančius pas skolininką ar trečiuosius asmenis, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą, uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsikaityti su išieškotoju, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi neviršyti 7 148,82 EUR sumos. Vykdymo proceso metu nustatyta, kad visas registruotas skolininko turtas yra arba įkeistas (įkeisti nekilnojamojo turto objektai, esantys (duomenys neskelbtini) arba jau areštuoti kitų antstolių (areštuota negyvenamoji patalpa - pagalbinės patalpos (unikalus numeris: 4400-1646-7199:9663), adresu: Perkūnkiemio g. 19, Vilnius bei transporto priemonė VW CADDY (Vin kodas: (duomenys neskelbtini)). Areštuoto turto (negyvenamosios patalpos - pagalbinės patalpos, kurios unikalus numeris: 4400-1646-7199:9663 bei transporto priemonės VW CADDY (Vin kodas: (duomenys neskelbtini)) vertė daug mažesnė už jau pritaikytus kitų antstolių apribojimus. Atsižvelgiant į tai, jog aukščiau nurodytas turtas neužtikrina kreditoriaus reikalavimo, siekiant surasti turto arba lėšų kuriais būtų galimybė realiai užtikrinti kreditoriaus reikalavimą, buvo priimtas 2016-03-08 turto aprašas Nr. 0171/16/00666/LAP, 2016-03-08 patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666/PT, 2016-03-08 patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/16/0666/KA bei 2016-03-08 patvarkymas dėl turtinių teisių/išmokėtinų lėšų arešto bei areštuotų lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. 0171/16/00666/LA. 2016-03-15 antstolės kontoroje el. paštu buvo gautas skolininko 2016-03-15 prašymas vykdomojoje byloje aprašyti skolininkui priklausančias VMI prie LR FM galimai turimas išmokėtinas lėšas 7 148,82 EUR sumai. Prašyme nurodoma, jog prašomų aprašyti lėšų užtenka tam, kad būtų užtikrintas 7148,82 EUR dydžio reikalavimas vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666. Taip pat prašoma panaikinti skolininko atžvilgiu taikomas priverstinio poveikio priemones bei panaikinti priimtus patvarkymus. 2016-03-18 antstolės kontoroje buvo gautas VMI prie LR FM raštas dėl duomenų pateikimo Nr. (20.19-06) RMA-3685, kuriuo pranešama, jog pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus UAB „Vakonda group“ 2016-03-16 yra susidariusi 3 350,71 EUR permoka ir 43 529,69 EUR skirtumas. 2016-03-21 patikslintu patvarkymu areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti saugojimui į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. 0171/16/00666/LA buvo pakartotinai nurodyta areštuoti skolininkui priklausančias turtines teises bei mokėtinas lėšas 7 148,82 EUR sumai bei pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą saugojimui. Tačiau minėta suma nebuvo pervesta. 2016-04-04 el. paštu gauta informacija, jog Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM pavesta skolininko atžvilgiu atlikti kontrolės veiksmus, tačiau detalesnės informacijos iki dabar Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM nepateikė. 2016-03-08 buvo priimtas patvarkymas dėl turtinių teisių/išmokėtinų lėšų arešto bei areštuotų lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. 0171/16/00666/LA, kuriuo buvo areštuotos skolininkui galimai priklausančios išmokėtinos lėšos - Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM mokestinė permoka 7 148,82 EUR sumai. 2016-03-21 patikslintu patvarkymu areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti saugojimui į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. 0171/16/00666/LA buvo pakartotinai nurodyta areštuoti skolininkui priklausančias turtines teises bei mokėtinas lėšas 7 148,82 EUR sumai bei jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą saugojimui. Tačiau piniginės lėšos iki 2016-04-07 į antstolės depozitinę sąskaitą, saugojimui, nebuvo pervestos. Antstolės teigimu, nėra aišku ar skolininkas turi teisę į mokestinę permoką, o jeigu ir turi, tai į kokio dydžio. Tai paaiškės tik po Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM kontrolės veiksmų atlikimo. Todėl remiantis tik prielaida, o ne patikrinta ir patikima informacija, jog skolininkas iš tikrųjų turi teisę į mokestinę permoką, ir dėl to neieškant kito skolininko turto bei lėšų ir jiems netaikant apribojimų, reikštų, jog laikinosios apsaugos priemonės užtikrinamos ne konkrečia pinigų suma, bet spėjimu/prielaida, jog tokia permoka egzistuoja. Tai pažeistų išieškotojo interesus, nes nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtų realiai įvykdyta, t. y. nebūtų realiai užtikrintas kreditoriaus reikalavimas. Antstolės manymu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog teisės į mokestinę permoką areštas užtikrina išieškotojo reikalavimą. Kitų antstolių areštuotų nekilnojamojo turto bei transporto priemonės vertės nepakanka išieškotojo reikalavimo daliai užtikrinti. Skolininkas buvo įpareigotas pateikti transporto priemonę apžiūrai, jis šios pareigos neįvykdė, todėl antstolė objektyviai negali nustatyti transporto priemonės realios būklės, vertės. Apie kitą pareiškėjo egzistuojantį registruotą ar neregistruotą turtą ar turtines teisių antstolei nėra žinoma. Antstolės nuomone, 2016-03-08 turto aprašu Nr. 0171/16/00666/LAP buvo visiškai pagrįstai aprašyti ne tik minėti daiktai, bet ir skolininko lėšos sąskaitose. Skolininko argumentas, kad antstolė areštavusi minėtą turtą negalėjo areštuoti skolininko lėšų sąskaitose yra nepagrįstas bei prieštaraujantis laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai. 2016-03-18 Turto apraše buvo aprašytos šios skolininko banko sąskaitos: Nr. ( - ) esanti AB Swedbank banke, banko sąskaitos Nr. ( - ) bei Nr. ( - ) esančios AB SEB banke, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą, uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su išieškotoju, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams. 2016-03-09 antstolės kontoroje buvo gauta 2016-03-08 Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. B2-4133-794/2016, kuria teismas nutarė priimti pareiškėjo UAB „Vakonda group“ direktoriaus A. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui, taip pat leista atsakovui iš atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. ( - ), esančios SEB banke, ir Nr. ( - ), esančios Swedbank banke, mokėti visus bendrovei ūkinei-komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas bei nurodyta, kad didžiausia bendra lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 20 000 EUR. Ši informacija yra įregistruota turto arešto aktų registre. Iš gautos 2016-04-01 AB Swedbank banko informacijos, galima nustatyti, jog Vilniaus apygardos teismo nutarties Nr. B2-4133-794/2016 pagrindu skolininko banko sąskaitoje Nr. ( - ) vyksta piniginės operacijos, tuo tarpu AB SEB banko sąskaitose piniginių lėšų nėra. Ne tik turto, bet ir banko sąskaitų aprašymas neužtikrina kreditoriaus reikalavimo, todėl siekiant realaus laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo, reikia surasti turto ar lėšų, kuriais būtų galima užtikrinti kreditoriaus reikalavimą. Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/0666/PT bei patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/0666/KA yra teisėti ir privalo būti vykdomi siekiant pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių tikslą - kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nurodė, kad kilnojamojo turto sąvoka yra platesnė nei kilnojamojo daikto sąvoka ir apima ne tik kilnojamuosius daiktus, bet ir kitus civilinių teisių objektus, kurie pagal savo prigimtį nėra nekilnojamieji daiktai. Piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje, patenka į kilnojamojo turto sąvoką, kuris vykdoma teismo nutartimi buvo areštuotas, todėl nėra pagrindo teigti, jog antstolė, areštuodama piniginės lėšas, esančias įmonės kasoje, viršija jai suteiktus įgaliojimus ir taip pažeidė LR CPK 585 straipsnio nuostatas bei pareigą vykdyti vykdomuosius dokumentus, neišeinant už teismo sprendimo ribų, todėl pareiškėjo argumentas, jog patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/16/00666/KA turi būti panaikintas yra nepagrįstas ir prieštaraujantis laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai bei tikslams. Antstolės teigimu, pareiškėjo atžvilgiu taikomi apribojimai, vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį Nr. e2-13254-141/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsti ir teisėti, skolininko teisių papildomai nesuvaržė.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Inverstatus“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

5Skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nekviečiant į teismo posėdį pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, kuriems apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka laiką ir vietą, bylą nagrinėsiančio teismo sudėtį pranešta CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.

6Skundas atmestinas.

7Remiantis teismui pateikta rašytine medžiaga nustatyta, kad antstolė B. P. 2016-03-03 Patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666 priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nutarta ieškovo UAB „Inverstatus“ reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui (pareiškėjui) UAB „Vakonda group” nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant – atsakovo kreditorinių reikalavimo teises), esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą, uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi neviršyti 7 148,82 EUR sumos (v.b.l. 2-3, 6). Antstolei 2016-03-03 užklausus Nekilnojamojo turo registrą apie pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso: 2/84 dalys negyvenamųjų patalpų – automobilių stovėjimo patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kurios įkeistos hipotekos kreditoriaus naudai; komercinės patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), kurios įkeistos hipotekos kreditoriaus naudai bei areštuotos Vilniaus miesto apylinkės teismo, Kauno apylinkės teismo, antstolio V. Č.; pagalbinė patalpa, esanti (duomenys neskelbtini), kuri areštuota Vilniaus miesto apylinkės teismo, Kauno apylinkės teismo, antstolio V. Č. (v.b.l. 12-31). 2016-03-03 duomenimis pareiškėjo vardu registruota transporto priemonė VW Caddy, valst. Nr. ( - ) kuri areštuota Vilniaus miesto apylinkės teismo, antstolio A. N., antstolio D. K. (v.b.l. 33-34). 2016-03-08 antstolės B. P. padėjėjas M. K. 2016-03-08 priėmė Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą, kuriuo įpareigojo pareiškėją per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos atvykti į antstolių kontorą, pateikti detalią informaciją apie visą pareiškėjui priklausantį turtą, kuris nėra suvaržytas: 1) visas UAB „Vakonda group“ turimas bankuose ir kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis esančias ir UAB „Vakonda group“ priklausančias pinigines lėšas; 2) UAB „Vakonda group“ turimas turtines teises; 3) kilnojamąjį turtą, išskyrus turtą, iš kurio vadovaujantis CPK 668 str. negali būti išieškoma; 4) nekilnojamąjį turtą, išskyrus tą turtą, kuris yra suvaržytas (v.b.l. 68-69). 2016-03-08 antstolės B. P. padėjėjas M. K. priėmė Patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, kuriuo įpareigojo pareiškėją; 1) visas grynaisiais pinigais pareiškėjo gaunamas sumas (iki bus įnešta 7 148,82 EUR) nedelsiant įnešti saugojimui į antstolė depozitinę sąskaitą; 2) nuo šio patvarkymo gavimo per 3 darbo dienas pateikti antstolei UAB „Vakonda group“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui; 3) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos, pateikti antstolei UAB „Vakonda group“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, visas įmonės išrašytas sąskaitas, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą (v.b.l. 70-71). 2016-03-08 antstolės padėjėjas M. K. priėmė Patvarkymą dėl turtinių teisių/išmokėtinų lėšų bei areštuotų lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuo įpareigojo pareiškėją per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis, ar pareiškėjas turi mokestinę permoką (v.b.l. 72). 2016-03-08 antstolės padėjėjas M. K. priėmė Turto aprašą, kuriuo aprašė pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą: 1) 2/84 dalis negyvenamosios patalpos – automobilių stovėjimo patalpos, esančios (duomenys neskelbtini); 2) 1/7 dalį negyvenamosios patalpos – komercinės patalpos, esančios Perkūnkiemio g. 19, Vilniuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); 3) negyvenamąją patalpą – pagalbinę patalpą, esančią (duomenys neskelbtini), 4) transporto priemonę VW Caddy, valst. Nr. ( - ) 5) pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (arešto mastas 7 148,82 EUR, išieškojimo eiliškumas – 3); 6) pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (arešto mastas 7 148,82 EUR, išieškojimo eiliškumas – 3); 7) pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (arešto mastas 7 148,82 EUR, išieškojimo eiliškumas – 3) (v.b.l. 74-76). 2016-03-09 antstolių kontoroje gauta Vilniaus apygardos teismo 2016-03-08 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-4133-794/2016 pagal pareiškėjo UAB „Vakonda group“ direktoriaus A. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Vakonda Group“, kuria nutarta priimti pareiškėjo UAB „Vakonda group“ direktoriaus A. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Vakonda group“ iškėlimo atsakovui UAB „Vakonda group“; leisti UAB „Vakonda group“ iš atsiskaitomųjų sąskaitų: Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, ir ( - ), esančios AB Swedbank banke, mokėti visus bendrovei ūkinei-komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas; nurodyti, kad didžiausia bendra lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 20 00,00 EUR (v.b.l. 77-79). 2016-03-15 antstolių kontoroje gautas pareiškėjo 2016-03-15 Parašymas, kuriuo prašoma vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666 aprašyti UAB „Vakonda group“ priklausančias iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM gautinas lėšas 7 148,82 EUR sumai. Nurodoma, kad prašomų aprašyti lėšų užtenka tam, kad būtų užtikrintas 7 148,82 EUR dydžio reikalavimas, kurio užtikrinimui taikomos laikinosios apsaugos priemonės vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666. Prašoma panaikinti kitas vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666 pareiškėjo atžvilgiu taikomas priverstinio poveikio priemones, panaikinti 2106-03-08 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą, 2016-03-08 Patvarkymą dėl priverstinų vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašą (v.b.l. 84). 2016-03-18 antstolių kontoroje gautas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM 2016-03-16 raštas „Dėl UAB „Vakonda group“ piniginių lėšų“, kuriame nurodoma, kad, pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus, UAB „Vakonda group“ susidariusi 3 350,71 EUR permoka ir 43 529,69 EUR PVM skirtumas; atliekant mokesčių administravimo procedūras, nurodyta permokos (skirtumo) suma gali keistis (v.b.l. 101). 2016-03-21 Patvarkymu dėl turtinių teisių/išmokėtinų lėšų arešto bei areštuotų lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą antstolės padėjėjas D. A. kreipėsi į Vilniaus apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją ir pareiškėją, bei nurodė, kad patikslina 2016-03-08 Patvarkymą areštuoti išmokėtinas lėšas (mokestinę permoką ar kitas lėšas) ir jas pervesti saugojimui į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. 0171/16/0066/LA bei areštuoja pareiškėjo turtines teises bei mokestines lėšas (mokestinę permoką, kitas lėšas) 7 148,82 EUR sumai; prašo pareiškėjo UAB „Vakonda group“ areštuotas lėšas 7 148,82 EUR sumai pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą (v.b.l. 102-103). 2016-03-31 antstolės kontoroje gautas pareiškėjo 2016-03-29 skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti antstolės 2016-03-08 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje, 2016-03-08 Patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašą (b.l. 6-9). 2016-04-01 Patvarkymais antstolės padėjėja A. D. kreipėsi į „Swedbank“ AB banką bei AB SEB banką, prašydama kuo skubiau pateikti informaciją apie pareiškėjui priklausančias pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose Nr. ( - ), ( - ) bei Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2016-03-03 iki 2016-04-01 (v.b.l. 104-105). 2016-04-01 antstolių kontoroje gautas „Swedbank“ AB raštas „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma, kad pareiškėjo sąskaitoje Nr. ( - ) piniginių lėšų likutis – 2,91 EUR, pateiktas sąskaitos išrašas laikotarpiu nuo 2016-03-03 iki 2016-04-01 (v.b.l. 108-109). 2016-04-01 antstolių kontoroje gautas AB SEB banko raštas „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma, kad pareiškėjo sąskaitoje Nr. LT49704400080627268 piniginių lėšų likutis - 3,98 EUR, sąskaitoje Nr. ( - ) piniginių lėšų likutis -0,48 EUR, pateikti nurodytų sąskaitos išrašai laikotarpiu nuo 2016-03-03 iki 2016-04-01 (v.b.l. 110-113). 2016-04-04 antstolių kontoroje el. paštu gautas Vilniaus AVMI raštas, kuriame nurodoma, kad pagal pateiktą antstolės patvarkymą Vilniaus AVMI raštu pavesta atlikti pareiškėjo UAB „Vakonda group“ kontrolės veiksmus (v.b.l. 145)

8Pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus, teigdamas, kad vykdomojoje byloje Nr.0171/16/00666, kurioje antstolė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo UAB „Vakonda group“ turtui, UAB „Interstatus“ 7 148,82 EUR trečios eilės reikalavimui užtikrinti, antstolė nepagrįstai priėmė 2016-03-08 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje, 2016-03-08 Patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašą. Pareiškėjo manymu, 2016-03-08 Turto aprašas yra nepagrįstas, nes šiuo turto aprašu aprašant visą pareiškėjo nekilnojamąjį turtą bei lėšas esančias atsiskaitomosiose sąskaitose, neatsižvelgta į tai, jog teismas įpareigojo areštuoti pinigines lėšas tik nesant nekilnojamojo ir kilnojamojo turto; iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM gautinų lėšų visiškai pakanka padengti reikalavimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; visa areštuoto nekilnojamojo turto vertė sudaro 74 929,68 EUR sumą, kuri 11 kartų viršija išieškotiną sumą vykdomojoje byloje. Teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su tam tikrų ribojimų atsakovui taikymu. Tiek teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones, tiek antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtina siekti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros, kad atsakovui taikomi ribojimai būtų būtini, teisėti ir pagrįsti, užtikrintų ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų apsaugą. Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos, taip pat privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2007).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės padėjėjas M. K., vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016, priėmė 2016-03-08 Turto aprašą, kuriuo aprašė pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą: 1) 2/84 dalis negyvenamosios patalpos – automobilių stovėjimo patalpų, esančių (duomenys neskelbtini); 2) 1/7 dalį negyvenamosios patalpos – komercinės patalpos, esančios (duomenys neskelbtini); 3) negyvenamąją patalpą – pagalbinę patalpą, esančią (duomenys neskelbtini), 4) transporto priemonę VW Caddy, valst. Nr. ( - ) 5) pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (arešto mastas 7 148,82 EUR, išieškojimo eiliškumas – 3); 6) pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (arešto mastas 7 148,82 EUR, išieškojimo eiliškumas – 3); 7) pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (arešto mastas 7 148,82, išieškojimo eiliškumas – 3). Taigi 2016-03-08 Turto aprašu buvo areštuotas pareiškėjo nekilnojamasis turtas (aukščiau nurodytos patalpos, esančios (duomenys neskelbtini)), kilnojamasis turtas (transporto priemonė VW Caddy, valst. Nr. ( - ) bei piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose (Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )). Nustatyta, kad 2016-03-08 Turto aprašo priėmimo metu pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios 2/84 dalys negyvenamosios patalpos, esančios adresu (duomenys neskelbtini), nuo 2012-12-12 buvo įkeistos hipotekos kreditoriaus AB SEB bankas naudai pagal 2012-12-12 Hipotekos registro pranešimą apie hipotekos įregistravimą (hipoteka užtikrintos prievolės vertė 61 254,63 EUR) (v.b.l. 19, 57-61). Remiantis Registrų centras duomenimis, negyvenamosios patalpos, esančios adresu (duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė (nustatyta 2016-01-01) yra 399 000,00 EUR (v.b.l. 67), dėl ko darytina išvada, kad atitinkamai pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių minėto nekilnojamojo turto 2/84 dalių vertė sudaro 7 980,00 EUR. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos – komercinės patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), nuo 2012-12-12 yra įkeistos hipotekos kreditoriaus AB SEB bankas naudai pagal 2012-12-12 Hipotekos registro pranešimą apie hipotekos įregistravimą (hipoteka užtikrintos prievolės vertė 61 254,63 EUR) (v.b.l. 28, 57-61), bei areštuotos vykdant Kauno apylinkės teismo 2015-12-29 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-31957-199/2015 (arešto mastas 11 142,84 EUR), Vilniaus apylinkės teismo 2016-02-24 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-12428-905/2016 (arešto mastas 39 411,16 EUR), antstolio V. Č. 2016-03-02 Turto arešto aktą (arešto mastas 6 018,58 EUR) (v.b.l. 118-144). Remiantis Registrų centras duomenimis, negyvenamųjų patalpų – komercinių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė (nustatyta 2012-12-11) yra 49 815,00 EUR (v.b.l. 27), dėl ko darytina išvada, kad atitinkamai pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios minėto nekilnojamojo turto 1/7 dalies vertė sudaro 6 974,10 EUR. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausanti negyvenamoji patalpa – pagalbinė patalpa, esanti (duomenys neskelbtini), areštuota vykdant Kauno apylinkės teismo 2015-12-29 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-31957-199/2015 (arešto mastas 11 142,84 EUR), Vilniaus apylinkės teismo 2016-02-24 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-12428-905/2016 (arešto mastas 39 411,16 EUR), antstolio V. Č. 2016-03-02 Turto arešto aktą (arešto mastas 6 018,58 EUR) (v.b.l. 118-144). Remiantis Registrų centras duomenimis, negyvenamųjų patalpų – komercinių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė (nustatyta 2016-01-01) yra 4 570,00 EUR (v.b.l. 117). Pareiškėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė VW Caddy, valst. Nr. ( - ) areštuota vykdant Kauno apylinkės teismo 2015-12-29 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-31957-199/2015 (arešto mastas 11 142,84 EUR), Vilniaus apylinkės teismo 2016-02-24 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-12428-905/2016 (arešto mastas 39 411,16 EUR), antstolio V. Č. 2016-03-02 Turto arešto aktą (arešto mastas 6 018,58 EUR) (v.b.l. 118-144). Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad 2016-03-08 Turto aprašo priėmimo metu pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai: 2/84 dalys negyvenamosios patalpos, automobilių stovėjimo patalpos, esančios adresu (duomenys neskelbtini), nuo 2012-12-12 buvo įkeistos hipotekos kreditoriui; negyvenamosios patalpos – komercinės patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), įkeistos hipotekos kreditoriaus naudai bei areštuotos Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje, Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, ir antstolio V. Č. Turto arešto aktu; negyvenamoji patalpa – pagalbinė patalpa, esanti (duomenys neskelbtini), buvo areštuota Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje, Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėse bylose, ir antstolio V. Č. Turto arešto aktu. Minėtais turto arešto aktais pareiškėjui pritaikyti apribojimai iš viso 56 572,58 EUR sumai (11 142,84 + 39 411,16 + 6 018,58 EUR). Nustatyta, kad šiais turto areštų aktais areštuotų nekilnojamų daiktų (2/84 dalių negyvenamųjų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), 1/7 dalies negyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), negyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini)) vidutinė rinkos vertės yra 27 504,10 EUR (7 980,00 + 6 974,10 + 4 570,00 EUR), taigi yra daugiau nei dvigubai mažesnė už minėtais Vilniaus miesto apylinkės teismo, Kauno apylinkės teismo ir antstolio V. Č. turto areštų aktais (iki antstolei priimant 2016-03-08 Turto aprašą) užtikrintų kreditorių reikalavimų sumą (56 572,58 EUR). Dėl to darytina išvada, kad vien aukščiau nurodytų pareiškėjo nekilnojamų daiktų, kurie buvo aprašyti antstolės 2016-03-08 Turto aprašu, nepakako užtikrinti ieškovo reikalavimą (7 148,82 EUR) vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016. Be to, iki antstolei priimant 2016-03-08 Turto aprašą, nekilnojamieji daiktai (negyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), ir negyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini)) buvo įkeisti hipotekos kreditoriaus AB SEB bankas naudai, užtikrinant 61 254,63 EUR dydžio pareiškėjo prievolės AB SEB bankui įvykdymą. Pažymėtina, kad, nagrinėjamu atveju, antstolei 2016-03-08 Turto aprašu aprašius kitose bylose jau areštuotą arba hipoteka įkeistą pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą, jeigu kreditoriams kitose bylose būtų priimti palankūs teismų sprendimai, išieškojimas būtų vykdomas iš to paties aukščiau nurodyto areštuoto pareiškėjo nekilnojamojo turto, arba besąlygiškai priklausytų nuo kreditoriaus valios leisti nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Tuo atveju, jeigu hipotekos kreditorius nesutiktų, išieškoti iš hipoteka įkeisto turto iš viso nebūtų galima (CPK 746 str. 3 d.). Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad antstolė iki priimant 2016-03-08 Turto aprašą nustatė, kad vien pareiškėjo nekilnojamųjų ir registruotinų kilnojamųjų daiktų nepakanka užtikrinti ieškovo UAB „Interstatus“ reikalavimo civilinėje byloje e2-13254-141/2016 įvykdymą (v.b.l. 8-67), antstolė pagrįstai, neperžengdama Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016 ribų, 2016-03-08 Turto aprašu aprašė ne tik atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, bet ir pareiškėjo pingines lėšas, esančias pareiškėjo sąskaitose Nr. Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). Pozicijos, kad antstoliui nustačius, jog skolininko nekilnojamojo turto (kuris yra įkeistas ir/ar areštuotas) nepakanka užtikrinti išieškotojo pinginių reikalavimų įvykdymui, antstolis tuo pačiu turto aprašu turi teisę areštuoti ir pinigines lėšas, laikomasi ir Lietuvos teismų praktikoje (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-91-464/2009, 2010 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-127-275/2010).

10Pagal CPK 677 str. 2 d., antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra ne vien formaliai, tačiau ir realiai užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad 2016-03-08 Turto apraše nurodytas pareiškėjo nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas iki antstolei priimant šį turto aprašą, jau buvo įkeistas hipotekos kreditoriaus naudai ir/ar areštuotas pagal kitus turto arešto aktus, kurių mastas ženkliai viršija nurodytų pareiškėjo nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų vertę. Teismo vertinimu, nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas turto rūšių arešto eiliškumas, nustatant, kad pirmiausia areštuojamas nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, turtinės teisės, o tik jų nesant, ar nepakankant – piniginės lėšos, negali būti aiškinamas, kaip apribojantis antstolį realiai įvykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį (užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą), darytina išvada, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nustačius, kad skolininkas turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, antstolis negalėtų aprašyti ir skolininko piniginių lėšų tokiu atveju, jei šio aprašyto nekilnojamojo/kilnojamojo turto buvimas realiai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Vien vertingo nekilnojamojo/kilnojamojo turto, neatsižvelgiant į jo apsunkinimus, kreditorių teisių į šį turtą apimtį, kitas svarbias aplinkybes, turėjimas skolininko nuosavybėje negali būti laikomas absoliučiu pagrindu, užkertančiu kelią antstoliui tuo pačiu turto aprašu aprašyti ir kitą nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodytą vėlesnio eiliškumo skolininko turtą. Be to, teismo vertinimu, areštuoto ir/ar įkeisto turto, kurio vertė viršija nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, mastą, aprašymas nelaikytinas neteisėtu, jeigu aprašytas turtas jau iki priimant turto aprašą yra areštuotas ir/ar įkeistas užtikrinant aprašyto turto vertę viršijančių skolininko piniginių įsipareigojimų, įvykdymą. Minėta, kad bylos duomenys patvirtina, jog iki antstolei priimant 2016-03-08 Turto aprašą, ankstesniais teismų bei antstolių turto areštų aktais areštuoto pareiškėjo nekilnojamojo turto vertė yra ženkliai mažesnė už šiais turto arešto aktais užtikrintų kreditorių reikalavimų sumą. Lietuvos teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad antstolis gali aprašyti (areštuoti) iš esmės didesnės vertės turtą (daugiau turto) negu reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti tuo atveju, jei areštuojamas daiktas yra nedalus ar skolininkas neturi kito tos pačios ar pirmesnės eilės turto arba šio turto neužtenka kreditoriaus reikalavimui užtikrinti, arba šis turtas yra nelikvidus, o hipoteka įkeisto turto, viršijančio skolos dydį, aprašymas nelaikomas skolininko teisių pažeidimu, kadangi priešingu atveju būtų paneigta hipotekos instituto reikšmė kreditoriui (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-115-357/2015, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1922-123/2014). Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, jog nustatyta, kad pareiškėjo įkeisto ir/ar areštuoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto antstolei priimant 2016-03-08 Turto aprašą nepakako siekiant tinkamai įvykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016 ir užtikrini ieškovo reikalavimus, teismo vertinimu, antstolė pagrįstai 2016-03-08 Turto aprašu aprašė ne tik pareiškėjo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, bet ir pareiškėjo pinigines lėšas, kurių faktinė vertė viršija ieškovo reikalavimo, pareikšto civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016, dydį.

11Pareiškėjas taip pat nurodo, kad 2016-03-08 Turto aprašas yra neteisėtas dėl to, kad iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM gautinų lėšų visiškai pakanka padengti reikalavimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nustatyta, kad 2016-03-15 antstolės kontoroje el. paštu buvo gautas pareiškėjo 2016-03-15 prašymas, kuriuo prašoma vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00666 aprašyti skolininkui priklausančias iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM gautina lėšas 7 148,82 EUR sumai (v.b.l. 84). 2016-03-18 antstolės kontoroje gautas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM 2016-03-16 raštas dėl duomenų pateikimo Nr. (20.19-06) RMA-3685, kuriuo pranešama, jog pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus pareiškėjo UAB „Vakonda group“ 2016-03-16 susidariusi 3 350,71 EUR permoka ir 43 529,69 EUR PVM skirtumas, bei nurodoma, kad atliekant mokesčių administravimo procedūras ši permokos (skirtumo) suma gali keistis; mokesčių mokėtojas turi turtinę teisę tik į tokią permokos (skirtumo) sumą, kuri yra susidariusi pagrįstai, t.y. pagal mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją bei mokesčių administratoriaus atliekamų kontrolės rezultatus. Pažymėtina, kad, kaip nurodė Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM 2016-03-16 raštu, duomenys, kad pareiškėjo permoka sudaro 3 350,71 EUR ir yra susidaręs 43 529,69 EUR PVM skirtumas nurodyti remiantis vien tik pareiškėjo mokestinės atskaitomybės dokumentais, t.y. dokumentais, kuriuos sudarė vienašališkai pareiškėjas, ir kurių pagrįstumas dar nėra patikrintas. 2016-04-04 antstolės kontoroje gautas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM raštas, kuriame nurodoma, kad Vilniaus AVMI pavesta atlikti pareiškėjo kontrolės veiksmus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į tai, kad pagal vykdomojoje byloje esančius dokumentus, Vilniaus AVMI nėra atlikusi pareiškėjo kontrolės veiksmų, ir nėra patvirtinusi, kad pareiškėjo apskaičiuota permokos (skirtumo) suma yra pagrįsta, nėra nurodžiusi konkrečios permokos (skirtumo) sumos, nesant tikslių ir objektyvių duomenų apie pareiškėjo turtinę teisę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM atžvilgiu, nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjo iš Valstybinių mokesčių inspekcijos prie FM gautinių sumų pakanka užtikrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutarčiai civilinėje byloje Nr. e2-13254-141/2016 tinkamai įvykdyti.

12Pareiškėjo skunde taip pat teigiama, kad ne tik 2016-03-08 Turto aprašas, tačiau ir 2016-03-08 Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje yra neteisėtas ir perteklinis, nes pareiškėjo gautinų lėšų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM visiškai pakanka padengti reikalavimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nustatyta, kad 2016-03-08 Patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą, antstolė įpareigojo pareiškėją per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos atvykti į antstolių kontorą, pateikti detalią informaciją apie visą pareiškėjui priklausantį turtą, kuris nėra suvaržytas: 1) visas UAB „Vakonda group“ turimas bankuose ir kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis esančias ir UAB „Vakonda group“ priklausančias pinigines lėšas; 2) UAB „Vakonda group“ turimas turtines teises; 3) kilnojamąjį turtą, išskyrus turtą, iš kurio vadovaujantis CPK 668 str. negali būti išieškoma; 4) nekilnojamąjį turtą, išskyrus tą turtą, kuris yra suvaržytas (v.b.l. 68-69). Taigi antstolė įpareigojo pareiškėją pateikti duomenis apie pareiškėjo turimą turtą, apie kurį antstolė neturi galimybės gauti informacijos. Antstolės 2016-03-08 Patvarkyme pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje nurodyti įpareigojimai yra tiesiogiai susiję su antstolės siekiu nustatyti pareiškėjo turtinę padėtį, gauti duomenis apie pareiškėjo turtą, kuris galėtų būti panaudotas vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl ko darytina išvada, kad nurodytame antstolės patvarkyme išdėstyti įpareigojimai pareiškėjui nėra pertekliniai ir (ar) nepagrįsti. Kadangi, kaip nustatyta, pareiškėjo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nepakako siekiant tinkamai įvykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, toks antstolės patvarkymas laikytinas teisėtu ir pagrįstu. Remiantis aukščiau nurodytais šios nutarties argumentais taip pat atmestinas pareiškėjo teiginys, kad minėtas antstolės patvarkymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, dėl, to kad, pareiškėjo teigimu, jo gautinų lėšų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM visiškai pakanka padengti reikalavimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Pareiškėjo teigimu, antstolės 2016-03-08 Patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo vykdomojoje byloje yra perteklinis, juo reikalaujama vykdymui nebūtinų dokumentų, nepagrįstai taikomos priverstinio vykdymo priemonės kasoje esančių pareiškėjo piniginių lėšų atžvilgiu, bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM turimų išmokėtinų lėšų visiškai pakanka padengti reikalavimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-03-08 Patvarkymu dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo antstolė įpareigojo pareiškėją: 1) visas grynaisiais pinigais pareiškėjo gaunamas sumas (iki bus įnešta 7 148,82 EUR) nedelsiant įnešti saugojimui į antstolės depozitinę sąskaitą; 2) nuo šio patvarkymo gavimo per 3 darbo dienas pateikti antstolei UAB „Vakonda group“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui, 3) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos, pateikti antstolei UAB „Vakonda group“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, visas įmonės išrašytas sąskaitas, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą (v.b.l. 70-71). Teismas pažymi, kad antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kurioje teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 str. 5 d. 8 p.). Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad teismas nutaria ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti, ieškovo UAB „Inverstatus“ reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui (pareiškėjui) UAB „Vakonda group” nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant – atsakovo kreditorinių reikalavimų teises), esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą, uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams (v.b.l. 2-3). Pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią kasacinio teismo praktiką, pripažintina, kad teismo nutartis yra vientisas procesinis dokumentas, todėl, vykdant ją, privalu įvykdyti ne tik rezoliucinėje jos dalyje nurodytą sprendimą, bet ir laikytis motyvuojamojoje dalyje išdėstytų išaiškinimų (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutarties aprašomoje dalyje nurodoma, kad ieškovas prašė atsakovo (pareiškėjo) atžvilgiu taikyti ne tik piniginių lėšų, esančių pareiškėjo kredito įstaigose, tačiau ir piniginių lėšų, esančių pareiškėjo kasoje, areštą. Motyvuojamojoje nutarties dalyje nurodoma, kad prašymas tenkintinas, t.y. nenurodama, kad prašymas buvo tenkintas tik iš dalies ir (ar) konkrečiam ieškovo nurodytam pareiškėjo turtui nėra pagrindo taikyti areštą. Be to, pažymėtina, kad tiek pinginės lėšos, esančioje banko sąskaitoje, tiek ir piniginės lėšos, esančios kasoje yra tas pats civilinių teisių objektas – pinigai (CK 1.100 str.), besiskiriantys tik savo pavidalu (piniginės lėšos, esančios kasoje – materialus objektas, o piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje – nematerialus objektas). Atkreiptinas dėmesys, kad nutarties rezoliucinėje dalyje nurodoma, jog teismas nutarė areštuoti taip pat ir atsakovo (pareiškėjo) pinigines lėšas, esančias atsakovo (pareiškėjo) kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, t.y. nurodė, kad areštuojami taip pat ir pareiškėjo grynieji pinigai, esantys pas trečiuosius asmenis, kas leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo grynieji pinigai, buvo įtraukti į pareiškėjo areštuoto turto sąrašą. Pažymėtina, kad nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodoma, kad „yra tikslinga pirmiausiai areštuoti atsakovui UAB „Vakonda group“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, o tik tokio turto nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas“. Taigi, nutarties motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė, kad areštuoja, be kita ko, ir pareiškėjo pinigines lėšas, neišskirdamas iš šių piniginių lėšų pareiškėjo grynųjų pinigų, esančių pareiškėjo kasoje. Teismo vertinimu, iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutarties aprašomojoje, motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse nurodytų teiginių nėra pagrindo išvadai, kad teismas būtų išskyręs pareiškėjo turtą – pinigines lėšas, esančias pareiškėjo kasoje, iš turto, kuriam taikytinas areštas, sąrašo. Teismo vertinimu, taikant sisteminį, loginį, teleologinį teisės aiškinimo metodus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.), remiantis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartimi, kaip vientisu teismo procesiniu dokumentu, darytina išvada, kad teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino visiškai, taigi, taikė apribojimus (areštą), be kita ko, ir piniginėms lėšoms, esančioms pareiškėjo kasoje. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad antstolio vykdomųjų veiksmų nukreipimas į pareiškėjo kasoje esančias pinigines lėšas, vertintinas kaip Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutarties ribų peržengimas.

14Pareiškėjo manymu, antstolė 2016-03-08 Patvarkymu dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo antstolė įpareigojusi pareiškėją: 1) visas grynaisiais pinigais pareiškėjo gaunamas sumas (iki bus įnešta 7 148,82 EUR) nedelsiant įnešti saugojimui į antstolės depozitinę sąskaitą; 2) nuo šio patvarkymo gavimo per 3 darbo dienas pateikti antstolei UAB „Vakonda group“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui, 3) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos, pateikti antstolei UAB „Vakonda group“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, visas įmonės išrašytas sąskaitas, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą, pritaikė pareiškėjo atžvilgiu apribojimus, kurie nebuvo būtini, prašė pateikti perteklinius dokumentus, kurie antstoliui nėra reikalingi vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Su šiais pareiškėjo argumentais nesutiktina. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo, nekilnojamojo turto ir piniginių, lėšų esančių pareiškėjo banko sąskaitose nepakanka siekiant tinkamai įvykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartį. Antstolei nustačius, kad pareiškėjo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nepakanka minėtai nutarčiai įvykdyti, antstolė turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą imtis teisėtų priemonių tinkamam nutarties įvykdymui. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad minėtu patvarkymu pareiškėjas buvo įpareigotas pervesti absoliučiai visas pareiškėjo grynaisiais pinigais gaunamas sumas, kadangi nustatyta, kad šiuo patvarkymu antstolė pareiškėją įpareigojo grynaisiais pinigais gaunamas lėšas įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą iki bus pasiekta 7 148,82 EUR suma. Taigi pareiškėjui įpareigojimas įnešti lėšas į antstolės depozitinę sąskaitą nustatytas tik tokioje apimtyje, kokioje Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-02 taikė pareiškėjo turto areštą. Antstolės 2016-03-08 Patvarkyme dėl priverstinių priemonių taikymo pareiškėjui skirti įpareigojimai į antstolio depozitinę sąskaitą įnešti 7 148,82 EUR sumą, gaunamą grynaisiais pinigais, pateikti duomenis apie skolininko kasoje atliekamas operacijas bei skolininkų sąrašą yra tiesiogiai susiję su vykdomojo dokumento tinkamu vykdymu, išieškotojo teisėto intereso, kad būtų realiai įvykdyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutartis, užtikrinimu. Teismo vertinimu, aukščiau nurodyti antstolės pareikalauti dokumentai nagrinėjamu atveju yra būtini antstolei siekiant nustatyti objektyvius duomenis apie pareiškėjo turtinę padėtį, įvertinti, ar pareiškėjui taikytų priemonių pakanka tinkamam Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-02 nutarties įvykdymui, ar nėra pagrindo naikinti kitų pareiškėjo atžvilgiu taikytų apribojimų. Pareiškėjo pareigą pateikti antstoliui informaciją apie turimą turtą ir jo buvimo vietą numato CPK 645 str. 1 d., reglamentuojanti, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pozicijos, kad antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi teisę įpareigoti skolininką visas grynaisiais pinigais gaunamas sumas nedelsiant įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą bei pateikti antstoliui kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius mėnesius, detalų visų skolininkų sąrašą patikrinimui, laikomasi ir teismų praktikoje (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-127-275/2010). Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad antstolės 2016-03-08 Patvarkymas dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo priimtas pagrįstai, jame nurodyti įpareigojimai pareiškėjui yra teisėti ir pagrįsti.

15Remiantis byloje esančiais duomenimis bei aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad antstolės 2016-03-08 Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomoje byloje, 2016-03-08 Patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašas priimti pagrįstai ir teisėtai, nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių antstolės B. P. veiksmų neteisėtumą priimant 2016-03-08 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomoje byloje, 2016-03-08 Patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, 2016-03-08 Turto aprašą, pareiškėjo skundas dėl antstolės B. P. veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

16Vadovaudamasis CPK 290, 291, 510-513 str., teismas

Nutarė

17Pareiškėjo UAB „Vakonda group“ skundą dėl antstolės B. P. veiksmų atmesti.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai