Byla B2-1555-555/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, ieškovui S. K., jo atstovei advokato padėjėjai E. S., atsakovės atstovei advokato padėjėjai L. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo S. K. ieškinį atsakovei UAB „Super statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas S. K. prašo iškelti bankroto bylą UAB „Super statyba“, administratoriumi prašo paskirti uždarąją akcinę bendrovę Verslo administravimo centrą. Nurodo, kad 2011-07-14 tarp S. K. ir UAB „Super statyba“ sudaryta statybos rangos sutartis. Atsakovė pagal projektinę dokumentaciją turėjo pastatyti kaimo turizmo pastatą. 2011-09-01 atsakovė išrašė ieškovui PVM sąskaitą faktūrą 371 141,93 Lt sumai, kurią ieškovas apmokėjo pilnai per kelis kartus. Tarp šalių kilus nesutarimams dėl atliktų darbų kiekio ir kokybės, ieškovas fiksavo statybos darbų trūkumus, dėl ko 2012-01-03 atsakovė vienašališkai nutraukė sutartį neįvykdžiusi įsipareigojimų ir neištaisiusi trūkumų. 2012-03-02 surašytas statybos darbų trūkumų nustatymo aktas, kurį pasirašė Užsakovas, Rangovas ir visi objekte dirbę subrangovai. Be to, ieškovas savo iniciatyva atliko Faktiškai atliktų darbų ir Atliktų darbų trūkumų pašalinimo skaičiavimus, kuriais patvirtinama, kad atsakovė statybos objekte atliko darbų už bendrą 243 193,90 Lt, o atliktų darbų trūkumų ištaisymas ieškovui kainuotų 202 452,49 Lt. Atsakovė negrąžina ieškovui permokėto 76 877,31 Lt avanso bei nepadengia 202 452,49 Lt išlaidų pagal Statybos rangos sutartį atliktų darbų trūkumams pašalinti, atsakovė į pretenzijas nereaguoja, todėl mano, jog atsakovė yra nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla. Galutinio atliktų darbų rezultato atsakovė nėra pridavusi ieškovui. Atsakovei buvo siunčiamos pretenzijos, bet atsakovė į jas nereagavo. Pradėjus domėtis atsakovės finansine padėtimi, paaiškėjo, kad atsakovė neturi jokio registruoto turto, Registrų centrui nebuvo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai. Mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Atsakovės atstovė dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Super statyba“ nesutinka. Nurodo, kad ieškovas yra ne UAB „Super statyba“ kreditorius, o debitorius, nes įmonės balanse yra įtraukta jo 155 724,24 Lt skola, todėl negali inicijuoti bankroto bylos iškėlimo. UAB „Super statyba“ yra ėmusis veiksmų siekiant išsiaiškinti, kuris yra skolininkas ir yra pateikusi ieškinį teismui, kuriuo prašo priteisti iš S. K. apie 250 000 Lt. Be to, tarp ieškovo ir atsakovės yra teisminis ginčas, todėl šiai dienai reikalavimas iškelti bankroto bylą negali būti tenkinamas. UAB „Super statyba“ veiklos 2013 m. nevykdo, kadangi dėl piktybiško ieškovo neatsiskaitymo už atsakovės įvykdytus statybos darbus, atsakovė susiduria su apyvartinių lėšų stygiumi. Įmonės turtą sudaro skolininkų įsipareigojimai - į įmonės balansą kaip atsakovės turtas yra įtraukti tiekėjams ir subrangovams sumokėti avansai, ieškovo įsiskolinimas, registruoto turto įmonė neturi. Įmonė įsiskolinimų, susijusių su darbo santykiais, neturi. Ieškinys grindžiamas įmonės nemokumu, tačiau iš dokumentų matyti, kad nėra nemoki, vien S. K. skola yra apie 150 000 Lt, todėl nėra įmonių bankroto įstatyme nustatytų pagrindų iškelti bankroto bylą.

4Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.

5Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę pateikti kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas.

6Atsakovės deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Atsakovė nurodo, jog ieškovo nurodytas tariamas įsiskolinimas nepagrįstas, dėl jo pagrįstumo vyksta teisminis ginčas, tačiau atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėtinas.

7Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia nustatyti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

11Nagrinėjamu atveju bankroto bylos iškėlimą atsakovei inicijavo ieškovas S. K. teigdamas, jog yra atsakovės kreditorius, kurio reikalavimas kyla iš 2011-07-14 sudarytos statybos rangos sutarties, reikalavimo sumą sudaro 279 329,80 Lt. Atsakovas nesutiko su ieškovo nurodytais teiginiais apie atsakovo įsiskolinimą, nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovei. Ieškovo nurodoma priteisti suma yra ginčijama (UAB „Super statyba“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui S. K. dėl 249 796,35 Lt skolos už statybos rangos darbus priteisimo, tačiau pagal LITEKO duomenis ieškinys nėra priimtas), o šio reikalavimo pagrįstumas negali būti nustatytas bankroto bylos iškėlimo stadijoje. Kadangi šiuo atveju faktinės aplinkybės dėl atsakovės prievolės sumokėti ieškovui skolą nėra akivaizdžios, todėl sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, ieškovo reikalavimas negali būti įskaitomas į atsakovės pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sudėtį.

12Iš teismui pateikto UAB „Super statyba“ 2013-04-30 balanso duomenų (b. l. 3-4, t. 2) matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė yra 365 423 Lt, kurį sudaro tik trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 201 793 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 162 039 Lt, tame tarpe ieškovo įsiskolinimas 155 724 Lt, pinigai – 1591 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 94 131 Lt, finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 76 177,07 Lt. Pateiktame kreditorių sąraše (b. l. 172, t. 1) nėra nurodyta atsiskaitymų terminai, tačiau teismo posėdyje atsakovės atstovė nurodė, kad visos skolos, išskyrus skolą V. M., kuri yra atsakovės vadovė, yra pradelstos (b. l. 150, t. 1), spręstina, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro 23 917,57 Lt. Ieškovui nesutinkant su įsiskolinimu atsakovei, teismo vertinimu, tikslinga ieškovo (debitoriaus) įsiskolinimo neįskaityti į atsakovės balansinį turtą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, laikytina, kad į balansą įrašyto turto vertė yra 209 699 Lt. VSDFV 2013-04-02 duomenimis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės įsiskolinimo nėra, Kauno apskrities VMI 2013-03-14 duomenimis atsakovės mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybių biudžetams nėra. Taigi net ir neįskaičius ieškovo įsiskolinimo atsakovei į atsakovės balansinį turtą, t. y. sumažinus atsakovės turtą šia suma, spręstina, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įtraukto turto vertės.

132013-07-02 teisme gauti atsakovės pateikiami papildomi įrodymai, patvirtinantys UAB „Super statyba“ pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą bei avanso sumokėjimą UAB „Ryterna“. Pažymėtina, kad 2013-07-01 teismo posėdžio metu atsakovės atstovei pateikus teismui gautų dokumentų kopijas, teismas protokoline nutartimi atsisakė juos priimti, kaip neatitinkančius CPK nustatytiems reikalavimams pateikimo formai (CPK 114 straipsnis), be to, įrodymai gali būti priimami iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o šiuo atveju atsakovės pateikti įrodymai gauti jau pasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės, todėl nėra pagrindo teismui spręsti jų priėmimo klausimą ir juos vertinti.

14Ieškovės atstovės argumentai, kad kyla jai abejonių dėl atsakovės pateiktų balansų tikrumo, atmestini kaip nepagrįsti. Už buhalterinės apskaitos tinkamą tvarkymą yra atsakingas įmonės vadovas. Pateiktus UAB „Super statyba“ balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas pasirašiusi yra įmonės vadovė V. M.. Preziumuojama, kad įmonės balanse fiksuoti ūkinės veiklos duomenys atspindi tikrąją įmonės finansinę padėtį, kol nėra įrodyta priešingai. Teismo vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad pateikti finansiniai duomenys yra netinkami.

15Atsižvelgdamas į šalis siejusius sutartinius santykius, jog pagrindinis debitorinis ir kreditorinis reikalavimas yra kildinamas iš rangos sutarties, kurios pagrindu atsakovė ieškovo užsakymu vykdė statybos darbus, dėl kurių kokybės ir dėl atsiskaitymo už jų atlikimą tarp šalių kilęs ginčas, jog skolos tiekėjams yra susidarius dėl medžiagų tiekimo taip pat pagal minėtą rangos sutartį, teismas sprendžia, kad nors atsakovė ir turi finansinių sunkumų, tačiau atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusės į įmonės balansą įtraukto turto vertės, todėl nėra pagrindo laikyti, kad atsakovė yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

16Nutarčiai įsiteisėjus panaikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 straipsnis).

17Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

18atsisakyti iškelti UAB „Super statyba“ bankroto bylą.

19Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2013 m. kovo 1 d. nutartimi, kuria buvo areštuota UAB “Super statyba” (kodas 302645433, Kauno r. sav. Kluoniškių k. Beržų g. 16) nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, lėšos bei turtinės teisės, priklausančios atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, sustabdytas įmonės turto išieškojimas ir realizavimas pagal vykdomuosius dokumentus iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

20Nutartis per 7 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai... 2. ieškovas S. K. prašo iškelti bankroto bylą UAB „Super statyba“,... 3. Atsakovės atstovė dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Super statyba“... 4. Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.... 5. Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę... 6. Atsakovės deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama,... 8. Faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto bylą pagrindas -... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas –... 10. Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos... 11. Nagrinėjamu atveju bankroto bylos iškėlimą atsakovei inicijavo ieškovas S.... 12. Iš teismui pateikto UAB „Super statyba“ 2013-04-30 balanso duomenų (b. l.... 13. 2013-07-02 teisme gauti atsakovės pateikiami papildomi įrodymai,... 14. Ieškovės atstovės argumentai, kad kyla jai abejonių dėl atsakovės... 15. Atsižvelgdamas į šalis siejusius sutartinius santykius, jog pagrindinis... 16. Nutarčiai įsiteisėjus panaikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 17. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str.,... 18. atsisakyti iškelti UAB „Super statyba“ bankroto bylą.... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 20. Nutartis per 7 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...