Byla e2-13760-647/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovui IĮ „Armitra“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo IĮ „Armitra“ 1 040,26 Eur negrąžintos skolos, 129,58 Eur palūkanų, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškinys tenkintinas visiškai.

52.

6Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 428 straipsnis).

73.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-05-08 tarp UAB „Saulės spektras“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ buvo pasirašyta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 485 bei 2019-12-04 buvo pasirašytas sutarties priedas Nr. 21, kurių pagrindu UAB „Saulės spektras“ perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą ir kitus mokėjimus iš atsakovo IĮ „Armitra“, o UAB „REIKALAVIMAS.LT“ įgijo skolos reikalavimo teisę į skolininką, t. y. atsakovą IĮ „Armitra“, pagal 2017-01-05 bei 2018-12-27 sudarytas sutartis tarp UAB „Saulės spektras“ ir IĮ „Armitra“ bei minėtų sutartčių pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras: 2017-04-03 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Serija SSPEK Nr. 0090528 (90,42 Eur sumai), 2017-05-02 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Serija SSPEK Nr. 0091125 (142,17 Eur sumai), 2017-06-01 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Serija SSPEK Nr. 0091943 (142,17 Eur sumai), 2018-12-28 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Serija SSPEK Nr. 0108746 (665,50 Eur sumai). Kadangi skolininkas minėtų sąskaitų-faktūrų neapmokėjo, ieškovas, nuo prievolės mokėti palūkanas atsiradimo dienos (2017-04-04) iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2019-12-17), vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, paskaičiavo 129,58 Eur palūkanas.

94.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos (CK 6.720 straipsnio 3 dalis).

115.

12Nustatyta, kad atsakovas prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas tinkamai neįvykdė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi iki šio sprendimo priėmimo dienos būtų visiškai atsiskaitęs pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras (CPK 178, 185 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovui iš atsakovo priteistina 1 040,26 Eur skola bei 129,58 Eur palūkanos (CK 6.38, 6.200, 6.205, 6.210, 6.261 straipsniai, LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1-3 straipsniai).

136.

14Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidos.

157.

16Ieškovas, remdamasis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad tuo atveju, kai šalių ginčas kyla dėl pavėluotų mokėjimų pagal komercinius sandorius ir kreditorius reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytas palūkanų normas, šis specialusis įstatymas turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, ir teismas turėtų taikyti šio Įstatymo nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010; 2011-03-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2011; 2012-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012). Pagal byloje nustatytas aplinkybes pradinis kreditorius, atsakovas ir ieškovas yra verslo subjektai (CPK 179 straipsnio 3 dalis), pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudarytas sandoris yra komercinis, nes susijęs su abiejų šalių verslu ir yra atlygintinis. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo prašomoms priteisti palūkanoms taikytinas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas, o ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

178.

18Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 14,00 Eur žyminio mokesčio, 350,00 Eur už advokato teisines paslaugas, viso – 364,00 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo IĮ „Armitra“ (j. a. k. 300628894) ieškovui UAB „REIKALAVIMAS.LT“ (j. a. k. 302642184) 1 040,26 Eur skolą, 129,58 Eur palūkanas, viso – 1 169,84 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus 84 ct) įsiskolinimą, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 169,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 364,00 Eur (tris šimtus šešiasdešimt keturis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

22Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

23Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 straipsnyje nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

24Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo dienos.

25Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo kopiją išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai