Byla e2-558-862/2019
Dėl akcininkų protokolų pripažinimo negaliojančiais, pareikštą atsakovei UAB „Emilė“, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, UAB „BK investicijos“, UAB „Minera“, UAB „Šiaulių banko turto fondas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei, dalyvaujant vertėjai S. M., ieškovo „VANTA 2“ EOOD atstovėms D. K. B. ir advokatei Renatai Janušytei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Emile“ atstovams D. K. B. ir advokatui Martynui Antanaičiui, trečiųjų asmenų UAB „Minera“ ir UAB „Šiaulių banko turto fondas“ atstovei advokatei Giedrei Lastauskienei, trečiojo asmens UAB „BK investicija“ atstovei advokatei Vytautei Ladigaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „VANTA 2“ EOOD ieškinį dėl akcininkų protokolų pripažinimo negaliojančiais, pareikštą atsakovei UAB „Emilė“, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, UAB „BK investicijos“, UAB „Minera“, UAB „Šiaulių banko turto fondas“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas 2018-04-12 pateiktu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2012-12-19 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir 2015-02-05 visų akcininkų savininko sprendimą; 2018-09-02 ir 2018-09-19 pateiktu patikslintu 2018-09-12 ieškiniu prašė pripažinti UAB „Emilė“ 2012-12-19 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir 2015-02-05 visų akcininkų savininko sprendimą negaliojančiais ab initio (nuo sudarymo momento); 2019-02-01 pateiktu 2019-01-31 patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2012-12-19 UAB „Emilė“ vienintelio akcininko rašytinį sprendimą, atitinkantį visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ab initio ir 2012-12-05 UAB „Emilė“ visų akcijų savininko sprendimą ab initio. Paskuriniu teismui 2019-04-29 pateiktu patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2012-12-19 UAB „Emilė“ vienintelio akcininko rašytinį sprendimą, atitinkantį visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ab initio ir 2015-02-04 UAB „Emilė“ visų akcijų savininko sprendimą ab initio.

5Nurodė, kad ieškovas nuo 2011-06-09 iki 2013-03-27 ir nuo 2013-04-05 yra atsakovės vienintelė akcininkė. Visuotinio akcininkų 2012-12-19 susirinkimo metu ieškovas išleido 1274328,08 EUR bendros nominalios vertės atsakovės obligacijų emisiją Nr. Emilė-1 ir 1245366,08 EUR nominalios vertės obligacijų emisiją Nr. Emilė-2. Atsakovė, užtikrindama 2012-12-19 obligacijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ), 2013-01-24 sutartine hipoteka ( - )UAB „Šiaulių banko turto fondas“ įkeitė atsakovei priklausantį turtą – pastatus, patalpas, žemės sklypus bei inžinerinius statinius. Atsakovė, užtikrindama 2012-12-19 obligacijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ), 2013-01-30 sutartine hipoteka ( - )antriniu įkeitimu UAB „Minera“ įkeitė atsakovei priklausantį nurodytą turtą. Atsakovė užtikrindama 2012-12-19 obligacijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ), 2013-03-21 sutartine hipoteka ( - ), UAB „Šiaulių banko turto fondas“ įkeitė reikalavimo teises į atsakovės gautinas sumas. Atsakovė, užtikrindama 2012-12-19 obligacijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) 2013-03-21, sutartine hipoteka ( - ), antriniu įkeitimu UAB „Minera“ įkeitė reikalavimo teises. Ieškovui 2017-05-15 tapo žinomas ginčijamų dokumentų turinys, nes šioje byloje dalyvaujantys tretieji asmenys Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje e2-2770-560/2017 pagal UAB „Emilė“ ieškinį dėl sandorių negaliojimo, pareikštą UAB „Minera“ ir UAB „Šiaulių banko turto fondas“, juos pateikė. Ieškovui paaiškėjo, kad 2012-12-19 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ieškovo vardu pasirašė tuometinė jos vadovė V. C., kuri tokios teisės neturėjo, nes ieškovo įstatuose nurodyta, jog vienasmenis bendrovės valdymo organas – direktorius turi teisę sudaryti tik labai ribotą sandorių kiekį bei neturi teisės pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolų. Ieškovo direktorė V. C., pasirašiusi 2012-12-19 protokolą, viršijo jai įstatais suteiktus įgaliojimus, atsakovei sukūrė finansinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims. Ieškovui tapo žinoma, jog atsakovė sudarydama minėtus obligacijų pasirašymo ir hipotekos sandorius, tretiesiems asmenims teikė 2015-02-05 vienintelio akcininko rašytinį sprendimą, pasirašytą V. C.. Pažymėjo, jog Lietuvos Apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-826-370/2016 jau buvo sprendžiamas klausimas dėl ieškovo direktorės V. C. parašų ant akcininkų protokolo teisėtumo. O tai sudaro pagrindą abejoti dėl V. C. parašų ant 2012-12-19 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir 2015-02-05 atsakovo vienintelio akcininko rašytinio sprendimo teisėtumo. Pažymėjo, jog nėra praleidusi ieškinio senaties termino, nes Vilniaus apylinkės teismui 2017-08-14 pateikė ieškinį dėl akcininkų protokolų pripažinimo negaliojančiais, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-01-10 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-5580-294/2018, ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą. Nurodė, kad ieškiniu siekiama įrodyti, jog ieškovo vadovės V. C. pasirašyti 2012-12-19 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas ir 2015-02-04 atsakovo UAB „Emilė“ vienintelio akcininko rašytinis sprendimas, prieštarauja ieškovo steigimo dokumentams, kartu imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, nes ieškovo vadovė pažeidė savo kompetenciją, kadangi neturėjo teisės sudaryti ir, juo labiau, pasirašyti tokio pobūdžio dokumentų. Kadangi ieškovo vadovė pažeidė jai suteiktus įgaliojimus, atsakovė neturėjo teisės sudaryti obligacijų pasirašymo ir hipotekos sandorių su UAB „Minera“ ir UAB „Šiaulių banko turto fondas“. Paskutiniame teismui pateiktame ieškinyje papildomai nurodoma, kad 2012-12-19 ir 2015-02-04 ieškovo direktorės rašysena skiriasi, o ant 2015-02-04 sprendimo nėra ieškovės antspaudo.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo ieškinį prašo tenkinti visiškai. Patvirtino ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybes. Taip pat nurodė, kad atsakovė sužinojusi, kad vienintelio akcininko sprendimai yra klastojami ir sandoriai sudaryti nesant tikrosios atsakovo valios, yra pareiškusi ieškinius teismuose: Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose civilinė byla Nr. e2-13421-797/2018, Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4505-577/2018, Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3790-560/2018. Atkreipė dėmesį, kad ieškovo vienintelio akcininko VANTA 2 2012-12-19 ir 2015-02-05 protokolų pasirašymo momentu vadove net nebuvo V. C., nes ši savininke buvo iki 2010-09-29, o nuo 2010-09-29 savininke ir vadove tapo L. M.. Prašomų pripažinti negaliojančiais sprendimų pagrindu atsakovei buvo sukurti finansiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims, atsakovės turtas ir ištekliai buvo panaudoti neracionaliai, atsakovės turtas šiuo metu yra išvaržomas ir perleidžiamas tretiesiems asmenims, o atsakovė iš sandorių negavo jokios naudos. Nurodė, kad atsiliepimo pateikimo dieną su trečiaisiais asmenimis yra atsiskaityta, atsakovė įgijo teisę atgauti neteisėtai išvaržytą brangų ir naudingą nekilnojamąjį turtą.

7Ieškovo ir atsakovės atstovė – vadovė D. K. B. teismo posėdyje nurodė, kad ji ieškovo direktorė yra nuo 2017-08-04, o atsakovės direktorė – nuo 2017-04-11, ją paskyrė ieškovo akcininkas. Ji yra įgijusi aukštąjį išsilavinimą, vystė savo verslą nekilnojamojo turto srityje. Paaiškino, kad su ieškovo akcininku ryšius palaiko ne ji, bet jos brolis advokatas. Nurodė, kad ieškovas veiklos nevykdo. Kad nėra atsakovės akcininko sprendimo pamatė 2017 metų gegužės ar birželio mėnesio pradžioje. Nenurodė, kas ir kada jai perdavė įmonės dokumentus ir antspaudą, generatorių. Nurodė, kad antspaudas buvo ir buhalterijoje, kai reikia jį pasiima. Taip pat nurodė, kad buhalterijoje yra jos parašo faksimilė, kuri yra naudojama. Atsakovės buhalterija yra „Apskaitos analizė“ ir ten yra jos parašo faksimilė. Prie banko sąskaitų jai jungtis nereikia. Nurodė, kad 2014 metais atsakovės dokumentai buvo paimti. Pagal Bulgarijos registro duomenis sprendimus pasirašė ne tie asmenys. Ieškovo antspaudas yra pas jos brolį, kuris palaiko santykius su buhalteriją tvarkančiu asmeniu. Nurodė, jog nežino, ar ieškovo antspaudas buvo dingęs. Nežinojo, ar atsakovė yra skolinga ieškovui, ar skola grąžinta. Nurodė, jog ji akcininkų susirinkimo neiniciavo. Nurodė, kad iki jos vadovavimo pradžios, 2016 metais, atsakovė kreipėsi į teismą dėl sprendimų nuginčijimo. Pakartotinai kreiptis dėl sprendimų ginčijimo nusprendė advokatai. Paaiškino, kad atsakovės veiklą organizuoja kompanijos, brolis ir jie sprendžia ką daryti. Ji pasirašo dokumentus Bulgarijoje, konsultuojasi su broliu. Sprendimus dėl bylų iškėlimo priima advokatai, sprendimai jau buvo priimti iki jos vadovavimo. Nežino, kiek bylų turi atsakovė. Ji yra sudariusi dvi atstovavimo sutartis: su advokatu atstovaujančiu ieškovą ir atsakovę šioje byloje. Šia byla siekia ištaisyti situaciją dėl turto, nes parduotas turtas yra labai brangus ir tai yra ateities reikalas. Nurodė, kad darbo užmokestį iš atsakovės gauna grynais pinigais. Ieškovas darbo užmokesčio nemoka.

8Tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų UAB „Šiaulių banko turto fondas“ ir UAB „Minera“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip pateiktą praleidus ieškinio senaties terminą bei kaip nepagrįstą ir neįrodytą; priteisti trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tretieji asmenys yra atsakovės kreditoriai, kurie nuo 2016 metų siekia atgauti iš atsakovės skolą, užtikrintą hipotekos sandoriais. Paaiškino, kad šiuo metu UAB „Šiaulių banko turto fondas“ skolą yra atgavęs, pardavus atsakovės turto objektą viešosiose varžytinėse, o atsakovės skola UAB „Minera“ viršija 1000000 EUR. Atsakovė, siekdama sutrukdyti parduoti jo turtą varžytinėse, pradėjo dešimtis civilinių bylų (ginčo ir ypatingosios teisenos tvarkomis), kuriose visose prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti atsakovės turto pardavimą varžytinėse, tačiau neatliko nė vieno veiksmo tam, kad grąžintų tretiesiems asmenims skolą arba ją sumažintų. Pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovės nagrinėjamoje byloje nėra jokio teisinio ginčo, o jis tik imituojamas, siekiant sukurti dar vieną bylą, kurioje būtų galima teikti prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo procesą. Ieškovas yra visų atsakovės akcijų savininkas, kuris visiškai ir besąlygiškai kontroliavo visą atsakovės veiklą. Sprendimai dėl Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo ir Hipotekos sandorių sudarymo buvo priimti ieškovo valia ir sprendimu. Atsakovei, visiškai kontroliuojamai ieškovo, nebesugebėjus įvykdyti savo įsipareigojimų grąžinti skolą, kaip viena iš priemonių neleisti parduoti atsakovės turto varžytinėse buvo pareikštas ieškinys dėl atsakovės akcininko sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškovo argumentai, jog jam neseniai tapo žinoma, jog 2012-12-19 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ieškovės „VANTA 2“ EOOD vardu pasirašė tuometinė jos vadovė V. C., kuri tokios teisės neturėjo, nesuprantami, nes neaišku, ką ieškovas, jo teigimu, neseniai sužinojo, ar, kad ieškovo vadovė pasirašė protokolą, ar kad ji tokios teisės neturėjo. Šis argumentas, ginčijant akcininko sprendimą, nesudaro pagrindo ieškinį tenkinti, nes jokiu atveju reikalavimai turėtų būti reiškiami buvusiais vadovei. Nurodė, kad atsakovė įvairius ieškinius bei skundus dėl antstolio veiksmų ėmė reikšti 2016 metų pabaigoje, glaudžiai bendradarbiaujant ir derinant veiksmus su ieškovu. Atsakovė 2017-01-05 pateikė ieškinį tretiesiems asmenims dėl hipotekos sandorių pripažinimo negaliojančiais tuo pagrindu, kad tariamai ieškovė nebuvo davusi šiems sandoriams sutikimo. Tretieji asmenys 2017-02-06 šioje byloje pateikė atsiliepimą, prie kurio buvo pridėti ir atsakovės akcininko sprendimai. Tai, kad šalys betarpiškai susijusios patvirtina ir tai, kad tiek ieškovui, tiek atsakovei vadovauja tas pats asmuo D. K. B. Ieškovo reikalavimas panaikinti du ieškovo kaip atsakovo akcininko priimtus sprendimus, t. y. savo paties, sprendimus, kurių vieno pagrindu ieškovas nusprendė išleisti obligacijas ir užtikrinti jų išpirkimą nekilnojamuoju turtu; o kitu nusprendė pratęsti obligacijų išpirkimo terminą, negali būti tenkinamas nes sprendimai yra visiškai įvykdyti. Akcininkų sprendimų skundimui yra numatytas 3 mėnesių terminas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas apie ginčijamus protokolus sužinojo 2017-05-15. Tretieji asmenys yra įsitikinę, kad ieškovas visą laiką žinojo apie savo paties sprendimus ir kad ieškinyje yra pateikiama istorija, specialiai išgalvota tam, kad būtų galima pradėti dar vieną civilinę bylą. Tai, kad ieškovo įmonė yra Bulgarijoje taip pat nesudaro pagrindo atnaujinti senaties terminą, nes ieškovas yra verslo įmonė, turinti Lietuvoje savo dukterinę bendrovę - atsakovę, kontroliuojamą visa apimtimi. Ieškovui atstovauja profesionalūs teisininkai. Atkreipė dėmesį, kad civilinėje byloje Nr. 2-34360-430/2017, ieškinį grąžinus ieškovui, buvo konstatuota, kad ieškovas nesidomi proceso eiga. Teismo posėdyje nurodė, kad ši byla yra tam, kad gauti rezultatą ginčijant sandorius kitose bylose. Sąžiningi akcininkai patys gali pasinaikinti savo sprendimus, o šiuo atveju buvo bandyta pagudrauti, ieškovui ieškiniu į bylą sąmoningai neįtraukus trečiųjų asmenų. Atkreipė dėmesį, jog atsakovė su trečiaisiais asmenimis atsikaitė, nes ta pati įmonė, kuri paskyrė vadovę, sumokėjo skolą už atsakovę.

9Trečiasis asmuo nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB „BK investicija“ atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje atstovė nurodė, kad UAB „BK investicija“ 2018 metais iš varžytinių įgijo turtą. Ji nėra niekaip susijusi su atsakovės sudarytais sandoriais. Išdėstė poziciją, jog ši byla skirta kitiems procesams, kurie galimai bus inicijuoti ir prieš trečiąjį asmenį. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys siekia tik to, jog teismo būtų pasakyta, kad ginčijami sprendimai yra negaliojantys, nes nenurodė jokių savo teisių pažeidimų nei neigiamų padarinių. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas ieškinį pareiškė savo paties pilnai kontroliuojamai bendrovei. Šia byla šalys siekia gauti įrodymus, kuriuos naudos kitose bylose, t.y. ne ginčas, o siekis patvirtinti juridinį faktą. Atkreipė dėmesį, jog byloje nėra galimybės atskleisti ginčijamų sprendimų sudarymo tikslų, nei ieškovas, nei atsakovė nepateikė dokumentų su originaliais parašais. Prašo taikyti senatį ir ieškinį atmesti.

10Ieškinys atmestinas.

11Šalių argumentai, atsakovės pateiktas 2018-09-19 ieškinys Šiaulių miesto apylinkės teismo Šiaulių rūmams, Vilniaus apygardos teismo 2019-06-11 sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-1867-577/2019, UAB „Idea In“ vienintelio akcininko R. V. 2018-12-14 sprendimas, atsakovės 2018-12-14 prašymas antstolio Armino Naujokaičio kontorai sudaro pagrindą sutikti su trečiųjų asmenų argumentais, kad ieškovas reikalavimus nagrinėjamoje byloje atsakovei pareiškė, turėdamas kartu su atsakove vieningą tikslą, - panaikinti ieškovės kaip atsakovės vienintelės akcininkės priimtus 2012-12-19 ir 2015-02-04 sprendimus, kurie buvo pagrindu sudaryti kitus sandorius bei inicijuoti vykdymo procesus ir kuriuos atsakovė ginčija Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. e2-1867-577/2019 ir Nr. e2-110-656/2019.

12Byloje esantis 2019-01-31 patikslintas ieškinys dėl akcininkų protokolų pripažinimo negaliojančiais, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančiais ieškovės kaip atsakovės akcininkės priimtą 2012-12-19 sprendimą bei ieškovės visų akcijų savininko 2012-02-05 sprendimą; ieškovės 2019-04-29 prašymas bei su juo pateiktas 2019-04-29 patikslintas ieškinys, 2019-03-25 prašymas dėl klaidos ištaisymo, ieškovės atstovės argumentai, patvirtina, jog ieškovas neginčija visų akcijų savininko 2012-02-05 sprendimo, kurį yra pasirašiusi V. C.. O tai leidžia daryti išvadą, jog atsakovės visų akcijų savininko priimtas sprendimas pirkti UAB „Ektornet Commercial Lithuania“ nuosavybės teise priklausantį turtą yra galiojantis ir gali (turi) turi būti vykdomas. Šio sprendimo įgyvendinimui atsakovės vienintelis akcininkas – ieškovas priėmė kitus sprendimus, įformintus 2012-12-19 protokole, kuriuo nutarta išleisti obligacijas bei sprendimą įformintą 2015-02-04 protokole, kuriuo buvo priimti sprendimai pakeisti išleistų obligacijų išpirkimo datas, obligacijų sutartis; keisti užtikrinimo sąlygas ir kita, kuriuose kaip pasirašantis šiuos dokumentus asmuo taip pat nurodyta V. C.. Ieškovas, remdamasis savo įstatais teigia, kad vadovė V. C. neturėjo teisės pasirašyti 2012-12-19 sprendimo, nes ieškovės vienasmenis valdymo organas – direktorius turi teisę sudaryti tik labai ribotą sandorių kiekį bei neturi teisės pasirašyti akcininkų susirinkimų protokolų. Šių aplinkybių ieškovė nepagrindė, kadangi ieškovės pateikti įstatai (T1 b.l 150-160) yra sudaryti 2017 metais. Savo įstatų, sudarytų ginčijamų sprendimų priėmimo metu, ieškovė nepateikė, todėl nėra pagrindo išvadai, jog ieškovo vadovas iki 2017 metų neturėjo teisės vienintelio akcininko sprendimų, įformintų protokoluose, pasirašyti. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo argumentai, kad ieškovo ginčijami sprendimai, sudaryti pažeidus ieškovo steigimo dokumentuose nustatytą vadovo kompetenciją, atmestini kaip nepagrįsti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 178 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 2.82 straipsnio 4 dalis, 2.83 straipsnis, 1.82 straipsnio 1 dalis).

13Šalių argumentai dėl V. C. parašų, esančių ant 2012-12-19 ir 2015-02-04 protokolų, tikrumo vertintini kritiškai, nes atsakovės pateiktame Lietuvos teismo Ekspertizės centro 2018-12-20 ekspertizės akto Nr. 11-2457(18) išvadoje nurodyta: jog nėra galimybės atsakyti, koks asmuo pasirašė tiriamą protokolą; jog ne V. C. pasirašė protokolą ties žodžiais „V. C.“. Šios ekspertizės akto išvados bei šalių atstovės argumentai apie jos vadovaujamose įmonėse naudojamas vadovo parašų faksimiles, sudaro pagrindą išvadai, kad ir ieškovės ginčijamus 2012-12-19 ir 2015-02-04 protokolus ties įrašais „V. C.“ galėjo pasirašyti ne šis asmuo, o galimai bet kuris ieškovės akcininkas arba vadovas, nurodytas teismui pateiktame Bulgarijos Registrų agentūros 2018-05-09 pažymėjime, arba kitas asmuo, galintis naudoti ieškovo vadovo parašo faksimilę ( T2 b.l. 2-13).

14Kaip matyti iš byloje esančio 2019-03-13 juridinių asmenų registro išrašo, UAB „Emilė“ vadovas nuo 2012-09-26 iki 2014-04-14 buvo V. Ž., o nuo 2014-04-15 iki 2015-06-04 G. K.. Šiems asmenims, kaip matyti iš ginčijamų sprendimų, atitinkamai buvo pavesta sudaryti su trečiaisiais asmenimis atitinkamus sandorius. Tas pats išrašas patvirtina, kad viešame registre buvo atskleista informacija apie atsakovės akcininkus, patvirtinanti, kad atsakovės vieninteliu akcininku nuo 2011-06-11 iki 2013-04-04 ir nuo 2013-04-29 yra ieškovas. Juridinio asmens - atsakovės išraše nėra kitų duomenų, kurie būtų sudarę pagrindą tretiesiems asmenims UAB „Minera“ ir UAB „Šiaulių banko turto fondas“ abejoti tuo, jog sudarant sandorius (T1 b.l. 49-58, 81-90, 38-46, 59-67, 138-145, 91-98, 68-75, 134-137, 77-80, 146-149, 47-48) atsakovę atstovauja netinkamas ar įgaliojimų neturintis asmuo. Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.83 straipsnio 1 dalimi, nėra pagrindo išvadai, kad ginčijamuose sprendimuose nurodyti atsakovės vadovai buvo nurodyti klaidingai ar negalėjo vykdydami ieškovo sprendimus - sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis UAB „Šiaulių banko turto fondas“ ir UAB „Minera“, todėl nėra pagrindo sutikti su šalių argumentais, kad tiek ieškovo, tiek atsakovės atstovai veikė pažeisdami valdymo organams suteiktą kompetenciją (CK 1.82 straipsnis, 2.67 straipsnis, 2.83 straipsnis).

15Kaip matyti iš šalių įstatų, tiek ieškovas, tiek atsakovas yra privatūs juridiniai asmenys, vykdantys komercinę veiklą. Šalių atstovai nenurodė, kokiems juridinių asmenų tikslams prieštarauja ginčijami sprendimai, o ieškovo ir atsakovės atstovės teiginiai, kad sudaryti sandoriai, įgyvendinant ieškovės 2012-12-19 ir 2015-02-04 sprendimus, buvo ieškovei nenaudingi, to nepatvirtina. Tai, kad atsakovės ir trečiųjų asmenų UAB „Šiaulių banko turto fondas“ ir UAB „Minera“ sudaryti sandoriai neatnešė atsakovei, o kartu ir ją pilnai kontroliuojančiam asmeniui – ieškovui finansinės naudos, nesudaro pagrindo ir išvadai, jog buvo pažeisti protingumo ir sąžiningumo principai (CK 2.82 straipsnio 4 dalis).

16Kadangi šalys neįrodė, jog ginčijamais ieškovės sprendimais buvo pažeista juridinio asmens valdymo organų kompetencija, jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams, yra pagrindas ieškovo ieškinį atmesti (1.80 straipsnis, 1.82 straipsnis, CK 2.82 straipsnio 4 dalis).

17Tretieji asmenys, kurių teisėms ir pareigoms ieškovės reikalavimas galėtų sukelti teisines pasekmes, prašė taikyti ieškinio senaties terminą, įtvirtintą 2.82 straipsnio 4 dalyje, o ieškinį atmesti ir šiuo pagrindu. Ieškovas prašo netaikyti ieškinio senaties termino, atnaujinti senaties terminą, kadangi ieškovas apie priimtus ieškovo sprendimus sužinojo tik 2017-05-15, kuomet 2017 metais paskirtai ieškovo ir atsakovės vadovei D. K. B. buvo pateikti ginčijami ieškovės vienintelio akcininko 2012-12-19 ir 2015-02-04 priimti sprendimai. Ieškovo atstovei sužinojus apie ginčijamus sprendimus su analogiškais ieškiniais į teismą buvo kreiptasi 2017-08-14 bei 2018-01-10.

18CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad juridinių asmenų organų sprendimams nuginčyti taikomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Analogiškas terminas nustatytas ir CK 1.125 straipsnio 4 dalyje. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais savo paties 2012-12-19 ir 2015-02-04 sprendimus, todėl jis apie juos turėjo ir galėjo sužinoti nuo ginčijamų sprendimų priėmimo momento. Byloje nėra nurodyta aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog apie ginčijamus ieškovo sprendimus ieškovo vadovams ir dalyviams, pareigas ėjusiems iki 2017 metais paskirtos D. K. B., nebuvo žinoma. Tai, kad nuo 2017 metų tapęs ieškovo vadovu asmuo, susipažinęs su atitinkamai prieš apytiksliai penkerius ir trejus metus sudarytais dokumentais, nusprendė juos ginčyti, nesudaro pagrindo išvadai, jog tai pakeitė ieškinio senaties eigos pradžios momentą. Ieškovo teiginiai, jog jis analogiškus ieškinius teismui teikė 2017-08-14 bei 2018-01-10 ir tai yra pagrindas ieškinio senaties terminui atnaujinti taip pat nėra pagrįsti, nes šie ieškiniai taip pat buvo teikiami pasibaigus ieškinio senaties terminui ieškovo priimtiems 2012-12-19 ir 2015-02-04 sprendimams ginčyti. Ieškovas nenurodė aplinkybių, kurios leistų konstatuoti, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl senaties termino nėra pagrindo atnaujinti. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas tenkinti trečiųjų asmenų prašymą taikyti ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu ieškinį taip pat atmesti (, CPK 47 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis).

19Dėl kitų šalių, trečiųjų asmenų argumentų, byloje esančių įrodymų teismas atskirai nepasisako, laikydamas juos nereikšmingais priimant sprendimą šioje byloje.

20CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Minera“ už suteiktą teisinę pagalbą patyrė 3859,90 EUR už suteiktą teisinę pagalbą, o UAB „Šiaulių banko turto fondas“ – 3254,90 EUR. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, byloje esančių šalių pateiktų dokumentų, tarp šalių ginčo byloje nebuvo, atsakovei apie reiškiamą jai ieškinį buvo žinoma dar iki ieškinio pateikimo teismui, nes tiek ieškovo, tiek atsakovo vadovo pareigas eina tas pats asmuo. Iš bylos medžiagos yra akivaizdu, kad ginčas byloje buvo tarp trečiųjų asmenų ir vieningai veikiančių ieškovo ir atsakovės, todėl yra pagrindas išvadai, kad priimtas teismo sprendimas yra trečiųjų asmenų naudai, o antroji šalis turinti pareigą atlyginti tretiesiems asmenims jų patirtas bylinėjimosi išlaidas yra tiek ieškovas, tiek atsakovė. Atsižvelgiant į išdėstytą iš šalių lygiomis dalimis tretiesiems asmenims priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Bylos nagrinėjimo metu patirta 14,31 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios valstybei priteistinos iš šalių lygiomis dalimis (CPK 88 straipsnis 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

21Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo „VANTA 2“ EOOD, juridinio asmens kodas 0307031487, ir atsakovės UAB „Emilė“, juridinio asmens kodas 302629571, trečiajam asmeniui UAB „Šiaulių banko turto fondas“ juridinio asmens kodas 145855439, lygiomis dalimis 3254,90 EUR (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir 90 centų) bylinėjimosi išlaidų

24Priteisti iš ieškovo „VANTA 2“ EOOD, juridinio asmens kodas 0307031487, ir atsakovės UAB „Emilė“, juridinio asmens kodas 302629571, trečiajam asmeniui UAB „Minera“, juridinio asmens kodas 121736330, lygiomis dalimis 3859,90 EUR (tris tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt devynis eurus ir 90 centų) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš ieškovo „VANTA 2“ EOOD, juridinio asmens kodas 0307031487, ir atsakovės UAB „Emilė“, juridinio asmens kodas 302629571, valstybei lygiomis dalimis 14,31 EUR (keturiolika eurų ir 31) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas 2018-04-12 pateiktu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu... 5. Nurodė, kad ieškovas nuo 2011-06-09 iki 2013-03-27 ir nuo 2013-04-05 yra... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo ieškinį prašo tenkinti visiškai.... 7. Ieškovo ir atsakovės atstovė – vadovė D. K. B. teismo posėdyje nurodė,... 8. Tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų UAB „Šiaulių... 9. Trečiasis asmuo nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB „BK... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Šalių argumentai, atsakovės pateiktas 2018-09-19 ieškinys Šiaulių miesto... 12. Byloje esantis 2019-01-31 patikslintas ieškinys dėl akcininkų protokolų... 13. Šalių argumentai dėl V. C. parašų, esančių ant 2012-12-19 ir 2015-02-04... 14. Kaip matyti iš byloje esančio 2019-03-13 juridinių asmenų registro... 15. Kaip matyti iš šalių įstatų, tiek ieškovas, tiek atsakovas yra privatūs... 16. Kadangi šalys neįrodė, jog ginčijamais ieškovės sprendimais buvo... 17. Tretieji asmenys, kurių teisėms ir pareigoms ieškovės reikalavimas galėtų... 18. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad juridinių asmenų organų... 19. Dėl kitų šalių, trečiųjų asmenų argumentų, byloje esančių įrodymų... 20. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo „VANTA 2“ EOOD, juridinio asmens kodas 0307031487,... 24. Priteisti iš ieškovo „VANTA 2“ EOOD, juridinio asmens kodas 0307031487,... 25. Priteisti iš ieškovo „VANTA 2“ EOOD, juridinio asmens kodas 0307031487,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...