Byla 2-1256-585/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-88-460/2019, kuria teismas nutraukė uždarosios akcinės bendrovės „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic steel“ vadovo A. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-88-460/2019, kuria teismas nutraukė uždarosios akcinės bendrovės „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“ kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovės restruktūrizavimo planas ir jame numatytos priemonės vykdomos netinkamai – bendrovė restruktūrizavimo plane numatytu laiku nevykdo mokėjimų kreditoriams, vėluoja mokėti einamuosius mokėjimus, o bendrovės kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.

83.

9Teismas pažymėjo, kad 2019 m. birželio 17 d. įvykęs kreditorių susirinkimas daugiau nei 2/3 balsų dauguma priėmė nutarimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, t. y. kreditoriai sprendė, kad toliau vykdyti restruktūrizavimo procedūras neperspektyvu, planas nevykdomas; bendrovės įsiskolinimas socialinio fondo biudžetui didėja.

104.

11Teismas sprendė, kad RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, bendrovė nepasiekė plane nustatytų rodiklių; taip pat nėra pagrindo manyti, kad restruktūrizavimo procesu siekiami tikslai bus pasiekti ateityje.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

135.

14Pareiškėjas RUAB „Baltic steel“ vadovas A. K. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti bylą iš esmės, arba grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

155.1.

16Nei administratorė, nei bendrovės kreditoriai nepateikė teismui jokių duomenų, kad restruktūrizavimo planas vykdomas netinkamai. Teismas rėmėsi tik abstrakčiu ir deklaratyviu restruktūrizavimo administratoriaus pateiktu argumentu, kad restruktūrizavimo planas vykdomas netinkamai. RUAB „Baltic steel“ banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad valstybinio socialinio draudimo įmokas RUAB „Baltic steel“ moka sistemingai, šiuo metu bendrovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai yra sumažėjusi. Pagal patikslintą restruktūrizavimo planą per 2018 metus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai RUAB „Baltic steel“ turėjo sumokėti 1 494 Eur, tačiau sumokėjo daugiau – 2 050 Eur, o permokos užskaityti neprašė.

175.2.

18RUAB „Baltic steel“, vykdydama restruktūrizavimo planą, atlieka mokėjimus kreditoriams ir yra pajėgi vykdyti plane numatytus mokėjimus. RUAB „Baltic steel“ yra numačiusi parduoti veikloje nenaudojamą ilgalaikį turtą: automobilį Honda Accord už 3 000 Eur, mobilų namelį už 4 000 Eur. RUAB „Baltic steel“ skolų kreditoriams grąžinimo grafikas sudarytas remiantis prielaida, kad bendrovės kreditorių priskaičiuotos baudos ir delspinigiai bus mokami kreditoriams baigus RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo procedūras, atkūrus RUAB „Baltic steel“ mokumą, pirmaisiais metais po plano įgyvendinimo; dalis paskolos AB SEB bankui (97 964,58 Eur) pagal pasirašytą susitarimą dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo bus mokama atkūrus RUAB „Baltic steel“ mokumą, t. y. baigus restruktūrizavimo procedūras. Kreditoriaus AB SEB banko pagalba bendrovei yra ypatingai reikšminga tuo, kad sudaro prielaidas realizuoti restruktūrizavimo planą turint daugiau kaip 10 proc. lėšų rezervą, kuris gali būti naudojamas kreditorių finansiniams reikalavimams dengti tuo atveju, jeigu nepasitvirtintų RUAB „Baltic steel“ prognozės dėl pinigų srautų. RUAB „Baltic steel“ taip pat priklauso žemės sklypas, esantis Klaipėdos rajone (įkeistas AB SEB bankui), kurį, atlikus pagerinimus, yra numatyta pritaikyti bendrovės veiklai – įrengti perkrovimo ir sandėliavimo aikštelę, kas leistų padidinti jo vertę. RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu sieks išnuomoti minėtą žemės sklypą, kas leistų gauti papildomų pajamų ir nenutrūkstamai vykdyti restruktūrizavimo plane numatytus įsipareigojimus. Pagal preliminarius vertinimus RUAB „Baltic steel“ priklausančio sklypo vertė yra ne mažesnė nei 130 000 Eur – jo pardavimas galėtų užtikrinti skolų grąžinimą kreditoriams bei sklandžią restruktūrizavimo proceso eigą. RUAB „Baltic steel“ sėkmingai įvykdė patikslintame restruktūrizavimo plane numatytą veiklos optimizavimą, tai leis ateityje sutaupyti iki 1 400 Eur per mėnesį, kurie bus skirti kreditorių reikalavimams dengti. Bendrovė didesne dalimi įvykdė patikslintame restruktūrizavimo plane nustatytus mokėjimus kreditoriams, sudarė ilgalaikių nuomos ir bendradarbiavimo sutarčių už didesnę kainą, nei yra numatyta restruktūrizavimo plane (2 000 Eur). RUAB „Baltic steel“ vykdė 2016 m. gegužės 18 d. restruktūrizavimo plane numatytus įsipareigojimus, taip pat iš esmės įvykdė ir 2017 m. birželio 21 d. patvirtinto patikslinto restruktūrizavimo plano nuostatas. RUAB „Baltic steel“ yra pasirengusi iš naujo svarstyti ar tikslinti restruktūrizavimo planą, taip pat ieškoti visoms šalims priimtinų sprendimų, grąžinant finansines skolas kreditoriams.

195.3.

20Bendrovė visiškai atitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) nustatytas restruktūrizavimo sąlygas.

216.

22Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

236.1.

24Pagal ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą bei 26 straipsnio 2 dalį nutarimo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo priėmimui reikalinga 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų balsų dauguma – tokia kreditorių dauguma (81,17 proc.) ir priėmė nutarimą dėl kreipimosi į teismą dėl RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

256.2.

26Jeigu bendrovė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį; jeigu restruktūrizuojama bendrovė nėra pajėgi laiku sumokėti į valstybės biudžetą einamųjų mokesčių, darytina prielaida, kad ji yra susidūrusi su ilgalaikiais finansiniais sunkumais ir yra nemoki. 2019 m. liepos 15 d. duomenimis RUAB „Baltic steel“ į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą nesumokėjo 2 072,48 Eur po restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos deklaruotų einamųjų mokesčių ir 12,15 Eur nuo jų priskaičiuotų delspinigių (iš viso – 2 084,63 Eur).

277.

28RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“ atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti; priimti į bylą naujus įrodymus – AB SEB banko 2019 m. birželio 6 d. rašto kopiją, UAB „Baltic steel“ 2019 m. liepos 17 d. buhalterinę pažymą ir 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės kreditorių sąrašą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

297.1.

30Atskirajame skunde nenurodomos aplinkybės ir nepateikiami įrodymų, pagrindžiantys, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės buvo įgyvendinamos tinkamai, o prie atskirojo skundo pateikti banko sąskaitų išrašai tik patvirtina, kad mokėjimai pagal restruktūrizavimo plane numatytą grafiką yra nevykdomi.

317.2.

322019 m. vasario 28 d. vykusiame restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių susirinkime AB SEB bankas informavo visus kreditorius, kad restruktūrizavimo planas nėra vykdomas ir, atsižvelgdami į šią aplinkybę, kreditoriai balsų dauguma įpareigojo administratorę ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. sušaukti kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo arba restruktūrizavimo plano keitimo. Aplinkybė, kad 2019 m. balandžio 29 d. ir 2019 m. gegužės 16 d. RUAB „Baltic steel“ kreditorių susirinkimai dėl patikslinto restruktūrizavimo plano priėmimo neįvyko, nes, nedalyvaujant didžiausiam kreditoriui AB SEB bankui, nebuvo susirinkimo kvorumo, tik patvirtina, kad bendrovės pasiūlytas restruktūrizavimo plano pakeitimas tikėtina nebuvo realus ir įgyvendinamas, o kreditoriai nematė galimybių įmonės sėkmingam restruktūrizavimo proceso tęstinumui ir šio patikslinto restruktūrizavimo plano svarstyme nedalyvavo. Pritarti, ar nepritarti, restruktūrizavimo plano projektui ar jo pakeitimams yra kreditorių prerogatyva. Kreditoriaus AB SEB banko restruktūrizavimo administratorei pateiktas 2019 m. birželio 6 d. prašymas sušaukti kreditorių susirinkimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir kreditoriaus AB SEB banko 2019 m. birželio 17 d. kreditorių susirinkime aiškiai išreikšta pozicija, balsuojant „už“ UAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylos nutraukimą, tik pagrindžia aplinkybę, kad didžiausias bendrovės kreditorius pateiktam restruktūrizavimo plano pakeitimo projektui pritarti neketino.

337.3.

34Pagal 2017 m. birželio 21 d. teismo nutartimi patvirtintą patikslintą restruktūrizavimo planą bendrovė jau 2018 metais netinkamai vykdė restruktūrizavimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams – kreditoriui AB SEB bankui turėjo būti grąžinta 58 506 Eur, tačiau sumokėta tik 35 975 Eur (mokėjimai vykdomi 61 proc.), per 2019 metų pirmąjį pusmetį AB SEB bankui numatyta sumokėti 35 000 Eur, tačiau pagal restruktūrizavimo planą padengta tik 4 450 Eur, o likę 2 055 Eur nukreipti kitų UAB „Baltic steel“ įsipareigojimų dengimui (mokėjimai vykdomi 12,7 proc.). Restruktūrizavimo administratorė apie nevykdomą bendrovės restruktūrizavimo planą nuolat informavo teismą, teikdama informaciją, paremtą susisteminta buhalterinės apskaitos duomenų visumos analize, pateikiant ją pagrindžiančius dokumentus, todėl atskirojo skundo teiginiai, kad teismas rėmėsi tik abstrakčia ir deklaratyvia administratoriaus nuomone, atmestinas kaip nepagrįstas.

357.4.

36Bendrovei restruktūrizavimo proceso metu nepavyko užtikrinti savalaikio einamųjų mokėjimų dengimo. VMI vien tik 2018 m. priverstinai išieškojo 8 748,36 Eur nesumokėtų mokesčių, einamųjų mokėjimų skola 2019 m. vasario 26 d. sudarė 210,96 Eur. Nuo 2019 m. birželio 18 d. iki 2019 m. birželio 21 d. bendrovės socialinio draudimo skola sudarė 3 815,78 Eur, skola biudžetui nuo 2019 m. vasario 28 d. didėja. Finansiniai RUAB „Baltic steel“ duomenys, kuriais remiantis restruktūrizavimo administratorė teikė informaciją kreditoriams ir teismui apie einamųjų įmokų nemokėjimą juridiniams asmenims, patvirtina bendrovės finansinės būklės stabilumo nebuvimą, kuris tęsiasi jau nuo 2018 m. 2018 m. gruodžio 31 d. bedrovės pradelsti įsipareigojimai juridiniams asmenims sudarė 10 477,76 Eur, iš kurių skolos, kurias vėluojama sumokėti daugiau kaip 90 dienų, sudarė 7 268,47 Eur. 2019 m. sausio mėnesį įsiskolinimas juridiniams asmenims išaugo iki 22 034,06 Eur, nes bendrovė įsiskolino Latvijos įmonei SLONS SIA. Pažymėtina, kad, nors 2019 m. sausio 22 d. teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1770-1030/2019 patvirtinto taikos sutartį, sudarytą tarp bendrovės ir minėtos Latvijos įmonės, tačiau ši sutartis nėra tinkamai vykdoma, t. y. iš 13 000 Eur sumos, numatytos sumokėti iki 2019 m. birželio 30 d., bendrovė yra sumokėjusi tik 5 600 Eur. Didėjančios bendrovės einamosios įmokos biudžetui bei įsipareigojimai kitiems juridiniams asmenims blogina restruktūrizuojamos bendrovės padėtį, o atsiskaitymų pagal restruktūrizavimo planą netinkamas vykdymas lėmė kreditorių apsisprendimą kreiptis į teismą dėl bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

377.5.

38Po atskirojo skundo pateikimo iškilo papildomų įrodymų pateikimo būtinybė. Naujai į bylą teikiamais įrodymais restruktūrizavimo administratorė vadovavosi analizuodama ir sistemindama buhalterinius duomenis, teikdama informaciją teismui ir kreditoriams bei vykdydama nurodymus dėl kreditorių susirinkimų sušaukimo.

398.

40Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti; priteisti iš RUAB „Baltic steel“ AB SEB banko turėtas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

418.1.

42Nepateikus AB SEB bankui priimtino pasiūlymo dėl kreditinio reikalavimo tolesnės tenkinimo tvarkos pakeistomis sąlygomis, AB SEB bankas neturėjo pagrindo pritarti kreditorių susirinkimuose pasiūlytiems plano pakeitimams. Nesibaigus galimam restruktūrizavimo tolesnės eigos korekcijų derinimui su bendrove, bankas pakeitimų klausimu apskritai nebalsavo. Pažymėtina, kad kreditorius jam ĮRĮ 24 straipsnyje suteiktą teisę gali realizuoti ir pasyviuoju būdu.

438.2.

44Plano pakeitimus inicijavusi bendrovė, siekianti nustatyti kitokią tolesnę restruktūrizavimo tvarką dėl to, kad netinkamai vykdoma esamoji, neabejotinai susiduria su realiomis netinkamai vykdomo restruktūrizavimo plano pasekmėmis. Priežastis, dėl kurios kreditoriai priėmė sprendimą inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimą, buvo ne banko nedalyvavimas ankstesniuose 2019 m. balandžio 29 d. ir 2019 m. gegužės 16 d. susirinkimuose, ar tai, kad bendrovei nepavyko gauti kreditorių pritarimo restruktūrizavimo plano pakeitimams, o tai, kad bendrovė nevykdo patvirtinto ir galiojančio restruktūrizavimo plano nuostatų, t. y. atsiradęs savarankiškas, ĮRĮ numatytas, restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas.

458.3.

46Bendrovė netinkamai vykdo ir iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ir jau bylos iškėlimo atsiradusias prievoles kreditoriams. Vien kreditoriaus AB SEB banko atžvilgiu bendrovė neįvykdė savo įsipareigojimo pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą už pasibaigusius kalendorinius laikotarpius: per 2016 m. plane patvirtinta skolos dengimo suma — 8 828,57 Eur, realiai sumokėta – 1 250 Eur; per 2017 m. plane patvirtinta skolos dengimo suma — 20 000 Eur, realiai sumokėta – 18 678,57 Eur; per 2018 m. plane patvirtinta skolos dengimo suma — 58 506 Eur, realiai sumokėta – 35 975 Eur; per 2019 m. plane patvirtinta skolos dengimo suma — 66 049 Eur, realiai sumokėta – 5 105 Eur. Skundžiamoje nutartyje nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. vasario iki 2019 m. birželio bendrovė turėjo einamojo laikotarpio skolų valstybės biudžetui – minėtos aplinkybės (įsiskolinimo fakto ir / ar kilmės) atskiruoju skundu pareiškėjas nepaneigė. Einamųjų įmokų privalomas mokėjimas yra laikomas viena iš esminių sėkmingo restruktūrizavimo prielaidų ir sąlygų.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

489.

49Apeliacijos objektu yra teismo nutarties, kuria teismas, konstatavęs restruktūrizavimo plano nevykdymą (netinkamą vykdymą), nutraukė RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų. Pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ir absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnis). Dėl naujų įrodymų priėmimo

5010.

51Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu, o RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą, pateikė į bylą naujus įrodymus. Pareiškėjas – banko sąskaitos išrašų kopijas; restruktūrizavimo administratorė – AB SEB banko 2019 m. birželio 6 d. rašto kopiją, UAB „Baltic steel“ 2019 m. liepos 17 d. buhalterinę pažymą ir 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės kreditorių sąrašą.

5211.

53CPK 314 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismui nauji įrodymai, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, negali būti pateikti, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). CPK 314 straipsnyje įtvirtintas naujų įrodymų pateikimo ribojimas pirmiausia nukreiptas prieš nesąžiningus proceso dalyvius. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir tapti kliūtimi teismui įvykdyti teisingumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 52 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

5412.

55Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į viešąjį interesą sprendžiant restruktūrizavimo proceso klausimus, į tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę susipažinti su pareiškėjo bei restruktūrizavimo administratorės pateiktais naujais įrodymais ir jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, tai, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog naujų įrodymų pateikimo galimybe yra piktnaudžiaujama, aptariamus naujai į bylą pateiktus įrodymus priima ir juos vertins kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Dėl ginčo esmės (restruktūrizavimo bylos nutraukimo)

5613.

57Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Įmonės restruktūrizavimo procese gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai. Restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių (ir privačių, ir valstybės institucijų), darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus. Taigi, įmonės restruktūrizavimas – tai procesas, per kurį siekiama atgaivinti sunkumų turinčios įmonės veiklą įvairiomis priemonėmis: atidedamas įsipareigojimų vykdymas kreditoriams arba jie sumažinami pertvarkant įmonės veiklą; iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, kol jos veikla stabilizuojama, suteikiama apsauga nuo kreditorių: sustabdomi išieškojimai, netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Įmonės restruktūrizavimas atliekamas turint tikslą perskirstyti įmonės įsiskolinimus ir jų apmokėjimo terminus bei tvarką tam, kad būtų išvengta bankroto ir atkurta įmonės normali ūkinė veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

5814.

59ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis įmonės restruktūrizavimą apibrėžia kaip visumą ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines bei kitas priemones. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo) galima išvengti laiku vykdant įmonės restruktūrizavimą, jeigu įmonę, susidūrusią su laikinais finansiniais sunkumais, įmanoma visiškai ar iš dalies išsaugoti kaip veikiantį ūkio subjektą. Restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir įveikiamų finansinių sunkumų ir, priešingai, nėra veiksmingas ir neužtikrina kreditorių interesų, todėl negali būti taikomas, kai įmonė yra nemoki ir neturi galimybių dėl negalėjimo padengti įsiskolinimų atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą ir kartu atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

6015.

61Teismo nutartimi patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą, prasideda įmonės restruktūrizavimas, kurio metu, nepažeidžiant restruktūrizavimo trukmės, turi būti įgyvendintas įmonės restruktūrizavimo planas. Restruktūrizavimo metu įmonė vykdo veiklą, įgyvendindama įmonės verslo plane restruktūrizavimo laikotarpiui nustatytas priemones (ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalis), taip pat atsiskaito su kreditoriais, kurie yra įtraukti į restruktūrizavimo plane esantį kreditorių sąrašą. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo metu atsiskaitymas su kreditoriais vyksta laikantis ĮRĮ 13 straipsnyje nurodytos jų reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos bei pačiame restruktūrizavimo plane nustatytų jų reikalavimų tenkinimo terminų. Teismo patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas turi būti vykdomas jame nustatyta tvarka, restruktūrizavimo plano vykdymo kontrolė ir šios kontrolės kontekste – kreditorių teisių apsauga, yra įgyvendinama naudojant įstatyme įtvirtintus teisinius instrumentus.

6216.

63Restruktūrizavimo procese sprendžiant, ar galima restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, išskirtinai svarbus vaidmuo tenka įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu, laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos, iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Kreditorių dauguma (kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos) turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), o tai reiškia, kad jų pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, parodanti galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Kreditorių vaidmuo ne mažiau reikšmingas ir sprendžiant restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą, kadangi, restruktūrizuojamai bendrovei nevykdant arba netinkamai vykdant restruktūrizavimo planą, dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo restruktūrizavimo administratorius gali kreiptis į teismą tik kreditorių susirinkimui pritarus tokiam restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui (ĮRĮ 22 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

6417.

65ĮRĮ 28 straipsnis reglamentuoja įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Šioje imperatyvioje teisės normoje nustatyti savarankiški pagrindai nutraukti restruktūrizavimo bylą, t. y. teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; 3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; 4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.

6618.

67Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, remiantis kuriuo teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, kai restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Pagal minėtą straipsnį pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą yra ne tik tuomet, kai restruktūrizavimo planas apskritai nėra vykdomas, bet ir, kai planas vykdomas netinkamai, be to, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu gali tiek kreditorių susirinkimas, tiek restruktūrizavimo administratorius savo iniciatyva. Taigi, aptariamoje normoje yra aiškiai nurodytas tiek restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas, tiek subjektų, galinčių teikti tokį prašymą, ratas.

6819.

69Pažymėtina, kad restruktūrizavimo bylos nutraukimui turi būti nustatytos šios sąlygos: iš konkrečių duomenų paaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės ne tik neįgyvendinamos, bet dėl objektyvių ar subjektyvių aplinkybių ir nebus įgyvendintos, ir įmonė negali įrodyti, jog planas bus įvykdytas. Įstatymas nenumato, kad bet kokie (net ir pavieniai) restruktūrizavimo plane nustatytų įsipareigojimų pažeidimai jau yra pakankamas pagrindas restruktūrizavimo bylos nutraukimui. Tokiam sprendimui pagrindas gali būti tada, kai iš faktinių aplinkybių galima spręsti, kad restruktūrizavimo proceso eigoje, be protingai pateisinamų priežasčių, nėra įgyvendinamos restruktūrizavimo plane numatytos esminės priemonės ir jos įgyvendintos nebus, o priešingai įrodyti įmonė yra nepajėgi (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1749/2012).

7020.

71Bylos duomenimis 2016 m. gegužės 18 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo planas 2016 – 2020 m. laikotarpiui; 2017 m. birželio 21 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas patikslintas RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo planas 2016 – 2020 m. laikotarpiui; 2019 m. balandžio 29 d. bei 2019 m. gegužės 16 d. buvo šaukiami RUAB „Baltic steel“ kreditorių susirinkimai, siekiant patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimus. Nesant kreditorių susirinkimo kvorumo, abu minėti kreditorių susirinkimai neįvyko. 2019 m. birželio 17 d. vykęs RUAB „Baltic steel“ kreditorių susirinkimas 2 – uoju darbotvarkės klausimu kreditorių, kurių reikalavimai sudaro 81,17 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, balsais buvo priimtas nutarimas įpareigoti bendrovės restruktūrizavimo administratorę kreiptis į teismą dėl RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

7221.

73Taigi, bendrovei netinkamai vykdant patvirtintą bendrovės restruktūrizavimo planą, RUAB „Baltic steel“ kreditoriai, užuot sprendę klausimą dėl naujų restruktūrizavimo plano pakeitimų patvirtinimo, priėmė sprendimą įpareigoti bendrovės restruktūrizavimo administratorę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kitais žodžiais tariant, bendrovės kreditoriai, išreiškė valią nebetęsti bendrovės restruktūrizavimo proceso, pastarajai netinkamai vykdant patvirtintą restruktūrizavimo planą – plane nustatytus atsiskaitymus su kreditoriais.

7422.

75Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad klausimas dėl RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo restruktūrizavimo administratorės buvo keliamas dar 2017 m. pradžioje (žr. t. II, b. l. 104), tačiau tuomet didžiausias bendrovės kreditorius – AB SEB bankas, bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimui nepritarė bei vėliau, kartu su kitais bendrovės kreditoriais, balsavo „už“ bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimus (t. II, b. l. 183 – 184), kurie patvirtinti teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartimi (t. II, b. l. 189 – 190). Kreditorių nesąžiningas veikimas ar nebendradarbiavimas, sprendžiant su restruktūrizavimo įgyvendinimu susijusius klausimus bei siekiant apsaugoti bendrovės interesus, šiuo atveju nenustatytinas. Tuo tarpu toliau nutartyje nurodomi motyvai patvirtina atskiruoju skundu ginčijamų pirmosios instancijos teismo išvadų dėl restruktūrizavimo plano netinkamo vykdymo bei pagrindo nutraukti RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylą egzistavimo pagrįstumą.

7623.

77Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo bylos duomenimis atsiskaitymai su bendrovės kreditoriais, nesilaikant restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos, vyko jau nuo 2018 m. ketvirtojo ketvirčio – restruktūrizavimo administratorės 2019 m. sausio 7 d. rašte dėl restruktūrizavimo procedūros eigos nurodoma, kad RUAB „Baltic steel“ 2018 m. ketvirtojo ketvirčio restruktūrizavimo planas vykdomas 67,66 proc. (t. III, b. l. 16) (aplinkybė, kad bendrovė einamąsias įmokas moka nežymiai vėluodama, buvo nurodyta ir 2018 m. birželio 5 d. restruktūrizavimo administratorės rašte teismui (t. III, b. l. 7)). Remiantis 2019 m. vasario 15 d. RUAB „Baltic steel“ ataskaita apie restruktūrizavimo plano vykdymą, bendrovė per 2018 m. plane numatytus mokėjimus kreditoriams atliko tik dalinai (t. III, b. l. 20 – 21), tuo tarpu restruktūrizavimo administratorės 2019 m. vasario 28 d. rašte pažymėta, kad bendrovė nevykdo einamųjų mokėjimų valstybei bei kitiems kreditoriams (t. III, b. l. 18). 2019 m. gegužės 23 d. restruktūrizavimo administratorės rašte pažymėta, kad bendrovė vėluoja mokėti einamuosius mokėjimus taip pat ir VMI (t. III, b. l. 27). Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovės skola socialinio fondo biudžetui 2019 m. birželio 21 d. sudarė 3 815,78 Eur, ir, lyginant su tų pačių metų vasario mėnesiu, buvo padidėjusi. Atskirajame skunde neginčijama, kad mokėjimus kreditoriams, nustatytus restruktūrizavimo plane, kaip ir patį restruktūrizavimo planą, bendrovė įvykdė (atliko) tik iš dalies (atskirojo skundo 27, 30 punktai). Tuo tarpu iš į bylą pateikto bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašo matyti, kad daugelio jame nurodytų kreditorių reikalavimai atsirado, arba padidėjo, jau po restruktūrizavimo bylos RUAB „Baltic steel“ iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptartosios aplinkybės ne tik patvirtinta analizuojamų skundžiamos pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą, tačiau ir paneigia atskirojo skundo argumentus, kad byloje nebuvo pateikti įrodymai apie netinkamą restruktūrizavimo plano vykdymą.

7824.

79Atkreiptinas dėmesys, kad, nors kartu su atskiruoju skundu pateiktas bendrovės banko sąskaitos išrašas, kaip akcentuojama ir atskirajame skunde, patvirtina bendrovės atliktus tam tikros apimties mokėjimus VSDFV, tačiau tai yra tik dalinis einamųjų įmokų (įsiskolinimo) už 2019 m. sausio, balandžio, gegužės mėnesius mokėjimas, tuo tarpu restruktūrizavimo plane 2019 m. numatytas net 4 404,06 įsipareigojimo VSDFV, apie kurio bent dalinį įvykdymą byloje duomenų nėra, dengimas. Patvirtintame restruktūrizavimo plane 2019 m. taip pat nustatytas net 66 049,91 Eur įsipareigojimo AB SEB bankui dengimas, tačiau byloje pateikti duomenys tik apie 6 505 Eur įsipareigojimo AB SEB bankui padengimą per šiuos metus, t. y. mažiau nei 10 proc. restruktūrizavimo plane numatytos padengti per 2019 metus įsipareigojimo sumos; be to, kaip jau minėta, bendrovė per 2018 m. AB SEB bankui sumokėjo tik kiek daugiau, nei 60 proc. restruktūrizavimo plane numatytų mokėjimų. Kadangi per 2018 m. RUAB „Baltic steel“ turėjo sumokėti AB SEB bankui viso 58 506 Eur sumą, o sumokėjo tik kiek daugiau, nei 60 proc. šios sumos, tai jau minėta 6 505 Eur suma, sumokėta 2019 m., iš esmės buvo dengiami ne restruktūrizavimo plane numatyti dengti 2019 m. įsipareigojimai, o dar 2018 m. turėję būti dengiami bendrovės įsipareigojimai AB SEB bankui. Taigi, nors šiuo metu baigiasi ketvirtieji restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metai, tačiau apeliantas nei kartu su atskiruoju skundu, nei iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžios nepateikė teismui jokių įrodymų ne tik apie tai, kad bendrovė yra visiškai padengusi kreditorių reikalavimų dalis, kurios turėjo būti patenkintos dar trečiaisiais restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metais, bet taip pat nebuvo pateikti jokie įrodymai, kad bendrovė dengs (turi galimybę tą daryti) kreditorių reikalavimų dalis, kurių reikalavimai per ketvirtuosius metus dengtini beveik 27 proc., kas sudaro 70 453,97 Eur sumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vykdomi neženklios apimties atsiskaitymai su kreditoriais, negali patvirtinti, kad antrus metus netinkamai vykdomas bendrovės restruktūrizavimo planas, toliau bus vykdomas tinkamai.

8025.

81Pažymėtina, kad bendrovė nevykdo (ne visiškai vykdo) einamųjų mokėjimų VSDF biudžetui bei VMI. Remiantis VMI duomenimis (paaiškinimais), 2019 m. liepos 15 d. bendrovė VMI nebuvo sumokėjusi 2 072,48 Eur po restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos deklaruotų einamųjų mokesčių, kas, visų aptartų aplinkybių kontekste, tik patvirtinta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad bendrovė nevykdo restruktūrizavimo planu prisiimtų įsipareigojimų (atsiskaitymo su kreditoriais), taip pat, kad jos finansinė padėtis išlieka sudėtinga ir toliau blogėja bei kad egzistavo pagrindas restruktūrizavimo bylos nutraukimui ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

8226.

83Atskiruoju skundu nepaneigus teisėtų bei pagrįstų skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

8427.

85Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 98 straipsniai).

8628.

87Kasacinis teismo praktikoje nurodoma, kad, jeigu yra pareikštas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir pateikiami įrodymai, kurie patvirtina išlaidų dydį, teismas turi išspręsti tokių išlaidų atlyginimo klausimą. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį patvirtinančiais įrodymais laikytini tokie dokumentai, iš kurių turinio matyti esminiai, tokių išlaidų patyrimo faktą bylą nagrinėjant teisme patvirtinantys duomenys, t. y. kokioje civilinėje byloje, kokios konkrečios advokato teisinės paslaugos suteiktos ir kokios išlaidos buvo patirtos (kokia suma sumokėta) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-88-686/2017).

8829.

89Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas, prašydamas priteisti šioje byloje turėtas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas, nepateikė į bylą įrodymų apie patirtas 484 Eur advokato pagalbos išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą – turėtoms advokato išlaidoms pagrįsti pateiktas vienintelis įrodymas – 2019 m. liepos 16 d. mokėjimo nurodymas su nurodyta mokėjimo paskirtimi – „KS2019016“, nepatvirtina būtent nagrinėjamoje byloje už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą suinteresuoto asmens patirtų advokato pagalbos išlaidų. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas suinteresuoto asmens prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkina (CPK 178 straipsnis).

90Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

91Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Pajūrio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi RUAB „Baltic... 8. 3.... 9. Teismas pažymėjo, kad 2019 m. birželio 17 d. įvykęs kreditorių... 10. 4.... 11. Teismas sprendė, kad RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo planas nėra... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. 5.... 14. Pareiškėjas RUAB „Baltic steel“ vadovas A. K. atskiruoju skundu prašo... 15. 5.1.... 16. Nei administratorė, nei bendrovės kreditoriai nepateikė teismui jokių... 17. 5.2.... 18. RUAB „Baltic steel“, vykdydama restruktūrizavimo planą, atlieka... 19. 5.3.... 20. Bendrovė visiškai atitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo... 21. 6.... 22. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 23. 6.1.... 24. Pagal ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą bei 26 straipsnio 2 dalį nutarimo... 25. 6.2.... 26. Jeigu bendrovė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti... 27. 7.... 28. RUAB „Baltic steel“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Pajūrio... 29. 7.1.... 30. Atskirajame skunde nenurodomos aplinkybės ir nepateikiami įrodymų,... 31. 7.2.... 32. 2019 m. vasario 28 d. vykusiame restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių... 33. 7.3.... 34. Pagal 2017 m. birželio 21 d. teismo nutartimi patvirtintą patikslintą... 35. 7.4.... 36. Bendrovei restruktūrizavimo proceso metu nepavyko užtikrinti savalaikio... 37. 7.5.... 38. Po atskirojo skundo pateikimo iškilo papildomų įrodymų pateikimo... 39. 8.... 40. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį... 41. 8.1.... 42. Nepateikus AB SEB bankui priimtino pasiūlymo dėl kreditinio reikalavimo... 43. 8.2.... 44. Plano pakeitimus inicijavusi bendrovė, siekianti nustatyti kitokią tolesnę... 45. 8.3.... 46. Bendrovė netinkamai vykdo ir iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ir jau... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 48. 9.... 49. Apeliacijos objektu yra teismo nutarties, kuria teismas, konstatavęs... 50. 10.... 51. Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu, o RUAB „Baltic steel“... 52. 11.... 53. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismui... 54. 12.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į viešąjį interesą... 56. 13.... 57. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis... 58. 14.... 59. ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis įmonės restruktūrizavimą apibrėžia kaip... 60. 15.... 61. Teismo nutartimi patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą, prasideda... 62. 16.... 63. Restruktūrizavimo procese sprendžiant, ar galima restruktūrizuoti... 64. 17.... 65. ĮRĮ 28 straipsnis reglamentuoja įmonės restruktūrizavimo bylos... 66. 18.... 67. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 68. 19.... 69. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo bylos nutraukimui turi būti nustatytos... 70. 20.... 71. Bylos duomenimis 2016 m. gegužės 18 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas... 72. 21.... 73. Taigi, bendrovei netinkamai vykdant patvirtintą bendrovės restruktūrizavimo... 74. 22.... 75. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad klausimas dėl RUAB... 76. 23.... 77. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad RUAB „Baltic steel“... 78. 24.... 79. Atkreiptinas dėmesys, kad, nors kartu su atskiruoju skundu pateiktas... 80. 25.... 81. Pažymėtina, kad bendrovė nevykdo (ne visiškai vykdo) einamųjų mokėjimų... 82. 26.... 83. Atskiruoju skundu nepaneigus teisėtų bei pagrįstų skundžiamos pirmosios... 84. 27.... 85. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas... 86. 28.... 87. Kasacinis teismo praktikoje nurodoma, kad, jeigu yra pareikštas prašymas... 88. 29.... 89. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas, prašydamas priteisti šioje byloje... 90. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 91. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartį palikti...