Byla e2-1599-934/2020
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – uždaroji akcinė bendrovė „Saulės kalvos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2sekretoriaujant R. J.,

3dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bugasta“ atstovams advokatui I. B. ir advokato padėjėjai I. Š.,

4atsakovo P. V. atstovei advokatei S. M.

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bugasta“, atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Renema“, ieškinį atsakovui P. V. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – uždaroji akcinė bendrovė „Saulės kalvos“,

Nustatė

6I.

7Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

81.

9Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Bugasta“ (toliau ir – ieškovas) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovės BUAB „Bugasta“ ir atsakovo P. V. (toliau – ir atsakovas) 2018-10-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį (toliau – ir sutartis) negaliojančia; taikyti restituciją natūra, grąžinant ieškovei 355 293,00 Eur vertės reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Saulės kalvos“; priteisti iš atsakovo ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-9). Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

101.1.

112019-01-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1731-560/2019 UAB „Bugasta“ buvo iškelta bankroto byla. BUAB „Bugasta“ bankroto administratoriumi paskirta mažoji bendrija (toliau – MB) „Renema“;

121.2.

13Bankroto administratorė patikrino ieškovės per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius ir nustatė, jog ieškovė, būdama nemoki, 2018-10-02 su P. V. (toliau – atsakovas) sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė perleido atsakovui dalį turimo reikalavimo į UAB „Saulės kalvos“. Ginčijama sutartis pažeidė kitų ieškovės kreditorių interesus, kadangi ieškovė, faktiškai būdama nemoki, privilegijavo vieną iš turimų kreditorių ir su juo atsiskaitė perleistos reikalavimo teisės vertės apimtyje;

141.3.

15Atsakovas iki ginčijamos sutarties su ieškove sudarymo, turėjo 1 050 000,00 Eur kreditorinį reikalavimą ieškovės atžvilgiu, kilusį iš šalių 2018-05-09 sudarytos paskolos sutarties. Vadovaujantis 2018-10-02 ginčijama reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ir sutarties priedu Nr. 1, ieškovė perleido atsakovui 355 293,00 Eur kreditorinį reikalavimą į trečiąjį asmenį ir įgijo į atsakovą tapataus dydžio reikalavimą perleistos reikalavimo teisės kainos apmokėjimui. Sutarties priede Nr. 1 šalys susitarė, jog įskaito tarpusavio priešpriešinius vienarūšius reikalavimus 355 293,00 Eur sumai, o po užskaitos ieškovės įsiskolinimas atsakovui pagal paskolos sutartį laikomas sumažintu 355 293,00 Eur suma. Ieškovės ir atsakovo sudaryta sutartis pažeidė ieškovės kreditorių teisėtus interesus ir dėl to turi būti pripažinta negaliojančia actio Pauliana pagrindu.

161.4.

17Remiantis 2017 finansinių metų UAB „Bugasta“ balanso duomenimis, ieškovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 metais siekė 5 408 061,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 5 368 437,00 Eur. 2018-09-30 UAB „Bugasta“ balanso duomenis, ieškovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo iki 7 743 455,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - iki 7 721 629,00 Eur. Vadovaujantis 2019-05-06 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintu ieškovės kreditorių sąrašu, iškėlus bankroto bylą, BUAB „Bugasta“ liko skolinga 108 pirmos eilės kreditoriams - darbuotojams, 2 antros eilės kreditoriams - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir Bikuvos prekyba, UAB, bei 149 trečios eilės kreditoriams. Dalis kreditorių dar iki ginčijamos sutarties sudarymo buvo inicijavę teisminius procesus dėl skolų iš ieškovės priteisimo. Ieškovės kreditorių reikalavimai į ieškovę atsirado iki ginčijamos sutarties sudarymo, buvo galiojantys ir vykdytini ginčijamos sutarties sudarymo metu. Vadinasi, ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovė turėjo kitų kreditorių, turinčių neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į ieškovę;

181.5.

19Ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Sunki iškovės finansinė padėtis, atitinkanti nemokumo būklę, konstatuotina jau 2017 metais ir ilgainiui ieškovės įsiskolinimai tik didėjo. Darytina išvada, jog ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovė buvo nemoki;

201.6.

21Ieškovė, būdama nemoki, su atsakovu sudarė ginčijamą sutartį, kurios pagrindu perleido reikalavimo teises į trečiąjį asmenį atsakovui už 355 293,00 Eur ir perleisto reikalavimo vertės apimtyje su juo atsiskaitė. Tokiu būdu ieškovė suteikė pirmenybę gauti finansinio reikalavimo patenkinimą vienam kreditoriui - atsakovui. Ieškovė turėjo daugiau kreditorių, kurių galimybės atgauti iš ieškovės turimą įsiskolinimą realiai sumažėjo sudarius ginčijamą sutartį, kadangi ieškovė sumažino savo turimą turtą, kurio sąskaita bent iš dalies galėjo būti tenkinami visų kreditorių interesai;

221.7.

23Ginčijamos sutarties ieškovės nei įstatymas, nei sutartis ar teismo sprendimas sudaryti neįpareigojo, todėl ieškovė neprivalėjo sudaryti ginčijamos sutarties;

241.8.

25Ginčijamos sutarties sudarymo dieną ieškovės prievolės atsakovui įvykdymo terminas nebuvo suėjęs, todėl sandorio šalių nesąžiningumas preziumuotinas ir įrodinėjimo pareiga šią prezumpciją paneigti tenka sandorio šalims, t. y. šiuo atveju, atsakovui. Atsakovas nepaisė sąžiningam kontrahentui taikomų atidumo ir rūpestingumo standartų, nepasinaudojo viešai teikiama informacija dėl ieškovės įsiskolinimų, nereikalavo šių duomenų ir iš ieškovės, todėl atsakovo nesąžiningumas pasireiškia ir apdairaus bei rūpestingo elgesio stoka, protingumo, sąžiningumo principų nepaisymu, nededant jokių pastangų įvertinti, ar ieškovė yra moki, ar neturi kitų kreditorių, kurių interesai sudaromu sandoriu bus pažeisti;

261.9.

27Ieškovei bankroto byla iškelta 2019-01-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019-01-29, todėl vienerių metų senaties terminas ieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškimui nėra suėjęs;

281.10.

29Ginčijamą sutartį pripažinus negaliojančia, šalys turėtų būti grąžintos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo momento, taikoma restitucija natūra, atstatant šalių iki ginčo sandorio sudarymo turėtas reikalavimo teises bei grąžinant ieškovei 355 293,00 Eur vertės reikalavimą į trečiąjį asmenį.

302.

31Atsakovas P. V. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 77-82). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

322.1.

33Sudarant ginčijamą sutartį nebuvo nei vienos iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.102 straipsnyje įtvirtintų sąlygų, dėl kurių draudžiama sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį – sutartis sudaryta dėl piniginio reikalavimo, į bylą nėra pateikta jokių duomenų, kurie leistų daryti prielaidą, jog perleisto reikalavimo išieškojimas iš trečiojo asmens būtų negalimas, sandoris sudarytas tarp dviejų juridinių subjektų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovė ir atsakovas turėjo teisę sudaryti ginčijamą sutartį;

342.2.

35Ieškovei bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2019-01-18 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019-01-29, t. y. praėjus daugiau kaip penkiems mėnesiams po ginčijamos sutarties sudarymo;

362.3.

37Atsakovas 2018-10-02 turėjo 1 575 000,00 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą į ieškovę, kylantį iš paskolų sutarčių. Atsakovo suteiktos finansinės lėšos buvo būtinos ieškovei, kad ji galėtų pabaigti pradėtus nekilnojamojo turto projektus, tęsti savo veiklą ir gauti pajamas, o sudaryta ginčijama sutartis bei atsiskaitymas pagal šią sutartį sudarė galimybes ieškovei atsiskaityti su atsakovu pagal 2018-05-09 paskolos sutartį, taip sumažinant savo kreditorinius įsipareigojimus ne ieškovės tuo metu turimomis apyvartinėmis lėšomis, kas leido atsiskaityti su kitais kreditoriais ir užtikrinti ūkinės komercinės veiklos tęstinumą, o sumažinant iš debitorių ateityje gautinas sumas, kurių gavimas negalėjo būti garantuotas;

382.4.

39Ieškovė, sudariusi ginčijamą sutartį, sumažino savo kreditorinius įsipareigojimus 355 293,00 Eur sumai, todėl sudaryta ginčijama sutartis realiai pagerino kitų kreditorių padėtį, nors bendras ieškovės turto masės balansas nepakito;

402.5.

41Ginčijamo sandorio sudarymo metu nebuvo konstatuotas ieškovės teisinis nemokumas, ieškovei nebuvo iškelta bankroto byla, todėl svarbu nustatyti, ar įmonė buvo faktiškai nemoki. Iš pateiktų į bylą duomenų nėra galimybės nustatyti, ar ieškovė ginčijamos sutarties sudarymo metu buvo faktiškai nemoki. 2018-10-02 ieškovės iš viso pradelstų mokėjimų kreditoriams suma buvo lygi 4 047 245,75 Eur sumai, o 2018-09-30 ieškovės balanso duomenimis, jos turto vertė buvo lygi iš viso 5 923 052 Eur. Taigi, ieškovės turimo turto suma buvo didesnė nei pradelstų įsipareigojimų suma;

422.6.

43Nagrinėjamu atveju ginčijama sutartis laikytina privalomu sandoriu – atsakovas buvo suteikęs paskolą ieškovei ir ieškovė turėjo prievolę suteiktą paskolą grąžinti. Ieškovė buvo suinteresuota įvykdyti prievolę – tinkamai atsiskaityti su atsakovu, todėl ginčijamos sutarties sudarymas iš esmės įmonės materialinės padėties nepablogino, nes disproporcija tarp perleidžiamo reikalavimo dydžio ir ginčijamos sutarties kainos neegzistavo;

442.7.

45Ieškovė buvo suinteresuota ginčijamos sutarties sudarymu, nes šis sandoris būtent ieškovei buvo ekonomiškai naudingas, nes suteikė prielaidas disponuoti piniginėmis lėšomis, kuriomis, nesudariusi ginčijamos sutarties, nebūtų turėjusi galimybės disponuoti, nes būtų turėjusi įvykdyti prievolę pagal tarp ieškovės ir atsakovo sudarytą 2018-05-09 paskolos sutartį.

463.

47Teismo posėdyje ieškovės atstovai iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes bei prašė ieškinį tenkinti.

484.

49Teismo posėdyje atsakovo atstovė iš esmės palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti.

505.

51Liudytojas L. M. teismo posėdžio metu duodamas parodymus nurodė, jog atsakovą pažįsta, santykiai darbiniai, nekonfliktiški. Šiuo metu Dirba VĮ „Turto bankas“. Įmonė buvo nemoki, kai buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis su atsakovu. 2018-10-02 buvo akivaizdu, kad įmonė nemoki, tą rodė Sodros duomenys. Kas rengė reikalavimo teisių perleidimo sutartį nepamena. Ginčijama sutartis sudaryta dar nesuėjus grąžinimo terminui, kadangi reikalavo atsakovas, nes tuo metu įmonė turėjo finansinių sunkumu.

52Ieškinys tenkintinas.

53II.

54Ginčo esmė

556.

56Ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovės BUAB „Bugasta“ ir atsakovo P. V. 2018-10-02 sudarytos Reikalavimo teisių perleidimo sutarties. Ieškovė prašė pripažinti minėtą sutartį negaliojančia actio Pauliana pagrindu, kadangi ji pažeidžia kitų įmonės kreditorių interesus ir sudaryta BUAB „Bugasta“ esant nemokiai. Atsakovas iš esmės įrodinėjo, jog sandorio sudarymo metu ieškovė nebuvo nemoki, o sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis ieškovės finansinės padėties nepablogino. Atsakovo vertinimu, ieškovė buvo suinteresuota ginčijamos sutarties sudarymu, nes būtų turėjusi įvykdyti prievolę pagal tarp ieškovės ir atsakovo sudarytą 2018-05-09 paskolos sutartį.

57III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

587.

59Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2018-10-02 ieškovė UAB „Bugasta“ su atsakovu P. V. sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį (b. l. 59-60). Sutartimi ieškovė UAB „Bugasta“ perleido atsakovui P. V. reikalavimo teises į trečiojo asmens UAB „Saulės kalvos“ 355 293,00 Eur skolos dalį pagal 2018-10-02 UAB „Bugasta“ ir UAB „Saulės kalvos“ susitarimą, 2018-09-30 susitarimą dėl sutarties nutraukimo ir kitus dokumentus. Sutarties priede Nr. 1 numatyta, kad šalys įskaito tarpusavio priešpriešinius vienarūšius reikalavimus 355 293,00 Eur sumai ir po susitarimo sudarymo P. V. laikomas atsiskaičiusiu pagal sutartį už reikalavimo teisę, o UAB „Bugasta“ įsipareigojimas P. V. pagal 2018-05-09 paskolos sutartį laikomas sumažintu 355 293,00 Eur suma (b. l. 61).

608.

61Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2019-01-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1731-560/2019 UAB „Bugasta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta MB „Renema“ (b. l. 57-58). Nutartis įsiteisėjo 2019-01-29. Nutartyje nustatyta, kad įmonė turi 253 kreditorius, įsiskolinimus iš esmės sudaro skolos tiekėjams (2 191 876,98 Eur), finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms, lizingui ir kitos finansinės skolos, pirkėjų gauti išankstiniai apmokėjimai. Minėtoje nutartyje teismas konstatavo, jog UAB „Bugasta“ yra nemoki ir negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

629.

63Pažymėtina, jog ieškinys iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog 2018-10-02 tarp ieškovės UAB „Bugasta“ ir atsakovo P. V. sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia actio Pauliana pagrindu, nes pažeidžia įmonės kreditorių interesus, sudaryta įmonei esanti nemokiai, ieškovė neprivalėjo jos sudaryti, o atsakovas sutarties sudarymo metu buvo nesąžiningas.

6410.

65CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-313-611/2019).

6611.

67Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visumai: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-313-611/2019; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Nenustačius bent vienos iš CK 6.66 straipsnyje nurodytų actio Pauliana sąlygų, šiuo pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-11-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-411-611/2017, 47 punktas).

68Dėl kreditorių reikalavimo teisės

6912.

70Teismas pažymi, jog actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius sandorio sudarymo metu turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Ši actio Pauliana sąlyga yra privaloma ir tais atvejais, kai ieškinį reiškia kreditoriams atstovaujantis bankroto administratorius. Tam, kad konstatuoti šios actio Pauliana sąlygos buvimą, būtina įrodyti, kad nors vienas bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus reikalavimas (jo dalis) atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-169-378/2016). Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita ko, laikomas atvejis, kai skolininkas būdamas nemokus ginčijamu sandoriu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Vertinant, ar skolininkas, būdamas nemokus, ginčijamu sandoriu suteikdamas pirmenybę kitam kreditoriui pažeidė kreditoriaus teises, būtina nustatyti tokią skolininko būklę, kai jis objektyviai nepajėgus vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, kurių terminai yra suėję.

7113.

72Remiantis byloje esančiais ieškovės BUAB „Bugasta“ finansinės atskaitomybės dokumentais nustatyta, jog 2017-12-31 balanso duomenimis, 2017 metais įmonė turėjo turto už 5 557 272,00 Eur (iš jo trumpalaikis turtas – 4 729 079, 00 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 5 408 061,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 5 368 437,00 Eur (b. l. 43-45). Remiantis 2017-12-31 Pelno (nuostolių) ataskaita, įmonė 2017 metais veikė nuostolingai ir patyrė 1 616 615,00 Eur nuostolių (b.l. 47). 2018-09-30 UAB „Bugasta“ balanso duomenis, imonė turėjo turto už 5 923 052,00 Eur (iš jo trumpalaikis turtas – 5 723 998,00 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 7 743 455,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – iki 7 721 629,00 Eur (b. l. 39-41). Remiantis 2018-09-30 Pelno (nuostolių) ataskaita, įmonė veikė nuostolingai ir patyrė 1 969 614,00 Eur nuostolių (b. l. 42). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus duomenis darytina išvada, jog jau 2017 metais ieškovė UAB „Bugasta“ veikė nuostolingai ir buvo nemoki, kadangi jos turimi įsipareigojimai praktiškai buvo lygus jos turimam turtui, kurio didžiąją dalį sudarė trumpalaikis turtas. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgiant į tai, atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, jog ginčijamos Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu ieškovė nebuvo nemoki, nes jos turimo turto suma buvo didesnė nei pradelstų įsipareigojimų suma.

7314.

74Kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovė turėjo ir kitų kreditorių, kuriems skoliniai įsipareigojimai buvo pradelsti, nustatyta iš byloje esančių duomenų apie ieškovės atžvilgiu pritaikytus turto areštus: 1) 2018-08-29 kreditoriaus UAB „Sarens Balticum“ naudai buvo areštuotas ieškovei priklausantis turtas 13 046,22 Eur sumai; 2) 2018-09-05 kreditoriaus UAB „Dahlgera“ naudai – 12 539,02 Eur; 3) 2018-09-12 kreditoriaus UAB „Milonta“ naudai – 62 020,52 Eur; 4) 2018-09-13 kreditoriaus UAB „Įrankis.lt“ naudai – 9 101,31 Eur; 5) 2018-09-24 kreditoriaus UAB „ATRASA“ naudai – 25 831,32 Eur; 6) 2018-09-28 kreditoriaus UAB „Dubingiai“ naudai – 21 741,51 Eur (b. l. 16-27).

7515.

76Vadovaujantis antstolių informacinės sistemos duomenimis, ginčijamos Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu ieškovės atžvilgiu skolų išieškojimus priverstine tvarka vykdė: 1) antstolis D. K. kreditoriaus UAB „Formus“ naudai dėl 15 311,14 Eur skolos išieškojimo; 2) antstolis M. D. kreditoriaus UAB „Dorelta“ naudai dėl 31 109,34 Eur skolos išieškojimo; 3) antstolis D. B. kreditoriaus UAB „Iki raktų“ naudai dėl 8 984,69 Eur skolos išieškojimo (b. l. 12-14). Ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovė taip pat turėjo 80 175,11 Eur įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (b. l. 62) bei 98 455,06 Eur skolą įmonės darbuotojams (b. l. 52-56).

77Dėl kreditorių teisių pažeidimo

7816.

79CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: 1) kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; 2) kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; 3) kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, sumažino turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti. Sprendžiant, ar ginčijamu sandoriu nebuvo „kitaip pažeistos kreditoriaus teisės“, būtina nustatyti, kad galimybė skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę sumažėja ar jos realiai nebelieka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 civilinėje byloje Nr. e3K-3-388-687-2019 ir kt.). Ši actio Pauliana taikymo sąlyga yra vertinamojo pobūdžio, todėl teismai kiekvienu atveju nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu sprendžia, ar buvo kreditorių teisių pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-502-313/2018, 30 punktas).

8017.

81Nagrinėjamu atveju ginčijama Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovė perleido atsakovui reikalavimo teises į trečiąjį asmenį UAB „Saulės kalvos“ už 355 293,00 Eur ir perleisto reikalavimo vertės apimtyje su atsakovu atsiskaitė. Ginčijama sutartimi ieškovė BUAB „Bugasta“ iš esmės prarado 355 293,00 Eur sumą, kuri galėjo būti panaudota atsiskaitant su kitais kreditoriais, kuriems skoliniai įsipareigojimai jau buvo pradelsti. Tokiu būdu ieškovė suteikė pirmenybę gauti finansinio reikalavimo patenkinimą vienam kreditoriui – atsakovui Petrui Vasiliauskui, o kitų kreditorių galimybės atgauti iš ieškovės turimą įsiskolinimą realiai sumažėjo.

8218.

83Įvertinus šio sprendimo 13 – 17 punktuose nustatytų aplinkybių visumą, konstatuotina, jog ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovas turėjo kitų kreditorių, turinčių reikalavimo teisę į ieškovą, ieškovė ginčijamą sutartį sudarė būdama faktiškai nemoki ir tokiu būdu suteikė pirenybę vienam iš savo kreditorių, pažeisdama kitų savo kreditorių teisėtus interesus vienodomis sąlygomis gauti proporcingą dalį savo finansinių reikalavimų patenkinimo.

84Dėl sandorio privalomumo

8519.

86Kaip jau buvo nurodyta sprendimo 11 punkte, sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu skolininkas jo sudaryti neprivalėjo (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad privalėjimas sudaryti sandorį suprantamas kaip asmens pareiga, kuri nustatyta įstatyme, teismo sprendime, taip pat vienašaliu skolininko įsipareigojimu arba kylanti dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-65- 219/2016).

8720.

88Nagrinėjamu atveju, byloje nėra duomenų, kad ieškovė BUAB „Bugasta“ įstatymo, sutarties ar teismo sprendimo pagrindu būtų įpareigota sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su atsakovu P. V.

8921.

90Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog egzistuojanti skolininko piniginė prievolė, kaip tokia, negali būti CK 6.66 straipsnio nuostatų kontekste vertinama kaip skolininko pareiga sudaryti kokius nors kitokius sandorius siekiant atsiskaityti su kreditoriumi, pavyzdžiui, kreditoriui perleisti turtą ar turtines teises. Skolininkas, net ir turėdamas pareigą sudaryti sandorį, ją turėtų įvykdyti kuo mažiau pakenkdamas kitų kreditorių interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2017-10-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-600-186/2017).

9122.

92Byloje nustatyta, kad 2018-05-09 sudaryta Paskolos sutartimi atsakovas P. V. paskolino ieškovei UAB „Bugasta“ 1 000 000,00 Eur sumą daugiabučių gyvenamųjų namų statybos darbams vykdyti (b. l. 35-37). Paskolos sutarties 1.1. punktu šalys susitarė, jog paskolą ir priskaičiuotas palūkanas UAB „Bugasta“ įsipareigoja grąžinti atsakovui 2018-10-31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 2018-10-02 atsakovė nebuvo įpareigota sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kadangi paskolos grąžinimo terminas pagal 2018-05-09 sudarytą paskolos sutartį dar nebuvo pasibaigęs.

93Dėl sandorio šalių nesąžiningumo

9423.

95CK 6.66 straipsnyje nustatyta kita actio Pauliana taikymo sąlyga – skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumas, t.y. kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytą sandorį tik tokiu atveju, jei skolininkas buvo nesąžiningas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 6.66 straipsnio taikymo prasme ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises. Dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu kreditorius turi teisę tik tada, jei ir trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas. CK 6.67 straipsnio 5 punkte numatyta, kad jeigu sandoris sudarytas dėl skolos, kurios mokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs, mokėjimo, preziumuojama, jog kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, jog įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 straipsnyje nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, sandorį sudariusioms šalims nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo našta, siekiant paneigti nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio, tenka joms pačioms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-388-687-2019, 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 111/2014).

9624.

97Kaip jau buvo minėta sprendimo 22 punkte, ginčijamos sutarties sudarymo dieną, t. y. 2018-10-02, ieškovės prievolės atsakovui įvykdymo terminas dar nebuvo suėjęs. Taigi šalys, sudarydamos sutartį elgėsi nesąžiningai, todėl preziumavus jų nesąžiningumą, joms tenka pareiga jį paneigti.

9825.

99Ieškovės nesąžiningumą iš esmės įrodo aplinkybė, kad ji, turėdama kitų kreditorių, kurių kreditoriniai reikalavimai jau buvo pradelsti (žr., 13-15), pasirinko atsiskaityti su kreditoriumi P. V., kurio reikalavimas dar nebuvo pradelstas. Be to, ieškovės vadovas, sudarydamas ginčijamą Reikalavimo perleidimo sutartį, žinojo apie sunkią įmonės finansinę padėtį, kadangi 2018-11-30, t. y. praėjus dviems mėnesiams nuo ginčijamo sandorio sudarymo dienos, Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas būtent įmonės vadovo L. M. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Bugasta“ (b. l. 57-58). Aplinkybės, jog sudarant ginčijamą sutartį įmonė buvo nemoki, neneigė ir buvęs vadovas L. M. duodamas parodymus teismo posėdžio metu (žr., 5 punktą). Nesutiktina su atsakovu, jog ginčijama sutartis buvo ekonomiškai naudinga ieškovei, nes suteikė jai prielaidas disponuoti piniginėmis lėšomis, kadangi minėta sutartimi ieškovė iš esmės tik iš dalies atsiskaitė su vienu iš kreditorių, kuriam, be kita ko, skolinis įsipareigojimas dar nebuvo pradelstas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovės nesąžiningumas byloje yra įrodytas.

10026.

101Kaip jau buvo minėta, siekiant pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, reikia įrodyti ne tik skolininko, bet ir trečiojo asmens, su kuriuo buvo sudarytas ginčijamas sandoris, nesąžiningumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, jog vertinant trečiojo asmens nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininko nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, kad jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad jis žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-268-415/2015).

10227.

103Teismo vertinimu, atsakovas P. V., sudarydamas ginčijamą sandorį su ieškove UAB „Bugasta“, turėjo galimybę visomis viešai prieinamomis priemonėmis sužinoti apie ieškovės turtinę padėtį ir turimus finansinius įsipareigojimus. Duomenys apie UAB „Bugasta“ finansinę padėtį atsakovui turėjo būti aktualūs ir dėl to, kad 2018-05-09 Paskolos sutartimi jis paskolino ieškovei UAB „Bugasta“ didelę pinigų sumą (1 000 000,00 Eur), kurią ieškovė turėjo grąžinti per gana trumpą laiką – 2018-10-31. Atsakovui taip pat buvo prieinami ir Turto arešto aktų registro duomenys. Aplinkybę, jog atsakovui buvo žinoma, kad įmonė turi finansinių sunkumų (nemoki), patvirtino ir liudytojas (žr., 5 punktą). Šios byloje nustatytos aplinkybės įrodo, jog atsakovui buvo žinoma, kad įmonė turi finansinių sunkumų, todėl sudarydama ginčijamą sandorį, siekiant išimtinai savo interesų patenkinimo, ignoruojant kitų ieškovo kreditorių interesą gauti proporcingą dalį savo finansinių reikalavimų patenkinimo, elgėsi nesąžiningai.

10428.

105Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, jog abi šalys neatsižvelgė į įstatymuose įtvirtintus imperatyvus, reglamentuojančius privalomą atsiskaitymo su kreditoriais tvarką ir eiliškumą (CK 6.9301 straipsnis), skolininkui neturint pakankamai finansinių lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti, todėl sudarydamos sandorį buvo nesąžiningos.

10629.

107Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai nereikšmingi teisingam bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk vs. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-12-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

108Dėl restitucijos taikymo

10930.

110Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu skolininkas grąžinamas į ankstesnę padėtį t. y. taikoma restitucija. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad kai CK 6.66 straipsnio pagrindu ieškinį reiškia bankroto administratorius, tokiu atveju CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Įmonių bankroto įstatyme esant nustatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį CK 6.66 straipsnio pagrindu, negali būti taikomi šio straipsnio 4 dalyje nustatyti sandorio pripažinimo negaliojančiu teisiniai padariniai tik actio Pauliana pareiškusiam kreditoriui. Tokiais atvejais į skolininko nepagrįstai perleistą turtą (ar jo vertę) negali būti nukreipiamas kreditoriaus reikalavimo patenkinimas. Šis turtas (ar jo vertė) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-313-611/2019; 2014-04-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2014).

11131.

112Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teismų praktiką, ginčijamą sutartį pripažinus negaliojančia, šalys turėtų būti grąžintos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo momento, t. y. ieškovei grąžintina 355 293,00 Eur vertės reikalavimo teisė į trečiąjį asmenį UAB „Saulės kalvos“.

113Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

11432.

115Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

11633.

117CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), patvirtinti užmokesčio dydžiai (toliau – Rekomendacija).

11834.

119Ieškovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kartu pateikė įrodymus dėl patirtų 2 178,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 122-123).Teismas, įvertinęs tai, kad prašoma priteisti išlaidų suma neviršija Rekomendacijoje nustatytų maksimalių dydžių, taip pat atsižvelgęs į ginčo sudėtingumą teisės taikymo bei faktinių aplinkybių požiūriu, rengtų procesinių dokumentų turinį ir apimtį, atstovavimo teisme laiką, atstovo tinkamą pasirengimą bylos nagrinėjimui, sprendžia, jog prašoma priteisti išlaidų suma yra protinga ir pagrįsta, todėl priteistina iš atsakovo P. V. ieškovės BUAB „Bugasta“ naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12035.

121Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 10,87 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Patenkinus ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

122Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

123Ieškovės BUAB „Bugasta“, atstovaujamos bankroto administratorės MB „Renema“ ieškinį tenkinti.

124Pripažinti ieškovės BUAB „Bugasta“, juridinio asmens kodas 120017944, ir atsakovo P. V., asmens kodas ( - ), Reikalavimo teisių perleidimo 2018 m. spalio 2 d. sutartį negaliojančia.

125Taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei BUAB „Bugasta“, juridinio asmens kodas 120017944, 355 293,00 Eur vertės reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį UAB „Saulės kalvos“, juridinio asmens kodas, 304555582.

126Priteisti iš atsakovo P. V., asmens kodas ( - ), ieškovės BUAB „Bugasta“, juridinio asmens kodas 120017944, naudai 2 178,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

127Priteisti iš atsakovo P. V., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 10,87 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios instancijos teisme.

128Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. sekretoriaujant R. J.,... 3. dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. atsakovo P. V. atstovei advokatei S. M.... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. I.... 7. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 8. 1.... 9. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 10. 1.1.... 11. 2019-01-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. 1.2.... 13. Bankroto administratorė patikrino ieškovės per 36 mėnesius iki bankroto... 14. 1.3.... 15. Atsakovas iki ginčijamos sutarties su ieškove sudarymo, turėjo 1 050 000,00... 16. 1.4.... 17. Remiantis 2017 finansinių metų UAB „Bugasta“ balanso duomenimis,... 18. 1.5.... 19. Ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovės pradelsti įsipareigojimai... 20. 1.6.... 21. Ieškovė, būdama nemoki, su atsakovu sudarė ginčijamą sutartį, kurios... 22. 1.7.... 23. Ginčijamos sutarties ieškovės nei įstatymas, nei sutartis ar teismo... 24. 1.8.... 25. Ginčijamos sutarties sudarymo dieną ieškovės prievolės atsakovui įvykdymo... 26. 1.9.... 27. Ieškovei bankroto byla iškelta 2019-01-18 Vilniaus apygardos teismo... 28. 1.10.... 29. Ginčijamą sutartį pripažinus negaliojančia, šalys turėtų būti... 30. 2.... 31. Atsakovas P. V. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip... 32. 2.1.... 33. Sudarant ginčijamą sutartį nebuvo nei vienos iš Lietuvos Respublikos... 34. 2.2.... 35. Ieškovei bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2019-01-18... 36. 2.3.... 37. Atsakovas 2018-10-02 turėjo 1 575 000,00 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą... 38. 2.4.... 39. Ieškovė, sudariusi ginčijamą sutartį, sumažino savo kreditorinius... 40. 2.5.... 41. Ginčijamo sandorio sudarymo metu nebuvo konstatuotas ieškovės teisinis... 42. 2.6.... 43. Nagrinėjamu atveju ginčijama sutartis laikytina privalomu sandoriu –... 44. 2.7.... 45. Ieškovė buvo suinteresuota ginčijamos sutarties sudarymu, nes šis sandoris... 46. 3.... 47. Teismo posėdyje ieškovės atstovai iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas... 48. 4.... 49. Teismo posėdyje atsakovo atstovė iš esmės palaikė atsiliepime nurodytas... 50. 5.... 51. Liudytojas L. M. teismo posėdžio metu duodamas parodymus nurodė, jog... 52. Ieškinys tenkintinas. ... 53. II.... 54. Ginčo esmė... 55. 6.... 56. Ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovės BUAB „Bugasta“ ir atsakovo P. V.... 57. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 58. 7.... 59. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog... 60. 8.... 61. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2019-01-18 nutartimi... 62. 9.... 63. Pažymėtina, jog ieškinys iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog 2018-10-02... 64. 10.... 65. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti... 66. 11.... 67. Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti... 68. Dėl kreditorių reikalavimo teisės... 69. 12.... 70. Teismas pažymi, jog actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius... 71. 13.... 72. Remiantis byloje esančiais ieškovės BUAB „Bugasta“ finansinės... 73. 14.... 74. Kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovė turėjo ir kitų kreditorių,... 75. 15.... 76. Vadovaujantis antstolių informacinės sistemos duomenimis, ginčijamos... 77. Dėl kreditorių teisių pažeidimo... 78. 16.... 79. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus... 80. 17.... 81. Nagrinėjamu atveju ginčijama Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovė... 82. 18.... 83. Įvertinus šio sprendimo 13 – 17 punktuose nustatytų aplinkybių visumą,... 84. Dėl sandorio privalomumo... 85. 19.... 86. Kaip jau buvo nurodyta sprendimo 11 punkte, sandoris gali būti ginčijamas... 87. 20.... 88. Nagrinėjamu atveju, byloje nėra duomenų, kad ieškovė BUAB „Bugasta“... 89. 21.... 90. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog egzistuojanti... 91. 22.... 92. Byloje nustatyta, kad 2018-05-09 sudaryta Paskolos sutartimi atsakovas P. V.... 93. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo... 94. 23.... 95. CK 6.66 straipsnyje nustatyta kita actio Pauliana taikymo sąlyga –... 96. 24.... 97. Kaip jau buvo minėta sprendimo 22 punkte, ginčijamos sutarties sudarymo... 98. 25.... 99. Ieškovės nesąžiningumą iš esmės įrodo aplinkybė, kad ji, turėdama... 100. 26.... 101. Kaip jau buvo minėta, siekiant pripažinti sandorį negaliojančiu actio... 102. 27.... 103. Teismo vertinimu, atsakovas P. V., sudarydamas ginčijamą sandorį su ieškove... 104. 28.... 105. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, jog... 106. 29.... 107. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai nereikšmingi... 108. Dėl restitucijos taikymo... 109. 30.... 110. Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu skolininkas... 111. 31.... 112. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teismų praktiką, ginčijamą sutartį... 113. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 114. 32.... 115. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 116. 33.... 117. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 118. 34.... 119. Ieškovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kartu... 120. 35.... 121. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 10,87 Eur... 122. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 123. Ieškovės BUAB „Bugasta“, atstovaujamos bankroto administratorės MB... 124. Pripažinti ieškovės BUAB „Bugasta“, juridinio asmens kodas 120017944, ir... 125. Taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei BUAB „Bugasta“, juridinio... 126. Priteisti iš atsakovo P. V., asmens kodas ( - ), ieškovės BUAB... 127. Priteisti iš atsakovo P. V., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 10,87 Eur... 128. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...