Byla 2-341-241/2016
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties, kuria pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „EPTS“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Aderosa“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ABB Motors“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ABB Motors“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties, kuria pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „EPTS“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Aderosa“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ABB Motors“ iškelta bankroto byla.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „EPTS“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolingas 1 015,49 Eur. 2015 m. liepos 2 d. ieškovas įteikė atsakovui raginimą atsiskaityti bei informavo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas į raginimą nereagavo, piniginės prievolės neįvykdė. Atsakovas turi ir daugiau pradelstų įsipareigojimų, nes Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos keturios bylos dėl skolos iš atsakovo priteisimo.

5Ieškovas UAB „Anderosa“ taip pat kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Ieškovas nurodė, kad pagal 2015 m. rugsėjo 14 d. Reikalavimo perleidimo sutartį atsakovas skolingas ieškovui 1 332,25 Eur už 2014 m. spalio 22 d. UAB „Siglus“ parduotas prekes, tačiau piniginės prievolės gera valia nevykdo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi pripažino atsakovą nemokiu ir iškėlė bankroto bylą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė teismui reikalaujamų apskaitos dokumentų. Spręsdamas dėl atsakovo finansinės būklės teismas vadovavosi internetinio puslapio REKVIZITAI.LT duomenimis. Teismas nustatė, kad 2015 m. rugsėjo 10 d. atsakovo skola VSDFV sudarė 594,57 Eur, bendrovėje dirbo du apdrausti darbuotojai, 2015 m. spalio 9 d. atsakovo skola VSDFV siekė 833,59 Eur, o 2015 m. spalio 30 d. – 992,77 Eur. Teismas nustatė, kad Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos keturios civilinės bylos, kuriose atsakovui pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai. Civilinėje byloje Nr.2-2473-956/2015 teismas priteisė ieškovui UAB „VOLPRENA“ ir KO iš atsakovo 486,85 Eur skolą, 6,56 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas. Iš atsakovo buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „Sigitos balansai“ 2015 m. spalio 22 d. pateiktos teismui 2015 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad atsakovo grynasis pelnas siekė 33 884 Eur; 2014 m. gruodžio 31 d. – 28 206 Eur; 2014 m. gruodžio 31 d. balanse apskaitomas 552 197 Lt vertės nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 513 991 Lt; 2015 m. kovo 31 d. balanse apskaitomas 113 732 Eur vertės nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, tarp kurio 20 586 Eur pirkėjų įsiskolinimas, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 68 783 Eur. Atsakovo 33 884 Eur grynąjį pelną teismas vertino kaip formalų, balansinį pelną, kuris realiai neatskleidžia tikrosios bendrovės finansinės padėties. Atsakovui nepateikus duomenų, kad nuo 2015 m. kovo 31 d. balanso sudarymo iki šios dienos finansinė situacija pasikeitė į teigiamą pusę, sprendė, kad atsakovo pradelsti 68 783 Eur įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto (113 732 Eur) vertės. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo realų nemokumą patvirtina aptarti Internetinio puslapio REKVIZITAI.LT duomenys, aplinkybė, kad atsakovo įsiskolinimas VSDF biudžetui nuolat didėja, teisme nagrinėjamos kitų atsakovo kreditorių inicijuotos civilinės bylos dėl įsiskolinimų priteisimo. Nustatytos aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad atsakovas yra bankrutavęs, realiai nebevykdo efektyvios, pajamas generuojančias veiklos, nebeturi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, todėl iškėlė bankroto bylą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Įmonė nėra viešai paskelbusi ar pranešusi kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonė siekia įvykdyti visus turimus įsipareigojimus kreditoriams, su kai kuriais iš jų yra sudariusi taikos sutartis, todėl nagrinėjamu atveju nėra ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinto bankroto bylos iškėlimo pagrindo.

112. Įmonė yra moki ir neturi pradelstų įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais. Atsakovo turto vertė siekia 113 732 Eur, trumpalaikis turtas sudaro 113 355 Eur, iš kurio per vienerius metus gautinos sumos – 20 586 Eur, atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys – 24 536 Eur, pinigai – 68 233 Eur; per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 68 783 Eur. 2014 m. balanso duomenimis, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 148 863 Eur. Lyginant 2015 m. balanso duomenis, įmonės įsipareigojimai sumažinti daugiau nei per pusę. Pagal 2015 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovo bendras pelnas siekė 35 735 Eur, pardavimo pajamas sudarė 53 478 Eur, grynasis pelnas – 33 884 Eur.

123. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo pradelsti 68 783 Eur įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės. Finansiniai duomenys patvirtina įmonės mokumą. Laikinas negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais nėra ir negali būti pagrindu konstatuoti įmonės nemokumą. Teismas nepagrįstai 68 783 Eur įsipareigojimus pripažino pradelstais, nes tai per vienerius metus mokėtinos sumos, kurių terminas daugeliu atveju nėra suėjęs ir prievolės atsiskaityti dar nėra.

13Ieškovas UAB „EPTS“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Pasak ieškovo, apelianto argumentai nemotyvuoti bei nepagrįsti, prieštarauja vienas kitam, neatitinka tikrovės.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Spręsdamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą, teismas vadovavosi atsakovo apskaitą tvarkančios įmonės pateiktais duomenimis – pelno (nuostolio) ataskaitomis, balansu, įvertino atsakovo įsiskolinimą VMI, VSDF biudžetui, sprendė, kad atsakovas yra bankrutavęs, realiai veiklos nevykdo, nebeturi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, jo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekia 68 783 Eur. Apeliantas su teismo nutartimi nesutinka, teigia, jog įmonė nėra viešai paskelbusi ar pranešusi kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Pasak apelianto, įmonė siekia įvykdyti visus savo turimus įsipareigojimus, su kai kuriais iš kreditorių yra sudaręs taikos sutartis. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia atsakovo dėmesį, kad bankroto byla jam iškelta ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. dėl įmonės nemokumo, o ne pagal 2 punktą, kuris numato bankroto bylos iškėlimą tuo atveju, kai bendrovė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Tokiu atveju aplinkybė, kad atsakovas nėra viešai pareiškęs apie negalėjimą arba neketinimą vykdyti įsipareigojimus, nagrinėjamam klausimui neturi reikšmės.

17Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nors apie įmonės nemokumą teismas sprendžia vertindamas turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, o teismas duomenų apie pradelstų įsipareigojimų sumą neturėjo, tačiau byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia sutikti su teismo padaryta išvada, kad visos atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos yra pradelstos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti apie bendrovės nemokumą bei apie tai, kad ji realiai veiklos nevykdo. Bankroto bylos iškėlimo metu atsakovo įmonėje dirbo du darbuotojai, įsiskolinimas VSDF biudžetui siekė 992,77 Eur. Šiuo metu atsakovo darbuotojų skaičius yra sumažėjęs iki minimumo, skola VSDFV yra išaugusi iki 1 339,44 Eur, o mokestinė nepriemoka VMI sudaro 36 994,82 Eur. Atsakovo pradelstų įsiskolinimų suma kartu su šioje byloje ieškovų pareikštais reikalavimais sudaro daugiau nei 40 000 Eur. Be to, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, įvairių teismų įsiteisėjusiais sprendimais iš atsakovo ieškovams yra priteista daugiau nei 8 000 Eur skola. Taigi bendra šiuo metu teismui žinoma atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma sudaro apie 50 000 Eur. Teismas atsakovo buveinės adresu išsiuntė atsakovui reikalavimą pateikti kreditorių, debitorių sąrašą, paskutiniu laiku sudarytą balansą, tačiau dokumentai bendrovės buveinės adresu nebuvo įteikti, todėl aplinkybė, kad bendrovės juridinių asmenų registre nurodyti adresu bendrovė nebuvo rasta, tik patvirtina, kad atsakovas realiai veiklos nevykdo. Dokumentai ir teismo reikalavimas išsiųsti pakartotinai vadovo gyvenamosios vietos adresu ir buvo įteikti atsakovo vadovo tėvui, tačiau reikalaujami duomenys teismui nebuvo pateikti, todėl apie atsakovo nemokumą teismas sprendė iš turimų duomenų.

18Pagal byloje esantį balansą atsakovas turi 113 732 Eur vertės turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 68 783 Eur. Apelianto teigimu, šie duomenys patvirtina jo mokumą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Teismas turėjo pagrindą nesivadovauti atsakovo balanso duomenis ir pagrįstai kritiškai vertino atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitą apie gautą 33 884 Eur pelną. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas nesugeba padengti įsiskolinimo VSDF ir valstybės biudžetams, šios skolos nuolat auga, didelis teismuose atsakovui pareikštų bylų skaičius patvirtina, kad atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir kreditoriai priversti kreiptis į teismą net ir dėl nedidėlių pinigų sumų priteisimo. Pažymėtina, kad atsakovas teismo sprendimais priteistų skolų neginčija, sprendimai, kuriais iš atsakovo priteistos skolos, yra įsiteisėję. Šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovas neturi galimybės vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, o balanse įrašyti duomenys neatitinka realios atsakovo finansinės padėties.

19Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą, kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Nesutikdamas su teismo išvada, kad atsakovo balanse nurodyta per vienerius metus mokėtina 68 783 Eur suma yra pradelsti įsipareigojimai, atsakovas nepateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymų, kad ši suma nėra pradelsta, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai yra mažesni. Minėta, kad vien pagal teismo turimus duomenis atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija 50 000 Eur. Taigi teismas pagal turimus duomenis konstatavo atsakovo nemokumą, nustatė pradelstų įsipareigojimų sumą, padarė išvadą, kad atsakovas veiklos realiai nevykdo ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Nė vienos iš teismo nustatytų aplinkybių apeliantas nepaneigė.

20Nustatytos aplinkybės leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovo nemokumo, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22palikti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „EPTS“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.... 5. Ieškovas UAB „Anderosa“ taip pat kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi pripažino... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d.... 10. 1. Įmonė nėra viešai paskelbusi ar pranešusi kreditoriams, kad negali arba... 11. 2. Įmonė yra moki ir neturi pradelstų įsipareigojimų, susijusių su darbo... 12. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo pradelsti 68 783 Eur... 13. Ieškovas UAB „EPTS“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o teismo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto... 16. Spręsdamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą, teismas vadovavosi... 17. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip... 18. Pagal byloje esantį balansą atsakovas turi 113 732 Eur vertės turto, per... 19. Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą, kiekviena šalis... 20. Nustatytos aplinkybės leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. palikti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį nepakeistą....