Byla T-8/2018
Dėl privalomojo nurodymo panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų BĮ „Muitinės mokymų centras“, UAB „Orex Group“, UAB „Makveža“ ir UAB „Magirnis“ skundus atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centrui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, UAB „Dividio“ dėl privalomojo nurodymo panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2017 m. liepos 19 d. privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-1152.

4Pareiškėjai nurodė, kad ginčijamu privalomuoju nurodymu Inspekcija nustatė, jog vykdant statybos darbus buvo pažeisti rekonstrukcijos projekto sprendiniai, ir nurodė iki 2018 m. sausio 19 d. išmontuoti esamas plokštes bei užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui. Statybos darbus atlikęs UAB „Magirnis“ fasadines plokštes, kurių degumo klasė pagal techninio projekto specifikaciją turėjo būti ne žemesnė nei Bs1d0, įsigijo iš UAB „Makveža“, o pastaroji – iš UAB „Orex group“. UAB „Orex group“, dalyvaujant antstoliui, 2017 m. birželio 9 d. paėmė „Gentas HPL“ plokščių mėginius iš objekto bandymams akredituotoje Vokietijos laboratorijoje „Mpa Dresden“. UAB „Magirnis“ 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu pateikė pareiškėjui Vokietijos laboratorijos išvadą, kuri patvirtina, kad statybų objekte buvo panaudotos plokštės, kurių degumo klasė yra Bs1d0, kas paneigia Gaisrinių tyrimo centro išvadą, jog objekte naudotų plokščių degumo klasė yra Ds2d0.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, kad pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalį, jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių <...> pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui <...> per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą <...> atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ar nugriauti statinį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, pašalinti kitus pažeidimus. Remiantis minėto įstatymo 11 straipsnio 9 dalimi, jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, suėjus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui. Nagrinėjamu atveju privalomuoju nurodymu Inspekcija, atlikusi statybos vykdymo teisėtumo patirtinimą nustatė, kad panaudotos išorės apdailos aukšto slėgio HPL plokštės neatitinka rekonstrukcijos projekto sprendinių, bei, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, BĮ „Muitinės mokymo centras“ davė nurodymą iki 2018 m. sausio 18 d. pašalinti (demontuoti) statybines medžiagas (fasado apdailos plokštes) ir užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui. Toks Inspekcijos reikalavimas – demontuoti statyboje naudojamas medžiagas – riboja BĮ „Muitinės mokymo centras“, kaip rekonstruojamą statinį, priklausantį Lietuvos valstybei, patikėjimo teise valdančio subjekto daiktines teises. Be to, Inspekcijos su kitais pareiškėjais, kuriems privalomasis nurodymas nėra adresuotas, jokie administraciniai teisiniai santykiai nesieja, jų reikalavimai dėl skundžiamo Inspekcijos privalomojo nurodymo panaikinimo grindžiami šių asmenų sudarytomis civilinėmis rangos bei pirkimo-pardavimo sutartimis dėl minėtų fasadinių apdailos medžiagų. Atsižvelgiant į tai, teismui kilo abejonių, ar pareiškėjų keliamas ginčas yra administracinio teisinio pobūdžio, ar jame vyraujančiais laikytini civiliniai teisiniai santykiai bei pagal analogiją taikytina Statybos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis ir, kadangi statyba jau yra pradėta, ginčas neturėtų būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Šioje byloje prašoma panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 19 d. privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-1152, kuriuo nurodyta pašalinti (demontuoti) statybines medžiagas – fasado apdailos plokštes. Specialioji teisėjų kolegija yra ne kartą nurodžiusi, jog savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra susiję su statinio savininko nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais santykiais, savavališkos statybos civilinės teisinės pasekmės reglamentuotos Civiliniame kodekse, taip pat specialiajame Statybos įstatyme. Ginčijant savavališkos statybos aktą ir/ar reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kai statyba yra pradėta, pagal analogiją taikytinas Statybos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punktas (anksčiau galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 281 straipsnio 1 dalies 1 punktas (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-424 redakcija) (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 9 d. nutartis T-81-2014, priimta byloje R. S. v. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; 2016 m. sausio 15 d. nutartį Nr. T-2/2016, priimtą byloje M. J. v. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartį Nr. T-77/2017, priimtą byloje A. M. v. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius). Aptariamu atveju statyba yra pradėta, todėl minėtas reikalavimas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal pareiškėjų BĮ „Muitinės mokymų centras“, UAB „Orex Group“, UAB „Makveža“ ir UAB „Magirnis“ skundus atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centrui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, UAB „Dividio“ dėl privalomojo nurodymo panaikinimo perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai
Ryšiai