Byla 2A-1861-173/2012

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (pirmininkas ir pranešėjas), Dalės Burdulienės ir Žibutės Budžienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorės apginant viešąjį interesą ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, V. K., dėl sandorio ir administracinio akto dalies panaikinimo ir restitucijos taikymo, tretieiji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, VĮ Dubravos eksperimentinė mokomaji miškų urėdijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba, A. K., Kauno m. 20-ojo notarų biuro notarė R. V..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą ir prašė:

51.Panaikinti 2009 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-05-12856 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo (Kauno r.)" 1 dalies 1 punkto dalį, kuria V. K. buvo parduotas 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/0007:178 ( Kauno r., Taurakiemio sen., Guogų k.); 2. Pripažinti negaliojančia 2010 m. sausio 15 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 281 dalį, kuria V. K. buvo parduotas 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/0007:178; 3. Pripažinti negaliojančiu 2010 m. sausio 15 d. valstybinės žemės sklypo priėmimo-perdavimo akto Nr. A-34 dalį, kuria V. K. buvo perduotas 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas 0,94 ha žemės sklype; 4. Taikyti restituciją natūra - grąžinti valstybei žemės sklypo dalį, kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą ir skirta miškui veisti bei įpareigoti šalis grąžinti viena kitai viską ką jos yra gavusios pagal sandorius dalyse dėl žemės skirtos miškui veisti ploto.

6Nurodė, kad ginčo sklype yra 25 arai miško, kuris 2004 metais vyriausybės nutarimu Nr. 1370 pateko į valstybinės reikšmės miškų plotų teritoriją. Sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta po 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1370 priėmimo, todėl 2009 m. Kauno apskrities viršininkas galėjo ir privalėjo žinoti apie minėto nutarimo pakeitimus.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti visiškai; panaikinti 2009 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-05-12856 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo (Kauno r.)" 1 dalies 1 punkto dalį, kuria V. K. buvo parduotas 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/0007:178; pripažinti negaliojančia 2010 m. sausio 15 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 281 dalį, kuria V. K. buvo parduotas 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/0007:178; pripažinti negaliojančiu 2010 m. sausio 15 d. valstybinės žemės sklypo priėmimo-perdavimo akto Nr. A-34 dalį, kuria V. K. buvo perduotas 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/007:178; taikyti restituciją natūra - grąžinti valstybei žemės sklypo dalį, kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą ir skirta miškui veisti (0,94 ha žemės sklypo, Nr. 5267/0007:178; priteisti iš valstybės V. K. 282 litus.

9Teismas nustatė, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1370 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2004, Nr. 162-5910) buvo patvirtini valstybinės reikšmės miškų plotai. Į šių plotų teritoriją pateko ir žemės sklypo Nr. 5267/0007:178, dalis (0,25 ha). Šio sklypo dalis (0,25 ha) pateko ir į teritoriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 454 „Dėl valstybinės reikšmės miškų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms", perduotą valdyti patikėjimo teise VĮ Dubravos eksperimentinei miškų urėdijai. Aplinkos ministerija 2004-09-27 raštu Nr. (12-2)-D8-7487 Kauno apskrities viršininko administracijai pateikė Nutarimo 1370 projektą derinimui. Kauno apskrities viršininko administracija 2004-10-15 raštu Nr. 4-1815 suderino Nutarimo 1370 projektą (pritarė projektui ir pastabų neturėjo). Aplinkos ministerija 2004-12-14 raštu Nr. (12-2)-D8-9703 pateikė Kauno apskrities viršininko administracijai Nutarimu Nr. 1370 patvirtintų valstybinės reikšmės miškų plotų schemas ir sąrašus. 2009 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-05-12856 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo (Kauno r.)" 1 dalies 1 punktu, 2010 m. sausio 15 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 281 bei valstybinės žemės sklypo priėmimo-perdavimo aktu Nr. A-34 V. K. buvo parduotas ir perduotas 0,94 ha žemės sklypas Nr. 5267/0007:178.

10Teismas padarė išvadą, kad byloje nenuginčyta, kad į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 5267/0007:151 patenka 0,25 ha valstybinės reikšmės miškų plotas. Pažymėjo, kad tuometinė Kauno apskrities viršininko administracija privalėjo žinoti, kad į atsakovei V. K. parduodamą asmeninio ūkio žemės dalį įeina 0,25 ha žemės, kuri pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 454 „Dėl valstybinės reikšmės miškų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms", perduota valdyti patikėjimo teise VĮ Dubravos eksperimentinei miškų urėdijai. Nusprendė, kad Kauno apskrities viršininkas, perleisdamas nuosavybės teises į valstybinės reikšmės mišką, pažeidė imperatyvias teisės aktų normas, t.y. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį; Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. reikalavimus, kurio 4 d. nurodyta, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai; Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 str. Padarė išvadą, kad esant šioms aplinkybėms, turi būti panaikinamas administracinis aktas, kuriuo perleista nuosavybės teisė į turtą, ir pripažįstama negaliojančia šio turto perleidimo sutartis. Pažymėjo, kad administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsnis, kuriame nustatyta, kad skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Todėl nusprendė, kad 0,25 ha ginčo sklypo dalis grąžintina valstybei, o atsakovei V. K. iš valstybės turi būti atlyginta proporcingai įsigyto žemės sklypo 0,25 ha dalies vertė – 282 litai.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

12Apeliaciniu skundu atsakovė V. K. ir tretysis asmuo A. K. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą civilinėje byloje 2-560-358/2012 ir priimti naują sprendimą – Kauno apygardos prokuratūros prokurorės ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Apeliantų nuomone, žemės tvarkymo byloje esantys žemės sklypo kadastro duomenys nesutampa su Valstybinės miškų tarnybos pažyma. Nurodo, kad iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos su atsiliepimu į ieškinį šioje byloje pateiktos medžiagos matyti, kad Kauno apskrities viršininko administracijai vykdant valstybinės žemės privatizavimą, jos turimais duomenimis žemės sklypas kadastrinis numeris 5267/0007:178 nepateko i valstybinės reikšmės miškų plotus ir buvo naudojamas atsakovės žemės ūkio veiklai vykdyti. Pažymi, kad 2003-07-17 Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-05-4850 pakeitė laisvos valstybinės žemės fondo sklypų, esančių Piliuonos k. Taurakiemio sen. Kauno r., numatomų užsodinti mišku žemės sklypų paskirtį: iš žemės ūkio į miškų ūkio paskirtį pagal priedą. Iš prie įsakymo pridedamos Kauno r. Taurakiemio sen. Piliuonos kadastro vietovės plano ištraukos, parengtos projekto autorės A. K. matyti, kad ginčo žemės sklypas proj. Nr. 181-1, kadastrinis Nr. 5267/0007:178 nepatenka į numatomą užsodinti mišku plotą. Nurodo, kad 2007-12-20 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas parengė Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planus Piliuonos kadastrinėje vietovėje. Mano, kad vadovaujantis minimais planais, žemės sklypas kadastrinis Nr. 5267/0007:178 taip pat nepatenka į valstybinės reikšmės miško teritoriją.

152. Apeliantų nuomone, ginčo žemės sklype nėra ir nebuvo miško ploto, kurį būtų galima vertinti kaip mišką pagal Miškų įstatymą. Nurodo, kad 2011-05-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos pažymoje apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai nurodyta, kad iš viso 0,25 ha. medynų tūris yra 0 m. Akcentuoja, kad ieškovė pateikė 2011-10-14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai, kurioje nurodyta, kad sklype Nr. 21 yra 0,18 ha žemės skirtos miškui įveisti, tačiau šiame sklype medynų tūris yra 0 m3, o sklype Nr. 22 yra 0,07 ha yra želdinių, kurių amžius yra 2 metai, aukštis 2,0 ir 1,5 metrų, taip pat nurodyta, kad yra pavienių medžių, kurių amžius yra nuo 40 iki 65 metų, aukštis 17 ir 24 metrai, medynų tūris - 5 m3. Mano, kad aukščiau minėta 2011-10-14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos pažyma apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai patvirtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 str. 1 p. ginčijamame žemės sklype miško nėra, nes želdiniai bei pavieniai medžiai nesudaro 0,1 hektaro žemės ploto, kuris remiantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu turėtų būti apaugęs medžiais. Be to, mano kad minėta 2011-10-14 pažyma yra abejotina, nes joje nurodyti duomenys yra prieštaringi 2011-05-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos pažymoje apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai nurodytiems duomenims. Pažymi, kad teismas sprendime neįvertino šių prieštaringų pažymų, kuriomis ieškovė grindė ieškinį ir nenurodė, kodėl teismas nesivadovauja vienu ar kitu įrodymu.

163. Apeliantai nurodo, kad atsakovei V. K. žemės sklypas, dėl kurio dalies kilo ginčas, buvo suteiktas daug seniau nei priimtas ginčijamas įsakymas ar sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis. Pažymi, kad 1994-01-25 Kauno rajono Taurakiemio apylinkės tarnybos sprendimu atsakovei buvo skirta asmeninio ūkio žemė, kadangi šia žeme atsakovė naudojosi dar iki 1994 metų. Teigia, kad tai apeliantams sukūrė teisėtus lūkesčius. Mano, kad teismas vadovaudamaisis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais turėjo atsižvelgti į tai, kad santykiai ir teisėti lūkesčiai de facto klostosi jau nuo 1994 metų, o ne nuo 2009 metų, todėl turėjo įvertinti ginamų vertybių pusiausvyrą bei poreikį užtikrinti teisinių santykių stabilumą.

17Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą ieškovė Kauno apygardos prokuratūra prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad Kauno apskrities viršininkas penkis metus žinodamas apie tai, kad ginčo sklypas patenka į valstybės išperkamos žemės kategoriją pagal Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 13 str., į neprivatizuotinos žemės kategoriją pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 str. Žemės įstatymo 6 str., pardavė ginčo žemės sklypą (jo dalį) jau po šio ginčo žemės ploto priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams. Pažymi, kad Iš grafinių Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentų ir tekstinių miškų valstybės kadastro duomenų taksacinių rodiklių matyti, kad 0,94 ha ginčo žemės sklypo dalis 0,25 ha neabejotinai pateko į valstybinės reikšmės miškų plotus. Mano, kad tai, jog valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, reiškia, kad jie nuosavybės teise gali priklausyti tik valstybei, o valstybė (jos institucijos, pareigūnai) negali priimti jokių sprendimų, kuriais remiantis minėti objektai iš valstybės pereitų kitų subjektų nuosavybėn. Nurodo, kad Ginčo atveju, nėra galima teisintis teisėtų lūkesčių apsaugos principu, kadangi, ginčo nuosavybės teisės buvo perleistos į Konstitucijos ginamą vertybę bei pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t.y. neteisėtai.

18Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą atsakovės Nacionalinės Žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno rajono skyrius prašo apeliacinį skundą patenkinti. Nurodė, kad sutinka su apeliantų argumentu, jog byloje esančio dvi iš esmės skirtingos dėl to paties žemės sklypo Valstybinės miškų tarnybos pažymos, t.y. 2011-05-26 pažyma Nr. 25907 ir 2011-10-13 pažyma Nr. 28052, duoda pagrįsto pagrindo abejoti, jog ginčijamo įsakymo priėmimo metu, t.y. 2009-12-29, bei ginčijamos valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutarties sudarymo metu, t.y. 2010-01-15, ginčo sklype buvo plotas, kuris pagal Miškų įstatymo.2 str. 1 d. galėtų būti priskirtas miško kategorijai. Pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-06-22 išrašo duomenimis, ginčo žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis - žemės ūkio.

19Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą tretysis asmuo Valstybinė Miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, trečiojo suinteresuoto asmens (Valstybinės miškų tarnybos) nuomone, išsamiai ištyrė bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes. Pažymi, kad į ginčo žemės sklypą patenka Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos Šilėnų girininkijos 606 kvartalo 21 taksacinio sklypo dalis - 0,18 ha ir 22 taksacinio sklypo dalis - 0,07 ha, viso 0,25 ha. Mano, kad apeliantų argumentai, kad ginčo žemės sklype nėra ir nebuvo miško ploto, kurį būtų galima vertinti kaip mišką pagal Miškų įstatymą, yra neteisingi. Pažymi, kad atsakovai nesikreipė į Miškų valstybės kadastro duomenų tvarkytoją dėl ginčo žemės sklype nurodytų Miškų valstybės kadastro duomenų netikslumų ar šių duomenų ištaisymo. Akcentuoja, kad teisės aktuose, draudžiančiuose valstybinės reikšmės miško perleidimą privačion nuosavybėn, nenustatyta privalomo valstybinės reikšmės miškų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Mano, kad pareiga tikrinti žemės sklypo, kuris yra nuosavybės teisių objektas, duomenis tenka institucijoms, kurioms įstatymų leidėjas suteikė įgaliojimus priimti atitinkamus sprendimus. Neįvykdęs šios pareigos Kauno apskrities viršininkas, perleisdamas nuosavybės teises į valstybinės reikšmės mišką, nepagrįstai neatsižvelgė į Nutarimu Nr. 1370 patvirtintus valstybinės reikšmės miškų plotus, jų ribas bei pateiktas schemas bei pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

20Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą tretysis asmuo Aplinkos ministerija prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad Kauno apskrities viršininkas, perleisdamas nuosavybės teises į valstybinės reikšmės mišką, pažeidė šias imperatyvias teisės aktų normas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

22 Apeliacinis skundas atmestinas.

23Teisėjų kolegija primena, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

24Ginčo esmė šioje byloje yra ginčo žemės sklypo dalies priklausomybė valstybinės reikšmės miškų plotams priskirtiems 2004 m. lapkričio 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1370.

25Teismas nustatė, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1370 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2004, Nr. 162-5910) buvo patvirtini valstybinės reikšmės miškų plotai. Į šių plotų teritoriją pateko ir žemės sklypo Nr. 5267/0007:178, dalis (0,25 ha). Šio sklypo dalis (0,25 ha) pateko ir į teritoriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 454 „Dėl valstybinės reikšmės miškų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms", perduotą valdyti patikėjimo teise VĮ Dubravos eksperimentinei miškų urėdijai. Aplinkos ministerija 2004-09-27 raštu Nr. (12-2)-D8-7487 Kauno apskrities viršininko administracijai pateikė Nutarimo 1370 projektą derinimui. Kauno apskrities viršininko administracija 2004-10-15 raštu Nr. 4-1815 suderino Nutarimo 1370 projektą (pritarė projektui ir pastabų neturėjo). Aplinkos ministerija 2004-12-14 raštu Nr. (12-2)-D8-9703 pateikė Kauno apskrities viršininko administracijai Nutarimu Nr. 1370 patvirtintų valstybinės reikšmės miškų plotų schemas ir sąrašus.

26Apeliantai nurodo, kad iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos su atsiliepimu į ieškinį šioje byloje pateiktos medžiagos matyti, kad Kauno apskrities viršininko administracijai vykdant valstybinės žemės privatizavimą, jos turimais duomenimis žemės sklypas kadastrinis numeris 5267/0007:178 nepateko į valstybinės reikšmės miškų plotus ir buvo naudojamas atsakovės žemės ūkio veiklai vykdyti. Pažymi, kad 2003-07-17 Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-05-4850 pakeitė laisvos valstybinės žemės fondo sklypų, esančių Piliuonos k. Taurakiemio sen. Kauno r., numatomų užsodinti mišku žemės sklypų paskirtį: iš žemės ūkio į miškų ūkio paskirtį pagal priedą, o iš prie įsakymo pridedamų Kauno r. Taurakiemio sen. Piliuonos kadastro vietovės plano ištraukos, parengtos projekto autorės A. K. matyti, kad ginčo žemės sklypas proj. Nr. 181-1, kadastrinis Nr. 5267/0007:178 nepatenka į numatomą užsodinti mišku plotą. Teigia, kad vadovaujantis minimais planais, žemės sklypas kadastrinis Nr. 5267/0007:178 taip pat nepatenka į valstybinės reikšmės miško teritoriją.

27Kaip matyti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepimą į ieškinį, tarnyba nurodo, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1370 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo valstybinės reikšmės miško plotai buvo patvirtinti vadovaujantis netikslia kartografine medžiaga. Teigia, kad todėl ir susidarė dabartinė situacija, kai duomenys nesutampa su Miškų valstybės kadastro duomenimis. Mano, kad reikia tikslinti kadastre esančius valstybinės reikšmės plotus. Kaip nurodyta Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarime Nr. 1255 Miškų kadastro paskirtis yra Miškų įstatyme nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, atnaujinti ir teikti duomenis apie Lietuvos miškus. Kadastro objektas – Lietuvos Respublikos miškai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1370 yra nepakeistas ir galiojantis, todėl nėra pagrindo tikslinti Miškų kadastre esančius valstybinės reikšmės miškų plotus. Šio nutarimo pagrindu atsakovei priklasančiame 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/0007:178 yra 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas, o šias aplinkybes patvirtina Valstybinės Miškų tarnybos 2011 m. gegužės 26 d. ir 2011 m. spalio 13 d. pažymos, kuriose pateikti valstybinės reikšmės miškų ploto schemos fragmentai (1 t. 13, 131 b. l.). 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1370 2 punktas nurodo, kad Aplinkos ministerijai pavedama pateikti valstybinės reikšmės miškų plotų schemas apskričių viršininkams. Kaip matyti iš bylos medžiagos Aplinkos ministerija 2004-09-27 raštu Nr. (12-2)-D8-7487 Kauno apskrities viršininko administracijai pateikė Nutarimo 1370 projektą derinimui, Kauno apskrities viršininko administracija 2004-10-15 raštu Nr. 4-1815 suderino Nutarimo 1370 projektą, Aplinkos ministerija 2004-12-14 raštu Nr. (12-2)-D8-9703 pateikė Kauno apskrities viršininko administracijai Nutarimu Nr. 1370 patvirtintų valstybinės reikšmės miškų plotų schemas ir sąrašus (1 t. 80-82 b. l.). Akivaizdu, kad su pateiktomis schemomis, į kurias pateko ir atsakovei dabar priklasančiame 0,94 ha žemės sklype Nr. 5267/0007:178 esantis 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas, Kauno apskrities viršininkas sutiko. Teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad bet koks valstybinės žemės perleidimas privačion nuosavybėn turi būti vykdomas, pagal apskrities viršininko įsakymo priėmimo metu galiojusius teisės aktus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-01-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-19/2010).

28Akivaizdu, kad priimant 2009 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-12856 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo (Kauno r.)", 2010 m. sausio 15 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 281 bei valstybinės žemės sklypo priėmimo-perdavimo aktą Nr. A-34 dėl V. K. parduodamo ir perduodamo 0,94 ha žemės sklypo Nr. 5267/0007:178, galiojo 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1370, kurio pagrindu apskrities viršininkas negalėjo perleisti 0,25 ha valstybinės žemės, kuri pateko į suformuotą sklypą Nr. 5267/0007:178 privačion nuosavybėn, nes 0,25 ha šio sklypo dalis pateko į valstybinės reikšmės miško plotą.

29Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad dėl valstybinės reikšmės miškų kaip išimtinės valstybės nuosavybės teisinio statuso ir jo nulemtų teisinių padarinių nuosavybės teisių atkūrimo procesui ir civilinei apyvartai, valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir jie nuosavybės teise gali priklausyti tik valstybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-165/2012). Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, akivaizdu, kad Kauno apskrities viršininkas neteisėtai priėmė aukščiau nurodytus administracinius aktus ir privačion nuosavybėn perleido 0,25 ha žemės sklypo, kuris pateko į valstybinės reikšmės miško plotą.

30Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nes jie teisiškai nereikšmingi byloje kilusiam ginčui išspręsti, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32apeliacinį skundą atmesti

33Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno rajono apylinkės... 5. 1.Panaikinti 2009 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr.... 6. Nurodė, kad ginčo sklype yra 25 arai miško, kuris 2004 metais vyriausybės... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu nusprendė... 9. Teismas nustatė, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 10. Teismas padarė išvadą, kad byloje nenuginčyta, kad į žemės sklypą,... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 12. Apeliaciniu skundu atsakovė V. K. ir tretysis asmuo A. K. prašo panaikinti... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 14. 1. Apeliantų nuomone, žemės tvarkymo byloje esantys žemės sklypo kadastro... 15. 2. Apeliantų nuomone, ginčo žemės sklype nėra ir nebuvo miško ploto,... 16. 3. Apeliantai nurodo, kad atsakovei V. K. žemės sklypas, dėl kurio dalies... 17. Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą... 18. Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą... 19. Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą... 20. Atsiliepimu į atsakovės V. K. ir trečiojo asmens A. K. apeliacinį skundą... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Teisėjų kolegija primena, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 24. Ginčo esmė šioje byloje yra ginčo žemės sklypo dalies priklausomybė... 25. Teismas nustatė, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 26. Apeliantai nurodo, kad iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos su... 27. Kaip matyti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepimą į... 28. Akivaizdu, kad priimant 2009 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininko... 29. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad dėl... 30. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. apeliacinį skundą atmesti... 33. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti...