Byla B2-1455-273/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lauritona“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eglaidija“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lauritona“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Eglaidija“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lauritona“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovės skola ieškovei sudaro 1 047,51 Eur ir skolos priverstine tvarka iš atsakovės išieškoti nepavyko.

3Atsakovė sutiko su bankroto bylos iškėlimu, nurodė, kad negali padengti įsiskolinimų kreditoriams ir sumokėti darbo užmokesčio įmonės direktoriui. Nurodė, kad pradelsta skola kreditoriams sudaro 33 366,93 Eur, o turto įmonė turi už 3 701 Eur.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

6Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Lauritona“ įregistruota 2014 m. balandžio 11 d. UAB „Lauritona“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2016 m. Atsakovės direktoriaus į bylą pateikto 2019 m. gegužės 13 d. balanso duomenimis (b. l. 64-65), UAB „Lauritona“ turto turėjo už 3 701 Eur, kur ilgalaikio turto (mašinų ir įrengimų) vertė sudarė 2 530 Eur, 1 171 Eur sudarė trumpalaikis turtas, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 19 350 Eur, iš kurių visa 19 350 Eur suma įsipareigojimų mokėtinų per vienerius metus. Atsakovė pripažino, kad įsipareigojimai kreditoriams sudaro 33 366,93 Eur, tarp jų 16 525,79 Eur yra darbo užmokesčio skola įmonės direktoriui. Nuo 2019 m. pradžios iki 2019 m. gegužės 13 d. atsakovė patyrė 120 Eur nuostolių. 2018 metais atsakovės veikla taip pat buvo nuostolinga - nuostoliai sudarė 1 485 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) iki 2019 m. gegužės 16 d. UAB „Lauritona“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 969,52 Eur, įmonėje yra vienas socialiniu draudimu apdraustas asmuo (b. l. 69). Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2019 m. sausio 21 d. antstolė R. P. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo grąžino ieškovei vykdomąjį dokumentą dėl 1 001,39 Eur skolos išieškojimo iš atsakovės (b. l. 20-21). Antstolės R. P. 2019 m. sausio 21 d. išieškojimo negalimumo aktas patvirtina, kad atsakovė neturi turto, į kurį gali būti nukreiptas skolos išieškojimas priverstine tvarka pagal vykdomuosius dokumentus. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė duomenis, kad UAB „Lauritona“ iki 2019 m. balandžio 10 d. yra skolinga valstybės ir savivaldybių biudžetams ir fondams 1 362,82 Eur (b. l. 48).

7Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog UAB „Lauritona“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Atsakovės pradelstos skolos suma viršija pusė jos į 2019 m. gegužės 13 d. balansą įrašyto turto vertės. Apibendrinant konstatuotina, kad byloje nustatytų aplinkybių pagrindu yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog atsakovė UAB „Lauritona“ faktiškai yra nemoki, nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, yra skolinga darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį, todėl atsakovei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu.

8UAB „Lauritona“ bankroto administratoriumi skirtinas MB „Elandas“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Lauritona“ (įmonės kodas 303287583, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 19D) bankroto bylą.

11Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Lauritona“ administratoriumi mažąją bendriją „Elandas“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA392).

12Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Lauritona“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Lauritona“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Lauritona“ nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, šalims, administratoriui.

15Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai