Byla 2A-1907-392/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Loretos Lipnickienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Entafarma“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovei E. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės E. P. 30 430,58 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas 2010-09-30 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Vilniaus apygardos teismo 2011-01-03 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovo 115 857,81 Lt kreditorinis reikalavimas. Vilniaus apygardos teismo 2011-03-17 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2011-12-20 Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą dėl UAB „Citvaro vaistinė“ pabaigos, ir bankrutavusi įmonė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Nuo 2001-05-21 iki 2010-06-15 atsakovė ėjo UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės pareigas, iki 2010-06-30 jai priklausė 50 proc. šios įmonės akcijų. Ieškovas nurodė, jog UAB „Citvaro vaistinė“ nemoki buvo jau nuo 2010-05-01, o atsakovė sąmoningai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2009-02-31 UAB „Citvaro vaistinė“ turto turėjo už 573 063 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 734 521 Lt. Iš UAB „Citvaro vaistinė“ pelno (nuostolių) ataskaitos už 2009 m. matyti, kad per tuos metus įmonė patyrė 182 168 Lt grynojo nuostolio, pardavimo pajamos, lyginant su 2008 m., sumažėjo 18,5 %, t. y. nuo 4 195 453 Lt iki 3 419 394 Lt. Pardavimo savikaina, lyginant su 2008 m., sumažėjo 16,02 %, t. y. nuo 3 239 229 Lt iki 2 720 241 Lt, o veiklos sąnaudos, lyginant su 2008 m., sumažėjo tik 10,62 %, t. y. nuo 986 091 Lt iki 881 352 Lt. Iš UAB „Citvaro vaistinė“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2009 m. taip pat matyti, kad įmonės turtas, lyginant su 2008 m., sumažėjo nuo 658 453 Lt iki 573 063 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo nuo 637 743 Lt iki 734 521 Lt. 2010-06-30 UAB „Citvaro vaistinė“ balanso duomenimis, bendrovė turto turėjo už 594 277 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 196 690 Lt. Iš 2010-06-30 UAB „Citvaro vaistinė“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad per pirmąjį 2010 m. pusmetį įmonė patyrė 440 955 Lt grynojo nuostolio. 2010-06-08 duomenimis UAB „Citvaro vaistinė“ pradelsta skola didžiausiam kreditoriui UAB „.Medikona“ sudarė 878 294,14 Lt, kitiems kreditoriams – 140 748,63 Lt. Nuosavas kapitalas jau nuo 2009-12-31 buvo neigiamas ir sudarė minus 161 458 Lt. Žinodami apie sunkią UAB „Citvaro vaistinė“ finansinę padėtį, atsakovė ir G. G. įmonės akcijas 2010 m. birželio mėn. perleido M. M., kuris 2010-06-15 atsakovę atleido iš direktorės pareigų ir laikinai paskyrė R. B. 2010-06-08 UAB „Medikona“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo UAB „Citvaro vaistinė“. Vilniaus apygardos teismas 2010-06-17 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir UAB „Medikona“ naudai areštavo 897 912,79 Lt vertės turtą ir pinigines lėšas bei priėmė teismo įsakymą. Dėl šio teismo įsakymo UAB „Citvaro vaistinė“ nepareiškė nemotyvuotų prieštaravimų, todėl jis įsiteisėjo ir buvo pateiktas vykdyti antstolei B. P., kuri nedelsiant išieškojimą nukreipė į UAB „Citvaro vaistinė“ turtą. Visose kitose UAB „Citvaro vaistinė“ kreditorių inicijuotose civilinėse bylose dėl įsiskolinimo priteisimo UAB „Citvaro vaistinė“, vilkindama laiką, reikšdavo nemotyvuotus prieštaravimus. UAB „Medikona“ prekes UAB „Citvaro vaistinė“ nustojo tiekti 2013-06-02, kai ieškovas, nežinodamas tikrosios situacijos, prekes šiai bendrovei tiekė iki pat 2010-07-21. Dėl atsakovės neveikimo UAB „Medikona“ nuo 2010-06-17 iki 2010-09-30 UAB „Citvaro vaistinė“ skolą susimažino nuo 878 294,14 Lt iki 307 317,37 Lt, kai minėtos įmonės skolų kitiems kreditoriams dydžiai, lyginant su bankroto byloje teismo patvirtintais kreditorių reikalavimais, liko tokie patys arba žymiai išaugo. Ieškovas patyrė žalą, kuria laikytinas UAB „Citvaro vaistinė“ skolos ieškovui padidėjimas laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki bankroto bylos UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlimo dienos, t. y. 30 430,58 Lt suma. 2010-05-01 ieškovas UAB „Citvaro vaistinė“ buvo pardavęs prekių už 85 427,23 Lt. UAB „Citvaro vaistinė“ bankroto byloje liko nepatenkintas ieškovo 115 857,81 Lt kreditorinis reikalavimas.

4Atsakovė E. P. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įmonės vadovo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įstatymas sieja ne vien su formaliu įmonės nemokumo statuso konstatavimu. Pareigą inicijuoti įmonei bankroto bylą įmonės vadovas (savininkas) įgyja įvertinęs tolimesnes įmonės veiklos perspektyvas ir galimybę atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Toks įmonės vadovo atliekamas įmonės veiklos perspektyvų vertinimas turi atitikti rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Protingos, atsižvelgiant į konkrečią faktinę situaciją, įmonės vadovo ar savininko pastangos atgaivinti įmonės veiklą, prieš inicijuojant įmonės bankroto procedūras, negali būti vertinamos kaip neteisėtos, kadangi verslas visuomet yra susijęs su tam tikros rizikos prisiėmimu, o bankroto procedūros pagal jų tikslą ir prigimtį yra kraštutinė įmonės kreditorių teisių apsaugos priemonė. Sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, turi būti atsižvelgiama ne į visus įsipareigojimus, o tik į pradelstus. UAB „Citvaro vaistinė“ buhalteriniais duomenimis, 2009-12-31 pradelstos skolos iš viso sudarė 291 109,74 Lt, per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus, 2009 m. balanso duomenimis, sudarė 734 521 Lt, o bendrovės turtą - 573 063 Lt. Todėl ieškovo argumentas, kad 2010-05-01 pradelsti UAB „Citvaro vaistinė“ įsiskolinimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, yra nepagrįstas. Atsakovė pažymėjo, jog iki jos atleidimo iš direktorės pareigų (2010-06-15) UAB „Citvaro vaistinė“ nebuvo iškelta nei viena civilinė byla, įmonė neturėjo įsiskolinimų nei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai, nei darbuotojams. Įmonė vykdė veiklą, ir atsakovė, būdama jos vadovė, buvo įsitikinusi, kad įmonė, vykdydama veiklą dviejose vaistinėse, galės visiškai atsiskaityti su kreditoriais, kadangi atsiskaitymai nebuvo nutrūkę. Su ieškovu, kaip ir su kitais prekių tiekėjais, buvo nuolat atsiskaitoma. Debitoriai vykdė savo įsipareigojimus. UAB „Medikona“ išrašytas sąskaitas UAB „Citvaro vaistinė“ tarpusavio susitarimu turėdavo apmokėti po 60 d., o UAB „Entafarma“ - po 30 d. Iš banko sąskaitos išrašų matyti, kad ieškovui laikotarpiu nuo 2010-01 iki 2010-07-16 buvo sumokėta 300 224,65 Lt, o nuo 2010-05-01 iki 2010-07-26 - 74 741,66 Lt. Teismui pateikti sąskaitų išrašai patvirtina aplinkybę, kad UAB „Citvaro vaistinė“, nors ir turėjo įsipareigojimų, tačiau nebuvo nemoki. Atsakovės teigimu, jai nežinoma, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis UAB „Medikona“ skola sumažėjo 570 976,77 Lt, o skolos kitiems tiekėjams neva padidėjo, nes ieškovo nurodytu laikotarpiu atsakovė nebedirbo. 2010-01-05 Akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovė jai priklausančias akcijas perleido M. M. Atsakovė nurodė, kad pats ieškovas 2010 m. liepos mėn. UAB „Citvaro vaistinė“ nelaikė nemokia įmone, nes teismui pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriui. Teismas nustatė, kad ieškovas įmonės nemokumą 2009-12-31 sieja su įmonės turto bei apskritai visų, o ne tik pradelstų įsipareigojimų sumos santykiu, t. y. apie bendrovės nemokumą sprendžia ne pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nuostatas. Atsakovė nurodė, jog visą laiką iki jos atleidimo iš bendrovės direktorės pareigų (2010-06-15) įmonė vykdė veiklą ir visiškai ar iš dalies atsiskaitinėjo su kreditoriais, t. y. mokėjimai nei vieną mėnesį nebuvo nutrūkę. Įsiskolinimų nei VMI, nei SoDrai iki 2010-06-15 UAB „Citvaro vaistinė“ neturėjo. Ieškovo teigimu, atsakovė veikė nesąžiningai, nes sudarė sąlygas pagrindiniam kreditoriui UAB „Medikona“ atgauti didžiąją dalį sumos, tačiau teismas nustatė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių šią aplinkybę. Remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-27 nutartimi c. b. Nr. 2A-298/2014, teismas pažymėjo, kad juridinio asmens vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu, vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei CK 6.263 str. pagrindu. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog nenustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir žalos bei kaltė (CK 6.247 str., 6.248 str.), o nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, deliktinė civilinė atsakomybė negalima, todėl ieškinys atsakovės atžvilgiu atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas konstatavo, kad atsakovė, perleidusi savo turimas akcijas, laiku neįvykdė Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 14 p. nustatytos pareigos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pranešti apie tai, kad visas bendrovės akcijas įsigijo vienas asmuo, tačiau teismas sprendė, jog tai nesudaro pagrindo išvadai, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta vėlesne data.

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Entafarma“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą, pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias CPK nuostatas, kadangi, siekdamas nustatyti, ar atsakovės neveikimas gali būti traktuojamas kaip neteisėtas, privalėjo nustatyti, ar 2010-05-01 UAB „Citvaro vaistinė“ buvo nemoki, ir ar 2010-05-01 atsakovei kilo pareiga inicijuoti bankroto procesą UAB „Citvaro vaistinė“, tačiau to nepadarė. Apelianto teigimu, UAB „Citvaro vaistinė“ 2010-05-01 buvo nemoki, kadangi tuo metu jos pradelsta skola vien didžiausiam kreditoriui UAB „Medikona“ sudarė 692 119,28 Lt, kai turto balanso už 2009 m. duomenimis įmonė turėjo už 573 063 Lt, 2010-06-30 balanso duomenimis – 594 277 Lt. Pažymėjo, kad rūpestingas, apdairus, protingas vadovas, žinodamas, kad jo vadovaujamai įmonei bus pareikštas ieškinys dėl skolos, kuri pusantro karto viršija įmonės turimo turto vertę, priteisimo, turėtų arba susitarti su kreditoriumi dėl taikos sutarties ir skolos mokėjimo dalimis, arba įnešti į įmonę papildomų lėšų, arba iš karto kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau, kai UAB „Medikona“ kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, atsakovė apskritai nesiėmė jokių veiksmų. Apie UAB „Citvaro vaistinė“ padėtį atsakovė negalėjo nežinoti, nes 2010-04-30 pati patvirtino bendrovės 2009-12-31 finansinę atskaitomybę. Ieškovas pažymėjo, kad UAB „Citvaro vaistinė“ akcininkai E. P. (50 proc. akcijų) ir G. G. (50 proc. akcijų), kuris kartu yra UAB „Medikona“ generalinis direktorius, netikėjo UAB „Citvaro vaistinė“ tolimesnėmis finansinės veiklos perspektyvomis, kadangi savo turimas įmonės akcijas pardavė nuostolingai, t. y. kažkada įstatiniam kapitalui įnešę po 5 000 Lt, už parduotas akcijas gavo tik po 1 000 Lt. Be to, atsakovė, laiku neinformuodama Juridinių asmenų registro apie akcijų perleidimą, pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 14 d. ir 411 str. 8 d. reikalavimus. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra nustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir ieškovo patirtos žalos. Sprendžiant dėl priežastinio ryšio buvimo, atsižvelgtina į tai, kad pakanka nustatyti, jog atsakingo asmens elgesys yra, nors ir ne vienintelė, bet pakankama žalos atsiradimo priežastis. Nustačius, kad teisinę pareigą pažeidusio asmens elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, taigi padaryta žala nėra pernelyg nutolusi nuo neteisėtų veiksmų, jam tenka civilinė atsakomybė pagal deliktinę prievolę. Ieškovas nurodė, kad atsakovė nepaneigė jo patirtų nuostolių dydžio, o teismas dėl šios aplinkybės sprendime nepasisakė. Apeliantas akcentuoja, kad dėl UAB „Medikona“ prašymu išduoto teismo įsakymo UAB „Citvaro vaistinė“ nepareiškė nemotyvuotų prieštaravimų, todėl jis įsiteisėjo ir buvo pateiktas vykdyti antstolei, kai visose kitose kreditorių inicijuotose civilinėse bylose dėl įsiskolinimo priteisimo UAB „Citvaro vaistinė“, vilkindama laiką, reikšdavo nemotyvuotus prieštaravimus. Tokie prieštaravimai buvo pareikšti Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-21033-530/2010 pagal kreditoriaus UAB „Limada“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. L2-18792-734/2010 pagal kreditoriaus UAB „Vilandra“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir Nr. L2-17668-656/2010 pagal apelianto pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir kitose bylose. Ieškovo teigimu, tokį UAB „Citvaro vaistinė“ vykdytą civilinių bylų vilkinimą kitų kreditorių atžvilgiu nulėmė siekis, kad UAB „Medikona“ kaip įmanoma labiau susimažintų skolą, antstolei jos naudai vykdant išieškojimą. UAB „Medikona“ prekes UAB „Citvaro vaistinė“ nustojo tiekti 2013-06-02, kai apeliantas, nežinodamas tikrosios situacijos, prekes UAB „Citvaro vaistinė“ tiekė iki pat 2010-07-21. Analogiškai elgėsi ir kiti stambūs UAB „Citvaro vaistinė“ vaistų tiekėjai UAB „Tamro“ ir UAB „LIMEDIKA“. Šių kreditorių reikalavimų dydžiai, lyginant 2010-06-30 ir Vilniaus apygardos teismo 2011-01-03 nutartyje nurodytus duomenis, išaugo atitinkamai nuo 8 005,36 Lt iki 21 925,48 Lt ir nuo 102 540,43 Lt iki 296 479,84 Lt. Iš kitų tiekėjų UAB „Citvaro vaistinė“ įsigytos prekės būdavo areštuojamos ir antstolės realizuojamos vykdymo procese UAB „Medikona“, kuri tokias prekes pakartotinai įsigydavo už 80 proc. rinkos vertės, naudai, o didžioji dalis už prekes UAB „Medikona“ sumokėtų pinigų antstolės buvo grąžinami UAB „Medikona“ kaip išieškotos sumos. Tik tada, kai UAB „Citvaro vaistinė“ liko tik tos prekių atsargos, kurios buvo netinkamos parduoti ir bankroto administratoriaus vėliau buvo utilizuotos, UAB „Citvaro vaistinė“ laikinai einantis direktoriaus pareigas R. B. 2010-09-13 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlimo. UAB „Medikona“ nuo 2010-06-17 iki 2010-09-30 UAB „Citvaro vaistinė“ skolą susimažino nuo 878 294,14 Lt iki 307 317,37 Lt, kai UAB „Citvaro vaistinė“ skolų dydžiai kitiems kreditoriams liko tokie patys arba žymiai išaugo. Jeigu atsakovė UAB „Citvaro vaistinė“ esant nemokiai, t. y. 2010-05-03, būtų pateikusi teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir sustabdžiusi prekių pirkimą iš visų UAB „Citvaro vaistinė“ tiekėjų, apeliantas toliau nebūtų tiekęs prekių, už kurias UAB „Citvaro vaistinė“ vėliau su apeliantu iki galo neatsiskaitė. Apeliantui nebuvo ir objektyviai negalėjo būti žinoma tikroji UAB „Citvaro vaistinė“ finansinė padėtis, nes UAB „Citvaro vaistinė“ mokėjimus apeliantui vykdė tvarkingai. UAB „Citvaro vaistinė“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2009 m. Juridinių asmenų registrui buvo pateikti tik 2010-05-27, o apie akcininkų pasikeitimą Juridinių asmenų registrui buvo pranešta tik 2010-06-30. Taigi tarp atsakovės neveikimo ir apelianto patirtos žalos egzistuoja priežastinis ryšys, nes atsakovės elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos apeliantui atsiradimo. Ieškovas UAB „Entafarma“ nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nėra nustatyta atsakovės kaltė. Pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog, nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Šią prezumpciją paneigti turėtų atsakovė. Taigi, nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, jos kaltė yra preziumuojama.

7Atsakovė E. P. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Akcentavo, kad ieškovas UAB „Citvaro vaistinė“ nemokumą sieja su visų, o ne su pradelstų 2009-12-31 įmonės turėtų įsipareigojimų suma. Pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, tačiau įmonės vadovo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įstatymas sieja ne vien su formaliu įmonės nemokumo statuso konstatavimu. Protingos, atsižvelgiant į konkrečią faktinę situaciją, įmonės vadovo ar savininko pastangos atgaivinti įmonės veiklą, prieš inicijuojant įmonės bankroto procedūras, negali būti vertinamos kaip neteisėtos, kadangi verslas visuomet yra susijęs su tam tikros rizikos prisiėmimu, o bankroto procedūros pagal jų tikslą ir prigimtį yra kraštutinė įmonės kreditorių teisių apsaugos priemonė. Nagrinėjamu atveju atsakovės veiksmai, iki 2010-06-15 einant direktorės pareigas, neturėtų būti vertinami, kaip ĮBĮ 8 str. numatytos pareigos pažeidimas, o vertintini, kaip vadovo, veikiančio normalios komercinės veiklos rizikos ribose, veiksmai. Atsakovė buvo ir yra įsitikinusi, kad UAB „Citvaro vaistinė“, toliau vykdydama veiklą, būtų atsiskaičiusi su visais prekių tiekėjais. Dėl pasaulinės ekonominės krizės 2008-2009 metais visų įmonių apyvartos žymiai sumažėjo, tačiau įmonės, vykdančios veiklą, savo finansinius rodiklius atkūrė iki prieškrizinio lygio. UAB „Citvaro vaistinė“ vykdė savo įsipareigojimus - periodiškai atsiskaitinėjo su prekių tiekėjais, t. y., nors ir turėdama įsipareigojimų, UAB „Citvaro vaistinė“ nebuvo nemoki. Tiek UAB „Medikona“, tiek UAB „Entafarma“ buvo nuolatiniai prekių tiekėjai, kurie, parduodami prekes, nereikalavo išankstinio apmokėjimo, nebuvo nustatyta limitų, kuriuos viršijus prekės netiekiamos, ir pan. Liudytojas M. M., UAB „Entafarma“ darbuotojas, nurodė, kad iki 2010 m. liepos mėn. pabaigos UAB „Citvaro vaistinė“ jokių pretenzijų dėl atsiskaitymo už prekes neturėjo. Darytina išvada, jog tarp vaistų tiekėjų ir vaistinių buvo susiklosčiusi įprastinė verslo praktika - už prekes atsiskaityti po 60 ar net 90 dienų nuo sąskaitos išrašymo. 2010-05-03 UAB „Medikona“ pareiškus pretenziją dėl 881 878,69 Lt skolos padengimo, šalių bendru sutarimu susidaręs įsiskolinimas buvo mažinamas. Laikotarpiu nuo 2010-05-04 iki 2010-06-15 įsiskolinimas UAB „Medikona“ buvo sumažintas 161 000 Lt, o nuo 2010-01-01 iki 2010-05-01 UAB „Medikona“ už parduotas prekes buvo sumokėta 387 100 Lt. Taigi abiejų įmonių turimi įsipareigojimai buvo mažinami proporcingai. Pradelsta skola UAB „Medikona“ 2011-05-03 nesudarė 881 878,69 Lt, nes ši bendrovė tiekdavo prekes UAB „Citvaro vaistinė“ su 90 d. atidėjimu. UAB „Medikona“ prekes UAB „Citvaro vaistinė“ tiekė iki 2010-06-02. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad po gautos pretenzijos su šiuo prekių tiekėju buvo sudarytas susitarimas dėl skolos išdėstymo, nustačius, kad bendrą, o ne pradelstą įsiskolinimą sudaro 881 878,69 Lt. Atsakovei nebuvo žinoma, kad po UAB „Medikona“ ir UAB „Citvaro vaistinė“ susitarimo dėl skolos padengimo UAB „Medikona“ kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, kaip teigia apeliantas. Todėl ieškovo išvada, kad dėl atsakovės veiksmų ar neveikimo UAB „Medikona“ susimažino susidariusį įsiskolinimą, yra nepagrįsta. Iš banko sąskaitų matyti, kad laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2010-07-26 ieškovui buvo sumokėta 74 741,66 Lt. Atsakovė taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-08-10 įsakymu UAB „Entafarma“ iš UAB „Citvaro vaistinė“ priteisė 93 595,6 Lt skolos. Taigi ieškovas atsakovės vadovavimo laikotarpiu (nuo 2010-05-01 iki 2010-06-15) prekių galėjo pateikti ne daugiau kaip už 8 167,77 Lt. Todėl prašomas priteisti žalos dydis nepagrįstas. Atsakovė nurodė, kad ieškovas turėjo galimybę susipažinti su visais UAB „Citvaro vaistinė“ finansinės atskaitomybės dokumentais, pateiktais VĮ „Registrų centras“, įvertinti įmonės finansinę padėtį ir pats inicijuoti bankroto bylos UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlimą ar nebetiekti prekių, tačiau tuo nepasinaudojo, o 2010-07-28 su pareiškimu dėl 93 595,6 Lt skolos priteisimo kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą. Taigi, 2010 m. liepos mėn. net pats ieškovas UAB „Citvaro vaistinė“ nelaikė nemokia. Nurodyta skola ieškovui buvo priteista, ir jis prisijungė prie vykdomosios bylos, kurioje buvo vykdomas skolos išieškojimas UAB „Medikona“ naudai, pats sutiko su antstolės patvarkymu realizuoti turtą per gautas lėšas, proporcingai paskirstant abiem kreditoriams. Iki atsakovės atleidimo iš direktorės pareigų (2010-06-15) UAB „Citvaro vaistinė“ nebuvo iškelta nei viena civilinė byla, išskyrus 2005 m. civilines bylas, kurios jokios įtakos bendrovės finansinei padėčiai 2009-2010 metais neturėjo. Taigi ieškovas, atsakovės teigimu, jos neteisėtų veiksmų neįrodė. Bendrovės vadovo asmeninė atsakomybė kreditoriams bendrųjų atsakomybę nustatančių teisės normų pagrindu teismų praktikoje nėra plačiai taikoma. Vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios, siekiant pažeisti kreditorių interesus, ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu, vykdant savo pareigas. Atsakovės teigimu, neteisėtų veiksmų, dėl kurių UAB „Entafarma“ patyrė žalą, ji neatliko.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

10Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-09-30 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlė bankroto bylą. Byla buvo inicijuota 2010-09-02 UAB „Citvaro vaistinė“ laikinojo vadovo R. B. pareiškimu. Vilniaus apygardos teismo 2011-01-03 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovo 115 857,81 Lt kreditorinis reikalavimas. 2011-03-17 nutartimi UAB „Citvaro vaistinė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2011-12-20 Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą dėl UAB „Citvaro vaistinė“ pabaigos, ir bankrutavusi įmonė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Nuo 2001-05-21 iki 2010-06-15 atsakovė E. P. ėjo UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės pareigas. Iš juridinių asmenų registro išrašo, matyti, jog ji įmonės vadove registruota iki 2010-10-21. Iki 2010-06-30 jai priklausė ir 50 proc. šios įmonės akcijų.

11Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ mokumo/nemokumo 2010-05-01

12UAB „Entafarma“ apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar 2010-05-01 UAB „Citvaro vaistinė“ buvo nemoki, ir ar 2010-05-01 atsakovei kilo pareiga inicijuoti bankroto procesą UAB „Citvaro vaistinė“, tačiau ji to nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes nustatinėjo, tačiau nustatė jas neteisingai. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti iš atsakovės teismui pateiktų duomenų, UAB „Citvaro vaistinė“ pradelstos skolos 2009-12-31 sudarė 291 109,74 Lt (t. 1, b. l. 184-204), o 2010-06-30 – 596 226,42 Lt (t. 1, b. l. 205-206), kai turto pagal Juridinių asmenų registro duomenis bendrovė 2009-12-31 turėjo už 573 063 Lt, ir turto vertė vėliau mažėjo – 2010-01-31 Ilgalaikio turto nurašymo aktu Nr. 2010/1 nurašyta ilgalaikio turto už 30 114,91 Lt (t. 1, b. l. 56) bei Ilgalaikio turto nurašymo aktu Nr. 2010/2 nurašyta ilgalaikio turto už 90 195 Lt (t. 1, b. l. 57). 2010-10-12 balanso duomenimis UAB „Citvaro vaistinė“ turto balansinė vertė buvo jau tik 187 300 Lt (t. 1, b. l. 103). Vadinasi, 2010-05-01 UAB „Citvaro vaistinė“ pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, ir skirtumas tarp šių rodiklių vis mažėjo.

13Iš ĮBĮ 2 str. 8 d. seka, jog įmonės nemokumas nustatomas ne tik išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte, bet ir įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-12 nutartis c. b. Nr. 2-281/2014). Aukščiau nurodyti duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2009-12-31 iki 2010-06-30 UAB „Citvaro vaistinė“ pradelsti įsipareigojimai padidėjo daugiau nei dvigubai, o turto vertė laikotarpiu nuo 2009-12-31 iki 2010-10-12 sumažėjo trigubai. Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos už 2009 m. matyti, kad bendrovė veikė nuostolingai - 2009-12-31 nuostoliai sudarė 182 168 Lt, 2010-06-30 duomenimis įmonė buvo patyrusi 440 955 Lt nuostolių (t. 1, b. l. 62). Nors atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą ir nurodė, kad buvo bei yra įsitikinusi, jog UAB „Citvaro vaistinė“, toliau vykdydama veiklą, būtų atsiskaičiusi su visais prekių tiekėjais, tačiau, išanalizavus visus reikšmingus duomenis, matyti, jog įmonės finansinė padėtis vis blogėjo. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių realius pajamų šaltinius, iš kurių būtų vykdomi įsipareigojimai kreditoriams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog 2010-05-01 pagrindas iškelti UAB „Citvaro vaistinė“ bankroto bylą buvo, ir atsakovė E. P., būdama įmonės vadovė, turėjo ĮBĮ 8 str. 1 d. numatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo

15Apeliantas UAB „Entafarma“ skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nėra nustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir ieškovo patirtos žalos bei atsakovės kaltė. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo apelianto argumentu. Pažymėtina, kad bendrovės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė, žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 str., 182 str. 4 d.). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-05 nutartis c. b. Nr. 3K-3-244/2014).

16Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės neteisėtų veiksmų

17Kaip jau buvo nurodyta, ne vėliau nei 2010-05-01 atsakovė E. P., eidama UAB „Citvaro vaistinė“ direktorės pareigas, turėjo ĮBĮ 8 str. 1 d. numatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos neįvykdė, nes bankroto byla tik 2010-09-30 buvo iškelta ne atsakovės, o laikinojo direktoriaus R. B. iniciatyva (t. 1, b. l. 16). Todėl konstatuotina, kad UAB „Citvaro vaistinė“ direktorė E. P., turėdama pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jos vadovaujamai įmonei iškėlimo, tačiau jos nevykdydama, atliko neteisėtą veiką, tiksliau, neteisėtai neveikė.

18Dėl kreditoriui UAB „Entafarma“ padarytos žalos ir jos dydžio

19Apeliantas ieškinyje ir skunde nurodė, kad, nežinodamas, jog UAB „Citvaro vaistinė“ jau 2010-05-01 buvo nemoki, prekes tiekė iki 2010-07-21. Šios aplinkybės atsakovė neginčijo, be to, patvirtino, jog 2010 m. liepos mėn. ieškovas UAB „Citvaro vaistinė“ nelaikė nemokia (t. 1, b. l. 121; t. 3, b. l. 20). Ieškovas pažymėjo, kad 2010-05-01 UAB „Citvaro vaistinė“ prekių buvo pardavęs už 85 427,23 Lt, o UAB „Citvaro vaistinė“ bankroto byloje buvo patvirtintas 115 857,81 Lt ieškovo kreditorinis reikalavimas, kuris liko nepatenkintas. Skolos padidėjimą, susidariusį laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki bankroto bylos UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlimo, nuo 85 427,23 Lt iki 115 857,81 Lt – 30 430,58 Lt - apeliantas laiko jam atsakovės padaryta žala.

20Atsakovė ginčija apelianto prašomos priteisti žalos dydį, atsiliepime į apeliacinį skundą nurodydama, kad banko sąskaitų išrašai patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2010-07-26 ieškovui buvo sumokėta 74 741,66 Lt. Be to, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-08-10 įsakymu UAB „Entafarma“ iš UAB „Citvaro vaistinė“ priteisė 93 595,6 Lt skolos. Taigi ieškovas atsakovės vadovavimo laikotarpiu (nuo 2010-05-01 iki 2010-06-15) prekių galėjo pateikti ne daugiau kaip už 8 167,77 Lt. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovės nurodytos aplinkybės įvyko anksčiau nei UAB „Citvaro vaistinė“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo 2011-01-03 nutartimi buvo patvirtintas apelianto UAB „Entafarma“ 115 857,81 Lt finansinis reikalavimas (t. 1, b. l. 17-18), o prieš teismui patvirtinant nurodyto dydžio ieškovo finansinį reikalavimą, jo teisėtumas ir pagrįstumas buvo patikrintas bankroto administratoriaus. Todėl atsakovei nepateikus patikimų įrodymų, jog laikotarpiu nuo 2010-05-01 įsiskolinimas ieškovui padidėjo mažesne nei jo nurodoma suma, konstatuotina, kad patirtos žalos dydis ieškovo apskaičiuotas teisingai.

21Dėl priežastinio ryšio tarp UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės neteisėtų veiksmų ir kreditoriui UAB „Entafarma“ padarytos žalos

22Apeliantas akcentavo, jog, jeigu atsakovė, UAB „Citvaro vaistinė“ esant nemokiai, t. y. 2010-05-03, būtų pateikusi teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir sustabdžiusi prekių pirkimą, UAB „Entafarma“ toliau nebūtų tiekusi prekių, už kurias UAB „Citvaro vaistinė“ vėliau su ieškovu iki galo neatsiskaitė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia apelianto pozicija. Konstatuotina, jog UAB „Citvaro vaistinė“ skola UAB „Entafarma“ nebūtų padidėjusi 30 430,58 Lt suma, laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki bankroto bylos UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlimo, jeigu atsakovė E. P., būdama skolininko UAB „Citvaro vaistinė“ vadovė, 2010-05-01 jos vadovaujamai įmonei esant nemokiai, būtų įvykdžiusi įstatyme numatytą įmonės vadovo pareigą ir kreipusis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Citvaro vaistinė“ iškėlimo. Taigi darytina išvada, jog tarp atsakovės neteisėto neveikimo ir ieškovo patirtos žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Todėl apelianto reikalavimas taikyti atsakovei civilinę atsakomybę yra pagrįstas.

23Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės kaltės

24Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pažymi, jog, nustačius, kad atsakovė, būdama UAB „Citvaro vaistinė“ vadovė, atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos ieškovui atsiradimą, jos kaltė preziumuojama. Kadangi atsakovė nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių šią prezumpciją, konstatuotina, jog žala ieškovui atsirado dėl atsakovės kaltės.

25Kiti apeliacinio skundo argumentai skundžiamo sprendimo pagrįstumo neįtakoja, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais, ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ieškovo apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Ieškinį tenkinant, ieškovui iš atsakovo priteistinos patirtos 913 Lt bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidos ir 913 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,

Nutarė

28Ieškovo UAB „Entafarma“ apeliacinį skundą patenkinti.

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti.

30Priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Entafarma“ ieškinį patenkinti.

31Priteisti ieškovui UAB „Entafarma“ (j. a. k. ( - )) iš atsakovės E. P. (a. k. ( - )) 30 430,58 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-07-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 826 Lt bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos... 4. Atsakovė E. P. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Entafarma“ prašė Vilniaus miesto... 7. Atsakovė E. P. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-09-30 nutartimi UAB... 11. Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ mokumo/nemokumo 2010-05-01... 12. UAB „Entafarma“ apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 13. Iš ĮBĮ 2 str. 8 d. seka, jog įmonės nemokumas nustatomas ne tik... 14. Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės civilinės atsakomybės sąlygų... 15. Apeliantas UAB „Entafarma“ skunde nurodė, kad pirmosios instancijos... 16. Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės neteisėtų veiksmų... 17. Kaip jau buvo nurodyta, ne vėliau nei 2010-05-01 atsakovė E. P., eidama UAB... 18. Dėl kreditoriui UAB „Entafarma“ padarytos žalos ir jos dydžio... 19. Apeliantas ieškinyje ir skunde nurodė, kad, nežinodamas, jog UAB „Citvaro... 20. Atsakovė ginčija apelianto prašomos priteisti žalos dydį, atsiliepime į... 21. Dėl priežastinio ryšio tarp UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės neteisėtų... 22. Apeliantas akcentavo, jog, jeigu atsakovė, UAB „Citvaro vaistinė“ esant... 23. Dėl UAB „Citvaro vaistinė“ vadovės kaltės... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pažymi, jog,... 25. Kiti apeliacinio skundo argumentai skundžiamo sprendimo pagrįstumo... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ieškovo apeliacinio... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 28. Ieškovo UAB „Entafarma“ apeliacinį skundą patenkinti.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti.... 30. Priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Entafarma“ ieškinį... 31. Priteisti ieškovui UAB „Entafarma“ (j. a. k. ( - )) iš atsakovės E. P....