Byla B2-902-254/2020
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, priimto 3–uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, priimto 3–uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, skunde nurodė, kad 2019 m. spalio 14 d. įvyko įmonės kreditorių komiteto posėdis, kuriame be kitų klausimų, buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarkos tvirtinimo (nutarimas Nr. 3). Kreditorių komitetas, didžiąja dauguma balsų patvirtino bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarką pagal pateiktą priedą Nr. 2. Nesutikdamas su kreditorių komiteto posėdžio nutarimu, priimtu darbotvarkės 3–uoju klausimu, pareiškėjas pateikė skundą teismui ir prašo panaikinti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimą, priimtą 3–uoju darbotvarkės klausimu. Skunde nurodo:

31. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1508-254/2019 2019 m. liepos 5 d. priėmė nutartį, kuria iš dalies tenkino pareiškėjo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (toliau - Bankas), skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ (toliau - Bankrutuojanti bendrovė, Bendrovė, KDS) 2019 m. balandžio 2 d. kreditorių komiteto nutarimų ir panaikino 2019 m. balandžio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2-uoju darbotvarkės klausimu, ir klausimą išsprendė iš esmės, patvirtino 288.224,57 EUR administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui.

42.Bendrovės 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetas posėdyje 3-uoju darbotvarkės klausimu trijų balsų dauguma nutarė patvirtinti papildomas ir neribotas administravimo išlaidas. Šiuo nutarimu kreditorių komitetas nutarė patvirtinti bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarką pagal pateiktą projektą. Bendrovės kreditorių komitetas nustatė, kad 2019 m. III - IV ketvirčiams bankroto administratorius turi teisę naudoti papildomai 90 MMA lėšų bankroto administravimo išlaidoms dengti. Visos faktinės patiriamos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, sutartimis. Administravimo išlaidų sąmata gali būti tikslinama atsižvelgiant į pagrįstą išlaidų poreikį. Nustatytos fiksuotos būtinos mėnesinės išlaidos ir kintamos mėnesinės išlaidos.

53. Bankroto administratorius po Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutarties priėmimo siekia iš esmės padidinti administravimo išlaidas ir padaryti jas neapibrėžtas.

64. Po 2019 m. liepos 5 d. teismo priimtos nutarties nebuvo ir nėra jokių duomenų apie taip esmingai pasikeitusias aplinkybes, kurios turėtų įtakos tokiam ženkliam administravimo išlaidų didinimui, jų dydžio net neapibrėžiant (išlaidas nurodant „pagal poreikį“). Kreditorių komitetui nebuvo pateikti jokie objektyvūs duomenys, dėl kokių priežasčių 2019 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytos išlaidos tapo nepakankamos. Vien tai, kad administratorius teigia patyręs ar patirsiantis išlaidų, nereiškia, kad tos išlaidos yra būtinos, realios ir adekvačios.

75. Bankroto administratorius nurodo, kad jis veda 10 teisminių bylų ir dar planuoja užvesti iki 10 naujų bylų. Tačiau 2019 m. liepos 5 d. nutartimi jau yra patvirtinta 30 000,00 Eur suma teisinėms išlaidoms ir administratorius nepagrindė, kad šios sumos, protingai elgiantis bei nešvaistant Bendrovės lėšų, nepakaktų visoms byloms. Be to, administratorius nepagrindė jokio naujų bylų ekonominio naudingumo kreditoriams (vien tik noras inicijuoti bylas ir išleisti neadekvačias sumas už teisines paslaugas neįrodo jokio šių lėšų pagrįstumo, būtinumo, realumo), kaip neįrodė ir to, kad pats administratorius negalėtų atlikti savo funkcijų nesamdydamas advokatų kontorų. Jeigu administratorius subjektyviai nesiima pats spręsti teisinių klausimų (vykdyti savo funkcijas) ir nori pasitelkti trečiuosius asmenis, tai administratorius tai gali daryti mokėdamas jiems atlyginimą iš bankroto administratoriui patvirtinto atlyginimo, bet ne didindamas administravimo išlaidas.

86. Išlaidas prašoma padidinti 2019 m. III-IV ketvirčiams, t.y. tik pusės metų laikotarpiui. Tuo tarpu išlaidos yra nustatytos ir turi būti nustatomos visam bankroto procesui (ĮBĮ 36 str. 2 d.).

97. Fiksuotas mėnesines išlaidas prašoma tvirtinti nuo bankroto proceso pradžios, nors 2019 m. liepos 5 d. nutartimi jau yra išspręstas išlaidų klausimas ir bankroto administratorius neturi pagrindo reikalauti didinti išlaidas „į praeitį“. Dėl būsimų išlaidų administratorius privalo pateikti pagrįstus duomenis, dėl kokių priežasčių teismo nustatytos sumos objektyviai nepakanka bei, kokios papildomos išlaidos atsirado.

108. Kintamas mėnesines išlaidas prašoma tvirtinti „pagal poreikį“, t. y. neribotas ir iš viso neaišku, kokio dydžio išlaidas. Tokiu būdu bankroto administratorius savo nuožiūra gali skirti bet kokias neadekvačias sumas, kas yra nesuderinama su bankroto principais. Nei teisės aktai, nei teismų praktika, nei bankrutuojančios įmonės turto valdymo principai nenumato galimybės tvirtinti visiškai neapibrėžtas ir neriboto dydžio administravimo išlaidas. Todėl kreditorių komiteto nutarimas dėl neapibrėžtų ir dėl neribotų išlaidų tvirtinimo pažeidžia protingumo, sąžiningumo principus, prieštarauja bankroto tikslams ir yra neteisėtas.

119. Dalis išlaidų iš esmės sutampa su 2019 m. liepos 5 d. nutartimi, todėl (1) neaišku, dėl kokių priežasčių jos dar kartą teikiamos tvirtinti kreditorių komitetui, (2) neaišku, ką reiškia administratoriaus nurodomas išlaidų dydžio aprašymas jas detalizuojant „apie“. Dėl tų pačių teismo patvirtintų išlaidų tvirtinimo klausimas net neturi būti keliamas pakartotinai kreditorių komitete (kreditorių komitetas neturi kompetencijos / pareigos pakartotinai tvirtinti tokių pačių jau teismo nustatytų išlaidų). Administratoriaus pasiūlytas „apie“ sumos apibrėžimas padaro išlaidas neribotas, dėl ko toks nutarimas yra neteisėtas.

1210. Nei viena iš administratoriaus prašomų patvirtinti padidintų išlaidų sudėtinių dalių nėra pagrįsta, didžioji dalis iš jų apskritai yra be jokios skaitinės išraiškos, todėl tokia išlaidų sąmata, kokia buvo pateikta 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetui, negali būti iš viso tvirtinama.

13Atsakovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“, atstovaujama bankroto administratoriaus, atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

141. Nors Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui, tačiau LR ĮBĮ 36 str. 2 d. reglamentuota, kad jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą (kreditorių komitetą) dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Ši galimybė nurodyta ir minėtoje teismo nutartyje. Iškilus poreikiui tvirtinti papildomas atsakovo administravimo proceso išlaidas, atsakovo administratorius sušaukė atsakovo 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetą.

152. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 5 d. nutartimi teisinėms išlaidoms už visą atsakovo bankroto procesą patvirtino fiksuotą 30.000 Eur sumą. Tačiau, įvertinus vykusių/vykstančių teisminių procesų apimtis ir kiekį, yra būtina peržiūrėti patvirtintas išlaidas teisiniams procesams, patvirtinant teisines išlaidas pagal poreikį. Vykę/vystantys teisminiai procesai reikalauja specialių teisinių žinių ir praktikos žinojimo, siekiant tokius procesus inicijuoti ir vesti. Atsakovo administratorius planuoja inicijuoti ir daugiau teisminių bylų, siekiant iš atsakovo debitorių susigrąžinti skolas.

163. Pareiškėjas yra hipotekos (įkeitimo) kreditorius, kurio naudai yra įkeistos visos atsakovo gautinos sumos iš visų atsakovo teisinių santykių. Iš to seka, kad pareiškėjas turėtų būti suinteresuotas kuo didesne apimtimi iš atsakovo skolininkų susigrąžinti skolų, kadangi nuo to tiesiogiai priklausys pareiškėjo kreditorinio reikalavimo tenkinimas atsakovo bankroto byloje.

174. Skunde pareiškėjas nurodo, kad atsakovui leidus teisines išlaidas naudoti pagal poreikį, būtų sudarytos prielaidos administratoriui piktnaudžiauti šiomis išlaidomis. Tačiau pareiškėjas nenurodė nei vieno atvejo, kad atsakovo administratorius būtų piktnaudžiavęs patvirtintomis bankroto administravimo išlaidomis, tame tarpe teisinėmis. Bylų sėkmės atveju patirtos teisinės išlaidos bus priteisiamos iš atsakovų. Atsakovo administratorius tiek pareiškėjui, tiek kitiems kreditorių komiteto nariams teiks visą informaciją ir detalizaciją apie patirtas/patiriamas teisines išlaidas, pagrindžiant jų būtinumą ir realumą.

185. Atsakovo administratoriaus pateikta objektyvi informacija apie vykusias/vykstančias bylas, kuriose atsakovas dalyvavo/dalyvauja ieškovo/atsakovo procesiniu statusu, bei įvertinus būsimus procesus ir jų kiekį, patvirtina, kad patvirtinta bendra 30.000 EUR suma, skirta visoms teisinėms išlaidoms už visą atsakovo bankroto procesą, yra per maža, todėl yra pagrįstas poreikis šią sumą didinti, siekiant užtikrinti esamų ir būsimų procesų kvalifikuotą ir profesionalų inicijavimą ir vedimą atsakovo vardu.

196. Tvirtinti papildomas atsakovo bankroto administravimo išlaidas, leidžiant fiksuotas išlaidas naudoti nurodytų sumų ribose, o kintamas būtinas išlaidas – pagal poreikį, lemia atsakovo bankroto bylos dydis, kreditorių, debitorių skaičius bei atsakovo vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Bankroto byloje yra patvirtinta bendra 13.698.500,87 Eur kreditorinių reikalavimų suma. Kreditorių skaičius – daugiau nei 500 asmenų. Atsakovas toliau vykdo ūkinę – komercinę veiklą: nuomoja UAB „Autokausta“ transporto priemones ir statybinę techniką (įrangą); nuomoja UAB „Emplonet“ kompiuterinę techniką; nuomoja UAB „Rigveda“ inžinerinius statinius. Siekiant užtikrinti tinkamą vykdomos ūkinės – komercinės veiklos priežiūrą, būtini papildomi žmogiškieji ištekliai, sprendžiant įvairias su vykdoma veikla susijusias problemas. Todėl ir buvo prašoma leisti išlaidas, būtinas ūkinės – komercinės veiklos tęsimui ir priežiūrai, naudoti pagal poreikį.

207. Atsakovo administratorius pateikė fiksuotų ir kintamų išlaidų suvestinę, ją detalizuodamas. Lyginant su teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtintomis išlaidomis, pasikeitė darbo užmokestis sandėlininkui/ūkvedžiui, kuris padidėjo iki 311,94 Eur per mėnesį. Pasikeitė su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai, nes atsirado daugiau išlaidų, susijusių su atsakovo nekilnojamojo, kilnojamojo turto priežiūra ir apskaita. Padidėjo Registrų centro išlaidos iki 80 Eur per mėnesį, kurio padidėjimą lėmė informacijos rinkimas apie įmonės debitorius. Dėl vykdomos ūkinės – komercinės veiklos, dokumentų transportavimo iki 150 Eur per mėnesį padidėjo transporto išlaidos. Atsirado archyvo išlaidos 250 Eur per mėnesį, nes vykstant teisminiams ginčams reikia surasti pirminius apskaitos dokumentus. Atsakovo archyvas yra labai didelis, nes veiklos pradžia – 1964 m. (reorganizuota 1992 m.), todėl reikia nemažai laiko sąnaudų surasti reikiamą dokumentą (us). Pažymų paruošimas ir išdavimas, apskaičiuojant, kokį laiko tarpą darbuotojas (ai) dirbo, taip pat reikalauja nemažų laiko sąnaudų. Serverio ir interneto resursų nuoma, apsauga ir administravimas – 662,63 EUR/mėn., šios išlaidos nebuvo numatytos ir patvirtintos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartyje. Minėtos išlaidos yra patiriamos atsakovo duomenis saugant serveriuose bei užtikrinant jų apsaugą bei nenutrūkstamą prieinamumą. Neliko išlaidų įkeistų atsargų sandėliavimui, nes įkeistos atsargos jau parduotos. Elektros energija – 35 EUR/mėn., tiesiog būtinos ir patiriamos komunalinės išlaidos, susijusios su atsakovo turimais nekilnojamojo turto vienetais ir jų priežiūra. Nepakitusios liko apskaitos tvarkymo išlaidos, ryšio, kanceliarinės, kurjerio paslaugų išlaidos.

218. Atsakovo administratorius detaliai paaiškino ir išanalizavo fiksuotų bankroto administravimo išlaidų pobūdį ir būtinumą. Dėl kintamų būtinų mėnesinių išlaidų, kurias prašoma leisti naudoti pagal poreikį, administratorius paaiškino, kad teisinės išlaidos, tekstų vertimo išlaidos, mokesčiai, turto vertinimo bei draudimo išlaidos, archyvo sutvarkymo išlaidos ir kitos atsiras atliekant tam tikrus veiksmus, priklausys nuo turimo turto, jo kiekio, todėl iš anksto nėra žinoma kokią sumą sudarys šios išlaidos, bet jos bus patirtos.

229. Yra protinga, pagrįsta ir racionalu nurodytas būtinas kintamas išlaidas leisti naudoti pagal poreikį, kad visuomet, kai atsiras poreikis tvirtinti papildomas administravimo išlaidas, nereiktų kas kart šaukti atsakovo kreditorių komiteto ir (ar) kreditorių susirinkimo. Atsakovo administratorius kreditorių komitetui ir (ar) kreditorių susirinkimui teiks visą aktualią informaciją apie patiriamas išlaidas, kurias pagrįs pirminiais dokumentais.

2310. Pareiškėjo nuogąstavimai, kad leidžiant išlaidas naudoti pagal poreikį, būtų sudaryta galimybė administratoriui neva tai „piktnaudžiauti" išlaidomis, yra nepagrįsti, nes atsakovo administratorius privalės pagrįsti visas išleistas išlaidas, įrodant jų būtinumą ir neišvengiamumą.

2411. Pareiškėjas skunde nenurodė, kad atsakovo 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetas būtų sušauktas neteisėtai ar kad kreditorių komiteto priimti nutarimai būtų pažeidę imperatyvius procedūrinius reikalavimus.

25Skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo, priimto 3-ju darbotvarkės klausimu tenkinamas

26Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1 dalis numato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Toks specialus įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis).

27Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Nagrinėjamu atveju UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nemokumo procesas pradėtas galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ĮBĮ). Klausimo dėl UAB „Kauno dujotiekio statyba“ kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo procedūra inicijuota taip pat galiojant ĮBĮ nuostatoms, todėl klausimas dėl UAB „Kauno dujotiekio statyba“ kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo spręstinas vadovaujantis ĮBĮ.

28Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad teismas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 2018 m. vasario 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą. 2019 m. vasario 14 d. įmonės kreditorių susirinkime buvo išrinktas įmonės kreditorių komitetas, suteikiant jam visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus kreditorių komiteto pirmininko ir kreditorių komiteto rinkimo. 2019 m. spalio 14 d. įvyko įmonės kreditorių komiteto posėdis, kuriame be kitų klausimų, buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarkos tvirtinimo (nutarimas Nr. 3). Kreditorių komitetas balsų dauguma (3 balsai „už“ iš 5 balsų) patvirtino bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarką pagal pateiktą projektą (Priedas Nr. 2).

29Pareiškėjas skundą grindžia argumentais, kad kreditorių komitetas neturėjo patvirtinti administratoriaus teikiamų išlaidų, nes administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui yra patvirtinta Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi, o nebuvo ir nėra jokių duomenų apie iš esmės pasikeitusias aplinkybes, kurios turėtų įtakos ženkliam administravimo išlaidų didinimui.

30Dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimų priėmimo tvarkos

31Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 straipsnis). Tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nutaria sudaryti kreditorių komitetą, šis pagal įstatymą turi teisę kontroliuoti, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, ginti kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų, įgyvendinti kitas kreditorių susirinkimo priskirtas funkcijas (ĮBĮ 25 straipsnio 2, 3 dalys). Tai reiškia, kad sudarius kreditorių komitetą, pastarasis sprendžia administravimo išlaidų patvirtinimo ir kitus jam kreditorių susirinkimo pavestus klausimus.

32ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, taip pat ir kreditorių komiteto nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

33Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo (komiteto) sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo (komiteto posėdžio) darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas (ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis).

34Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo visi penki kreditorių komiteto nariai balsuodami raštu, skundžiamas kreditorių komiteto posėdžio nutarimas priimtas balsuojant kreditorių daugumai (trims komiteto nariams). Byloje nenustatyta, kad priimant ginčijamą kreditorių komiteto posėdžio nutarimą buvo nesilaikyta ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes laikytina, kad ĮBĮ nuostatos dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimų priėmimo nebuvo pažeistos.

35Dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarkos patvirtinimo pagrįstumo

36Įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, bankroto procedūrų vykdymas susijęs su tam tikromis vykdymo metu atsirandančiomis išlaidomis, kurios yra būtinos sėkmingai užbaigti bankroto procedūras (bankroto administravimo išlaidos). ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Šios nuostatos taikytinos ir tuomet, kai yra sudaromas kreditorių komitetas. Klausimai, susiję su administravimo išlaidomis, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimu, administravimo išlaidų dydžiu, tvirtinimu ir kiti yra reglamentuoti Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnyje.

372019 m. spalio 14 d. įvykusio BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ kreditorių komiteto posėdžio 3–uoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimo tvarką. Tvarkoje nurodyta, jog 2019 m. II-IV ketvirčiui bankroto administratorius turi teisę naudoti papildomai 90 MMA lėšų bankroto administravimo išlaidoms dengti. Visos faktinės patiriamos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, sutartimis. Administravimo lėšų sąmata gali būti tikslinama atsižvelgiant į pagrįstą išlaidų poreikį. Nustatytos fiksuotos mėnesinės išlaidos bankroto procedūros sklandžiam vykdymui ir kintamos mėnesinės išlaidos.

38Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1508-254/2019, jau buvo patvirtinta 288 224,57 Eur administravimo išlaidų sąmata visam uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto procesui, nustatyta kam ir kokia suma skiriama ir gali būti naudojama iš šios sumos. Priimdamas minėtą nutartį teismas išsamiai išanalizavo administratoriaus pateiktą tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, jos detalizaciją ir motyvuotai, detaliai pasisakė kokios išlaidos gali būti nagrinėjamu atveju patvirtintos ir kokia suma.

39Bankroto administratorius 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetui pateikė svarstyti klausimą dėl papildomų lėšų bankroto administravimo išlaidoms dengti tvirtinimo ir šios išlaidos buvo patvirtintos skundžiamu 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto nutarimu. Teismas iš esmės sutinka su pareiškėju, kuris skunde nurodė, kad bankroto administratorius sušaukė 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto susirinkimą todėl, kad nesutinka su Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. galutine ir neskundžiama nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų visam bankroto procesui sąmata ir siekia iš esmės padidinti administravimo išlaidas. Pareiškėjas taip pat pagrįstai nurodė, kad dalis išlaidų iš esmės sutampa su 2019 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtintomis, todėl neaišku, dėl kokių priežasčių jos dar kartą teikiamos tvirtinti kreditorių komitetui, ką reiškia administratoriaus nurodomas išlaidų dydžio aprašymas jas detalizuojant „apie“ ir, kad nei viena iš administratoriaus prašomų patvirtinti padidintų išlaidų sudėtinių dalių nėra pagrįsta.

40Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai nustatomi įvertinus per praėjusius 3 metus baigtų bankroto procesų faktinius administravimo išlaidų dydžius, atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų įmonę apibūdinančių kriterijų reikšmes. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą. Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per 3 metus peržiūri ir patikslina bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos tvirtinimo šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui. Jeigu kreditorių susirinkimas sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos nepatvirtina, ją gali patvirtinti teismas, įvertinęs atliktų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes. Tokia teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

41Taigi, nagrinėjamu atveju, kai Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1508-254/2019, jau buvo patvirtinta 288 224,57 Eur administravimo išlaidų sąmata visam uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto procesui, atsakovės bankroto administratorius turėjo kreiptis į kreditorių susirinkimą, kuomet dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus ir patvirtintų bankroto administravimo lėšų nepakanka, atsiranda pagrįstas poreikis jas viršyti, pateikdamas sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nurodyta skunde, po 2019 m. liepos 5 d. teismo priimtos nutarties nebuvo ir nėra jokių duomenų apie iš esmės pasikeitusias aplinkybes, kurios turėtų įtakos administravimo išlaidų didinimui. Bankroto administratorius taip pat nenurodė, kokių skubių veiksmų būtina imtis, kad 2019 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytos išlaidos tapo nepakankamos. Byloje nėra duomenų, kad bankroto administratorius būtų sudaręs jau realiai patirtų administravimo išlaidų ataskaitą. Taip pat nebuvo pateikta konkreti išlaidų, viršijančių teismo patvirtintą administravimo išlaidų sąmata, todėl teismas sprendžia, kad bankroto administratorius kreipėsi į kreditorių komitetą dėl papildomų administravimo išlaidų patvirtinimo, savo kreipimosi nepagrindęs 36 straipsnio 2 punkto nuostatomis.

42Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi konstatuota, kad pagristomis laikytinos šios išlaidos: išlaidos sandėlininko darbo užmokesčiui ir mokesčiams (234,98 Eur mėnesiui, plius 166,32 Eur ir 60 Eur įmokoms VSDFV ir VMI); pašto paslaugoms (100 Eur mėnesiui); VĮ Registrų centro paslaugoms (30,41 Eur mėnesiui); transporto išlaidoms (100 Eur mėnesiui); turto vertinimo išlaidoms (12 000 Eur visam laikotarpiui); turto draudimo išlaidoms (6 000 Eur visam laikotarpiui); buhalterinei apskaitai (2 178 Eur iki 2018 m. birželio 1 d. ir 250 Eur per mėnesį nuo 2018 m. birželio 1 d.); dokumentų saugojimui ir administravimui (200 Eur per mėnesį); įmonės veiklos auditui (9 000 Eur vienkartinė suma); ryšio, kanceliarinėms išlaidoms, kurjerio paslaugoms (41,37 Eur mėnesiui); pavojingų atliekų tvarkymo išlaidoms (vienkartinė 1 000 Eur suma); tekstų vertimui (vienkartinė 1 500 Eur suma); varžytynių mokesčiams (400 Eur visam laikotarpiui); archyvo tvarkymui, dokumentų naikinimui (12 000 Eur visam laikotarpiui); atsargų, įkeistų bankui, saugojimui (630 Eur mėnesiui); atsargų, įkeistų bankui, pervežimui (vienkartinis 5 408,01 Eur mokestis); išlaidos inventorizacijai (333,33 Eur mėnesiui); ūkinės komercinės veiklos organizavimui, vadovavimui, transporto darbo valandų kontrolei (800 Eur mėnesiui); darbo resursų nuomai (972,22 Eur mėnesiui) (1 t. b. l. 104, 106-110, 112 antra pusė, 113-114, 116, 118 antra pusė, 119-120, 121 antra pusė, 122 antra pusė, 123 antra pusė, 126, 128-129, 130 antra pusė, 131 antra pusė, 133, 135, 137, 138, 140 antra pusė, 141-142, 144, 147 antra pusė, 148-150, 152, 153 antra pusė, 154, 155 antra pusė, 156). Teismas 2019 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtino minėtų išlaidų 175 529,57 sumą Eur visam bankroto procesui.

43Pareiškėjo skundžiamu 2019 m. spalio 14 d. skundžiamu nutarimu, buvo naujai sprendžiama dėl išlaidų darbo užmokesčiui, įmokų VSDFV, VMI, pašto paslaugoms, registrų centro išlaidoms, transporto, ryšio ir kanceliarinėms išlaidoms, kurjerio paslaugoms, nors nebuvo pateikta ataskaita, kad šioms išlaidoms apmokėti jau realiai nepakanka 2019 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtintų administravimo išlaidų. Pastebėtina, kad administratorius turi pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Įrodinėjimo pareiga visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka bankroto administratoriui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-768-823/2018, kt.).

44Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartyje konstatuota, jog bankroto administratoriaus sąmatoje nurodomos serverio ir interneto resursų nuomos, apsaugos ir administravimo, taip pat elektros energijos išlaidos, susijusios su bendrovės veiklos tęsimu, pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį negali būti priskiriamos prie administravimo išlaidų, o turi būti apmokamos iš veiklos metu gautų pajamų. Todėl nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog bankroto administratorius pakartotinai prašo patvirtinti išlaidas, dėl kurių motyvuotai pasisakyta minėtoje teismo nutartyje.

45Išlaidos teisinėms paslaugoms taip pat buvo patvirtintos įvertinus įmonės veiklos specifiškumą, vykstančius ginčus teismuose, kreditorių ir debitorių skaičių, taip pat atsižvelgiant į tai, kad administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas ir negali būti preciziškai tiksli.

46Teismui nekyla abejonių dėl bankroto administratoriaus atsiliepimo į skundą argumentų, kad BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto procesas yra sudėtingas, reikalaujantis daug resursų, tačiau dėl administravimo išlaidų poreikio ir masto yra sprendžiama pagal bankroto procese objektyviai egzistuojančias aplinkybes ir įvykius. Todėl bankroto administratoriaus argumentai, kad teismas turėtų patvirtinti didesnes bankroto administravimo išlaidas, dėl kurių jis teiks ataskaitas kreditorių komitetui, nesudaro pagrindo jas didinti. Pažymėtina, kad bankroto byloje nėra duomenų, jog nuo to laiko, kai buvo patvirtinta UAB „Kauno dujotiekio statyba“ administravimo išlaidų sąmata, kreditoriams būtų pateiktos tvirtinti administratoriaus ataskaitos, įskaitant duomenis apie realiai patirtas administravimo išlaidas, bankroto proceso metu gautas pajamas ir kt.

47Bankroto administratorius teisingai nurodė atsiliepime į skundą, kad sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo, Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartyje yra pažymėta, jog iškilus poreikiui papildomoms išlaidoms, šias išlaidas bankroto administratoriui pagrindus, nėra užkertamas kelias kreditorių komitetui administravimo išlaidų sąmatą patikslinti. Tačiau teismas pažymi, kad administravimo sąmata gali būti tikslinama tik laikantis Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir sąlygų.

48Teismas, remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniais argumentais sprendžia, kad skundžiamas uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimas, priimtas 3–uoju darbotvarkės klausimu, priimtas pažeidžiant ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl pareiškėjo skundas tenkinamas ir skundžiamas nutarimas panaikinamas.

49Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24, 36 straipsniais,

Nutarė

50pareiškėjo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos filialą, skundą tenkinti.

51Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą 3–uoju darbotvarkės klausimu.

52Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. pareiškėjas Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių,... 3. 1. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1508-254/2019 2019 m.... 4. 2.Bendrovės 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetas posėdyje 3-uoju... 5. 3. Bankroto administratorius po Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d.... 6. 4. Po 2019 m. liepos 5 d. teismo priimtos nutarties nebuvo ir nėra jokių... 7. 5. Bankroto administratorius nurodo, kad jis veda 10 teisminių bylų ir dar... 8. 6. Išlaidas prašoma padidinti 2019 m. III-IV ketvirčiams, t.y. tik pusės... 9. 7. Fiksuotas mėnesines išlaidas prašoma tvirtinti nuo bankroto proceso... 10. 8. Kintamas mėnesines išlaidas prašoma tvirtinti „pagal poreikį“, t. y.... 11. 9. Dalis išlaidų iš esmės sutampa su 2019 m. liepos 5 d. nutartimi, todėl... 12. 10. Nei viena iš administratoriaus prašomų patvirtinti padidintų išlaidų... 13. Atsakovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“, atstovaujama bankroto... 14. 1. Nors Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi buvo patvirtinta... 15. 2. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 5 d. nutartimi teisinėms išlaidoms... 16. 3. Pareiškėjas yra hipotekos (įkeitimo) kreditorius, kurio naudai yra... 17. 4. Skunde pareiškėjas nurodo, kad atsakovui leidus teisines išlaidas naudoti... 18. 5. Atsakovo administratoriaus pateikta objektyvi informacija apie... 19. 6. Tvirtinti papildomas atsakovo bankroto administravimo išlaidas, leidžiant... 20. 7. Atsakovo administratorius pateikė fiksuotų ir kintamų išlaidų... 21. 8. Atsakovo administratorius detaliai paaiškino ir išanalizavo fiksuotų... 22. 9. Yra protinga, pagrįsta ir racionalu nurodytas būtinas kintamas išlaidas... 23. 10. Pareiškėjo nuogąstavimai, kad leidžiant išlaidas naudoti pagal... 24. 11. Pareiškėjas skunde nenurodė, kad atsakovo 2019 m. spalio 14 d.... 25. Skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo, priimto 3-ju darbotvarkės klausimu... 26. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1... 27. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 28. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad teismas UAB „Kauno dujotiekio... 29. Pareiškėjas skundą grindžia argumentais, kad kreditorių komitetas... 30. Dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimų priėmimo tvarkos ... 31. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina... 32. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo (komiteto)... 33. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 34. Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komiteto... 35. Dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir išlaidas... 36. Įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, bankroto procedūrų vykdymas susijęs... 37. 2019 m. spalio 14 d. įvykusio BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ kreditorių... 38. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5... 39. Bankroto administratorius 2019 m. spalio 14 d. kreditorių komitetui pateikė... 40. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog... 41. Taigi, nagrinėjamu atveju, kai Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d.... 42. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi... 43. Pareiškėjo skundžiamu 2019 m. spalio 14 d. skundžiamu nutarimu, buvo naujai... 44. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartyje konstatuota, jog bankroto... 45. Išlaidos teisinėms paslaugoms taip pat buvo patvirtintos įvertinus įmonės... 46. Teismui nekyla abejonių dėl bankroto administratoriaus atsiliepimo į skundą... 47. Bankroto administratorius teisingai nurodė atsiliepime į skundą, kad... 48. Teismas, remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniais... 49. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 50. pareiškėjo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos... 51. Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ 2019... 52. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...