Byla e2-240-252/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Dionas“ bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“ įgaliotam asmeniui G. V., ieškovo atstovui advokato padėjėjui K. D. atsakovui V. K., jo atstovei advokatei N. K., vertėjai N. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Dionas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

3

 1. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 55 332,66 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas ieškovo bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2014-12-23 nutartimi įmonei iškelta bankroto byla, įmonė nuo 2014-01-31 tapo nemokia ir atsakovas būdamas įmonės vadovu turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas iškeldamas ieškovei bankroto bylą nustatė, kad įmonės skolos viršija pusę turimo turto vertės. 2015-05-06 nutartimi patvirtinti bankroto byloje kreditoriniai reikalavimai 78 305,63 Eur sumai. Vėlesnėmis nutartimis kreditoriniai reikalavimai tikslinti ir 2015-12-14 nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 82 132,65 Eur sumai.
 3. Nuo 2013-12-31 iki bankroto bylos iškėlimo buvo sudaryti 4 įmonės balansai, 2013-12-31, 2014-11-26, 2014-12-31 ir 2015-01-05. Iš pateiktų atsakovo balanso duomenų matyti, kad įmonė jau buvo nebemoki nuo 2013-12-31. 2014-11-26 balanso duomenimis turto buvo 31150,66 Eur sumai, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 62959,00 Eur sumą. Šie duomenys akivaizdžiai parodo, kad įmonė buvo nebemoki. Analogiški skaičiai yra ir 2013-12-31 balanse, kurie taip pat patvirtina, kad įsipareigojimai viršijo turimą turtą. Atsakovas buvo vienintelis bendrovės akcininkas nuo pat jos įkūrimo dienos, o taip pat ir vadovas. Todėl tik jis vienas galėjo priimti sprendimus dėl įmonės valdymo ir juos priiminėjo.
 4. Atsakovas, pažeisdamas ĮBĮ 8 str. 1 d. reikalavimus laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nors jam kaip vieninteliu akcininkui ir vadovui turėjo būti akivaizdu, kad įmonė nebegali atsiskaitinėti su kreditoriais, kurių terminai jau buvo suėję. Todėl konstatuotina, kad atsakovo veiksmai buvo neteisėti ir jo neveikimas padarė įmonei žalą. Taip pat ieškovės nuomone yra priežastinis ryšys tarp atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos.
 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai paaiškino, kad žalos dydis realiai turėtų būti didesnis, nes po teismų maratono į kreditorių sąrašą yra įtrauktas kreditorius UAB „Nimetus“, kuriam atsakovas taip pat liko skolingas. Nors atsakovas visą laiką teigia, kad UAB „Nimetus“ yra neatsiskaitęs su ieškove už atliktus darbus, tačiau administratoriui pareiškus ieškinį UAB „Nimetus“ buvo priteista kiek daugiau nei 8000 Eur, kurie iš žalos dydžio yra išminusuoti. Administratorius nerado daugiau galimybių teikti ieškinius UAB „Nimetus“, nes teismo sprendime yra aiškiai konstatuota kokia žala buvo padaryta, t.y. už kokius darbus neatsiskaityta. Tie darbų aktai, kurie yra nepasirašyti UAB „Nimetus“ nėra įrodymas skolai prisiteisti. Todėl prašo pilnai tenkinti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 6. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad nėra jo neteisėtų veiksmų, kurie sukeltų jo civilinę atsakomybę. Bankroto administratorius neteisingai nustato įmonės nemokumo momentą. Administratorius nemokumą nustato pagal balanso duomenis, tačiau neanalizuoja kurie kreditoriniai reikalavimai buvo pradelsti tai dienai ir kokia tai būtų suma. Pats administratorius pateikdamas prie ieškinio duomenis(priedas 27) nurodo, kad skolos yra 4789,61 Eur, o įmonės turimas turtas 63945 Eur. 2014-07-31 skolas kažkodėl lygina su 2013-12-31 balanse nurodyto turto verte ir teigia, kad įmonė nemoki nuo 2013-12-31. Įmonės skolos ženkliau išaugo tik 2014 m. spalio mėn. ir tai patvirtina paties ieškovo pateikti duomenys.
 7. Nurodo, kad ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl atsakovas ir negali būti padaręs įmonei žalą. Be to, ieškovas neteisingai paskaičiuoja žalos dydį iš visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų atimdamas tas sumas, kurios yra išieškotos iš debitorių. Toks skaičiavimas prieštarauja kasacinio teismo praktikai. Žalos dydis turėtų bū9ti nustatomas, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio kreditorių reikalavimai būtų buvę, iškėlus įmonei bankroto bylą laiku ir kiek jie išaugo per tą laikotarpį kol faktiškai buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovui baigiasi tada, kai teisme yra pateikiamas atitinkamas pareiškimas nepriklausomai nuo to kas jį pateikė.
 8. Tiek rašytiniuose paaiškinimuose, tiek teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad su UAB „Nimetus“ buvo sudaryta sutartis pagal kurią būtent ieškovo įmonė atlikinėjo Visagino savivaldybės administracijos nurodytus darbus pagal generalinę statybos rangos sutartį, kurią su savivaldybe buvo pasirašiusi UAB „Nimetus“. Tai, kad būtent ieškovas atlikinėjo statybos darbus byloje įrodo gauti duomenys iš savivaldybės, kur matyti, kad darbų žurnaluose yra jo kaip įmonės vadovo parašai ir UAB „Nimetus“ nėra pilnai atsiskaitęs už atliktus darbus, nepriklausomai nuo to, kad jis nepasirašė atliktų darbų aktų, tačiau kiti įrodymai patvirtina atliktus darbus. Pretenzijos dėl kokybės iki šios dienos nepareikštos, vadinasi darbai atlikti tinkamai. Apie tai atsakovas informavo bankroto administratorių, tik kažkodėl jis nieko nedaro išskyrus vieną bylą. Bankroto administratorių visą laiką atstovavo O. M., kuris ir buvo vieno iš kreditoriaus BUAB „Visagino komunalininkas“ to paties bankroto administratoriaus atstovas. Būtent jam buvo perduoti visi įmonės dokumentai, todėl administratorius privalėjo susipažinti su visais dokumentais ir reikšti ieškinį UAB „Nimetus“, kad būtų prisiteistos visos skolos, kurios tikrai padengtų įsiskolinimus. Mano, kad jis nėra padaręs įmonei jokios žalos ir ieškinį prašo atmesti.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų; viešu paskelbimu taip pat laikomas šios informacijos paskelbimas šio įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įstatyme nustatyta tiek įmonės vadovui, tiek dalyviui (savininkui), t. y. juridinio asmens dalyvio ir jo valdymo organo civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas yra toks pat (pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pažeidimas), o šios pareigos pažeidimas civilinės atsakomybės taikymo prasme vertinamas kaip neteisėti veiksmai.
 2. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Ši pareiga atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2011). Tiek įmonės vadovo, tiek ir jos savininko civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą bei priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).
 3. Bylos duomenimis nustatyta: Panevėžio apygardos teismo 2014-12-23 nutartimi UAB „Dionas“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-03-05 nutartimi paliko galioti Panevėžio apygardos teismo 2014-12-23 nutartį. Vieninteliu įmonės akcininku ir vadovu nuo pat įmonės įsteigimo buvo atsakovas V. K.. Iškeliant bankroto bylą teismas nutartyje konstatavo, kad pagal pateikto 2014-11-26 balanso duomenis įmonė turto turėjo 107 557 Lt sumai, o jos skolos sudarė 217 388 Lt. Todėl konstatavo, kad įmonė yra nemoki. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-03-05 nutartyje , išnagrinėjęs įmonės atskirąjį skundą konstatavo, kad pagal pačios įmonės pateiktus balanso duomenis, kreditorių ir debitorių sąrašus, pagrįstai buvo konstatuota, kad įmonė yra nemoki, nes Panevėžio apygardos teismo nutartyje nurodyto turto ir skolų santykis viršijo pusę turimo įmonės turto. Netgi 2015-01-12 duomenimis įmonės skolos buvo 57 558,98 Eur, o turtas sudarė tik 34 066 Eur.
 4. Bylos nagrinėjimo metu, atsakovas nuo ieškinio gynėsi tuo, kad bankroto administratorius turi visas galimybes išsiieškoti skolą iš UAB „Nimetus“, kurios užsakymu BUAB „Dionas“ atlikinėjo darbus Visagino mieste ir tai atsispindi Visagino savivaldybės pateiktuose duomenyse, kurie patvirtina, kad darbus atlikinėjo „Dionas“ , o atsiskaitymą gavo UAB „Nimetus“.
 5. Jau išnagrinėtose civilinėse bylose, sprendžiant ginčą su UAB „Nimetus“ yra konstatuotos aplinkybės, kurios nėra panaikintos ir nuginčytos, todėl teismas vadovaujasi duomenimis, kurie nustatyti paskutinėje Panevėžio apygardos teismo 2017-09-22 nutartyje civilinėje byloje B2-60280/2017(B2-20-280/2018). Būtent bankroto byloje sprendžiant kreditoriaus UAB „Nimetus“ pareikštą kreditorinį reikalavimą yra konstatuota, kad pagal pačios UAB „Nimetus“ pateiktus duomenis, t.y. 2015-02-27 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ) UAB „Dionas“ buvo atlikęs statybos rangos darbų už 160 033,38 Eur. Būtent nuo šios sumos UAB „Nimetus“ buvo priskaičiavusi 2 procentų rangos mokestį, kuris buvo numatytas 2013-09-16 pasirašytoje tarp šalių rangos sutartyje. Šiuos duomenis teismas laiko turinčiais prejudicinę reikšmę šioje byloje, skaičiuojant padarytos žalos dydį. Nors ieškovas teigia, kad Panevėžio apygardos teismo 2017-06-07 sprendime civilinėje byloje Nr. e2A-443-198/2017 yra priteista iš UAB „Nimetus“ 8 472,50 Eur skola, 527,18 Eur palūkanos ir 6 procentų palūkanos nuo 2015-11-16 iki sprendimo visiško įvykdymo ir tai yra visa suma, kurią UAB „Nimetus“ buvo skolinga UAB „Dionas“, todėl daugiau skolos administratorius prisiteisti negali, tačiau faktiniai duomenys prieštarauja šiems teiginiams.
 6. Panevėžio apygardos teismo 2017-06-07 sprendimo 24 punkte nustatyta, kad UAB „Dionas“ darbus pagal šalių pasirašytą 2013-09-16 statybos rangos sutartį ( sutarties suma 209 212,81 Eur) atliko, ginčo dėl to nebuvo. Taip pat sprendime nustatyta, kad 2014-12-31 UAB „Nimetus“ skola UAB „Dionas“ sudarė 7 183,52 Eur. Pagal 2015-01-02 priėmimo perdavimo aktus dar buvo priimta darbų už 734,65 Eur ir 584,35 Eur. Taigi netgi pagal nurodytus teismo faktinius duomenis jau įsiteisėjusiame teismo sprendime yra nustatyta didesnė skola(8 502,52 Eur) nei ieškovas ją prisiteisė, todėl teigti, kad daugiau ieškinių bankroto administratorius vienam iš pagrindinių BUAB „Dionas“ skolininkų negali yra nepagrįsta.
 7. Kad darbus Visagino savivaldybės užsakymus už UAB „Nimetus“ atlikinėjo BUAB „Dionas“ byloje patvirtina Visagino savivaldybės administracijos pateikti duomenys, t.y. atliktų darbų žurnalo įrašai, kurie patvirtina, kad juose už atliktus darbus pasirašinėdavo UAB „Dionas“.
 8. Atsakovas visą laiką teigė, kad yra atlikti darbai, tačiau UAB „Nimetus“ nėra pasirašiusi darbų priėmimo aktų, todėl už juos ir neapmokėjusi. Byloje nepaneigtas atsakovo teiginys, kad UAB „Nimetus“ nėra atsiskaičiusi su UAB „Dionas“ pagal 2014-03-31 lokalinę sąmatą 2 688,16 Eur už atliktus teniso kortų rekonstrukcijos darbus, nes šie darbai buvo atlikti pagal žodinį susitarimą ir nebuvo įtraukti į bendrą sąmatą. Šiuos duomenis patvirtina Visagino savivaldybės pateikti duomenys apie darbų atlikimą(UAB „Dionas“ parašai atliktų darbų žurnale). Todėl ieškovas turi visas galimybes pagal pateiktus įrodymus reikalautis skolos iš UAB „Nimetus“, kadangi ši skola nebuvo įtraukta į ieškinį, kuris išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. e2A-443-198/2017.
 9. Kaip nurodyta šio sprendimo punkte 13, BUAB „Dionas“ viso darbų UAB „Nimetus“ atliko už 160 033,38 Eur. Ši suma nustatyta įsiteisėjusiais teismo procesiniais dokumentais ir turi prejudicinę galią šioje byloje sprendžiant žalos dydžio klausimą. Tas faktas, kad bankroto byloje yra patvirtintas UAB „Nimetus“ kreditorinis reikalavimas daugiau nei 3000 Eur, nėra kliūtis ieškoti skolos, nes kreditorinis reikalavimas patvirtintas tik todėl, kad buvo nebegalimas joks užskaitymas įmonei iškėlus bankroto bylą ir UAB „Nimetus“ pagal sutarties sąlygas turėjo teisę į 2 procentų rangos mokestį, kurį ketino pasiimti užskaitymo keliu jau po bankroto bylos iškėlimo.
 10. Iškeliant bankroto bylą buvo konstatuota, kad skolos 2015-01-12 sudarė 57 558,98 Eur, tačiau iš šios sumos 3 289,70 Eur sudarė skolos, kurių mokėjimo terminai nebuvo suėję, todėl laikytina, kad skolų dydis buvo 54 269,28 Eur. Ieškovas teigia, kad įmonė tapo nemokia nuo 2014-01-31, nes būtent tai dienai skoliniai įsipareigojimai viršijo puse turimo turto vertės ir ieškovas nebegalėjo atsiskaityti su kreditoriais. Ieškinio kainą ieškovas paskaičiavo iš visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų 82 132,65 Eur sumos atėmęs jau išsiieškotus 26 799,99 Eur. Taip pat posėdžio metu nurodė, kad dar reikėtų atimti 2065,89 Eur BUAB „Visagino komunalininkas“ kreditorinį reikalavimą ir paties atsakovo pareikštą kreditorinį reikalavimą 3 713,92 Eur sumai. Taip pat nurodė, kad į šią sumą nėra įskaitytas patvirtintas UAB „Nimetus“ kreditorinis reikalavimas, kuris buvo įtrauktas 2017-09-22 teismo nutartimi. Tačiau bankroto administratorius nurodydamas išieškotas sumas bankroto proceso metu, neįjungė civilinėje byloje Nr. e2-289-844/2018 sudarytos taikos sutarties su įmonės skolininku 4000 Eur sumai, nes reiškiant ieškinį ši suma nėra išminusuota iš bendros kreditorinių reikalavimų sumos. Todėl bendra ieškinio suma turėtų būti 45 552,85 Eur.
 11. Teismas, įvertinęs 13-17 punktuose nurodytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į ieškovo pateiktą UAB „Nimetus“ atsiskaitymą per 2014 metus su ieškovu pagal 2013-09-16 rangos sutartį, daro išvadą, kad ieškovas nėra išnaudojęs galimybių atgauti skolą iš UAB „Nimetus“, nes pagal teismų nustatytas faktines aplinkybes ir prejudicinę reikšmę turintį faktą, atliktų darbų suma yra už 160 033,38 Eur, o UAB „Nimetus“ pagal minėtą sutartį nėra pervedęs ieškovui dar 57 237,21 Eur sumos, tiek už darbus kurie nebuvo priimti, tiek matyt ir už atliktus darbus, nes Liteko sistemos duomenimis nėra pareikšta pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, kuriuos atliko ieškovas pagal minėtą rangos sutartį. Todėl konstatuoti, kad buvęs vadovas yra padaręs įmonei žalą dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nėra teisinio pagrindo. Teismas laiko neįrodytu, kad įmonė tapo nemokia nuo 2014-01-31.
 12. Teismas sutinka, kad bankroto bylos iškėlimo dienai įmonės skolos buvo ženkliai didesnės nei turimas turtas, tačiau įmonė vykdė veiklą ir gaudavo lėšas, ką patvirtina įmonės sąskaitos išrašas už 2014 metus, taip pat byloje pateiktos sutartys su kitais užsakovais: 2013-12-16 su UAB „Autairas“, 2013-08-19 sutartis su O. B., 2014-08-25 ir 2014-11-03 sutartys su ( - ) centru, 2014-08-26 sutartis su NBSB ( - ), 2014-11-26 sutartis su UAB „Wodlux“. Iš paties ieškovo pateiktų skolų analizės matyti, kad skolos 2014 metų laikotarpyje buvo dengiamos, jos tai sumažėdavo, tai padidėdavo. Pavyzdžiui 2014-02-28 skola VMI buvo 2627,94 Lt, tuo tarpu 2014-05-31 ji tebuvo 39,03 Lt. VSDFV skolos nebebuvo 2014-09 ir 10 mėnesiais. Akivaizdu, kad 2014-12 mėnesį skolos jau buvo tokio dydžio, kurios apsprendė įmonės nemokumą, tačiau teisme jau buvo priimtas kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas – atsakovas pagrįstai tikėjosi gauti pakankamai lėšų atsiskaityti su kreditoriais, nes veikla buvo vykdoma, buvo gaunamos pajamos, nors ir ne laiku. Priešingai nei teigia ieškovas, sąmoningo atsakovo veikimo prieš įmonės interesus nebuvo, taip pat teismo įsitikinimu nebuvo ir neteisėtų atsakovo veiksmų. Tai, kad vadovas laiku nesikreipė į teismą dėl įsiskolinimo priteisimo iš pagrindinio skolininko UAB „Nimetus“ ir neginčijo jo veiksmų dėl atliktų darbų nepriėmimo, nedaro įmonės nemokios nuo 2014-01-31. Todėl nesant vienai civilinės atsakomybės sąlygai, negalimas žalos priteisimas. Ieškovui neužkertama teisė prisiteisti skolą iš pagrindinio skolininko ir tokiu atveju didesnė dalis kreditorinių reikalavimų būtų padengta. Be to, teismui kyla abejonių dėl priteistos skolos išieškojimo iš UAB „Nimetus“ už jau priteistą sumą, nes turi būti skaičiuojamos palūkanos 6 procentų dydžio iki visiško skolos padengimo. Bankroto administratorius nepateikė jokių duomenų ar ši priteista suma yra pilnai išieškota su priteistomis ir priskaičiuotomis palūkanomis, kurių dydis nėra mažas.
 13. Ieškinio netenkinus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Kitos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos pagal CPK 93 str. nuostatas. Atsakovui pagal 2017-11-07 sprendimą buvo teikiama nemokama teisinė pagalba iki 2018-03-07. Pagal byloje pateiktą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriaus pažymas, išlaidos už advokatės N. K. pagalbą sudaro 260 Eur, kurios priteistinos valstybės naudai iš ieškovui skirtų administravimo išlaidų. (CPK 96 str.) Atsakovo atstovė taip pat pateikė 2017-08-21 PVM sąskaitą faktūrą, pagal kurią 1452 Eur paskaičiuotos atsakovo išlaidos už atsiliepimo parengimą į ieškinį dar iki sprendimo priėmimo dėl nemokamos teisinės pagalbos. Atsiliepimą atsakovui parengė advokatas E. Š., paskaičiuotos išlaidos atitinka Rekomendacijose nurodomus dydžius, jas atsakovas yra sumokėjęs 2017-08-23 mokėjimo nurodymu, todėl jos priteistinos iš ieškovui skirtų administravimo išlaidų. Taip pat pateikta 2017-11-10 PVM sąskaita faktūra, kurią išrašė advokatas E. Š. nurodydamas, kad 998,25 Eur išlaidas sudaro konsultacijos. Atsakovas šias išlaidas yra apmokėjęs 2017-11-13 mokėjimo pavedimu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017-11-07 atsakovui buvo teikiama nemokama teisinė pagalba, todėl teismas laiko, kad šios išlaidos yra nesusijusios su šios bylos nagrinėjimu, nes atsakovas konsultacijas galėjo gauti iš paskirtos advokatės N. K..
 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 6,28 Eur taip pat priteistinos iš ieškovui skirtų administravimo išlaidų.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais

Nutarė

5ieškovės ieškinį atmesti.

6Taikytas laikinąsias apsaugos priemones pagal 2017-07-21 Panevėžio apygardos teismo nutartį atsakovo V. K., a.k. ( - ) turtui 55 400 Eur sumai panaikinti įsiteisėjus teismo sprendimui.

7Priteisti iš BUAB „Dionas“ 1452(vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du eurus) Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų V. K. naudai.

8Priteisti iš BUAB „Dionas“ 260 (du šimtus šešiasdešimt eurų) Eur bylinėjimosi išlaidų ir 6,28 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

9Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai