Byla e2-2294-939/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Moment Credit“ ieškinį atsakovui E. C. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo 354,42 Eur negrąžinto kredito, 119,63 Eur nesumokėtos kredito kainos, 368,75 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 19,00 Eur žyminio mokesčio ir 10,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovas su ieškove ( - ) sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo teikti atsakovui kreditus pagal sutartas specialiąsias sąlygas, o atsakovas - gautus kreditus grąžinti ir sumokėti kreditų kainą (sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 punktas). Pagal minėtą sutartį ieškovė ( - ) suteikė atsakovui 1 500,00 Lt (434,43 Eur) dydžio vartojimo kreditą 12 mėnesių su 78 procentų metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 113,68 procentų). Laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 14 d. iki 2013 m. liepos 16 d. atsakovas vykdė sutartį, atliko mokėjimus bei 2013 m. liepos 16 d. pratęsė kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis specialiosiomis sąlygomis po kredito pratęsimo ( - ), atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2014 m. balandžio 16 d. turėjo sumokėti ieškovei 354,42 Eur negrąžinto kredito ir 124,80 Eur dydžio kredito kainą (metinė palūkanų norma – 78 procentai, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 111,84 procentų). Atsakovas tinkamai nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir ieškinio surašymo dieną ieškovei yra skolingas 354,42 Eur negrąžinto kredito ir 119,63 Eur nesumokėtos kredito kainos. Atsakovas sutartimi (Specialiųjų sąlygų 2 punktas, Bendrųjų vartojimo kredito sutarties sąlygų 9.2 punktas) taip pat įsipareigojo atlyginti bendrovei nuostolius tuo atveju, jeigu jis laiku neįvykdo prievolės sumokėti įmokos pagal sutartį. Palūkanų dydis atitinka kredito kainos metinę normą, t. y. sutartą kredito kainą. Ieškinio surašymo dieną dėl atsakovo įvykdyto sutarties pažeidimo palūkanų suma sudaro 1 544,21 Eur, tačiau ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad susidarė pernelyg ilgas vėlavimo laikotarpis (daugiau negu 4 metai), kuris lemia neproporcingai didelę palūkanų sumą, bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, reikalauja palūkanų už paskutinius 12 mėnesių, t.y. 368,75 Eur dydžio palūkanų. Iš atsakovo taip pat priteistinos 10,00 Eur išlaidos, ieškovės patirtos reikalaujant išieškoti skolą ikiteismine tvarka.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia kredito sutartimis, specialiosiomis kredito sutarčių sąlygomis, UAB „Moment Credit“ banko sąskaitos išrašu, išrašu iš ieškovės informacinės verslo valdymo sistemos.

7Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. kovo 21 d. bei apie atsakovo teisę per keturiolikos dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2018 m. balandžio 4 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

10Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas ( - ) sudarė vartojimo kredito sutartį su ieškove, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 1 500,00 Lt (434,43 Eur) dydžio vartojimo kreditą 12 mėnesių su 78 procentų metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 113,68 procentų). Atsakovas ( - ) pratęsė kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis specialiosiomis sąlygomis po kredito pratęsimo 2013 m. liepos 16 d., atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2014 m. balandžio 16 d. turėjo sumokėti ieškovei 354,42 Eur negrąžinto kredito ir 124,80 Eur dydžio kredito kainą (metinė palūkanų norma – 78 procentai, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 111,84 procentų).

12Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, ir yra skolingas ieškovei 354,42 Eur negrąžintos paskolos. Iš paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 2.1. punkto nuostatų matyti, kad paskolos gavėjas privalo mokėti paskolos davėjui sutartyje nustatytas metines palūkanas. Atsakovui paskaičiuota 119,63 Eur nesumokėtos kredito kainos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). CK 6.260 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad praleidęs prievolės įvykdymo terminą skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Kreditoriaus interesų apsauga gali būti įgyvendinama netesybų ir (ar) palūkanų institutais, taikomais jo pasirinkimu.

13Atsakovas, prisiėmęs sutartinę prievolę, turi pareigą grąžinti paskolos sumą bei sumokėti nuo negrąžintos kredito sumos pelno palūkanas. Atsakovas netinkamai vykdė sutarties sąlygas, praleido prievolių įvykdymo terminą, pažeisdamas vartojimo kredito sutartimi prisiimtas prievoles dėl kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo ir ieškinio surašymo dieną ieškovei yra skolingas 354,42 Eur negrąžinto kredito ir 119,63 Eur nesumokėtos kredito kainos (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 6.205 straipsnis), todėl ieškovė turi teisę reikalauti įvykdyti prievoles natūra bei atlyginti dėl sutarties pažeidimo atsiradusius nuostolius (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.256 straipsniu, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 354,42 Eur negrąžinti kredito, 119,63 Eur nesumokėtos kredito kainos.

14Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 368,75 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, kurios skaičiuotos už paskutinius 12 mėnesių, t.y. 78 procentų dydžio metines palūkanas (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 111,84 procentų) nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų už 365 pradelstas dienas, nes tai yra mokestis už naudojimąsi paskolos suma, remiantis CK 6.213 straipsnio 1 dalimi, 6.872 straipsniu. Prašymas dėl palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo tenkintinas iš dalies.

15Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek CK normose (pvz., CK 6.872, 6.896 straipsniai ir kt.), tiek ir specialiuose įstatymuose (pvz., Vartojimo kredito įstatyme).

16Kadangi vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Tokios nuostatos laikomasi ir vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016, yra išaiškinęs, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros (šio straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą.Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina, kurią nagrinėjamuoju atveju, sudarytų kredito kainos 119,63 Eur ir ieškovės prašomų priteisti palūkanų – 368,75 Eur suma, t. y. 488,38 Eur (119,63+368,75), 133,96 Eur (488,38-354,42) viršija bendrą vartojimo kredito sumą (354,42 Eur), todėl teismo vertinimu bendra vartojimo kredito kaina nesąžininga, neatitinka abiejų šalių interesų pusiausvyros.

18Ieškovė prašė teismo priteisti 368,75 Eur nuostolių (pelno palūkanų), tačiau konstatavus, jog bendra vartojimo kredito kaina viršija bendrą vartojimo kredito sumą 133,96 Eur, ieškovei priteistina 234,79 Eur (368,75-133,96) nuostolių (pelno palūkanų). Panašios praktikos laikosi ir aukštesnieji teismai (žr. Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-2409-896/2017).

19CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Šiuo atveju ieškovė dėl atsakovo laiku negrąžinamo kredito (neteisėti veiksmai) turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Dėl to ji turėjo išlaidų, kurie laikytini jos nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Tarp patirtų nuostolių ir atsakovo veiksmų yra priežastinis ryšys, nes jeigu atsakovas būtų grąžinęs kreditą, ieškovei nebūtų reikėję kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistina 10,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų.

20Iš atsakovo ieškovei priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. kovo 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

21Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis yra 84,29 procentų. Už ieškinį, kurio suma – 852,80 Eur, ieškovė sumokėjo 19,00 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo priteista suma – 718,84 Eur, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 16,02 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

22Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo E. C., asmens kodas ( - ), 354,42 Eur (tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus 42 ct) negrąžinto kredito, 119,63 Eur (vieną šimtą devyniolika eurų 63 ct) nesumokėtos kredito kainos, 234,79 Eur (du šimtus trisdešimt keturis eurus 79 ct) palūkanų, 10,00 Eur (dešimt eurų 00 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 718,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. kovo 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,02 Eur (šešiolika eurų 02 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moment Credit“, įmonės kodas 300657515, Kalvarijų g. 2, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT74 7300 0101 0016 9945 AB „Swedbank“.

26Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo 354,42 Eur negrąžinto... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas su ieškove ( - ) sudarė vartojimo kredito... 6. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 7. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. kovo 21 d. bei apie... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 10. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas ( - ) sudarė... 12. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties... 13. Atsakovas, prisiėmęs sutartinę prievolę, turi pareigą grąžinti paskolos... 14. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 368,75 Eur palūkanų po kredito... 15. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties... 16. Kadangi vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina, kurią... 18. Ieškovė prašė teismo priteisti 368,75 Eur nuostolių (pelno palūkanų),... 19. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad į nuostolius... 20. Iš atsakovo ieškovei priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 21. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 22. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo E. C., asmens kodas ( - ), 354,42 Eur (tris šimtus... 26. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 27. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 dienų jį...