Byla 2-6099-577/2016
Dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo; tretieji asmenys Lietuvos bankas ir Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovų atstovei advokato padėjėjai Mildai Markevičiūtei, atsakovo BAB banko SNORAS atstovui advokatui Daliui Baranauskui, atsakovės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovei V. I.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų V. P., R. P., A. Š., R. B., V. Š., M. P., G. K., J. M., S. V., E. K., A. A., A. S. B., J. J. ieškinį atsakovams bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS, valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo; tretieji asmenys Lietuvos bankas ir Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Nustatė

3I. V. P, R. P., A. Š., R. B., V. Š., M. P., G. K., J. M., S. V., E. K., A. A., A. S. B. bei J. J. (toliau ir Ieškovai) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BAB bankui SNORAS, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau ir IID), prašydami 1) pripažinti, kad ieškovų pagal obligacijų pasirašymo bei indėlių sertifikatų sutartis AB bankui Snoras perduotos piniginės lėšos yra indėliai pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 str. 4 d. ir priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Ieškovams draudimo išmokas, neviršijant 100 000 Eur atitinkančios sumos litais, atskiriems Ieškovams priteistinos konkrečios sumos, nurodytos Ieškinio priede Nr. 2; 2) Tuo atveju, jeigu teismas konstatuotų, kad Ieškovų pagal obligacijų pasirašymo bei indėlių sertifikatų sutartis AB bankui Snoras perduotos piniginės lėšos nėra indėliai kaip numatyta Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 str. 4 d., priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Ieškovams draudimo išmokas, neviršijant 22 000 EUR atitinkančios sumos litais, konkrečias atskiriems Ieškovams priteistinas sumas nustatant pagal Ieškinio priedą Nr. 2; 3) jeigu teismas konstatuotų, kad Ieškovų įsigytos AB banko Snoras obligacijos ir indėlių sertifikatai nėra drausti, pripažinti Ieškovų su AB banku Snoras sudarytas obligacijų pasirašymo bei indėlių sertifikatų įgijimo sutartis, nurodytas Ieškinio priede Nr. 2, negaliojančiomis ab initio, t.y nuo jų sudarymo momento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.90 str. ir (arba) 1.91 str. pagrindu bei taikyti restituciją, t. y. pripažinti, kad AB bankui Snoras pagal obligacijų pasirašymo ir indėlių sertifikatų įgijimo sutartis Ieškovų perduotos lėšos yra Ieškovų AB banko Snoras einamosiose sąskaitose laikytos lėšos; 4) pripažinus Ieškovų su AB banku Snoras sudarytas obligacijų pasirašymo bei indėlių sertifikatų įgijimo sutartis negaliojančiomis ir pritaikius restituciją priteisti iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Ieškovams draudimo išmokas, neviršijant 100 000 Eur atitinkančios sumos litais, konkrečias atskiriems Ieškovams priteistinas sumas nustatant pagal Ieškinio priedą Nr. 2; 5) priteisti iš atsakovų ieškovų naudai 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 6) priteisti iš atsakovų ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. AB bankui „Snoras“ perdavus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalingus duomenis, ir 2015 m. gruodžio 14 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėjus indėlių sertifikatus įsigijusiems asmenims priklausančias draudimo išmokas, ieškovai atsisakė nuo pagrindinių ieškinio reikalavimų. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1811-577/2016 priimtas Ieškovų atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų, kylančių iš indėlių sertifikatų įsigijimo sandorių, dalyje dėl draudimo išmokos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir ši civilinės bylos dalis nutraukta.

4Ieškovai prašyme bei atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinio reikalavimus dėl 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo 2013 m. gruodžio 2 d. iki draudimo išmokų už indėlių sertifikatus pervedimo į AB SEB banką dienos – 2015 m. gruodžio 14 d., ir prašo solidariai iš atsakovų priteisti V. P. 149,05 Eur; R. P. 153,60 Eur; A. Š. 6 172,26 Eur; R. B. 214,45 Eur; V. Š. 215,04 Eur; M. P. 2 083,34 Eur; G. K. 1 059,79 Eur; J. M. 256,89 Eur; S. V. 956,71 Eur; E. K. 4 697,90 Eur; A. A. 13,03 Eur; A. S. B. 1 846,62 Eur; J. J. 2 060,67 Eur procesinių palūkanų, iš BAB banko Snoras procesines palūkanas priteisiant iš administravimo išlaidų; taip pat solidariai iš atsakovų priteisti ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, iš BAB banko Snoras šias išlaidas priteisiant iš administravimo išlaidų. Pasak ieškovų, jų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovų kaltės – BAB bankas Snoras, įvykus draudiminiam įvykiui nepateikė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ duomenų, reikalingų išmokėti ieškovams priklausančias draudimo išmokas, o VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įvykus draudiminiam įvykiui nesilaikė pareigos išmokėti investuotojams draudimo išmokas, nepareikalavo iš BAB banko Snoras duomenų, reikalingų išmokų mokėjimui, pažeidė teisės aktuose įtvirtintas normas.

5Atsakovė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime (2 t., b. l. 10-24) ir atstovė teismo posėdyje su šiais reikalavimais nesutiko, nurodė, kad IID nepažeidė draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, numatytos Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos VĮ Indėlių draudimo fondo tarybos 2001 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 4, 13 punkte, nepažeidė jokios prievolės ieškovų atžvilgiu. Pasak atsakovo atstovės, atsakovas draudimo išmokas apskaičiuoja ir moka tik po to, kai gauna duomenis apie indėlininkus ir (ar) investuotojus bei jiems mokėtinas sumas iš draudėjo. Atsakovė IID nepraleido indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino, todėl nėra pagrindo priteisti CK 6.210 straipsnyje numatytas palūkanas. Pagrindas indėlių draudimo išmokų mokėjimui buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, kurioje išaiškinta, kad ne bet kokie, o konkretūs BAB Snoras išleisti indėlio sertifikatai yra indėlio draudimo objektas. IID negalėjo savarankiškai išaiškinti, kad šie konkretūs vertybiniai popieriai prilygo paprastam indėliui. Byloje nesant įrodymų, kad banko ar/ir IID procesinis elgesys buvo netinkamas, mano, jog nėra pagrindo priteisti ir ieškovų turėtų bylinėjimosi išlaidų. Jos susidarė dėl nepakankamai aiškaus buvusio 2011 metais indėlių bei investicijų draudimo sistemos ir finansinių priemonių rinkų teisinio reglamentavimo.

6BAB bankas Snoras atsiliepime (2 t., b .l. 36-79) ir atstovas teismo posėdyje nurodė, jog teismas nėra patenkinęs reikalavimų atsakovo BAB banko Snoras atžvilgiu. Teismo sprendimu nebūtų pripažinta, kad ieškovai suklydo ar buvo suklaidinti dėl sandorių; jiems būtų išmokėtos draudimo išmokos. Mano, jog ieškovai prašo priteisti ne procesines, o materialines palūkanas. Pažymi, kad atsakovui iškelta bankroto byla, todėl atsiskaitymai su kreditoriais pagal sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, galimi tik Įmonių bankroto įstatymo bei Bankų įstatymo 87 straipsnio nustatyta tvarka. Ieškovai nepagrįstai prašo priteisti procesines palūkanas iš bankroto administravimo sąmatos, siekia gauti nepagrįstą pranašumą prieš pirmos, antros bei trečios eilės kreditorius.

7Ieškovai į teismo posėdį neatvyko, jų interesus atstovauja advokato padėjėja, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama ieškovams nedalyvaujant.

8Trečiųjų asmenų Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos, atstovaujamos LR Vyriausybės, atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad ieškovai V. P., R. P., A. Š., R. B., V. Š., M. P., G. K., J. M., S. V., E. K., A. A., A. S. B. ir J. J. AB banku Snoras sudarė indėlių sertifikatų įsigijimo sutartis, kuriomis iš banko įsigijo pagal emisijas platintus indėlių sertifikatus. Po sutarčių pasirašymo, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2361-611/2012 AB bankui Snoras iškelta bankroto byla. 2013 m. kovo 19 d., 2013 m. rugsėjo 27 d., 2013 m. spalio 17 d. ir vėlesnėmis pretenzijomis ieškovų atstovas kreipėsi į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl draudimo išmokų BAB banko Snoras indėlininkams, sudariusiems sutartis dėl obligacijų ir indėlių sertifikatų įsigijimo, mokėjimo. Pretenzijoje prašoma apskaičiuoti bei išmokėti ieškovams tinkamai nustatytas ir apskaičiuotas draudimo išmokas, o dėl dokumentų ir tikslesnės informacijos apie banko įsipareigojimus klientams prašė kreiptis tiesiogiai į LAB banką Snoras. 2013 m. balandžio 24 d. ir 2013 m. spalio 25 d. raštais VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ieškovų atstovo pretenzijų netenkino. Atsakymuose, be kita ko, nurodė, jog Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostatos imperatyviai nustato, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) (...), todėl draudimo įmonė neturi teisės išmokėti draudimo išmokų obligacijų ir indėlio sertifikatų turėtojams, nes remiantis įstatymo nuostatomis draudimo išmoka nepriklauso. Taip pat nurodė, kad IID draudimo išmokas apskaičiuoja remdamasi draudėjo duomenimis apie indėlininkus ar investuotojus, jų indėlius ar įsipareigojimus investuotojams bei pasiūlė kreiptis į BAB banko Snoras bankroto administratorių.

11Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BAB bankui Snoras ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo bei sandorių pripažinimo negaliojančiais, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, o 2016 m. gegužės 1 d. – pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo visų pagrindinių reikalavimų (išskyrus procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo), kadangi AB bankui Snoras perdavus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalingus duomenis, 2015 m. gruodžio 14 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pervedė indėlių sertifikatus įsigijusiems asmenims (ieškovams) priklausančias draudimo išmokas į SEB banką (2 t., b.l. 25-26). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinės bylos Nr. 2-1811-577/2016 dalis dėl ieškovų ieškinio reikalavimų, kylančių iš indėlių sertifikatų įsigijimo sandorių, dalyje dėl draudimo išmokos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, nutraukta. Ieškovų reikalavimai dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo išskirti į atskirą bylą Nr. 2-6099-577/2016. Dėl procesinių palūkanų

12Ieškovai prašo priteisti procesinių palūkanų sumas, paskaičiuotas nuo bylos iškėlimo teisme iki draudimo išmokos už pareiškėjų indėlių sertifikatus pervedimo. Šis reikalavimas grindžiamas CK 6.37 straipsnio 2 dalies bei 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

13Atsakovai su tokiu reikalavimu nesutinka, teigia, jog prašomos priteisti palūkanos negali būti laikomos procesinėmis, kurios numatytos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, nes paskaičiuotos konkrečiomis sumomis ir neprašoma jas priteisti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, pasak atsakovų, jiems neatsirado pareiga mokėti palūkanas, nes bankui pareikšti reikalavimai nėra patenkinti, o atsakovė IID prievolės išmokėti draudimo išmoką termino nepraleido.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios priskirtinos kompensuojamosioms palūkanoms. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojasi kreditoriaus lėšomis, gauna iš to naudos, taip pažeidžia kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Taigi viena iš procesinių palūkanų paskirčių yra kompensuoti kreditoriaus nuostolius, patiriamus nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kita procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą ir teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką nevilkinti teismo proceso, greičiau įvykdyti prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015, 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015).

16Pažymėtina, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio sąveika yra tokia, jog iki kreipimosi į teismą ir bylos iškėlimo teisme palūkanos skaičiuojamos CK 6.210 straipsnio pagrindu, o nuo bylos iškėlimo teisme palūkanos pradedamos skaičiuoti CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu, todėl jos ir vadinamos procesinėmis. Šioms palūkanoms taikomas CK 6.210 straipsnyje nustatytas atitinkamas dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 3K-P-537/2011).

17Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, jog kompensuojamosios palūkanos mokamos tik esant piniginei prievolei, t. y. tokiai prievolei, kurios dalyką sudaro skolininko pareiga perduoti kreditoriui atitinkamą pinigų sumą ir atitinkamai kreditoriaus teisė reikalauti iš skolininko ją sumokėti (CK 6.37 straipsnis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinės palūkanos priteisiamos ne tik tada, kai piniginė prievolė atsiranda sutarties pagrindu, bet ir kitais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014, 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015).

18Šiuo atveju, ieškovai turtinį reikalavimą pareiškė atsakovei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, t.y. būtent iš šio atsakovo reikalavo priteisti draudimo išmokas. Tokį ieškovų reikalavimą atsakovė IID įvykdė (patenkino) bylos nagrinėjimo metu. Tačiau šis faktas (t.y. aplinkybė, kad reikalavimas įvykdytas ne pagal teismo sprendimą), taip pat aplinkybė, kad ieškovai vadovaujasi ne tik CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, bet ir CK 6.210 straipsnyje nustatytu palūkanų dydžiu, nekeičia prašytų priteisti palūkanų pobūdžio.

19BAB bankui Snoras ieškovų pareikšti reikalavimai nebuvo susiję su piniginių prievolių vykdymu, todėl sutiktina su šio atsakovo argumentais, kad nėra teisinio pagrindo skaičiuoti ir priteisti iš banko procesines palūkanas. Šiuo atveju svarbu nustatyti tai, ar atsakovė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pagrįstai teigia, kad jos prievolė ieškovams atsirado ne nuo ieškinio pateikimo, tačiau nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, ir duomenų apie banko indėlių sertifikatų turėtojus bei jiems priklausančius indėlių draudimo išmokas perdavimo IID. Teismas su tokia atsakovės pozicija nesutinka.

20Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusios Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau ir IĮIDĮ) redakcijos 9 straipsnio 1 dalis numatė, kad indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos (IĮIDĮ 10 straipsnio 1 dalis). Pagal minėto įstatymo 10 straipsnio 3 dalį - draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka draudimo įmonė, remdamasi draudėjo draudžiamojo įvykio dienos duomenimis apie indėlininkus ar investuotojus, jų indėlius ar įsipareigojimus investuotojams ir apie papildomai apdraustų indėlių ar įsipareigojimų investuotojams sumas. Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Valstybės įmonės Indėlių draudimo fondo tarybos 2001 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 4, 13 punktas nustatė draudėjo, kuriam yra įvykęs draudžiamasis įvykis, pareigą pateikti draudimo įmonei draudžiamojo įvykio dienos duomenis apie indėlininkus ir jų indėlius ir (arba) įsipareigojimus investuotojams ir investuotojus, kurių vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios.

21Taigi, pagal galiojusį teisinį reglamentavimą, indėlininkas teisę į draudimo išmoką įgyja nuo draudžiamojo įvykio dienos, o pareiga apskaičiuoti bei išmokėti tokią išmoką nustatyta draudimo įmonei, t.y. IID. Nesutiktina su atsakovų argumentais, kad pagrindas mokėti indėlių draudimo išmokas už indėlių sertifikatus buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis. Šioje nutartyje pateikti išaiškinimai tik patvirtino ieškovų teisę į draudimo išmoką, dėl kurios priteisimo jie kreipėsi į teismą. Ieškovai prieš pateikdami ieškinį, kreipėsi į atsakovę dėl draudimo išmokos priteisimo, o dėl dokumentų, reikalingų draudimo išmokai apskaičiuoti ir mokėti, prašė kreiptis tiesiogiai į banką. Įrodymų apie tokį kreipimąsi atsakovė nepateikė. Be to, konkretūs duomenys (sutartys dėl indėlių sertifikatų) buvo pateikti kartu ieškiniu. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog ieškovų reikalavimas priteisti procesines palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki draudimo išmokų už indėlių sertifikatus pervedimo ieškovams dienos, yra pagrįstas, tačiau dėl aukščiau aptartų motyvų, tenkintinas iš dalies, priteisiant V. P. 149,05 Eur; R. P. 153,60 Eur; A. Š. 6 172,26 Eur; R. B. 214,45 Eur; V. Š. 215,04 Eur; M. P. 2 083,34 Eur; G. K. 1 059,79 Eur; J. M. 256,89 Eur; S. V. 956,71 Eur; E. K. 4 697,90 Eur; A. A. 13,03 Eur; A. S. B. 1 846,62 Eur; J. J. 2 060,67 Eur procesinių palūkanų iš atsakovės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, apskaičiuotų taikant CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatą 5 procentų palūkanų dydį nuo draudimo išmokos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2013 m. gruodžio 2 d. iki draudimo išmokų ieškovams pervedimo, t.y. 2015 m. gruodžio 14 d. (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovų reikalavimai dėl procesinių palūkanų priteisimo atsakovo BAB bankas Snoras atžvilgiu nepagrįsti, todėl atmestini. Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Ieškovai pateikė įrodymus, kad kiekvienas iš jų patyrė po 144,81 Eur (500 Lt) išlaidų už advokato pagalbą (1 t., b.l. 55-91, 213-236), ir vadovaudamiesi CK 94 straipsnio 1 dalimi prašo ieškovams, kurių dalis pagrindinių reikalavimų dar nėra išnagrinėta (t.y. ieškovams R. P., R. B., A. A. bei A. S. B.) priteisti 50 procentų, o kitiems ieškovams visas patirtas bylinėjimosi išlaidas solidariai iš abiejų atsakovų.

23Atsakovai su tokiu reikalavimu nesutinka, teigdami, kad nėra jų kaltės dėl proceso bei įrodymų, kad jų elgesys buvo netinkamas.

24CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).

25Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad ieškovai ieškinio dalies reikalavimų atsisakė, nes jų siektas pažeistų teisių gynybos būdas teisme buvo realizuotas, t. y. jų reikalavimai buvo patenkinti iki bylos išnagrinėjimo ir teismo sprendimo priėmimo. Pažymėtina, kad jeigu atsakovai būtų neneigę, jog ieškovų indėlių sertifikatams taikytina draudimo apsauga, t. y. atsakovas BAB bankas Snoras būtų vykdęs įstatyme nustatytą pareigą perduoti ieškovų duomenis atsakovei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, o pastaroji apskaičiuotų ir išmokėtų draudimo išmokas, ieškovai nebūtų inicijavę teismo proceso bei patyrę bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl abiejų atsakovų kaltės, todėl jos turi būti priteisiamos iš abiejų atsakovų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį, solidarioji prievolė nepreziumuojama, ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, ir į tai, kad toks pagrindas nenustatytas, ieškovams jų patirtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. R. P., R. B., A. A. bei A. S. B. po 72,41 Eur, o V. P., A. Š., V. Š., G. K., J. M., S. V. ir E. K. po 144,81 Eur - priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (CK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1653-943/2016). Šiuo atveju, atsakovas BAB bankas Snoras, kuriam iškelta bankroto byla, atstovaujamas bankroto administratoriaus, gynėsi nuo pareikštų ieškovų reikalavimų, laikydamas juos nepagrįstais, todėl ieškovų prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas iš administravimo išlaidų yra pagrįstas ir tenkintinas. Į bylą nepateikti įrodymai apie ieškovo J. J. patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šiam ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

27Ieškovų ieškinio reikalavimus dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k. 110069451) ieškovei V. P. (a.k. ( - ) 149,05 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 5 ct); R. P. (a.k. ( - ) 153,60 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt tris eurus 60 ct); A. Š. (a.k. ( - ) 6 172,26 Eur (šešis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt du eurus 26 ct); R. B. ( - ) 214,45 Eur (du šimtus keturiolika eurų 45 ct); V. Š. (a.k. ( - ) 215,04 Eur (du šimtus penkiolika eurų 4 ct); M. P. (a.k. ( - ) 2 083,34 Eur (du tūkstančius aštuoniasdešimt tris eurus 34 ct); G. K. (a.k. ( - ) 1 059,79 Eur (vieną tūkstantį penkiasdešimt devynis eurus 79 ct); J. M. (a.k. ( - ) 256,89 Eur (du šimtus penkiasdešimt šešis eurus 89 ct); S. V. (a.k. ( - ) 956,71 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 71 ct); E. K. (a.k. ( - ) 4 697,90 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 90 ct); A. A. (a.k. ( - ) 13,03 Eur (trylika eurų 3 ct); A. S. B. (a.k. ( - ) 1 846,62 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 62 ct); J. J. (a.k. ( - ) 2 060,67 Eur (du tūkstančius šešiasdešimt eurų 67 ct) procesinių palūkanų.

29Kitoje dalyje ieškovų reikalavimus atmesti.

30Priteisti iš atsakovų VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k. 110069451) ir BAB banko Snoras (j. a. k. 112025973) lygiomis dalimis R. P. 72,41 Eur (septyniasdešimt du eurus 41 ct), R. B. 72,41 Eur septyniasdešimt du eurus 41 ct), A. A. 72,41 Eur (septyniasdešimt du eurus 41 ct), A. S. B. 72,41 Eur (septyniasdešimt du eurus 41 ct), V. P. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), A. Š. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), V. Š. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), M. P. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), G. K. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), J. M. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), S. V. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct), E. K. 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovo BAB banko Snoras šias išlaidas priteisiant iš administravimo išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. V. P, R. P., A. Š., R. B., V. Š., M. P., G. K., J. M., S. V., E. K., A.... 4. Ieškovai prašyme bei atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko... 5. Atsakovė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime (2 t., b.... 6. BAB bankas Snoras atsiliepime (2 t., b .l. 36-79) ir atstovas teismo posėdyje... 7. Ieškovai į teismo posėdį neatvyko, jų interesus atstovauja advokato... 8. Trečiųjų asmenų Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos, atstovaujamos LR... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovai V. P., R. P., A. Š., R. B., V. Š., M. P., G.... 11. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BAB bankui Snoras ir VĮ... 12. Ieškovai prašo priteisti procesinių palūkanų sumas, paskaičiuotas nuo... 13. Atsakovai su tokiu reikalavimu nesutinka, teigia, jog prašomos priteisti... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 15. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios priskirtinos... 16. Pažymėtina, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio sąveika yra... 17. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, jog... 18. Šiuo atveju, ieškovai turtinį reikalavimą pareiškė atsakovei VĮ... 19. BAB bankui Snoras ieškovų pareikšti reikalavimai nebuvo susiję su... 20. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusios Lietuvos Respublikos indėlių ir... 21. Taigi, pagal galiojusį teisinį reglamentavimą, indėlininkas teisę į... 22. Ieškovai pateikė įrodymus, kad kiekvienas iš jų patyrė po 144,81 Eur (500... 23. Atsakovai su tokiu reikalavimu nesutinka, teigdami, kad nėra jų kaltės dėl... 24. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 25. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad ieškovai ieškinio dalies reikalavimų... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 27. Ieškovų ieškinio reikalavimus dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi... 28. Priteisti iš atsakovės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a.... 29. Kitoje dalyje ieškovų reikalavimus atmesti.... 30. Priteisti iš atsakovų VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...