Byla 2-3239-800/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams D. A., G. A. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo solidariai iš atsakovų priteisti 5947,21 eurų skolos, 21,49 eurų delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pareikštas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2013-01-31. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovai ieškinį pripažįsta.

4Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinyje pareikštas reikalavimas pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (b.l. 9-62). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 3 d. tarp AB DNB bankas, Kauno filialo bei atsakovų D. A. ir G. A. sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. K-2500-2007-557 pagal kurią bankas atsakovams suteikė 72.405,00 EUR būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2041 m. liepos 31d. Kredito grąžinimą bankui atsakovai 2007 m. rugsėjo 5 d. apdraudė, t. y. 2007 m. rugsėjo 5 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovų buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 037406). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2026 m. rugsėjo 30 d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio 8 d. atsakovų prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2010 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 037406-2/2032 prie 2007 m. rugsėjo 5 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovų skolą bankui 766,15 EUR (ekvivalentas litais 2.645,36 Lt), išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką (4.680,12 EUR). Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 10 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovų ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 6 punktu, atsakovų prievolės pagal Mokėjimų draudimo susitarimą yra solidarios. Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2013 m. sausio 4 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-17. 2011 m. rugpjūčio 24 d. ieškovas, sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010 m. rugpjūčio 16 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 037406-2/2032, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį nurodytu atsakovų adresu ( - ). Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 punktu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 punktą sumokėti 10 procentų draudimo įmokos dalį. Ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 5.446,27 EUR, o draudimo įmokos dalis - 544,63 EUR, viso: 5.990,90 EUR. Atsakovai nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdami Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakovai buvo nuolat informuojami trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais sumokėti pagal Mokėjimų draudimo susitarimą susidariusį įsiskolinimą. Raginimai atsakovams išsiųsti 2012-04-02, 2012-06-13, 2012-08-20, 2012-11-19. A. M. draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir grąžino ieškovui tik 43,69 EUR. Ieškovas už atsakovus bankui išmokėjo 5.446,27 EUR skolos ir kredito įmokų sumą (ekvivalentu litais -18.804,88 Lt). 2013 m. sausio 2 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2013 m. sausio 2 d. apie tai informavo atsakovus. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. punktu, atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2013 m. sausio 9 d. atsakovų įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 5.947,21 EUR ir 21,49 EUR delspinigių, viso: 5.968,70 EUR.

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nevykdo sutartinės prievolės ieškovei, iš atsakovų solidariai ieškovo naudai priteistina 5947,21 eurų skola, 21,49 eurų delspinigių.

11Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 618,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str.).

13Iš atsakovų priteistinos valstybės patirtos išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu – 15,38 Lt (LR CPK 92 str., 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš D. A., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), ir G. A., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 5947,21 Eur (penkis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 21 euro ct) skolos, 21,49 Eur (dvidešimt vieną eurą 49 euro ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. nuo 2013-01-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 618,00 Lt (šešis šimtus aštuoniolika litų 00 ct) žyminio mokesčio, UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, Ulonų g. 5, Vilnius, naudai.

17Priteisti iš D. A., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), ir G. A., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 15,38 Lt (penkiolika litų 38 ct), t.y. iš kiekvieno po 7,69 Lt (septynis litus 69 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. (žyminį mokestį ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

18Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai