Byla 2-58-732/2012
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, Rašytinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams K. N. ir M. N. dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo, ir

Nustatė

2Šalys pateikė teismui taikos sutartį ir prašė ją patvirtinti. Šalims taikos sutarties sąlygos aiškios ir suprantamos, jos sudarymo pasekmės išaiškintos. Taikos sutartis neprieštarauja viešėjam interesui galiojančiam įstatymui, teismui yra priimtina, todėl gali būti patvirtinta. Iš atsakovų K. N. ir M. N. į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos,( LR CPK 96 str.). Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str.; 293 str. 1d. 5p. 290 str.,

Nutarė

3Taikos sutartį, pagal kurią: Vilniaus miesto savivaldybė, juridinio asmens kodas 111109233, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama Ieškove, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2011 m. gegužės 10 d. potvarkį Nr. 22-247, ir K. N., asmens kodas ( - ), gyvenanti adresu ( - ) bei M. N., gim. ( - ), gyvenantis adresu ( - ), toliau vadinami Atsakovais, kartu toliau vadinamos Šalimis, taikiai ir laisva valia siekdamos užbaigti civilinę byląNr. 2-58-732/2012, kurioje Ieškovė yra pateikusi ieškinį Atsakovams dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos bei delspinigių priteisimo už naudojimąsi valstybinės žemės sklypu, esančiu ( - ), sudarė šią Taikos sutartį, toliau dar vadinamą Sutartimi, žemiau nurodytomis sąlygomis:

 1. Taikos sutartis yra sudaroma dėl Atsakovų įsiskolinimo Ieškovei apmokėjimo, terminų bei kitų piniginių sumų kompensavimo ir civilinės bylos Nr. 2-58-732/2012 užbaigimo.
 2. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties sudarymo dieną Atsakovų įsiskolinimo suma Ieškovei už naudojimąsi valstybine žeme ( - ), 2005-2006 metų laikotarpiu yra 1547,22 Lt.
 3. Taikos sutarties 2 p. nurodytą 1547,22 Lt sumą Atsakovai įsipareigoja sumokėti Ieškovei lygiomis dalimis kas mėnesį, pervesdami žemiau nurodytas sumas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento, juridinio asmens kodas 188708377, surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 3111, pagal numatytą grafiką :
Eil.Nr.Įsiskolinimo suma (Lt)Įsiskolinimo grąžinimo data
 K. N.M. N.
1.257,87 2012-08-21
2. 257,872012-08-31
3.257,87 2012-09-30
4. 257,872012-10-31
5.257,87 2012-11-30
6. 257,872012-12-31
 1. Ieškovė atsisako nuo reikalavimo priteisti 55,70 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas.
 2. Jei Atsakovai vėluoja sumokėti Taikos sutarties 3 p. nurodytame grafike numatytais terminais, Ieškovė turi teisę skaičiuoti 0,02 % delspinigius už kiekvieną praleistą dieną iki tinkamo 3 punkte nustatytų sąlygų įvykdymo.
 3. Salys susitaria, kad, Atsakovams nesilaikant Taikos sutarties 3 p. numatyto mokėjimų grafiko (praleidžiant bent vieną Taikos sutarties 3 p. nurodytų mokėjimų terminą), Vilniaus miesto savivaldybė turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (likusiai sumokėti sumai) ir pateikti jį antstoliui.
 4. Atsakovai turi teisę grąžinti skolą Ieškovui, ir anksčiau nustatyto termino. Atsakovai turi teisę grąžinti Ieškovei skolą bet kokiomis dalimis, kurios negali būti mažesnės nei mėnesinės Ieškovei grąžintinos sumos, išdėstytos Taikos sutarties 3 punkte.
 5. Pasirašydami šią Sutartį, Atsakovai įsipareigoja padengti visas su šios sutarties sudarymu bei tvirtinimu susijusias išlaidas valstybės naudai, taip pat teismo pašto išlaidas.
 6. Šalys neatlygina viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 1. Šalys susitaria ir prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti ir pareiškia, kad Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 293 ir 294 straipsniuose.
 2. Šalys pareiškia, kad joms žinoma, jog, vadovaujantis LR CK 6.985 str. ir LR CPK 584 str., ši sutartis, patvirtinta teismo, jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra laikoma priverstinai vykdytinu dokumentu.
 3. Šalys patvirtina, kad su sutarties sąlygomis susipažino, jos šalims yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią sutartį pasirašo savo laisvu apsisprendimu ir valia.
 4. Sutartis sudaryta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas skirtas pateikti teismui, ir po vieną egzempliorių kiekvienai Taikos sutarties šaliai.
Civilinę bylą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams K. N. ir M. N. dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo, nutraukti pagal LR CPK 293 str. 1d. 5p. Iš atsakovų K. N., a.k.( - ) ir M. N., gim. ( - ), į valstybės biudžetą išieškoti 49,12 Lt teismo turėtų pašto išlaidų. Pašto išlaidas sumokėti į Utenos apskrities VMI Molėtų skyriaus sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai