Byla 2-116/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo akcinės bendrovės SEB bankas finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Druskininkai“ bankroto byloje Nr. B2-231-262/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „VIPC Druskininkai“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo akcinės bendrovės SEB bankas finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Druskininkai“ bankroto byloje Nr. B2-231-262/2011,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi iškėlė UAB „VIPC Druskininkai“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Apertus“. Šio teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, juos patikslinant 2011 m. gegužės 17 d. ir 2011 m. rugpjūčio 23 d. teismo nutartimis.

4Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė prašymą patvirtinti jo 5 599 644,74 Lt finansinį reikalavimą (1-2 b. l.). Nurodė, kad bankas ir UAB „Verslo investicijų projektų centras“ sudarė 2007 vasario 2 d. Kreditavimo sutartį (toliau – Kreditavimo sutartis), pagal kurią UAB „Verslo investicijų projektų centras“ prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui BUAB „VIPC Druskininkai“ įkeitė jai priklausantį turtą; UAB „Verslo investicijų projektų centras“ skola teismo nutarties dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo įsiteisėjimo dieną AB SEB bankui sudaro 5 599 644,74 Lt. Pažymėjo, jog bankas nebuvo informuotas apie bankroto bylos UAB „VIPC Druskininkai“ iškėlimą, apie bankroto bylą sužinojo 2011 m. kovo mėnesį, todėl 2011 m. kovo 24 d. pateikė kreditorinį reikalavimų bankroto administratoriui, kuris atsisakė jį tvirtinti dėl termino praleidimo.

5Atsakovo BUAB „VIPC Druskininkai“ administratorius atsiliepimu prašė atmesti AB SEB bankas prašymą; nusprendus AB SEB bankas įtraukti į atsakovo kreditorių sąrašą, patvirtinti ne didesnį kaip 1 200 000 Lt kreditorinį reikalavimą, kadangi atsakovui AB SEB bankui įkeisto turto vertė 2011 m. kovo 30 d. sudarė 1 200 000 Lt (75-76 b. l.). Nurodė, kad AB SEB bankas praleido teismo nustatytą terminą pareikšti kreditoriniams reikalavimams, be to, nepateikė duomenų, kad pagrindinis skolininkas UAB „Verslo investicijų projektų centras“ nevykdo savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį ar ši sutartis yra nutraukta. Pažymėjo, jog pagal sutarties sąlygas paskutinė kredito grąžinimo data yra 2014 m. vasario 1 d., todėl nėra suėjęs pagrindinės prievolės įvykdymo terminas, ir nėra pagrindo reikalauti papildomos prievolės įvykdymo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi patenkino pareiškėjo (kreditoriaus) AB SEB bankas 5 599 644,74 Lt finansinį reikalavimą (105-107 b. l.).

8Teismas nurodė, jog, atsižvelgdamas į šalių paaiškinimus bei į tai, kad BUAB „VIPC Druskininkai“ administratorius privalėjo pranešti AB SEB bankui (įkaito turėtojui) apie UAB „VIPC Druskininkai“ bankroto bylos iškėlimą, tačiau nepranešė, sprendžia, jog kreditorius AB SEB bankas terminą finansiniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, ir atnaujino šį terminą (CPK 78 str. 1 d.). Nustatė, kad pagal AB SEB bankas ir UAB „Verslo investicijų projektų centras“ 2007 m. vasario 2 d. sudarė Kreditavimo sutartį, UAB „Verslo investicijų projektų centras“ prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui BUAB „VIPC Druskininkai“ įkeitė bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą. Nurodė, jog CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatose įtvirtinta, kad hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu pradėta skolininko ar įkeisto daikto savininko (ne fizinio asmens) bankroto procedūra arba priimtas sprendimas jį likviduoti. Teismo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad įkeisto daikto savininkui BUAB „VIPC Druskininkai“ iškelta bankroto byla, vykdomos bankroto procedūros, kreditorius AB SEB bankas įgijo teisę reikalauti hipoteka ar įkeitimu apsaugotą reikalavimą patenkinti prieš terminą. Nurodė, jog UAB „Verslo investicijų projektų centras“ skola pagal Kreditavimo sutartį teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „VIPC Druskininkai“ iškėlimo įsiteisėjimo dieną (2011 m. sausio 1 d.) AB SEB bankui sudarė 5 599 644,74 Lt, o atsakovas įkeitė nuosavybės teise priklausantį turtą Kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų užtikrinimui, todėl, finansinio reikalavimo dydis negali priklausyti nuo įkeičiamo turto rinkos vertės, bet nustatytinas pagal likusios nepadengtos įkeitimu užtikrintos prievolės dydį. Atmetė bankroto administratoriaus argumentą, jog kreditorinio reikalavimo dydis turi būti nustatytas pagal įkeisto turto vertę.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atsakovo BUAB „VIPC Druskininkai“ administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį ir atmesti banko prašymą patvirtinti 5 599 644,74 Lt kreditorinį reikalavimą; nusprendus banko prašymą tenkinti – patvirtinti ne didesnį kaip 1 200 000 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodo:

  1. Teismas nepagrįstai atnaujino terminą kreditoriui reikalavimams pareikšti ir konstatavo, jog AB SEB bankas šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Bankams yra keliami aukščiausi atidumo ir rūpestingumo kriterijai, informacija apie keliamas ir iškeltas bankroto bylas skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamente ir apygardų teismuose, ir yra prieinama bankui.
  2. Teismas nepagrįstai taikė CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas. Atsakovo prievolė pagal Kreditavimo sutartį yra aksesorinė (papildoma); bankas nėra pateikęs duomenų, jog pagrindinis skolininkas UAB „Verslo investicijų projektų centras“ nevykdo prievolių ar Kreditavimo sutartis yra nutraukta. Pagal Kreditavimo sutartį paskutinė kredito grąžinimo data yra 2014 m. vasario mėn. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. iškėlė UAB „Verslo investicijų projektų centras“ restruktūrizavimo bylą, šios bylos iškėlimui pritarė ir AB SEB bankas. Bankas, sutikęs atidėti pagrindinės prievolės vykdymą, negali reikalauti, kad būtų vykdoma ir aksesorinė (papildoma) prievolė (ĮRĮ 8 str.).
  3. Pagal CK 4.195 straipsnio 1 dalies nuostatas, daikto savininkas už skolininko įsipareigojimo įvykdymą atsako tik įkeistu daiktu. Bankui įkeisto atsakovo turto vertė 2011 m. kovo 30 d. sudarė 1 200 000 Lt. Todėl, patvirtinus banko reikalavimą didesnės nei įkeisto turto suma (1 200 000 Lt), bus pažeistos bankrutuojančios bendrovės kreditorių teisės aktyviai įtakoti įmonės bankroto procesą.

11Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas atsiliepimu prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (117-121 b. l.). Nurodo, kad teismas pagrįstai pripažino, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių; bankroto administratorius privalėjo kreditorių informuoti apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, dėl to, jog atsakovo (įkaito davėjo) turtas yra įkeistas bankui. Be to, atsakovas (įkaito davėjas) nėra banko klientas, todėl bankas neturėjo nei teisės, nei pareigos domėtis jo finansine būkle. Pažymi, jog vadovaujantis CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, bankui nereikia įrodinėti, kad skolos grąžinimo terminas yra suėjęs, kadangi pakanka vien bankroto bylos iškėlimo įkaito davėjui fakto. Sutinka su teismo išvada, jog kreditorinio reikalavimo dydis negali priklausyti nuo įkeičiamo turto vertės, o nustatytinas pagal likusios nepadengtos įkeitimu užtikrintos prievolės dydį. Kreditoriaus teigimu, iš įkaito davėjui priklausančio turto hipotekos bei įkeitimo lakštų išrašų matyti, kad lakštais užtikrinamos skolininko prievolės pagal su banku sudarytą Kreditavimo sutartį tinkamas vykdymas, neapsiribojant tam tikra suma; be to, įkaito davėjas įgis į skolininką regreso teisę dėl sumokėtos sumos ar daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.195 str. 2 d.).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta pirmosios instancijos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartis, kuria patvirtintas pareiškėjo AB SEB banko 5 599 644,74 Lt dydžio finansinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje.

14Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas numato, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Be to, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį, teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Terminas pateikti teismui tvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą nėra naikinamasis. CPK nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.). ĮBĮ nėra specialių nuostatų, reglamentuojančių termino atnaujinimo pateikti kreditorinius reikalavimus tvarką, todėl tokio klausimo sprendimui taikytinos CPK 78 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios procesinių terminų atnaujinimą.

15Atmestini apelianto motyvai, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad AB SEB bankas reikalavimą pareiškė dėl svarbių priežasčių praleidęs terminą finansiniams reikalavimams pareikšti, ir be pagrindo atnaujino šį terminą.

16Kaip minėta, teismo nustatytas terminas pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams nėra naikinamasis. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį, teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus kreditorių reikalavimus priimti iki nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Be to, kiekviena teisės norma turi būti aiškinama, atsižvelgiant į ja siekiamus tikslus, proporcingumo bei protingumo principus, o procesinių terminių taikymas neturi pažeisti asmens teisės į sąžiningą savo interesų gynimą.

17Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė įrodymų, kad teismas, atnaujindamas terminą nurodyto kreditoriaus reikalavimų patvirtinimui, pažeidė įstatymą, ar kad vėlesnis finansinio reikalavimo patvirtinimas pažeidė bankroto procesą arba bankrutuojančios įmonės kreditorių procesines teises, todėl apygardos teismas turėjo pagrindo nustatyti, jog terminas kreditoriaus AB SEB bankas finansiniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbios priežasties, bei atnaujinti šį terminą, nurodydamas ir tokios išvados motyvus (CPK 78, 178, 185 str.). Tai atitinka ir teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-179/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis byloje Nr. 2-2467/20011).

18Pagal įstatymą ir teismų praktiką, teismas gali patvirtinti bankroto administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (ĮBĮ 26 str.; Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011).

19Nepagrįsti apelianto argumentai, jog teismas neturėjo pagrindo vadovautis CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, kuria įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu pradėta skolininko ar įkeisto daikto savininko bankroto procedūra.

20Nagrinėjamu atveju, iškėlus bankroto bylą įkeisto daikto savininkui atsakovui UAB „VIPC Druskininkai“, apygardos teismas pagrįstai ir teisėtai sprendė, jog pareiškėjas AB SEB bankas turi teisę reikalauti prieš terminą patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą (CK 4.196 str. 1 d 3 p.).

21Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimas reiškia sumos, kurią kreditorius turi teisę reikalauti iš bankrutuojančios įmonės, nustatymą teismo procesiniu sprendimu. Jeigu įmonės prievolių įvykdymas užtikrintas hipoteka, šios įmonės kreditoriaus reikalavimo į įmonę dydį nulemia tai, ar hipotekos davėjas yra pagrindinis skolininkas, ar kitas asmuo, įkeitęs savo turtą už pagrindinio skolininko prievoles (svetimo turto hipoteka, CK 4.181 str.). Tuo atveju, jei pagrindinio skolininko prievolės įvykdymas užtikrintas svetimo turto hipoteka, įkeisto daikto savininkas (hipotekos davėjas), taip pat ir pastarojo bankroto atveju, atsako už skolininko įsipareigojimo vykdymą tik įkeistu savo daiktu. Tai imperatyviai nustato CK 4.195 straipsnio 1 dalis. Todėl bankrutuojančio hipotekos davėjo kreditorius neturi teisės reikalauti daugiau, nei bus gauta lėšų, realizavus įkeistą turtą (CK 4.193, 4.195 str.). Teismas, tvirtindamas tokio kreditoriaus reikalavimą, turi preliminariai nustatyti, kiek lėšų galėtų būti gauta realizavus tokį turtą, ir, atsižvelgiant į tai, patvirtinti kreditoriaus reikalavimą, nes asmuo, savo turto įkeitimu užtikrinęs kito asmens (pagrindinio skolininko) prievolių įvykdymą, kreditoriui atsako tik įkeistu turtu, o ne visa pagrindinio skolininko įsipareigojimo suma kreditoriui. Todėl teismas, hipotekos davėjo bankroto proceso metu spręsdamas dėl kreditoriaus, kurio naudai jis įkeitė savo turtą pagrindinio skolininko prievolių įvykdymo užtikrinimui, pareikšto reikalavimo tvirtinimo, galėtų patvirtinti tik tokio dydžio kreditoriaus finansinį reikalavimą, kuris atitinka įkeisto turto vertę. Kokiu mastu svetimo daikto hipoteka yra užtikrinama prievolė, kai hipoteka sutartinė, nurodoma hipotekos lakšte (CK 4.174 str., 4.186 str.; Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

22Taigi svetimo turto hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles kreditoriui ribojama įkeisto turto verte, o kreditoriaus finansinio reikalavimo, grindžiamo svetimo turto hipoteka, dydis nustatomas pagal įkeisto turto vidutinę rinkos vertę, kuri nustatoma remiantis nepriklausomų turto vertintojų atliktu turto įvertinimu.

23Nagrinėjamu atveju AB SEB bankas prašė įrašyti jį į atsakovo kreditorių sąrašą su 5 599 644,74 Lt finansiniu reikalavimu, kildinamu iš Kreditavimo sutarties, pagal kurią atsakovas UAB „VPIC Druskininkai“ skolininko UAB „Verslo investicijų projektų centras“ prievolių įvykdymą kreditoriui AB SEB bankui užtikrino hipoteka ir turtinių teisių įkeitimu (20-25 b. l.). Iš byloje esančio hipotekos lakšto (59-63 b. l.) matyti, jog atsakovas UAB „VIPC Druskininkai“ įkeitė AB SEB banko naudai nekilnojamąjį turtą (59-63 b. l.), o įkeitimo lakšto (67-70 b. l.) duomenimis, atsakovas įkeitė banko naudai valstybinės žemės sklypo nuomos teisę ir žemės sklype esančius pastatus (67-70 b. l.). Nurodytų hipotekos ir įkeitimo lakštų 6 punktais šalys susitarė, kad nekilnojamojo turto ir turtinių teisių įkeitimu užtikrinamas UAB „Verslo investicijų projektų centro“ prievolės pagal Kreditavimo sutartį bankui įvykdymas – grąžintas kreditas (7 464 501 Lt) (23 b. l.). Pagal atsakovo bankroto administratoriaus apygardos teismui pateiktą nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ 2011 m. kovo 30 d. ginčo turto vertinimo ataskaitą, AB SEB bankui įkeistas hipoteka ir įkeitimo lakštu atsakovo turtas (atsakovo nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės) įvertintas 1 200 000 Lt (79-91 b. l.). Kolegijos nuomone, šiuo atveju teismas turėjo vadovautis aktualiais kvalifikuoto turto vertintojo ginčo turto įvertinimo, atlikto pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, duomenimis, pagal kuriuos šio turto rinkos vertė yra 1 200 000 Lt.

24Dėl nurodytų argumentų apygardos teismas, patvirtindamas kreditoriaus AB SEB banko 5 599 644,74 Lt sumos finansinį reikalavimą, neatsižvelgė į tai, kad svetimo turto hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles kreditoriui ribojama įkeisto turto verte (CK 4.195 str. 1 d.), ir, pažeisdamas materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus, padarė išvadą, kuri neatitinka įstatymo ir teismų praktikos.

25Dėl pasisakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, sumažinant teismo patvirtintą kreditoriaus AB SEB banko finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje nuo 5 599 644,74 Lt iki 1 200 000 Lt (CPK 183, 185 str., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį. Sumažinti teismo patvirtintą kreditoriaus AB SEB banko (į. k. 112021238) finansinį reikalavimą iki 1 200 000 Lt (vieno milijono dviejų šimtų tūkstančių litų) uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Druskininkai“ bankroto byloje.

28Palikti nepakeistą kitą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė prašymą patvirtinti jo 5... 5. Atsakovo BUAB „VIPC Druskininkai“ administratorius atsiliepimu prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi patenkino... 8. Teismas nurodė, jog, atsižvelgdamas į šalių paaiškinimus bei į tai, kad... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atsakovo BUAB „VIPC Druskininkai“ administratorius atskiruoju skundu prašo... 11. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas atsiliepimu prašo atmesti... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta pirmosios... 14. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 15. Atmestini apelianto motyvai, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad AB SEB... 16. Kaip minėta, teismo nustatytas terminas pareikšti bankrutuojančios įmonės... 17. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė įrodymų, kad teismas, atnaujindamas... 18. Pagal įstatymą ir teismų praktiką, teismas gali patvirtinti bankroto... 19. Nepagrįsti apelianto argumentai, jog teismas neturėjo pagrindo vadovautis CK... 20. Nagrinėjamu atveju, iškėlus bankroto bylą įkeisto daikto savininkui... 21. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinio reikalavimo... 22. Taigi svetimo turto hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko... 23. Nagrinėjamu atveju AB SEB bankas prašė įrašyti jį į atsakovo kreditorių... 24. Dėl nurodytų argumentų apygardos teismas, patvirtindamas kreditoriaus AB SEB... 25. Dėl pasisakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, sumažinant... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį. Sumažinti... 28. Palikti nepakeistą kitą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d....