Byla 2-68/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2-2288-578/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko), Konstantino Gurino (pranešėjo) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (išieškotojo) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2-2288-578/2008.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies; pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos 2004-06-07 posėdžio nutarimo 1 punktą (protokolas Nr. 128) ir 2004-06-08 finansinio turto perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1, sudarytą tarp Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, kuriais Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai yra neatlygintinai perduota nuosavybės teisė į UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ 2 748 054 vienetus paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų; pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nuosavybės teisių registraciją, atliktą UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ vertybinių popierių sąskaitose, į 2 748 054 vienetus UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų; pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2004 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir UAB „Nota aurorae“; įpareigoti atsakovą Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją grąžinti Lietuvos valstybei 500 000 Lt; įpareigoti atsakovą UAB „Nota aurorae“ sumokėti Lietuvos valstybei 5 700 000 Lt už 2 748 054 UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas; reikalavimą pripažinti negaliojančia uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ 2 748 054 paprastųjų vardinių akcijų registraciją atsakovo UAB „Nota aurorae“ vardu atmesti; priteisti iš atsakovų likviduojamo Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti, UAB „Nota aurorae“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos po 10 030,83 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą; grąžinti ieškovui Vilniaus apygardos vyriausiajam prokurorui jo į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą įmokėtus 500 Lt užstato bylinėjimosi išlaidoms padengti; sprendimą įvykdžius panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui UAB „Nota aurorae“ disponuoti 2 748 054 vienetais UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 2 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą paliko nepakeistą.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 3 d. nutartimi patenkino atsakovo UAB „Nota aurorae“ prašymą ir išdėstė Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo dalies dėl įpareigojimo atsakovą sumokėti Lietuvos valstybei 5 700 000 Lt už 2 748 054 UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas vykdymą iki 2010 m. gruodžio 31 d. tokiu grafiku: 2 498 734,25 Lt iki 2008 m. gruodžio 31 d.; 2 128 000 Lt iki 2009 m. gruodžio 31 d.; 2 014 000 Lt iki 2010 m. gruodžio 31 d.

6Atsakovas UAB „Nota aurorae“ pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo dokumento ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti 2007 m. gegužės 24 d. Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą ir laikinąsias apsaugos priemones – draudimą UAB „Nota aurorae“ disponuoti jai priklausančiomis UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ 2 748 054 paprastosiomis vardinėmis 1 Lt nominalo akcijomis.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 27 d. nutartimi prašymą patenkino, panaikino Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-277-44/2006 įpareigoti UAB „Nota aurorae“ sumokėti Lietuvos valstybei 5 700 000 Lt už 2 748 054 UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. Taip pat panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą UAB „Nota aurorae“ disponuoti jai priklausančiomis UAB „Vilniaus koncertų ir sporto rūmai“ 2 748 054 paprastosiomis vardinėmis 1 Lt nominalo akcijomis.

8Dėl šios nutarties Vilniaus apskrities VMI padavė atskirąjį skundą, kurį Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad skundžiamos nutarties nuorašas Vilniaus apskrities VMI įteiktas 2008 m. lapkričio 7 d., todėl apskundimo terminas pasibaigė 2008 m. lapkričio 14 d, o atskirąjį skundą Vilniaus apskrities VMI teismui padavė 2008 m. lapkričio 17 d., t. y. 3 dienomis praleidęs įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti. Vilniaus apskrities VMI neprašant atnaujinti termino atskirajam skundui paduoti, teismas nutarė atskirojo skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Atskiruoju skundu Vilniaus apskrities VMI prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarties. Nurodo, kad pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88, 3 p., oficialus dokumentas yra su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas. Pagal minėtų taisyklių 8 p. įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti registruojami, kad būtų įrodytas jų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta paieška. Pagal Inspekcijos veiklos dokumentų valdymo ir naudojimo reglamento, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2007 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1-20 (toliau – Reglamentas), 15 p., Inspekcijos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai registruojami, kad būtų įrodytas jų buvimas Inspekcijoje ir užtikrinta paieška. Pagal rūšį ir saugojimo terminą dokumentai registruojami atitinkamuose registruose DTIS. Pagal Reglamento 22 p., oficialiai parengtais ir gautais dokumentais pripažįstami tik tie dokumentai, kurie šio Reglamento nustatyta tvarka yra užregistruoti dokumentų registrų kortelėse DTIS, kitose dokumentų informacinėse sistemose ir apskaitos dokumentuose.

10Pagal Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 19, 37 p. gauto dokumento registracijos žymoje be kitų rekvizitų yra nurodoma dokumento gavimo data. Gauto dokumento registracijos žyma, esanti ant Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 31 d. pranešimo, patvirtina, kad Inspekcijoje teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis yra gauta 2008 m. lapkričio 10 d. Taigi atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimo terminas pasibaigė 2008 m. lapkričio 17 d. Pažymėtina, kad nutarties nuorašo įteikimo data ir teismų praktikoje yra laikoma gauto dokumento registracijos žymoje nurodyta data (LVAT 2007 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N17-799/2007).

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su Vilniaus apskrities VMI atskiruoju skundu sutinka. Gauto dokumento registracijos žyma, esanti ant Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 31 d. pranešimo, patvirtina, kad Inspekcijoje teismo nutartis gauta 2008 m. lapkričio 10 d. Atkeiptinas dėmesys, kad 2008 m. lapkričio 7 d. buvo penktadienis. Pakankamų duomenų apie tai, kad 2008 m. lapkričio 7 d. VMI įstaigos darbo metu buvo gauta Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis byloje nėra. Taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

12Atsakovo Likviduojamo Specialaus fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti likvidatorius VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutartį ir priimti Vilniaus apskrities VMI atskirąjį skundą dėl 2008 m. spalio 27 d. nutarties.

13Atsakovas UAB „Nota Aurorae“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad apelianto skunde nurodyta nutartis priimta ne civilinėje, o administracinėje byloje. Procesinius terminus ir dokumentų įteikimo tvarką administraciniame procese reglamentuoja administracinių bylų teisenos įstatymas, taigi jokios įtakos teisės taikymui nagrinėjamoje byloje apelianto nurodyta nutartis negali turėti. Procesinių dokumentų įteikimo tvarką civiliniame procese reglamentuoja CPK, o ne apelianto nurodytos Taisyklės.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti Vilniaus apskrities VMI atskirąjį skundą konstatavęs, kad atskirasis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, nurodo, kad termino atskirajam skundui paduoti jis nepraleido, nes nutarties įteikimo data laikytina procesinio dokumento registracijos atitinkamuose vidiniuose Inspekcijos registruose diena, t. y. Inspekcijoje teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis yra gauta 2008 m. lapkričio 10 d., taigi apskundimo terminas pasibaigė 2008 m. lapkričio 17 d. Kolegija su šiuo argumentu nesutinka.

17Procesinių dokumentų įteikimo tvarką civiliame procese reglamentuoja bei procesinius terminus nustato ne apelianto minimas Reglamentas, o civilinio proceso kodeksas, kurio 123 straipsnio 5 d. numato, kad procesinio dokumento įteikimo diena laikoma jo įteikimo šio straipsnio 1 - 4 dalyse numatytiems asmenims diena. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui (CPK 123 str. 2 d.). Procesinių dokumentų įteikimas adresatui patvirtinamas atitinkamose pašto, antstolio ar kurjerio tarnybų knygose (CPK 124 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarties nuorašas dalyvaujantiems byloje asmenims buvo išsiųstas registruotu laišku su grąžintina teismui pažyma, kuri ir patvirtina apie šio procesinio dokumento įteikimą adresatui. Byloje esanti procesinių dokumentų įteikimo pažyma patvirtina, kad Vilniaus apskrities VMI 2008 m. spalio 27 d. teismo nutartis gauta 2008 m. lapkričio 7 d. (t. 4, b. l. 74). Vadinasi, minėtos nutarties apskundimo terminas pasibaigė 2008 m. lapkričio 14 d., o atskirąjį skundą Vilniaus apskrities VMI teismui padavė tik 2008 m. lapkričio 17 d. Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas praleido įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti.

18Teisės išaiškinimu, kaip precedentu privalu vadovautis tik tokioje byloje, kuri iš esmės panaši į ankstesnę, tai yra kurioje teismo sprendimo ratio decidendi sutampa su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis. Nagrinėjamos bylos ir apelianto nurodytos administracinės bylos ratio decidendi nesutampa, kadangi administracinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo ir prašymas patenkintas, argumentuojant tuo, kad teismo nutarimo nuorašą Vilniaus apskrities VMI gavo jau pasibaigus nutarimo apskundimo terminui. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje apeliantas neprašė teismo atnaujinti praleisto termino atskirajam skundui paduoti.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu nusprendė... 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 2 d. nutartimi Vilniaus... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 3 d. nutartimi patenkino atsakovo UAB... 6. Atsakovas UAB „Nota aurorae“ pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 27 d. nutartimi prašymą patenkino,... 8. Dėl šios nutarties Vilniaus apskrities VMI padavė atskirąjį skundą, kurį... 9. Atskiruoju skundu Vilniaus apskrities VMI prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. Pagal Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros... 12. Atsakovo Likviduojamo Specialaus fondo veikiančioms ir besisteigiančioms... 13. Atsakovas UAB „Nota Aurorae“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti Vilniaus... 17. Procesinių dokumentų įteikimo tvarką civiliame procese reglamentuoja bei... 18. Teisės išaiškinimu, kaip precedentu privalu vadovautis tik tokioje byloje,... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 20. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti...