Byla eB2-2738-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LM INVEST“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LM INVEST“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateikė pareiškimą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „LM INVEST“.

62.

7Nurodė, kad UAB „LM INVEST“ skola valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams pagal mokesčių mokėtojo 2019 m. sausio 30 d. duomenis sudaro 20 215,32 Eur, iš kurių 8 845,98 Eur pridėtinės vertės mokestis, 8 897,42 Eur pelno mokestis, 1 028,17 Eur gyventojų pajamų mokestis bei 1,74 Eur mokestis už aplinkos teršimą. Pažymėjo, kad mokesčių administratoriui nuo 2012 m. sausio 5 d. nepavyksta išieškoti UAB „LM INVEST“ mokestinės nepriemokos. Nurodė, kad VMI, siekdama išieškoti susidariusį įsiskolinimą, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones. 2018 m. spalio 18 d. raštu Nr. (23.31-08) RNA-29944 pranešė UAB „LM INVEST“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatė 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos mokestinei nepriemokai sumokėti. Šis pranešimas registruotu paštu siųstas įmonei registracijos adresu Švitrigailos g. 7, Vilnius, tačiau nebuvo įteiktas adresatui. Ieškovė registruotu paštu pakartotinai 2018 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (23.1-08) RNA-35210 siekė informuoti atsakovę UAB „LM INVEST“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatė 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos sumokėti susidariusią mokestinę nepriemoką. Šis pranešimas taip pat nebuvo įteiktas adresatui, mokestinė nepriemoka nėra sumokėta.

83.

9Nurodė, jog valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro duomenimis UAB „LM INVEST“ registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „LM INVEST“ turi dvi registruotas transporto priemones, tačiau joms taikomi apribojimai. Nurodo, jog atsakovė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui, todėl nustatyti kokia yra reali finansinė atsakovės padėtis nėra galimybės. Remiantis nurodytu, taip pat, kad skolininkei taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, teigia, kad atsakovė UAB ,,LM INVEST“ negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, yra nemoki pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas ir jai keltina bankroto byla. Nurodė, jog 2019 m. vasario 1 d. išsiuntė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo kopiją su priedais įmonei registruotu paštu.

104.

11Atsakovė UAB „LM INVEST“, atstovaujama vadovo D. G., teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė.

12II.

13Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

145.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

166.

17Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

187.

19ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą.

208.

21Nustatyta, kad UAB „LM INVEST“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2008-11-20, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 7, juridinio asmens kodas 302249544. Įmonės vadovas nuo 2009-04-08 yra D. G.. Nagrinėjamu atveju atsakovė ar atsakovės vadovas nepateikė teismui įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos UAB „LM INVEST“ iškėlimo sprendžiamas pagal viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

229.

23Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB „LM INVEST“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemones. VMI priėmė 2012-05-28 ir 2016-04-05 sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. Taip pat nuo 2012-01-05 iki 2016-01-11 VMI priėmė nurodymus nurašyti mokestinę nepriemoką iš UAB „LM INVEST“ sąskaitų. Pagal nurodytus sprendimus skola neišieškota.

2410.

25Ieškovė VMI nurodė, jog UAB „LM INVEST“ įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui 2019-01-30 duomenimis yra 20 215,32 Eur, iš kurių 8 845,98 Eur pridėtinės vertės mokestis, 8 897,42 Eur pelno mokestis bei 1 028,17 Eur gyventojų pajamų mokestis. 1,74 Eur mokestis už aplinkos teršimą.

2611.

27Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, UAB „LM INVEST“ įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui 2019-03-07 duomenimis neturi.

2812.

29VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB „LM INVEST“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.

3013.

31VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB „LM INVEST“ nuosavybės teise turi dvi registruotas transporto priemones (BMW ir AUDI), kurių registracijos statusas yra įregistruota. Šioms transporto priemonėms nuo 2018-12-20 taikomas apribojimas – areštas.

3214.

33Remiantis VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „LM INVEST“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 metus nepateikė, todėl nėra galimybės nustatyti realaus įmonės turto ir finansinių įsipareigojimų santykio. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB ,,LM INVEST“ yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2010 metus, nors finansinę atskaitomybę privalėjo teikti kiekvienais metais. Remiantis 2010 metų UAB ,,LM INVEST“ finansinės atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno – nuostolių ataskaita), nustatyta, jog 2010 m. UAB „LM INVEST“ turtas iš viso sudarė 760 420 Lt (220 232,85 Eur), iš jo ilgalaikis turtas 28 126 Lt (8 145,85 Eur), trumpalaikis turtas 732 294 Lt (212 087 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 705 150 Lt (204 225,56 Eur), įmonė turėjo 45 348 Lt (13 133,69 Eur) pelno. Remiantis nurodytais finansinės atskaitomybės dokumentais matyti, jog jau 2010 metais UAB ,,LM INVEST“ įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

3415.

35Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju UAB „LM INVEST“ nepateikė atsiliepimo ir duomenų, pagrindžiančių įmonės mokumą.

3616.

37Ieškovės VMI pateikti duomenys bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina UAB „LM INVEST“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų, atsakovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių įmonės mokumą. Remiantis nurodytu, teismas vertina, jog UAB „LM INVEST“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.

3817.

39Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB ,,LM INVEST“ iškeltų ir nagrinėjamų bylų Lietuvos teismuose nėra.

4018.

41Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB „LM INVEST“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

4219.

43Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis).

4420.

45Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės Šiaulių administratorių biuras, UAB (sąrašo eilės Nr. B-JA379) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorė yra pateikusi sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina UAB „LM INVEST“ bankroto administratore paskirti Šiaulių administratorių biuras, UAB (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4621.

47Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4822.

49Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB „LM INVEST“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

5023.

51Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

52Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

53iškelti UAB „LM INVEST“ (juridinio asmens kodas 302249544, registruotas buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 7) bankroto bylą.

54UAB „LM INVEST“ bankroto administratore paskirti Šiaulių administratorių biuras, UAB (sąrašo eilės Nr. B-JA379).

55Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „LM INVEST“ (juridinio asmens kodas 302249544, registruotas buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 7) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

56Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

57Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „LM INVEST“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei visus UAB „LM INVEST“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

58Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

59Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

60Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

61Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratoriui.

62Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. 2.... 7. Nurodė, kad UAB „LM INVEST“ skola valstybės ir savivaldybės biudžetams... 8. 3.... 9. Nurodė, jog valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro duomenimis... 10. 4.... 11. Atsakovė UAB „LM INVEST“, atstovaujama vadovo D. G., teismo nustatytu... 12. II.... 13. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados... 14. 5.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 16. 6.... 17. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 18. 7.... 19. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui... 20. 8.... 21. Nustatyta, kad UAB „LM INVEST“ Juridinių asmenų registre įregistruota... 22. 9.... 23. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB „LM INVEST“... 24. 10.... 25. Ieškovė VMI nurodė, jog UAB „LM INVEST“ įsiskolinimas valstybės... 26. 11.... 27. Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų... 28. 12.... 29. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog... 30. 13.... 31. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB „LM INVEST“ nuosavybės... 32. 14.... 33. Remiantis VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis... 34. 15.... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3... 36. 16.... 37. Ieškovės VMI pateikti duomenys bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės... 38. 17.... 39. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB ,,LM... 40. 18.... 41. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 42. 19.... 43. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 44. 20.... 45. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo... 46. 21.... 47. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 48. 22.... 49. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas... 50. 23.... 51. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai... 52. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 53. iškelti UAB „LM INVEST“ (juridinio asmens kodas 302249544, registruotas... 54. UAB „LM INVEST“ bankroto administratore paskirti Šiaulių administratorių... 55. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „LM INVEST“ (juridinio asmens kodas... 56. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti... 57. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 58. Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1.... 59. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 60. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 61. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 62. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...