Byla eA2-618-874/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, įtraukimo trečiuoju asmeniu

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjos L. J. atstovo patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-103-457/2016 m., išnagrinėtoje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovei L. J. dėl sandorio pripažinimo įvykdytu, atsakovės L. J. priešieškinį ieškovui R. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, įtraukimo trečiuoju asmeniu.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjos atstovas patikslintu prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu atnaujinti teisminį procesą Nr. 2-18-3-01534-2015-5 (civilinėje byloje Nr. e2-103-457/2016; įtraukti pareiškėją L. J. bei M. J. į procesą kaip savarankiškų reikalavimų nepareiškiančius trečiuosius asmenis R. J. pusėje; atnaujinus procesą, tenkinti R. J. prašymą pripažinti sandorį pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių su atsakove L. J. (dėl 64 800 Lt dukters D. J. išlaikymui iki 18 metų bei 7500 Lt už bendrai užgyventą turtą sumokėjimo) įvykdytu. Pareiškėjos atstovas nurodo, kad 2017 m. vasario 6 d. pareiškėjai L. J. su paštu gauta korespondencija į rankas pateko R. J. adresuotas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties nuorašas civilinėje byloje Nr. e2A-38-856/2017, iš kurio ji sužinojo apie neseniai vykusį teisminį ginčą, kurį išnagrinėjus jos sutuoktiniui ir M. J. tėvui R. J. paliktas galioti pirmos instancijos teismo sprendimas bei nustatyta pareiga sumokėti maždaug 23 123 Eur sumą. Jai apie teismo procesą sutuoktinis nieko nesakė, nes norėjo apsaugoti nuo neigiamų emocijų. Pareiškėja L. J. ir jos dukra M. J. yra suinteresuotos teisminio proceso Nr. 2-18-3-01534-2015-5 baigtimi, apie bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms, tačiau laiku negavusios informacijos apie vykstantį procesą, neturėjo galimybės į jį įsitraukti kaip tretieji asmenys ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teisėtus interesus. L. J. ir M. J. savo materialiąsias teises ir pareigas procese sieja su tuo, kad nepakakus R. J. asmeninio turto, teismo priteistas išieškojimas gali būti nukreiptas į šeimos turtą, kuris naudojamas ir M. J. poreikių tenkinimui, taip pat, gali būti vykdomas atskiriant R. J. priklausančią dalį iš sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe esančio turto, taip jį sumažinant ir tiesiogiai paveikiant pareiškėjos bei jos dukters turtinius interesus, taip pat išieškojimas gali būti nukreiptas į R. J. asmeninį turtą, iš kurio M. J. teiktinas išlaikymas. Vykdant teismo sprendimą, neišvengiamai sumažės galimybės tenkinti M. J. poreikius ir tai įtakos jos gyvenimo kokybę. Be to, minėtas sprendimas gali būti ateityje naudojamas kaip prejudicinis faktas, įrodinėjant, kad R. J. vengė išlaikyti D. J., todėl tėvo R. J. išlaikymo pareiga tektų vien M. J.

4Atsakovės L. J. atstovė pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti; priteisti atsakovės L. J. patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad pareiškėjai L. J. apie ieškovo R. J. iškeltą civilinę bylą buvo žinoma bylą nagrinėjant Joniškio rajono apylinkės teisme. Pareiškėja aktyviai domėjosi, rūpinosi procesu, 2016 m. balandžio 29 d. ir gegužės 26 d. buvo atvykusi į teismo posėdžius, pareiškėja žinojo apie sutuoktinio R. J. tris Joniškio rajono apylinkės teisme inicijuotus procesus, rodė didelį susidomėjimą nagrinėjant civilinę bylą dėl R. J. tėvystės nuginčijimo (Nr. 2-13-874/2015), buvo atvykusi į 2014-05-12 posėdį, pageidavo stebėti procesą, tačiau atsakovės ir trečiojo asmens atstovų prašymu teismas nusprendė bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje. Pareiškėja L. J. kartu su ieškovu R. J. 2014 m. spalio 2 d. buvo atvykusi į Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratoriją. Pareiškėja žinojo, jog R. J. yra išsituokęs, turi dukrą D. J., suvokė, kad paneigus tėvystę, R. J. išnyktų pareiga išlaikyti nepilnametę dukrą D. J. Pareiškėjos pareiškimą dėl proceso atnaujinimo pateikė praleidusios trijų mėnesių terminą ir nepateikė prašymo bei įrodymų, sudarančių pagrindą atnaujinti praleistą terminą, patvirtinančių, kad pareiškėja turėjo teisių į ginčo objektą – 2007-05-24 L. J. raštelį. Išieškojimas iš R. J. priteistas ne civilinėje byloje Nr. e2-103-457/2016, o Nr. 2-501-481/2007. Tai, kad nepakakus R. J. asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreiptas į šeimos turtą ar atskiriant R. J. priklausančią dalį iš sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe esančio turto, negali būti pagrindu teiginiams, kad teismas civilinėje byloje Nr. e2-103-457/2016 nusprendė dėl pareiškėjų teisių ir pareigų. Pareiškėjos teisių ir pareigų turinį nulėmė santuokos sudarymas su R. J., turinčiu įsipareigojimų kreditoriams, ir iki santuokos sudarymo įsiteisėjusiu 2007-06-28 teismo sprendimu sukeliamos pasekmės. Prievolės atsiradimo ir ginčo objekto – 2007-05-24 L. J. raštelio surašymo metu – pareiškėjos nebuvo susijusios su R. J., byloje Nr. e2-103-457/2016 priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos pareiškėjų teisėms.

5Nors teismo ir nebuvo įpareigotas, pareiškėjų atstovas pateikė dubliką į atsakovės L. J. atstovės atsiliepimą, kuriame nurodė, kad vien atsakovės (jos atstovės) teiginiai apie pareiškėjos domėjimąsi Joniškio rajono apylinkės teisme R. J. inicijuotomis bylomis, apie atvykimus į teismo posėdžius, į Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratoriją, nepagrindus jų kitais įrodymais, vertintini kritiškai. O „Tam tikrų teisių į ginčo objektą“ buvimą liudija jau vien tai, kad pareiškėjų gyvenamasis būstas (šeimos gyvenamoji patalpa) jau šiuo metu yra areštuotas, vykdant teismo sprendimą byloje, dėl kurios siekiama atnaujinti procesą. Pareiškėjų interesas byloje, kurią prašoma atnaujinti, grindžiamas tuo, kad 2016-08-30 sprendimu teismui atsisakius pripažinti sandorį įvykdytu, atsiranda reikšmingų pasekmių, darančių esminės įtakos ir dabartinėms ar netgi būsimoms pareiškėjų teisėms bei teisėtiems interesams.

6Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

7Susipažinus su civilinės bylos Nr. e2-103-457/2016 medžiagoje esančiomis informacinėmis pažymomis nustatyta, kad 2016 m. balandžio 29 d. parengiamajame teismo posėdyje ir 2016 m. gegužės 26 d. teismo posėdyje dalyvavo atsakovės atstovė advokatė Laima Markevičienė, kuri atsiliepime į patikslintą pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiuoju asmeniu civilinėje byloje nurodė, kad pareiškėja L. J. buvo atvykusi į teismo posėdžius 2016-04-29 ir 2016-05-26, todėl pastarajai apie nagrinėjamą civilinę bylą buvo žinoma. Teismui nėra pagrindo netikėti advokatės, kuri betarpiškai dalyvavo minėtuose teismo posėdžiuose, nurodytomis aplinkybėmis. Teismas laiko, kad 2016 m. balandžio 29 d. yra pareiškėjos sužinojimo apie civilinės bylos Nr. e2-103-457/2016 nagrinėjimą data. Pareiškėja nepateikė teismui jokių įrodymų, kad tik 2017 m. vasario 6 d. sužinojo apie civilinę bylą, taip pat nepateikė prašymo atnaujinti praleisto termino. Darytina išvada, kad pareiškėja yra praleidusi trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą.

8Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu dėl to, kad teismas sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų.

9Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam, todėl teismo procesas turi būti pakartotas, jog anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad prašyme atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes; pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialiosios teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs pareiškėjo į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuris prašo atnaujinti procesą, turėjo tam tikrų teisių į ginčo objektą. Kai toks asmuo neįtraukiamas į bylą, akivaizdu, kad teismas, išspręsdamas bylą, savo sprendimu nusprendžia ir dėl neįtraukto į bylą asmens teisių bei pareigų į ginčo objektą. Jeigu į bylą neįtrauktas asmuo neturėjo jokių teisių į ginčo objektą, tai byloje priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms, todėl pagrindo procesui atnaujinti nėra. Sprendimo įtaka neįtrauktų asmenų teisių pasikeitimui turi būti reali, todėl svarbu nustatyti sprendimu pakeistų teisių ir pareigų ryšį, kad būtų galima konstatuoti, jog dėl proceso šalių teisių ir pareigų bei neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų ryšio pasikeitė pastarųjų turinys. Nenustačius šio pasikeitimo galimybės, proceso atnaujinimas gali tapti trukdžiu įsiteisėjusiam teismo sprendimui vykdyti ir būtų pažeistas proceso atnaujinimo tikslas, taip pat koncentruotumo principas, nes būtų sudarytos sąlygos nepagrįstam pakartotiniam bylinėjimuisi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-505/2013).

10Civilinė byla Nr. e2-103-457/2016 buvo išnagrinėta pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovei L. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovės L. J. priešieškinį ieškovui R. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismas 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, atsakovės priešieškinį patenkino visiškai ir pripažino negaliojančiu L. J. 2007 m. gegužės 24 d. išduotą raštelį, kaip prieštaraujantį viešajai tvarkai ir gerai moralei ir, kaip sudarytą dėl smurto, dėl susidėjusių aplinkybių, dėl kurių asmuo buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimi Joniškio rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi išnagrinėtoje byloje ginčo objektas buvo 2007 m. gegužės 24 d. sandoris. Iš pareiškimo dėl proceso atnaujinimo priedų matyti, kad pareiškėjos L. J. ir R. J. santuoka registruota 2014 m. gruodžio 29 d., o 2015 m. kovo 23 d. jiems gimė duktė M. J., taigi ginčijamas sandoris, sudarytas 2007 metais, pareiškėjoms negalėjo sukelti jokių teisių ar pareigų, taigi ir teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu teismas negalėjo nuspręsti ir nenusprendė dėl pareiškėjų materialiųjų teisių ar pareigų. Pareiškėjos L. J. ir M. J. prašo atnaujinti procesą, įtraukti jas trečiaisiais asmenimis ir tenkinti R. J. prašymą pripažinti sandorį pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių su atsakove L. J. įvykdytu, tačiau nenurodė jokių įrodymų, kurių pagrindu teismas jau išnagrinėtoje byloje turėtų priimti priešingą sprendimą, nei priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas. Prievolė mokėti piniginę kompensaciją ir išlaikymą nepilnametei D. J. tvirta pinigų suma R. J. kilo ne pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-103-457/2016, o pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-501-481/2007, pagal kurį ir buvo išduotas vykdomasis raštas. Iš pačių pareiškėjų pateikto 2014-01-22 patvarkymo dėl turto arešto matyti, kad R. J. priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas areštuotas vykdant vykdomąjį dokumentą Nr. 2-501-481/2007, o 2017-02-17 patvarkymu tik atnaujinti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0071/13/01443/1. Atsižvelgiant į visa tai, pareiškėjų atstovo prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

11CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovė L. J. pateikė duomenis apie jos turėtas 242,00 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas laiko, kad atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos yra protingo dydžio, todėl yra priteistinos iš pareiškėjos L. J., kurios prašymas yra atmestas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 368, 370 straipsniais, teismas

Nutarė

13L. J. ir M. J. atstovo patikslintą prašymą atnaujinti teisminį procesą Nr. 2-18-3-01534-2015-5 (civilinė byla Nr. e2-103-457/2016) atmesti.

14Priteisti iš pareiškėjos L. J., a. k. ( - ), atsakovei L. J., a. k. ( - ), 242,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0071/13/01443/1 ir 0071/17/00718, sustabdymą, taikytas Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartimi, panaikinti.

16Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Joniškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai