Byla 2S-1610-661/2014
Dėl išieškojimo eiliškumo nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės M. H. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės M. H. ieškinį atsakovui Nordea bank AB Lietuvoje veikiantis per Nordea bank AB Lietuvos skyrių dėl išieškojimo eiliškumo nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti jos skolos atsakovui išieškojimo iš ieškovei priklausančio turto eiliškumą, nustatant, jog pirmąja eile išieškoma iš Nordea Bank AB naudai įkeisto turto, o tik po to – iš kito ieškovei priklausančio nekilnojamo ir kilnojamo turto teisės aktų nustatyta tvarka bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4, 1 bylos tomas).

5Atsakovas pateikė atsiliepimą (b.l. 91-96, 1 bylos tomas) nurodydamas, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu.

6Į 2014-03-19, 10.30 val., skirtą parengiamąjį teismo posėdį ieškovė M. H. neatvyko, nors ieškovė apie posėdžio laiką ir vietą buvo informuota tinkamai (b.l. 9, 17, 2 bylos tomas). Apie neatvykimo priežastis ieškovė nepranešė, prašymų nagrinėti bylą ieškovei nedalyvaujant arba bylos nagrinėjimą atidėti nepateikė. Atsakovo atstovė advokatė E. B. prašė remiantis CPK 246 str. 1 d. palikti ieškinį palikti nenagrinėtu ir priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi ieškovės M. H. ieškinį atsakovui dėl išieškojimo eiliškumo nustatymo paliko nenagrinėtą, ieškovei be svarbių priežasčių neatvykus į teismo posėdį.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti. Nurodo, jog apeliantė daugiau kaip 10 metų gyvena Norvegijos Karalystėje, todėl jai pačiai atstovauti savo interesus Lietuvos Respublikoje dėl šių fizinių kliūčių yra sudėtinga. Daugelyje civilinių bylų apeliantės interesus atstovavo advokato padėjėjas P. P., tačiau jam išsibraukus iš advokato padėjėjo sąrašų, ji nėra radusi advokato/advokato padėjėjo, kuris galėtų atstovauti ieškovės interesus. Kadangi pati 2014-03-19 posėdyje negalėjo dalyvauti, o advokato/advokato padėjėjo nebuvo susiradusi, todėl mano, kad teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog M. H. 2013 m. rugpjūčio 22 d. ieškiniu inicijavo procesą, vadinasi, jai tenka ne tik CPK numatytos teisės, bet ir pasekmės, įskaitant, pareiga rūpintis ir aktyviai domėtis savo užvestos bylos eiga, atlikti procesinius veiksmus taip, kad nebūtų vilkinama byla. Pažymi, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 22 d. ieškinio pateikimo iki 2014 m. kovo 19 d. posėdžio ir 2014 m. kovo 21 d. nutarties priėmimo praėjo net 8 mėnesiai, per kuriuos ieškovė nesidomėjo savo užvesta byla ir nesirūpino tinkamu procesinių teisių įgyvendinimu. Atsakovas taip pat nurodo, jog ieškovė iki 2014 m. kovo 19 d. posėdžio, apie kuri buvo informuota ir žinojo, nepateikė jokiu objektyviu duomenų ir įrodymų apie savo nedalyvavimo priežastis (t.y. buvo pasyvi ir nesirūpino savo teisių įgyvendinimu), todėl teismas neturėjo jokio pagrindo netenkinti atsakovo prašymo palikti ieškinį nenagrinėtu.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu į teismo posėdį neatvykus ieškovei, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

15Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą tik tuomet, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė civilinio proceso normas (Civilinio proceso kodekso 329 str.) arba netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas (Civilinio proceso kodekso 330 str.). Tos pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (Civilinio proceso kodekso 338 str.). Taigi, skundžiama nutartis gali būti panaikinama tik tokiu atveju, jeigu yra pagrindas konstatuoti konkretų civilinio proceso ar materialinės teisės normų pažeidimą. Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų paliekant ieškinį nenagrinėtą, nėra konstatuota.

16Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

17CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo; bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio laiką ir vietą nepranešta ieškovo atstovui; bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose); kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovei apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, ieškovė į teismo posėdį neatvyko bei iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą. Atsakovas neprašė priimti sprendimą už akių, todėl skundžiama nutartimi teismas paliko ieškinį nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

19Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo į posėdį priežasties svarbos įvertinimas yra fakto, bet ne teisės klausimas, jog ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą, tuo pat metu nepaneigiant pagrindinio civilinio proceso tikslo – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-23nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; kt.). Taigi nagrinėjant šią bylą būtina patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes ir ar šių aplinkybių visuma jam suteikė pagrindą taikyti šią įstatymų leidėjo nustatytą šalis disciplinuojančią priemonę.

20CPK 123 str. 1 d. nurodyta, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo, – atstovui pagal įstatymą. Šio straipsnio 3 d. pažymima, jog kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai.

21Šiuo konkrečiu atveju į 2014-03-19, 10.30 val., skirtą parengiamąjį teismo posėdį apeliantė neatvyko, nors apie posėdžio laiką ir vietą jai buvo informuota tinkamai (b.l. 9, 17, 2 bylos tomas). Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, jog iki teismo posėdžio pradžios teismui nebuvo pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys ieškovės neatvykimą į teismą. Esant tokiai situacijai, teismas neturėjo teisinio pagrindo, numatyto CPK 285 straipsnyje priimti sprendimą už akių ir teisingai pritaikė CPK 246 str. 1 d. ir ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog apie 2014 m. kovo 19 d. posėdį ieškovei buvo žinoma (vėliausiai nuo 2014 m. vasario 21 d., kadangi tą dieną dokumentai buvo įteikti Norvegijoje), todėl apeliantė turėjo galimybę rinktis arba dalyvauti posėdyje pačiai ar per atstovą, arba nedalyvauti. Ieškovė nedalyvavo posėdyje ir su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų apie tai, kad ji aktyviai ieškojo atstovo Lietuvoje ir, kad jai, kaip aktyviai ieškančiai atstovo, dėl objektyviu priežasčių per tiek laiko nepavyko surasti atstovo. Pažymėtina, jog su advokatu ar advokato padėjėju, išsirinkus jį iš www.advoco.lt viešai skelbiamo sąrašo, teisinių paslaugų teikimo sutartį galima sudaryti operatyviai ir nuo sutarties sudarymo advokatas / advokato padėjėjas jau gali atstovauti kliento interesams, todėl teismas sprendžia, jog apeliantė turėjo pakankamai laiko susirasti atstovą.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 320 str.).

23Atsakovas prašo priteisti iš apeliantės 1258,40 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apeliantės atskirasis skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. atsakovui iš apeliantės priteistinos šio patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Tačiau atsižvelgiant į CPK 98 str. 2 d., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 8.15 p., į atsakovui suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, į tai, jog sprendžiamas klausimas nėra sudėtingas, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia kad atsakovui priteistinų išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymu, dydis mažintinas iki 517,50 Lt (CPK 98 str. 2 d.).

24Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, iš M. H. 517,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti jos skolos atsakovui... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą (b.l. 91-96, 1 bylos tomas) nurodydamas, kad... 6. Į 2014-03-19, 10.30 val., skirtą parengiamąjį teismo posėdį ieškovė M.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi ieškovės M.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas... 15. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos... 16. Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų... 17. CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovei apie teismo posėdį buvo... 19. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo... 20. CPK 123 str. 1 d. nurodyta, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo,... 21. Šiuo konkrečiu atveju į 2014-03-19, 10.30 val., skirtą parengiamąjį... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 23. Atsakovas prašo priteisti iš apeliantės 1258,40 Lt išlaidų teisinei... 24. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti... 26. Priteisti Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc...