Byla 2S-243-278/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. Ž. atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-60-834/2014 pagal pareiškėjos S. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, T. K. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir,

Nustatė

2pareiškėja S. Ž. prašė teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos tėvas P. G., iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 9,93 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad žemė buvo atkurta tiems asmenims, iš kurių jos tėvas šią žemę ir nusipirko. Teigė, jog juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas gauti kompensaciją dėl valstybės institucijų veiksmais padarytą žalą.

3Anykščių rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, priteisė iš pareiškėjos 600 Lt atstovavimo išlaidų suinteresuoto asmens T. K. naudai bei 22,95 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjai nesukels jokių teisinių pasekmių.

4Pareiškėja 2014-11-18 padavė prašymą teismui grąžinti už pareiškimą sumokėtą žyminį mokestį ir atidėti 2014 m. liepos 16 d. nutartimi priteistų sumų mokėjimą 6 mėnesiams. Nurodė, jog įstatymo nuostatos numato žyminio mokesčio grąžinimą civilinę bylą nutraukus, kaip nenagrinėtiną teisme. Teigė esanti pensininkė, našlė, viena išlaikanti namus ir ūkį.

5Anykščių rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino. Nurodė, jog žyminis mokestis yra mokamas teismo išlaidoms padengti, kylančioms ruošiantis bylos nagrinėjimui ir bylą nagrinėjant. Konstatavo, jog civilinė byla buvo nutraukta, nes bylą nagrinėjant teisme nustatyta, kad prašomas nustatyti juridinis faktas nesukurs pareiškėjai teisinių padarinių. Darė išvadą, jog nėra pagrindo grąžinti pareiškėjai žyminį mokestį, kaip teismui neatlikus jokių veiksmų, lemiančių išlaidų atsiradimą. Nustatė, kad pareiškėjos gaunamos pajamos viršija priteistas atstovavimo bei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų sumas, suinteresuotas asmuo T. K. yra pensininkė, todėl nėra pagrindo atidėti priteistų atstovavimo ir su dokumentų įteikimu susijusių išlaidų mokėjimą 6 mėnesiams.

6Atskiruoju skundu pareiškėja S. Ž. prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo bei nutartimi priteistų sumų mokėjimo atidėjimo. Teigia, kad bylą iniciavo tikslu apginti savo teises ir įrodyti, kad jos tėvas ginčo žemę įsigijo ir ją valdė nuosavybės teise, nes ir suinteresuotas asmuo T. K. tikino suprantanti, jog žemė priklausė jos, pareiškėjos tėvui, tačiau teisme savo žodžių nepatvirtino. Nurodo, jog teismas civilinę bylą nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme, o CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas žyminio mokesčio grąžinimas esant tokiam bylos nutraukimo pagrindui. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog ji yra senatvės pensininkė, našlė, silpnos sveikatos ir didelę dalį pajamų išleidžia vaistams, viena išlaiko ūkį bei namus. Nurodo, kad nė vienas iš suinteresuotų asmenų jos prašymams neprieštaravo.

7Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

8Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

9Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 87 straipsnyje yra įtvirtinti žyminio mokesčio grąžinimo atvejai, tame tarpe ir tuomet kai byla nenagrinėtina teisme arba kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir negalima šia tvarka pasinaudoti (CPK 87 str. 1 d. 4 p.). Byloje nustatyta, kad pareiškėjos S. Ž. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo išnagrinėtas teismo posėdyje ir civilinė byla nutraukta, kaip nenagrinėtina teisme, CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (1 t., b. l. 184-185). Nagrinėdamas prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo, teismas konstatavo, jog byla buvo nagrinėjama teisme, tokiu būdu teismui atliekant veiksmus, kurių pagrindu atsirado išlaidos, jos yra dengiamos žyminiu mokesčiu. Atsižvelgiant į įstatyminį žyminio mokesčio grąžinimo pagrindų reglamentavimą, darytina išvada, jog teismas nepagrįstai atsisakė grąžinti žyminį mokestį, nes ta aplinkybė, jog teismas ruošėsi bylos nagrinėjimui, skyrė į posėdį, nagrinėjo bylą, t.y., patyrė išlaidų, įstatymo leidėjas yra įvertinęs, priimdamas minėto įstatymo dėl žyminio mokesčio grąžinimo nuostatas. Iš pareiškėjos yra priteistos tiesiogiai patirtos išlaidos (procesinių dokumentų įteikimo išlaidos) valstybei, jos pareiškėjai nėra grąžinamos, tuo dalis patirtų išlaidų, nagrinėjant bylą, valstybei yra padengiama. Be to, aplinkybė, jog nustatytas juridinis faktas pareiškėjai nesukurs teisinių pasekmių ir byla nutrauktina, paaiškėjo bylą nagrinėjant teismo posėdyje ir pareiškėjos neteisėtų veiksmų, piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis nenustatyta. Dėl paminėto, prašymas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį tenkintinas (CPK 87 str. 1 d. 4 p.).

10CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad procesinio sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-594/2006, 3K-7-61/2011 ir kt.). Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo klausimą, teismas privalo atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus, ar išdėsčius sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo procesinis sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai bei siekti išlaikyti abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Kaip minėta aukščiau nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2014-07-16 nutartimi civilinę bylą nutraukė ir iš pareiškėjos priteisė 600 Lt atstovavimo išlaidų suinteresuoto asmens T. K. bei 22,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Prašydama atidėti minėtų sumų mokėjimą 6 mėnesiams, pareiškėja S. Ž. nurodė, jog yra pensininkė, našlė, viena besirūpinanti namais ir ūkiu (1 t., b. l. 168). Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 metais pareiškėja gaudavo 1 108,91 Lt dydžio senatvės pensiją ir 70 Lt našlių pensiją, nuo 2015 metų – atitinkamai, 322,41 € ir 21 €, dalinės nuosavybės teise valdo 0,5300 ha ploto žemės sklypą bei gyvenamąjį namą su kitais statiniais, Viešintų mstl., Anykščių r. (1 t., b. l. 171-172, 175-181; 2 t., b. l. 16-17, CPK 179 str. 3 d.). Minėti duomenys leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjos materialinė padėtis nėra itin sunki, o duomenys, kad S. Ž. turi sveikatos problemų, kas sąlygoja dideles išlaidas medikamentams, nepagrįsti pakankamais ir leistinais įrodymais (CPK 178 str.). Nustatyta, kad suinteresuotas asmuo T. K. taip pat gauna senatvės pensiją bei kitų rūšių pensijas, kurių dydis 2015 metais sudaro 379,40 € kas mėnesį, nuosavybės teise valdo žemės sklypus su statiniais (2 t., b. l. 18-20). Įvertinus minėtus duomenis, darytina išvada, jog abiejų proceso dalyvių turtinė padėtis yra panaši. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą atidėti 2014-07-16 priteistų sumų mokėjimą, nes priteistos sumos neviršija pareiškėjos kas mėnesį gaunamų lėšų. Be to, įvertintina ir ta aplinkybė, jog pareiškėja turėjo galimybę įsiteisėjus 2014-07-16 nutarčiai dar 2014-11-06, iki šios apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dienos, sukaupti pakankamai lėšų procesinio sprendimo įvykdymui ir dalį jų padengti. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog patenkinus atskirąjį skundą šioje dalyje ir atidėjus bylinėjimosi išlaidų mokėjimą, būtų pažeistos tiek suinteresuoto asmens, tiek ir valstybės teisės ir teisėti interesai.

11Kiti atskirojo skundo motyvai teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui neturi, todėl jie nevertintini.

12Dėl paminėtų motyvų nutartis dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – valstybinė mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos įpareigotina grąžinti pareiškėjai sumokėtą žyminį mokestį (CPK 337 str. 1 d. 4 p., 1 t., b. l. 5).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

14Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

15Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti S. Ž. (a. k. (duomenys neskelbtini) 41,71 € (keturiasdešimt vieną eurą 71 euro centą; 144 Lt) žyminį mokestį, sumokėtą 2013 m. lapkričio 21 d. įmokų mokėjimo kvitu.

16Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai