Byla e2-1973-798/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutarties dalies, kuria sumažintos bylinėjimosi išlaidos ir priteistos iš pareiškėjos I. B. (buv. R.) atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „FX sprendimai“ naudai 170 Eur bylinėjimosi išlaidų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „FX sprendimai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutarties dalies, kuria sumažintos bylinėjimosi išlaidos ir priteistos iš pareiškėjos I. B. (buv. R.) atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „FX sprendimai“ naudai 170 Eur bylinėjimosi išlaidų.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja prašė teismo patvirtinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „FX Sprendimai“ bankroto byloje jos 22 916,63 Eur finansinį reikalavimą. Nurodė, kad bankroto administratorius nepagrįstai prašė priteisti 320 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, kadangi bankroto administratorius nuolat sprendžia finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimus, todėl neprivalėjo kreiptis teisinės pagalbos į advokatą.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 16 d. nutartimi netenkino pareiškėjos I. B. (buv. R.) pareiškimo dėl finansinio reikalavimo BUAB „FX Sprendimai“ bankroto byloje patvirtinimo ir priteisė iš pareiškėjos atsakovo BUAB „FX sprendimai“ naudai 170 Eur bylinėjimosi išlaidų.

113.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjos nurodoma aplinkybė, pažyminti, jog bankroto administratorius dažnai nagrinėja kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimus, negali riboti bankroto administratoriaus teisės naudotis kvalifikuota teisine pagalba.

134.

14Teismas pažymėjo, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jei atsakovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, nesutinka su ieškovo jam pareikštais turtiniais reikalavimais, siekdamas sutaupyti įmonės turto, ir patiria išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

155.

16Teismas vertino, kad bankroto administratorius, naudodamasis kvalifikuota teisine pagalba iš esmės prisiėmė riziką, jog tenkinus pareiškėjos reikalavimą, administratoriaus patirtos išlaidos bus atlyginamos iš administravimui skirtų lėšų, todėl nėra pagrindo netenkinti bankroto administratoriaus prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

176.

18Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimas už advokato suteiktą pagalbą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – Rekomendacijos) maksimalaus įtvirtinto dydžio.

197.

20Teismas vertindamas, kad byla yra nesudėtinga, bylos medžiaga yra negausi, atstovas sąskaitą už teisines paslaugas pateikė tik už atstovavimą teisme (posėdžių trukmė buvo iki 2 val.), sumažino ir priteisė iš pareiškėjos atsakovei 170 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atskirajame skunde atsakovės BUAB „FX Sprendimai“ bankroto administratorius prašo atnaujinti atskirojo skundo pateikimo terminą, pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti iš pareiškėjos I. B. (buv. R.) atsakovės BUAB „FX Sprendimai“ naudai 320 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

258.1.

26Paskutinę atskirojo skundo pateikimo dieną, t.y. 2018 m. spalio 23 d. sugedo administratoriaus vidinės duomenų bazės serveris, kuriame buvo atskirojo skundo parengtas projektas. Gedimas buvo pašalintas 2018 m. lapkričio 2 d. (dėl specialistų užimtumo bei nedarbo dienų), dėl kurio atsakovė negalėjo teismui pateikti atskirojo skundo, todėl atsakovė prašo Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau - CPK) 78 straipsnio nuostatomis atnaujinti atskirojo skundo pateikimo terminą.

278.2.

28Sąskaita už advokato teisines paslaugas buvo išrašyta ne tik už atstovavimą teismo posėdyje, bet ir už pasirengimą teismo posėdžiui. Nors bylos medžiagos apimtis, susijusi su I. B. (buv. R.) finansinio reikalavimo tvirtinimu nėra labai didelė, tačiau teismui pateiktų dokumentų (pareiškėjos pateiktos sutartys), kuriais pareiškėja grindė savo reikalavimus, turinys yra pakankamai sudėtingas.

298.3.

30Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto bylos nei Rekomendacijose, nei teismų praktikoje nėra išskiriamos kaip mažiau sudėtingos, savaime reikalaujančios mažiau advokato darbo ir laiko sąnaudų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-180-823/2017).

319.

32Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja I. B. (buv. R.) prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

339.1.

34Atskirajame skunde nurodomas nepagrįstas atsakovės argumentas, kad išlaidos advokato pagalbai buvo patirtos dėl pareiškėjos teismui pateiktų sudėtingo turinio įrodymų vertinimo.

359.2.

36Ieškovė visus dokumentus, kuriuos buvo grindžiamas kreditorinis reikalavimas buvo pateikusi atsakovei 2018 m. gegužės 11 d., o atsakovė pateikė prašymą teismui netvirtinti pareiškėjos finansinio reikalavimo bei 2018 m. liepos 19 d. pateikė teismui savo rašytinę nuomonę dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo, kurie buvo parengti atsakovės bankroto administratoriaus, nesinaudojant advokato paslaugomis, nes teisinių paslaugų sutartis su advokatu sudaryta tik 2018 m. rugpjūčio 28 d.

379.3.

38Atsakovė nėra pateikusi įrodymų, patvirtinančių, kad advokatas, rengdamasis nagrinėjimui, atliko kokius nors papildomus veiksmus – rinko papildomus įrodymus ir pan., nėra aišku kokie konkretūs teisiniai veiksmai laikomi atsakovės advokato pasiruošimu bylai.

399.4.

40Kritiškai vertintinas atsakovės sprendimas dėl teisinių paslaugų pirkimo, nes pats bankroto administratorius buvo susipažinęs su visa bylos medžiaga ir pateikęs teismui kvalifikuotai surašytą atsiliepimą bei visus savo argumentus nagrinėjamu klausimu.

41Teismas

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4410.

45Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4611.

47Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutarties dalis, kuria iš pareiškėjos atsakovės BUAB „FX sprendimai“ naudai priteistos 170 Eur bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl bylinėjimosi išlaidų padidinimo

4812.

49Bylinėjimosi išlaidoms, be kitų, priskiriamos ir išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Taigi, sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo šaliai, turi būti atsižvelgiama tiek į bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, tiek ir konkrečios jų rūšies – išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai atlyginti – dydžio nustatymo kriterijus.

5013.

51Detaliau kriterijai, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato pagalbą, atlygintinas dydis, išvardyti Rekomendacijose, tai yra: bylos sudėtingumas; teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas; ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje; būtinybė išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydis; teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis; sprendžiamų teisinių klausimų naujumas; šalių elgesys proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudos; bei kitos svarbios aplinkybės.

5214.

53Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

5415.

55Apeliantė nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutarties dalimi, kuria sumažintos bylinėjimosi išlaidos advokato paslaugoms apmokėti iki 170 Eur. Iš bylos duomenų nustatyta, jog atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 300 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios neviršijo Rekomendacijose įtvirtinto maksimalaus dydžio. Atskirajame skunde atsakovė pažymėdama, kad sąskaita už advokato teisines paslaugas buvo išrašyta ne tik už atstovavimą teismo posėdyje, bet ir už pasirengimą teismo posėdžiui, nurodė, kad pareiškėjos pateiktų sutarčių turinys, kuriomis ji grindė savo reikalavimus, buvo sudėtingas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien tik nurodoma aplinkybė – dokumento sudėtingumas, jos nedetalizuojant neįrodo, kad atsakovės atstovui reikėjo daug laiko ar / ir specialių žinių, išsiaiškinti ir susipažinti su dokumentų turiniu, ypač pabrėžiant aplinkybę, su kuria sutiko ir pati atsakovė, kad bylos medžiaga nebuvo didelės apimties. Sutiktina su ieškovės argumentu, pažyminčiu, kad atsakovė nėra pateikusi įrodymų, patvirtinančių, kad advokatas, rengdamasis nagrinėjimui, atliko kokius nors papildomus ir sudėtingus veiksmus – rinko papildomus įrodymus ar atliko kitus konkrečius veiksmus, būtinus bylos nagrinėjimo pasirengimui.

56Dėl bylos procesinės baigties

5716.

58Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti, vadovaujantis BUAB „FX Sprendimai“ atskirojo skundo argumentais, nėra teisinio pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja prašė teismo patvirtinti bankrutuojančios uždarosios akcinės... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 16 d. nutartimi netenkino... 11. 3.... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjos nurodoma aplinkybė, pažyminti, jog... 13. 4.... 14. Teismas pažymėjo, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jei... 15. 5.... 16. Teismas vertino, kad bankroto administratorius, naudodamasis kvalifikuota... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakovės prašomos priteisti... 19. 7.... 20. Teismas vertindamas, kad byla yra nesudėtinga, bylos medžiaga yra negausi,... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atskirajame skunde atsakovės BUAB „FX Sprendimai“ bankroto... 25. 8.1.... 26. Paskutinę atskirojo skundo pateikimo dieną, t.y. 2018 m. spalio 23 d. sugedo... 27. 8.2.... 28. Sąskaita už advokato teisines paslaugas buvo išrašyta ne tik už... 29. 8.3.... 30. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto bylos nei... 31. 9.... 32. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja I. B. (buv. R.) prašo atmesti... 33. 9.1.... 34. Atskirajame skunde nurodomas nepagrįstas atsakovės argumentas, kad išlaidos... 35. 9.2.... 36. Ieškovė visus dokumentus, kuriuos buvo grindžiamas kreditorinis reikalavimas... 37. 9.3.... 38. Atsakovė nėra pateikusi įrodymų, patvirtinančių, kad advokatas,... 39. 9.4.... 40. Kritiškai vertintinas atsakovės sprendimas dėl teisinių paslaugų pirkimo,... 41. Teismas... 42. IV.... 43. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. 10.... 45. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 46. 11.... 47. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d.... 48. 12.... 49. Bylinėjimosi išlaidoms, be kitų, priskiriamos ir išlaidos advokato ar... 50. 13.... 51. Detaliau kriterijai, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato... 52. 14.... 53. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ne visos faktiškai šalių... 54. 15.... 55. Apeliantė nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d.... 56. Dėl bylos procesinės baigties... 57. 16.... 58. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 60. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....